Bölüm II : Hareketlerin Resimleri ve Açıklamaları


1. Buda'nın Bin Eli Göstermesi Yolu (Fo Zhan Qian Shou Fa)

Hareketlerin İlkeleri: Buda'nin Bin Eli Göstermesi hareketinin özünde vücudun esnetilmesi yatar. Bu esneme enerjinin tıkandığı yerleri açar, vücudun içindeki ve tenin altındaki enerjileri uyarıp canlı bir şekilde akmasını sağlar ve evrenden vücuda muazzam derecede enerji emilimini sağlar. Bu durum uygulayıcının başlangıçtan itibaren vücudundaki bütün enerji kanallarını açmasını sağlar. Bu takım hareketleri yaparken, vücutta özel ılıklık hissi ile çok güçlü bir enerji alanının varlığı hissedilir. Bunun sebebi, vücudun gerilmesi ve vücuttaki bütün enerji kanallarının açılmasıdır. Buda'nın bin eli göstermesi yolu sekiz hareketten oluşur. Hareketler oldukça basit olmasına rağmen, uygulama yöntemi tarafından bir bütün olarak evrimleştirilen bir çok şeyi kontrol eder. Aynı zamanda, uygulayıcıların hemen bir enerji alanına sahip olmasını sağlar. Uygulayıcılar, bu takım hareketleri diğer hareketlere temel oluşturan bir egzersiz olarak yapmalıdırlar. Genellikle hareketleri yaparken, önce bu takım hareketler yapılır ve bu hareketler uygulamanızı güçlendirme yöntemlerinden biridir.

Mısra :
        Shen Shen He Yi, (Vücut ve ruh birleşir)
        Dong Jing Sui Ji; (Enerji mekanizmalarına göre hareket et veya sakin kal )
        Ding Tian Du Zun, (Cennet kadar büyük ve kıyaslanamayacak kadar asil)
        Qian Shou Fo Li. (Bin elli Buda dimdik durur)

Hazırlık: --İki ayağınızı omuz genişliğinde açarak doğal bir şekilde ayakta durun. İki dizi ve kalçalarınızı gevşetin. Bütün vücudu gevşek bırakın ama çok fazla gevşetmeyin. Çenenizi biraz içeriye çekin. Dilinizin ucu ile üst damağa dokunun, üst ve alt dişlerin arasında biraz boşluk bırakın ve dudaklarınızı kapatın. Gözlerinizi de hafifçe kapatın. Yüzünüzde sakin ve huzurlu bir ifadesi olmasını sağlayın.

Liangshou Jieyin (Birleştirilmiş el duruşu) -Avuç içleri yukarı bakacak şekilde, iki elinizi yavaşça kaldırın. Başparmak uçlarınız hafifçe birbirine dokunsun ve her iki elin diğer dört parmakları birbirinin üzerine gelecek şekilde ellerinizi üst üste oturtun. Erkekler için, sol el üste, kadınlar için sağ el üste gelir. Ellerinizi oval bir şekil oluşturacak şekilde yuvarlayarak, karnınızın alt bölgesinde tutun. Kolların üst kısmını, dirsekleri hafifçe öne doğru alarak, kollarınızın alt kısmı açık duracak şekilde tutun. ( Resim 1-1).

   

Mile Shenyao (Buda Mile sırtını geriyor) -"Jieyin"( birleştirilmiş el duruşu ) duruşundan başlayarak ellerinizi yavaşça yukarı doğru yükseltin. Elleriniz yüzünüzün önüne ulaştığında, birleştirilmiş ellerinizi ayırarak yavaşça avuç içlerinizi yukarı doğru döndürün. Elleriniz başın üstünde iken, avuç içleriniz yukarı bakar şekilde olsun. Her iki eliniz, parmakları arasında 20-25cm'lik bir mesafe olacak şekilde birbirine baksın (Resim 1-2). Aynı anda, her iki avucu, avucun tepelerinden yukarı doğru itin, başınızı da yukarı doğru uzatın, ayaklarınızı yere doğru gerdirerek basın ve bütün vücudu güçlüce gerin. Yaklaşık 2 - 3 saniye gerdikten sonra, birden bire bütün vücudu gevşetin, Dizleri ve kalçaları gevşek pozisyonlarına geri getirin.

Rulai Guanding (Rulay başın üstünden enerjiyi dolduruyor) -Önceki hareketten devam ederek( Resim 1-3 ) her iki elinizi bir huni şeklini oluşturmak için avuç içleriniz aşağı bakacak şekilde 140° derecelik bir açı ile dışarı doğru açın. Daha sonra bileklerinizi düzeltin ve aşağı doğru hareket ettirin. Her iki elinizde aşağı doğru hareket ederken, avuç içlerinizi göğsünüze doğru baksın ve göğsünüzden uzaklıkları 10 cm'yi geçmesin. Her iki elinizi de aşağı karına doğru hareket ettirmeye devam edin ( Resim 1-4 ).

   

Shuangshou Heshi (Ellerin göğsün önünde birleşmesi) -Eller aşağı karın bölgesine geldiğinde, her iki elinizin sırtını birbirine bakacak şekilde çevirin ve hiç durmadan ellerinizi göğüs hizasına kadar kaldırıp göğsün önünde Heshi'yi yapın ( Resim 1-5 ). Heshi yaptığınızda, her iki elinizin parmaklarını ve avuç tepelerinizi, yalnızca avuçlarınızın merkezlerinde birazcık boşluk kalacak şekilde birbirine doğru bastırın. Dirseklerinizi, ön kollarınız düz bir çizgi oluşturacak şekilde yukarıda tutun. ( Tüm egzersizler boyunca, Heshi ve Jieyin hareketleri dışında, ellerinizi Lotus Avuç durumunda tutun.)

   

Zhangzhi Qiankun (Ellerin cennet ve dünyaya uzatılması) -"Heshi"den başlayarak ellerinizi 2 ila 3 cm kadar ayırın. ( Resim 1-6 ) ve onları ters yönlere bakacak şekilde çevirin. Erkekler sol elini ( bayanlar için sağ el ) göğse doğru çevirirken sağ eli (bayanlar için sol el) ileri doğru çevirir böylece sol el üste sağ el de alta gelir. Her iki el de ön kollar ile düz bir çizgi oluşturmalıdır. Bunun ardından üstte bulunan kolunuzu bir köşegen oluşturacak şekilde yukarı doğru uzatın. ( Resim 1-7 ), Avuç içiniz kafanızın hizasında yere doğru baksın. Diğer elinizi avuç içiniz yukarı doğru bakacak şekilde göğsünüzün önünde kalsın. Üstte bulunan kolunuz doğru yere ulaştıktan sonra kafanızı yukarı doğru itin, bacaklarınızı aşağı doğru bastırın ve bütün vücudu gerebildiğiniz en son noktaya kadar gerin. 2 ila 3 saniye kadar gerildikten sonra vücudunuzu bir anda gevşetin. Yukarıda bulunan elinizi göğsünüzün önüne geri getirerek Heshi yapın. ( Resim 1-5 ). Daha sonra, ellerinizi bir önceki hareketin tersi olarak ters yönlere doğru çevirin, böylece bir önceki harekete göre üstte olan eliniz alta, altta olan eliniz de üste gelir. ( Resim 1-8 ). Üstteki elinizi yine uzatarak alttaki elinizle bir önceki hareketi tekrarlayın. ( Resim 1-9 ) Gerildikten sonra, bütün vücudu gevşetin. Elleri Heshi'yi oluşturmak için göğsünüzün önüne getirin.

   

Jinhou Fenshen (Altın maymunun vücudunu yarıyor) -"Heshi"'den başlayarak kollarınızı, kollarınız omuzlarınızla düz bir çizgi oluşturacak şekilde, vücudunuzun yanlarına doğru uzatın. Başınızı yukarı itin ve bacaklarınızı yere doğru bastırın ve her iki taraftaki kollarınızı düzgünleştirin. Bütün vücudu zorlayarak dört yönde dışarı doğru gerilin (Şekil 1 - 10). 2 ila 3 saniye arasında gerilin. Bir anda bütün vücudunuzu gevşetin ve Heshi yapın.

Shuanglong Xiahai (Denize dalan iki ejderha) -"Heshi"'den başlayarak ellerinizi ayırın ve ellerinizi vücudun ön alt kısmına doğru uzatın. Kollarınız düz ve paralel olduğu zaman, kollar ile vücut arasında açı yaklaşık 30° olmalıdır. (Resim 1-11), Başınızı yukarı itin ve bacaklarınızı yere doğru bastırın ve bütün vücudunuzu zorlayarak gerin. 2-3 saniye gerildikten sonra bütün vücudu bir anda gevşetin. Ellerinizle göğsünüzün önünde Heshi yapın.

Pusa Fulian (Pusa lotusa dokunuyor) -"Heshi"den başlayarak ellerinizi vücudunuzun yanlarına doğru köşegen oluşturacak şekilde uzatın (Resim 1-12). Kollarınızı, kollarınız ile vücudunuz arasındaki açı yaklaşık 30° olacak şekilde düzleştirin. Aynı anda başınızı yukarı doğru, ayaklarınızı aşağı doğru itin ve bütün vücudunuzu zorlayarak gerin. 2-3 saniye gerildikten sonra bütün vücudu bir anda gevşetin. Ellerinizle göğsünüzün önünde Heshi yapın.

Luohan Beishan (Luohan sırtında bir dağı taşır) -(Resim 1-13) "Heshi"'den başlayarak, her iki elinizi ayırarak vücudunuzun arka kısmına doğru uzatın. Aynı zamanda, her iki avuç içinizi arka tarafa bakacak şekilde döndürün. Eller vücudunuzun yan tarafından geçerken bileklerinizi hafifçe yukarı doğru bükün. Eller vücudunuzun arkasına ulaştığında, bilekler ile vücut arasındaki açı 45° olmalıdır. Aynı anda başınızı yukarı doğru, ayaklarınızı aşağı doğru itin ve bütün vücudunuzu zorlayarak gerin. ( Vücudu dik tutun - öne eğilmeyin ve göğsünüzden gerilin) 2-3 saniye gerildikten sonra bütün vücudu bir anda gevşetin. Ellerinizle göğsünüzün önünde Heshi yapın.

Jingang Paishan (Jingang dağı ileriye iter) -"Heshi"den başlayarak, avuç içlerinizi öne doğru iterken ellerinizi ayırın. Parmaklarınız yukarı doğru baksın. Ellerinizi ve omuzlarınızı aynı seviyede tutun. Kollarınızı uzattığınızda başınızı yukarı doğru, ayaklarınızı aşağı doğru itin ve bütün vücudunuzu zorlayarak gerin (Şekil 1-14). 2-3 saniye gerildikten sonra bütün vücudu bir anda gevşetin. Ellerinizle göğsünüzün önünde Heshi yapın.

Diekou Xiaofu (Kllerin karnın alt bölgesinde üst üste tutlması) -"Heshi"den başlayarak avuç içlerinizi yavaşça karın alanınıza doğru döndürerek ellerinizi yavaşça aşağı doğru indirin. Elleriniz karnınızın alt bölgesine ulaştığı zaman bir elinizi diğer elinizin içine yerleştirin. (Resim 1-15). Erkeklerin sol eli içte, kadınların ise sağ eli içte olmalıdır. Dışarıda bulunan elin içi içerde bulunan elin sırtına bakmalıdır ve iki elin arasındaki ve içerdeki el ile karın arasındaki mesafe yaklaşık 3 cm olmalıdır. Genellikle uygulayıcı elleri 40 ila 100 saniye arasında üst üste tutar.

   

Hareketlerin son: Liangshou Jieyin (Ellerin birleştirilmesi) (Resim 1-16).

   

2. Ayakta Falun Duruşu (Falun Zhuang Fa)

Hareketlerin İlkeleri: Ayakta Falun Duruşu dört adet teker tutma duruşundan oluşan sakin ve ayakta bir meditasyondur. Ayakta Falun Duruşu'nun sık sık yapılması bütün vücudun tamamen açılmasını sağlar. Bu egzersiz bilgeliği arttıran, direnci arttıran, kişinin seviyesini yükselten ve olağanüstü yeteneklerini kuvvetlendiren kapsamlı bir xiulian uygulaması yöntemidir. Hareketler basittir ama egzersizler yoluyla çok fazla şey elde edilebilir. Yeni başlayanlar kollarında ağırlık ve acı hissedebilir. Fakat hareketleri yaptıktan sonra, çalışmanın ardından gelen türde bir yorgunluk hissi olmadan bütün vücut kendini bir anda rahatlamış hisseder. Uygulayıcılar egzersiz sürelerini ve sıklıklarını arttırdıkça her iki kollarının arasında dönen Falun'u hissedebilirler. Ayakta Falun Duruşu egzersizleri doğal bir şekilde yapılmalıdır - bilincinizin yok olduğu bir hale gelmeye çalışmayın. Hafif şekilde hareket etmeniz normaldir ama belirgin bir şekilde bilinçsizce sallanma kontrol edilmelidir. Egzersiz süresini ne kadar uzun tutarsanız, o kadar iyidir, ama herkes farklıdır. Sakin bir duruma girdikten sonra, hareket yapmakta olduğunuzun farkındalığını kaybetmeyin egzersiz yapmakta olduğunuzun farkındalığını koruyun.

Mısra:
        Shenghui Zengli, (Bilgelik artar ve güçler kuvvetlenir)
        Rongxin Qingti; (Kalp uyumlanır ve vücut hafifler)
        Simiao Siwu, (Harika ve aydınlanmış bir durumda gibi)
        Falun ChuQi. (Falun yükselmeye başlar)

Hazırlık: --İki ayağınızı omuz genişliğinde açarak doğal bir şekilde ayakta durun. İki dizi ve kalçalarınızı gevşetin. Bütün vücudu gevşek bırakın ama çok fazla gevşetmeyin. Çenenizi biraz içeriye çekin. Dilinizin ucu ile üst damağa dokunun, üst ve alt dişlerin arasında biraz boşluk bırakın ve dudaklarınızı kapatın. Gözlerinizi de hafifçe kapatın. Yüzünüzde sakin ve huzurlu bir ifadesi olmasını sağlayın.

   

Liangshou Jieyin (Ellerin birleştirilmesi) (Resim 2-1)

Tou Qian Baolun (Falun'u başın önünde tutmak) -"Jieyin" hareketinden başlayarak ellerinizi karnın önünden yavaşça yukarı doğru kaldırın ve bu sırada ellerinizi ayırın. Eller yüzün önüne ulaştığında, avuç içleri kaş hizasında yüze doğru bakmalıdır. (Resim 2-2). Her iki elinizin parmaklarını aralarında 15 cm mesafe olacak şekilde birbirine doğru çevirin. Kollar ile bir daire oluşturun ve bütün vücudunuzu gevşetin.

   

Fu Qian Baolun (Falun'u alt karnın önünde tutmak) -Yavaşça ellerinizi aşağı doğru indirin. Elleriniz alt karın bölgesine ulaştığında kollarınızı Falun'u tutma pozisyonunda tutun. (Resim 2-3). İki dirseğinizi önde tutarak, kollarınızın alt kısmını açık tutun. Avuç içleriniz yukarı bakarken her iki elin parmakları birbirine baksın ve kollarınız bir daire şeklini alsın.

Touding Baolun (Falun'u Başın üstünde tutmak) -Ellerinizi, bir önceki Falun tutma duruşundan yavaş yavaş, elleriniz yukarı başınızın üstüne gelene kadar kaldırın. (Resim 2-4). Her iki elinizin parmakları birbirlerine ve avuç içleriniz aşağı baksın. Her iki elinizin parmak uçları arasındaki mesafe 20-30 cm olmalıdır. Kollarınız bir daire oluştursun. Omuzlarınız, kollarınız, dirsekleriniz ve bilekleriniz rahat bir şekilde dursun.

Liangce Baolun (Ellerin başın iki yanında Falun'u tutması) -Bir önceki duruştan başlayarak, her iki elinizi başınızın yanlarına gelecek şekilde indirin (Resim 2-5). Her iki omzunuz rahat bir şekilde durarak avuç içleriniz kulaklarınıza baksın ve ön kollarınız dik dursun.

Diekou Xiaofu (Ellerin kaplanması) -(Resim 2-6) Elleri, önceki "pozisyondan aşağı doğru karnın alt bölgesine indirin ve elleri üst üste getirin.

   

Liangshou Jieyin (Ellerin birleştirilmesi ) (Resim 2-7).

   

3. İki Evrensel Ucun Açılması Yolu (Guantong Liangji Fa)

Hareketlerin İlkeleri: İki Evrensel Ucun Açılması Yolu, evrenin enerjisini kanalize ederek onu vücudunuzun içindeki enerji ile birleştirir. Bu takım hareketleri yaparken büyük bir miktar enerji vücuttan dışarı atılırken yeni enerji vücuda alınır ve bu da bir uygulayıcının çok kısa zamanda vücudunu arındırmasına olanak sağlar. Aynı zamanda bu egzersiz başın tepesindeki enerji kanallarını açar ve ayakların altındaki geçişlerdeki tıkanıklıkları giderir. Eller, vücut içindeki enerjiye ve vücudun dışındaki mekanizmalara göre aşağı yukarı hareket eder. Yukarı doğru hareket eden enerji başın üstünden dışarı fırlar ve doğrudan evrenin üst kutbuna gider; aşağı doğru hareket eden enerji ise ayak tabanından dışarı fırlar ve doğrudan evrenin alt kutbuna gider. Enerjiler her iki evrensel kutuptan döndükten sonra ters yönde yayılırlar. El hareketleri dokuz defa tekrarlanır.

Tek elle yapılan yukarı aşağı kaydırma hareketleri dokuz defa tekrarlandıktan sonra, her iki el beraber aynı anda yukarı aşağı kaydırılarak hareket ettirilmelidir. Bundan sonra dışarıda bulunan enerjiyi vücudun içine çekmek için Falun alt karın bölgesinde saat yönünde dört defa döndürülür. Hareketler Heshi yaparak bitirilir.

Bu takım hareketleri yapmaya başlamadan önce, kendinizi cennet ve dünyanın arasında dev gibi, kıyaslanamayacak kadar uzun ve dimdik duran iki boş varil olarak düşünün. Bu, enerjinin kanalize olmasına yardımcı olur.

Mısra:
        Jinghua Benti, (Beden arındırılıyor)
        Fakai Dingdi; (Fa tepedeki ve tabandaki enerji geçişlerini açıyor)
        Xinci Yimeng, (Kalp merhametli ve irade kuvvetli olarak)
        Tongtian Chedi. (Cennetin doruğuna ve dünyanın dip noktasına ulaşılıyor)

   

Hazırlık: --İki ayağınızı omuz genişliğinde açarak doğal bir şekilde ayakta durun. İki dizi ve kalçalarınızı gevşetin. Bütün vücudu gevşek bırakın ama çok fazla gevşetmeyin. Çenenizi biraz içeriye çekin. Dilinizin ucu ile üst damağa dokunun, üst ve alt dişlerin arasında biraz boşluk bırakın ve dudaklarınızı kapatın. Gözlerinizi de hafifçe kapatın. Yüzünüzde sakin ve huzurlu bir ifadesi olmasını sağlayın.

Liangshou Jieyin (Birleştirilmiş el duruşu) - (Resim 3-1).

Shuangshou Heshi (Elleriniz ile Heshi'yi oluşturun) - (Resim 3-2).

   

Danshou Chongguan (Tek el ile aşağı yukarı kaydırma hareketi) -"Heshi"den başlayarak eşzamanlı bir biçimde bir elinizi yukarı ve diğer elinizi aşağı doğru kaydırırak hareket ettirin. Eller, vücudun dışındaki enerji mekanizmalarıyla birlikte yavaşça hareket ederler. Vücudun içindeki enerji, el hareketleriyle eşzamanlı aşağı yukarı hareket eder (Resim 3-3). Erkekler ilk olarak sol eli yukarı doğru uzatırken, bayanları ilk olarak sağ eli yukarı doğru uzatır. Yavaşça yukarı kalkan elinizi yüzünüzün önünden geçirin ve elinizi başınızdan yukarı doğru uzatın. Bu arada sağ elinizi de( bayanlar için sol el ) yavaşça aşağı doğru indirin. Daha sonra yukarıdaki elinizi aşağı ve aşağıdaki elinizi yukarı doğru kaydırarak pozisyonlarını değiştirin. (Resim 3-4). Avuç içleriniz ile vücudunuz arasındaki mesafe 10 cm.yi geçmeyecek şekilde avuç içleriniz vücudunuza dönük bir şekilde olmalıdır.

Bütün vücudu gevşek bir pozisyonda tutun. Her elin bir aşağı - yukarı hareketi, bir hareket olarak sayılır. Hareket toplam dokuz defa tekrarlanır.

       

Shuangshou Chongguan (Her iki elin beraber aynı zamanda aşağı yukarı hareket ettirilmesi) -Tek el ile yapılan aşağı yukarı kaydırma hareketi bittikten sonra, sol elinizi ( bayanlar için sağ el ) yukarıda bekletin ve diğer elinizi yavaşça yukarı kaldırın. Böylece her iki el de yukarıya bakar duruma gelir. (Resim 3-5), Bunun ardından, iki elinizi aynı zamanda aşağı doğru kaydırın (Resim 3-6).

Her iki elinizi aşağı yukarı doğru hareket ettirirken avuç içleriniz ile vücudunuz arasındaki mesafe 10 cm.yi geçmeyecek şekilde, avuç içleriniz vücudunuza dönük bir şekilde olmalıdır. Bütün vücudu gevşek bir pozisyonda tutun. Tam bir aşağı bir yukarı hareket, bir hareket olarak sayılır. Hareket toplam dokuz defa tekrarlanır.

   

Shuangshou Tuidong Falun (Falun'un her iki el ile çevrilmesi) -Her iki el ile aşağı yukarı kaydırma hareketinin dokuz kere yapılmasından sonra, her iki eli başın önünden geçirerek aşağı doğru, elleriniz alt karın bölgesine gelene kadar indirin (Resim 3-7). Eller aşağı karın bölgesine geldiğinde Falun'u iki elle çevirin (Resim 3-8 ve 3-9). Erkekler için sol el, bayanlar için sağ ile içeri gelir. Her iki elin arasındaki mesafe ve içerdeki el ile alt karın arasındaki mesafe 2-3 cm olmalıdır. Vücudun dışındaki enerjinin vücudun içerisine doğru akmasını sağlamak için Falun'u her iki elinizle saat yönünde çevirin. Falun'u çevirirken, her iki elinizi alt karın bölgesinde tutun.

Liangshou Jieyin (Birleştirilmiş el duruşu) ve hareketlerin sonu ( Resim 3-10 ).

   

4. Falun'un Kozmik Dolaşım Yolu (Falun Zhoutian Fa)

Hareketlerin İlkeleri: Falun'un Kozmik Dolaşım Yolu, insan vücudunun enerjisinin geniş alanlar üzerinde dolaşmasını sağlar. Enerji sadece bir ya da birkaç enerji kanalı boyunca değil fakat vücudun bütün Yin tarafından Yang tarafına doğru sürekli olarak bir ileri bir geri şekilde dolanır. Bu egzersiz vücuttaki meridyenleri ve büyük ve küçük kozmik yörüngeleri açan bilinen yöntemlerin çok ötesindedir. Falun Kozmik Yörüngesi orta düzey bir xiulian uygulaması yöntemidir. Önceki üç egzersizin oluşturduğu temel üzerine bu egzersizin de yapılması ile bütün vücudun meridyenleri (büyük kozmik dolaşım da dahil olmak üzere) çabucak açılır. Meridyenler, en tepeden en aşağı kadar bütün vücut boyunca yavaşça birleşir. Bu takım hareketin en büyük özelliği, insan vücudundaki bütün anormal koşulları düzeltmek için Falun'un dönüşünü kullanmasıdır. Bu durum insan vücudunun (küçük bir evren olan) orijinal durumuna dönmesini ve vücudun içerisindeki bütün meridyenlerin tıkanıklıklarının açılmasını sağlar. Bu duruma ulaştığınızda, Üçlü-Diyar-Yasası içinde çok yüksek bir seviyeye ulaşırsınız. Bu takım hareketleri yaparken, her iki el enerji mekanizmalarını takip eder. Hareketler, kendiliğinden, yavaş ve yumuşak olmalıdır.

Mısra:
        Xuanfa Zhixu, (Falun boşluğa ulaşıyor)
        XinQing Siyu; (Kalp saf bir yeşim gibi berrak)
        Fanben Guizhen, (Orijinal ve gerçek benliğinize dönerek)
        Youyou SiQi. . (Tıpkı su üstünde yüzer gibi kendinizi hafif hissediyorsunuz)

   

Hazırlık --İki ayağınızı omuz genişliğinde açarak doğal bir şekilde ayakta durun. İki dizi ve kalçalarınızı gevşetin. Bütün vücudu gevşek bırakın ama çok fazla gevşetmeyin. Çenenizi biraz içeriye çekin. Dilinizin ucu ile üst damağa dokunun, üst ve alt dişlerin arasında biraz boşluk bırakın ve dudaklarınızı kapatın. Gözlerinizi de hafifçe kapatın. Yüzünüzde sakin ve huzurlu bir ifadesi olmasını sağlayın.

Liangshou Jieyin (Birleştirilmiş el duruşu) - (Resim 4-1).

Shuangshou Heshi (Elleriniz ile Heshi'yi oluşturun) -(Resim 4-2).

       

Ellerinizi "Heshi"den ayırın. Ellerinizin avuç içlerini vücudunuzun ön tarafına doğru bakacak şekilde çevirirken, ellerinizi aşağı doğru kaydırın. Avuç içleriniz ve vücut arasındaki mesafe 10 cm.den fazla olmamalıdır. Elleriniz karnın alt bölgesini geçtikten sonra, ellerinizi bacaklarınızın arasından aşağı doğru indirin. Ellerinizi, avuç içleriniz bacaklarınızın iç taraflarına bakacak şekilde ve aynı zamanda, belinizden eğilerek ve yere doğru çömelerek, aşağı doğru kaydırmaya devam edin. (Resim 4-3). Parmak uçlarınız yere yakınlaştığında ellerinizi, elleriniz ayaklarınızın parmak uçlarından topuklara doğru ayağınızın dış tarafından bir çember çizecek şekilde, kaydırın. (Resim 4-4). Daha sonra, iki bileğinizi biraz eğerek ellerinizi bacaklarınızın arka kısmından yukarı doğru çekin. (Resim 4-5). Ellerinizi sırtınızdan yukarı doğru çekerken belinizi doğrultun. (Resim 4-6).

       

Egzersiz süresince, herhangi bir elinizin vücudunuzun her hangi bir kısmına dokunmasına izin vermeyin, aksi takdirde ellerinizin üzerlerindeki enerji vücudun içerisine geri alınacaktır. Eller, sırtta daha yükseğe kaldırılamadığında, ellerinizi içlerinde boşluk olacak şekilde yumruk yapın ( elleriniz bu noktada enerji taşımaz) (Resim 4-7), daha sonra ellerinizi koltuk altlarından geçirerek öne doğru çekin. Kollarınızı göğsünüzün önünde çaprazlayın (Hangi kolunuzun üste, hangi kolunuzun alta geleceği konusunda her hangi bir zorunluluk yoktur - size hangisi daha doğal geliyorsa öyle yapın. Hem erkekler hem de bayanlar için bu durum geçerlidir) (Resim 4-8).

       

Ellerinizi omuzlarınızın üzerine ( biraz boşluk bırakarak) getirin. Avuç içlerinizi açarak, her iki avuç içinizi kolunuzun yang (dış) tarafından hareket ettirin. Bileklere ulaştığınızda, avuç içlerinizin 3-4 cm.lik bir mesafe ile bir birine bakmasını sağlayın. Bu noktada eller ve kollar düz bir hat oluşturmalıdır (Şekil 4 - 9). Durmadan, her iki elinizi bir topu çevirir gibi çevirin. Yani dışarıdaki el iç tarafa, iç taraftaki el de dış tarafa gelmelidir. Her iki elinizi, aşağı ve yukarıdaki kollarınızın yin (iç) taraflarından, başınızın arka kısmına doğru kaydırın (Resim 4-10). Elleriniz, başınızın arka kısmında çaprazlanmalıdır (Resim 4-11). Ellerinizi, parmak uçlarınız aşağı doğru bakacak şekilde ayırın ve sırtınızın enerjisi ile birleştirin.

Ondan sonra her iki elinizi başınızın üzerinden geçirerek göğsünüzün önüne getirin. (Resim 4-12). Bu bir tam kozmik dolaşımdır. Hareketleri toplam olarak dokuz kere tekrar edin. Kozmik dolaşımı dokuz defa tekrar ettikten sonra, ellerinizi göğüs kafesinizin önünden alt karnınıza doğru getirin. Diekou Xiaofu (Ellerin alt karnın önünde birleştirilmesi) hareketini yapın.

Diekou Xiaofu (Ellerin alt karnın önünde birleştirilmesi)

   

Liangshou Jieyin (Birleştirilmiş el duruşu) hareketlerin sonu (Resim 4-13).

   

5. Olağanüstü Güçleri Kuvvetlendirme Yolu (Shentong Jiachi Fa)

Hareketlerin İlkeleri: Olağanüstü Güçleri Kuvvetlendirme egzersizi dingin bir xiulian egzersizidir. Bu egzersiz, Buda mudralarını veya el işaretlerini kullanarak Falun'u döndürme yoluyla olağanüstü güçleri (olağanüstü yetenekler de dahil olmak üzere) ve gong gücünü kuvvetlendiren çok amaçlı bir egzersizdir. Bu egzersiz orta seviyenin üzerinde olan bir egzersizdir ve orijinal olarak gizli bir egzersiz yöntemiydi. Eğer tam lotus poziyonu yapılamıyorsa, başlangıç aşamasında yarım lotus pozisyonu kabul edilebilir. Hareketler esnasında enerjinin akışı kuvvetlidir ve vücudun etrafındaki enerji alanı oldukça geniştir. Bacaklar ne kadar çaprazlanarak oturulursa o kadar iyidir. Bu sizin dayanıklılığınıza bağlıdır. Ne kadar uzun oturursanız, egzersiz o kadar şiddetli bir hale gelir ve gongunuz da o kadar çabuk artar. Bu egsersizi yaparken hiçbir şey hakkında düşünmeyin - hiçbir düşünce egzersize karıştırılmamalıdır. Sakin bir durumdan derin bir dinginliğe girin. Ama sizin ana bilinciniz, sizin kendinizin egzersizleri yaptığınız hakkında farkında olmalıdır.

Mısra:
        Youyi Wuyi, (Niyetin varmış gibi ama niyetsiz)
        Yisui JiQi; (El işaretleri mekanizmaları izliyor)
        Sikong Feikong, (Boş gibi ama boş değil)
        Dongjing Ruyi. (Rahatlık içerisinde hareket et ya da dingin ol)

   

Hazırlık --Bacaklarınızı çaprazlayarak oturun. Belinizi ve boynunuzu dik tutun. Alt çenenizi biraz içeriye çekin, dilinizin ucunu üst damağa dokundurun, üst ve alt dişlerin arasında biraz boşluk bırakın ve dudakları kapatın. Bütün vücudunuzu gevşetin ama aşırı gevşek tutmayın. Gözlerinizi nazikçe kapatın. Kalbinizden merhamet yükselmeli ve yüzünüzün ifadesi barışçıl olmalıdır. Karnın altında iki elinizle jieyin pozisyonunu oluşturun (Resim 5-1). Yavaşça sakinliğe girin.

Da Shouyin (El işaretleriyle hareket et) -Birleşmiş olan ellerinizi Jieyin pozisyonundan yavaşça yukarıya doğru hareket ettirin. Elleriniz başınızın önüne geldiğinde, ellerinizi Jieyin pozisyonundan ayırın ve avuç içlerinizi yavaşça yukarı doğru döndürün. Eller yukarı baktığı zaman, eller en son noktalarına ulaşmıştır (Resim 5-2). (Mudraları yaparken, önkollar, kolların yukarı kısmına belirli bir güç ile rehberlik eder ). Ardından ellerinizi ayırın ve ellerinizi geriye doğru çevirerek aşağı doğru başın üzerinde bir yay çizmek için çevirin. (Resim 5-3).

   

   

Her iki avuç içiniz yukarı doğru bakarken parmaklarınız ileriyi işaret etsin (Resim 5-4) ve dirseklerinizi olabildiğince içerde tutun. Bileklerinizi, onları göğsünüzün üzerinde karşı karşıya gelirken doğrultun. Erkekler için sol el dışarıdan, bayanlar için sağ el dışarıdan hareket etmelidir. Her iki kol yatay bir çizgi oluşturduğunda (Resim 5-5), dışarıdaki elinizin bileğini, avuç içiniz yukarı bakacak şekilde, yarım bir daire çizerek, dışarı doğru çevirin. Avuç içiniz yukarı, parmaklarınız arkaya baksın. El oldukça kuvvetli bir güç ile hareket etmelidir. Bu arada, kollarınızdan göğsün önünde duranını bulunduğu pozisyondan yavaşça aşağı getirin. Elinizi tam uzattığınızda, avuç içinizi yukarı bakacak şekilde çevirin. Aşağıdaki el, vücuttan 30°lik bir açı ile önde durmalıdır. (Resim 5-6).

   

Daha sonra, her iki elinizi de vücuda doğru döndürerek, sol elinizi (yukarıdaki el), içeriden aşağı doğru ve sağ elinizi yukarı doğru hareket ettirin. Bunun ardından, bir önceki hareketi ters eller ile, ellerin konumunu yer değiştirerek tekrarlayın (Resim 5-7). Sonra, erkekler sağ ( bayanlar sol ) bileğini düzeltmeli ve avuç içini vücuda bakacak şekilde çevirmelidir. Elleri göğüs üzerinden geçirdikten sonra, avuç içinizi kolunuz düz olana ve eliniz alt bacağın üzerine gelen kadar aşağı doğru uzatın. Erkekler sol (bayanlar sağ) avuç içini içeri döndürmeli ve daha sonra yukarı kaldırmalıdır. Sol eli göğsün önünden geçirdikten sonra, bu eli sol (bayanlar için sağ) omzun önüne doğru getirin. El bu pozisyona ulaştığında, avuç içini parmaklarınız ileriyi gösterecek şekilde yukarı doğru açın (Resim 5-8). Daha sonra, bir önceki hareketleri kullanarak ellerin konumunu değiştirin. Yani, erkekler sol (bayanlar sağ) elini içeriden hareket ettirmelidir; ve erkekler sağ (bayanlar sol) elini dışarıdan hareket ettirmelidir. Ellerin pozisyonunu yer değiştirin (Resim 5-9). Mudraları yaparken, hareketler süreklilik içerisinde, duraksama olmadan yapılmalıdır.

   

Jiachi (Kuvvetlendirme) -Bir önceki el hareketlerini izleyerek, yukarıdaki eli içerden ve aşağıdaki eli dışarıdan hareket ettirin. Erkekler, sağ eli döndürerek, avuç içi göğse bakacak şekilde aşağı doğru hareket ettirmelidir. Erkekler, sol (bayanlar sağ) eli yukarı kaldırmalıdır. Her iki önkol göğse ulaştığı ve yatay bir hat oluşturdu zaman (Resim 5-10), elleri yanlara,dışarı doğru avuç içleri aşağı bakacak şekilde uzatın (Resim 5-11). Eller diz seviyesinin üzerinde dışarı doğru uzatıldığında, elleri bilek seviyesinde, önkollar ve ellerin sırtı aynı seviyede olacak şekilde ve her iki kol gevşek bir şekilde tutun. (Resim 5-12). Bu pozisyon olağanüstü güçleri kuvvetlendirmek için vücudun içinden ellere gönderir. Kuvvetlenirken avuç içleri sıcak, ağır, elektrikli, hissiz ve tıpkı bir ağırlık kaldırırmış vs. gibi hisseder. Ama bu hislerin peşinde olmayın - bırakın sadece doğal bir şekilde meydana gelsinler. Bu pozisyon ne kadar uzun tutulursa, o kadar iyidir.

   

Erkekler sağ (bayanlar sol) eli alt göbek bölgesine getirmelidir, elin bileğini, avuç içi yukarı bakacak şekilde çengel pozisyonuna getirmelidir. El alt karına ulaştıktan sonra avuç içi yukarı bakmalıdır. Aynı zamanda, erkekler sol (bayanlar sağ) eli çeneye doğru kaldırırken, ileri doğru çevirmelidir. Kol, omuzlar ile aynı seviyeye ulaşınca, avuç içi aşağı bakmalıdır. Uygun pozisyona geldiğinde, önkol ve el yatay olmak zorundadır. Her iki avuç içinin merkezi birbirine bakarken, bu pozisyonu koruyun. (Resim 5-13). Kuvvetlendirme pozisyonları uzun bir zaman korunmalıdır ama onları koruyabildiğiniz kadar koruyun. Ondan sonra, yukarıdaki elinize ileri ve alt karın bölgenize doğru yarım bir daire çizdirin. Aynı zamanda, aşağıdaki eli avuç içini aşağı doğru döndürürken yukarıya doğru kaldırın. Bu el çeneye ulaştığında, kol omuzlar ile aynı seviyede olmalıdır. Her iki elin avuç içinin merkezi birbirne bakacak şekilde, bu pozisyonu koruyun (Resim 5-14). Ne kadar uzun bir zaman bu pozisyonu koruyabilirseniz, o kadar iyidir.

   

JingGong Xiulian (Sakin Xiulian Uygulaması) -Bir önceki pozisyondan başlayarak, yukarıdaki elinizi ileri ve aşağı doğru yarım bir daire çizdirerek alt karnınıza doğru alın ve ellerinizle Jieayin yapın. (Resim 5-15) Dingin uygulama durumuna girin. Derin bir dinginliğe girin ama ana bilincinizin egzersizleri sizin yaptığınızın farkında olduğundan emin olun. Ne kadar uzun süre meditasyon yaparsanız, o kadar iyidir - yapabildiğiniz kadar meditasyon yapın.

   

Hareketlerin Sonu: Elleriniz ile Heshi yapın ve dinginlikten çıkın. Bacaklarınızı lotus pozisyonundan ayırın.