IV. Ekler


Ek. 1

Falun Dafa Yardım Merkezleri İçin Gereksinimler

I. Bütün yerel Falun Dafa yardım merkezleri, gerçek xiulian uygulaması için oluşturulmuş kitle organizasyonlarıdır. Bu merkezlerin hepsi sadece uygulama faaliyetlerini düzenlemek ve faaliyetlere yardımda bulunmak amacını taşımaktadır ve kesinlikle hiçbir şekilde ticari kurumlar gibi yönetilemezler ve idari organizasyonların yönetim şekilleri kullanılarak yönetilemezler. Hiçbir şekilde para ya da mülk edinemezler. Hastalık iyileştirmek için hiçbir faaliyette bulunamazlar. Yardım Merkezleri serbest bir şekilde yönetilmelidirler.

II. Falun Dafa Ana Yardım Merkezlerinin başındaki kişiler ve tüm çalışanları sadece Falun Dafa uygulayan uygulayıcılar olmalıdırlar.

III. Falun Dafa'nın yaygınlaştırılmasına Dafa'nın özü ve içsel anlamı rehberlik etmelidir. Kişisel bakış açıları veya diğer uygulamaların yöntemleri Dafa'nın içeriğiymiş gibi yayılmamalıdır, aksi takdirde öğrenciler yanlış düşüncelere yönlendirilmiş olurlar.

IV. Tüm yerel Ana Yardım Merkezleri bulunduğu ülkelerin yasa ve kanunlarına uymalıdırlar ve politik işlere karışmamalıdırlar. Öğrencilerin xinxinglerini geliştirmeleri, xiulian uygulamasının özüdür.

V. Tüm yerel Yardım Merkezleri, eğer mümkünse, birbirleri ile iletişimi sürdürerek bütün Dafa uygulayıcılarının bütünsel gelişimlerini sağlamak için deneyim paylaşımında bulunmalıdırlar. Hiçbir yöre dışlanmamalıdır. İnsanı kurtarmak için bölge veya yöre konusunda hiçbir ayrım yapılmamalıdır. İnsanlığa kurtuluş sunmak bölgeye ya da ırka bakmaksızın hiçbir ayrımda bulunmamak anlamına gelir. Gerçek uygulayıcıların xinxing'i her yerde gözükmelidir. Dafa'yı uygulayan herkes aynı uygulamanın öğrencisidir.

VI. Uygulayıcılar, Dafa'nın içsel anlamını zayıflatabilecek her türlü davranışdan ciddi bir şekilde kaçınmalıdırlar. Hiçbir öğrenci, kendi düşük seviyesinde gördüğü, duyduğu veya aydınlandığı hiçbir şeyi Falun Dafa'nın içsel anlamı olarak yayamaz ve Fa'yı öğretme eylemine kalkışamaz. Hatta her ne kadar iyi niyeti ile kişilere öğretmek istese bile buna izin verilmez, çünkü öğreteceği şey Fa değildir, sadece sıradan insanlar için tavsiye niteliği taşıyan sevecen sözcüklerdir. Bu sözler Fa'nın taşıdığı insanları kurtarma gücünü taşımaz. Fa'yı öğretmek için kendi tecrübelerini kullanan kim olursa olsun bu kişinin Fa'yı ciddi bir şekilde bozduğu kabul edilir. Benim sözcüklerimden alıntı yaptığınızda "Usta Li Hongzhi şöyle şöyle söyledi", diye eklemelisiniz.

VII. Dafa öğrencileri, kendi uygulamalarını başka uygulama yöntemlerinin uygulamaları ile karıştırmaktan men edilmişlerdir ( yalnış yola sapanlar her zaman bu tür kişilerdir ). Benim bu uyarımı dikkate almadığından dolayı herhangi bir problem yaşayan bir kişi, bu problemden kendisi sorumludur. Şu mesajı tüm öğrencilere iletin: Bizim egzersizlerimizi yaparken diğer uygulamalara ait fikirleri ya da yönlendirici zihinsel etkinlikleri akılda tutmak kesinlikle kabul edilemezdir. Sadece bir ani düşünce, diğer bir uygulama yoluna ait olan şeyleri gerçekleştirmeye çalışmak için yeterlidir. Bir kere uygulama diğer uygulamalar ile karıştırılırsa, Falun deforme olacak ve etkisini kaybedecektir.

VIII. Falun Dafa öğrencileri, bir yandan xinxinglerini geliştirirken diğer yandan egzersizleri yaparlar. Sadece hareketlere odaklanıp, xinxing uygulamasını ihmal edenler Falun Dafa öğrencisi olarak kabul edilemezler. Bu sebeple, Dafa öğrencileri Fa'yı çalışıp kitapları okumayı günlük uygulamalarının asli parçaları haline getirmelidirler.

20 Nisan 1994Ek. 2

Falun Dafa Öğrencilerinin Fa'yı ve Hareketleri Yayma Disiplinleri

I. Dafa'yı halka yayarken tüm Falun Dafa öğrencileri sadece "Usta Li Hongzhi ...... ifade etti" veya " Usta Li Hongzhi ......, diye söyledi" gibi ifadeleri kullanabilirler. Sizlerin, deneyimlediğiniz, gördüğünüz veya bildiğiniz şeyleri veya diğer uygulamalara ait şeyleri sanki onlar Dafa gibiymiş gibi kullanması yasaklanmıştır. Aksi halde, yaydığınız şey Falun Dafa olmaz ve bu Falun Dafa'ya zarar vermek ile aynı şeydir.

II. Bütün Falun Dafa öğrencileri, Dafa'yı, kitap okuma seansları, grup tartışmaları veya Usta Li Hongzhi'nin öğrettiği Fa'yı tekrar etmek yoluyla yayabilirler. Hiç kimse, toplantı salonlarında, benim yaptığım gibi, Fa'yı öğretmek için konferanslar veremez. Benden başka hiç kimse Dafa'yı öğretemez, çünkü hiç kimse benim düşünsel alemimi kavrayamaz ve öğrettiğim Fa'nın gerçek anlamını bilemez.

III. Öğrenciler, egzersiz alanlarında, kitap okuma seanslarında veya grup tartışmalarında kendi fikirleri hakkında konuştuklarında, konuştuklarının "kendi anlayışları" olduğunu açıkça belirtmelidirler. Ne hiç kimsenin Dafa'nın öğretileri ile kendi kişisel fikirlerini karıştırmasına ne de "kendi anlayışını" Usta Li Hongzhi'nin sözleri olarak kullanmasına izin verilir.

IV. Dafa'yı yayarken ve egzersizleri öğretirken, hiçbir Falun Dafa öğrencisi ücret veya hediye kabul etmek gibi bir davranışta bulunmamalıdır. Bu kuralı ihlal edenler artık Falun Dafa öğrencisi sayılmazlar.

V. Bir Falun Dafa öğrencisi egzersizleri öğretme fırsatını hiçbir şekilde insanları iyileştirmek veya sağlık sorunlarını düzeltmek için kullanmamalıdır. Bu davranışlar Dafa'yı baltalamaya çalışmak ile aynı şeydir.

25 Nisan 1994Ek. 3

Falun Dafa Yardımcılarında Aranan Standartlar

I. Yardımcılar, Falun Dafa'ya değer vermeli, Dafa için çalışmaya hevesli olmalı ve içtenlikle başkalarına hizmet etmeye istekli olmalıdırlar. Onlar, öğrenciler için egzersiz seansları düzenlemeye istekli olmalıdırlar.

II. Yardımcılar, sadece Falun Dafa xiulian uygulamasında uygulama yapıyor olmalıdırlar. Eğer diğer uygulamanın egzersizlerini yaparlarsa, Falun Dafa öğrencisi ve yardımcısı olma niteliklerinden kendiliklerinden vazgeçmiş sayılırlar.

III. Uygulama yerlerinde, yardımcılar kendilerine karşı disiplinli fakat başkalarına karşı alçak gönüllü olmalıdırlar. xinxinglerini korumaları ve yardımsever ve sevecen olmaları gerekir.

IV. Yardımcılar Dafa'yı içtenlikle yaymalı ve egzersizleri içtenlikle öğretmelidirler. Ana Yardım Merkezlerinin işlerini desteklemeli ve onlarla aktif bir şekilde işbirliği içerisinde olmalıdırlar.

V . Yardımcılar, egzersizleri başkalarına gönüllü olarak öğretmelidirler. Ücret almak veya hediye kabul etmek yasaklanmıştır. Öğrenciler, ün ve çıkar peşinde olmamalı bunun yerine erdem ve fazilet peşinde olmalıdırlar.Ek. 4

Falun Dafa Öğrencileri İçin Bildiriler

I. Falun Dafa, Buda okulunun bir xiulian uygulama yöntemidir. Hiç kimsenin, Falun Dafa'yı, xiulian uygulama maskesi altında herhangi bir dini yayma aleti olarak kullanma hakkı yoktur.

II. Bütün Falun Dafa uygulayıcıları, bulundukları ülkelerin yasalarına sıkı bir şekilde uymalıdırlar. Ülke siyasetine veya düzenlemelerine aykırı davranışlardoğrudan Falun Dafa'nın erdem ve fazileti ile çelişir. Söz konusu birey yasaları ihlalden ve bunun sonuçlarından direk olarak kendisi sorumludur.

III. Bütün Falun Dafa öğrencileri, aktif olarak, xiulian toplumunun birlik ve beraberliğini korumalı ve insanlığın geleneksel kültürünün gelişimi için kendi payına düşeni gerçekleştirmelidir.

IV. Falun Dafa'nın öğrencilerinin, yardımcılarının, Falun Dafa'nın kurucusu ve ustasından veya ilgili otoritelerden izin almadan hastaları tedavi etmeleri yasaklanmıştır. Bununla birlikte hiç kimse kendi başına hastaları etmek için para veya hediye kabul edemez.

V. Falun Dafa öğrencileri, xinxing gelişimini uygulamamızın özü olarak almalıdırlar. Onların kesinlikle bir ülkenin politik meselelerine karışmalarına izin verilmez ve herhangi bir politik tartışmaya girmeleri ya da politik faaliyetlere karışmaları yasaktır. Bu kuralı ihlal edenler artık bir Falun Dafa öğrencisi sayılmayacaktır. Aksi taktirde doğan tüm sonuçlardan bireysel olarak kendileri sorumlu olacaklardır. Bir uygulayıcının temel çabası gerçek uygulamada gelişim göstermek ve bir an evvel Tamamlanmaya ulaşmak olmalıdır.