Engin ve Sınırsız


Falun Dafa prensipleri herhangi bir kişinin xiulian uygulamasına rehberlik edebilir, bu dini inanışları olanlar için de geçerlidir. O, evrenin yasasıdır, daha önce asla öğretilmemiş olan gerçek Fa'dır. Geçmişteki insanların bu evrensel prensipleri (Buda Fa) bilmelerine izin verilmedi. O, antik dönemlerden günümüze kadar olan insan toplumunun tüm akademik teorilerini ve ahlaki prensiplerini aşar. Geçmişte dinler tarafından öğretilen ve insanların deneyimlediği şeyler, sadece yüzeysellikler ve sığ olgulardı. Onun enginliği ve sınırsızlığı, derin içsel anlamı kendisini gösterebilir ve o gerçek xiulian'ın farklı seviyelerinde olan uygulayıcılar tarafından deneyimlenebilir ve anlaşılabilir. Sadece o zaman kişi Fa'nın ne olduğunu gerçek anlamda görebilir.

Li Hongzhi 6 Şubat 1995