Gökkubbe


Evrenin büyüklüğü ve kozmik vücutların muazzamlığı, insanların keşifleri ile asla anlaşılamaz; maddenin en küçük hali, insanlar tarafından asla keşfedilemez. İnsan vücudu o kadar gizemlidir ki, son derece yüzeysel olan insan bilgisinin ötesindedir. İnsanoğlu için daima sonsuz bir bilmece olarak kalacak olan yaşam çok engin ve karmaşıktır

Li Hongzhi - 24 Eylül 1995