O Bir Meslek Değil Xiulian'dır


Asistan merkezleri için koymuş olduğum gereksinimleri takip edip edemeyeceğiniz çok önemli bir prensip ile ilgili bir konudur ve Fa'nın ilerde yayılmasını etkileyecektir. Uzun bir dönem içerisinde geliştirmiş olduğunuz bürokratik işlerdeki rutin yöntemleri neden terk edemiyorsunuz? Asistan merkezlerini, insan toplumundaki idari ofisler gibi görmeyin ve onların doküman basmak, yeni poliçeler yürürlüğe koymak veya insanların algılayışlarını yükseltmek gibi metot ve yaklaşım tarzlarını benimsemeyin. Bir Dafa uygulayıcısı sadece xiulian'da xinxing'ini, Meyve Konumunu ve seviyesini yükseltmelidir. Bazen sıradan insanların işyerlerindekiler gibi toplantılar bile düzenleniyor. Mesela, bir memurun bir konuşma yapması veya belirli bir yetkilinin bir konuyu özetlemesi gibi. Günümüzde devlet bile, toplum içindeki bu çarpık uygulamaları ve bürokratik prosedürleri reformdan geçirmeye çalışıyor. Bir uygulayıcı olarak, Dharma'nın son döneminde, insan ırkının artık hiç bir yönden iyi olmadığını zaten biliyorsunuz. Xiulian için en elverişsiz olan bu iş yöntemlerini neden terk edemiyorsunuz? Biz onu kesinlikle toplumdaki bir idari müesseseye veya teşebbüse dönüştürmeyeceğiz.

Önceleri, yapacak hiçbir işi olmayan bazı yaşlı kişiler Falun Dafa'yı çok iyi buldular ve sakin hayatlarını ve boş zamanlarını doldurmak için yardım etme teklifinde bulundular. Elbette böyle bir şey olamaz! Falun Dafa xiulian uygulamak içindir - bir iş değildir. Bizim bütün gönüllü çalışanlarımız, öncelikle yüksek xinxing seviyesine sahip olan gerçek uygulayıcılar olmak zorundadır çünkü onlar xinxing gelişimi açısından başkalarına örneklerdir. Bizim sıradan insan toplumundaki liderler türünde liderlere ihtiyacımız yoktur.

Li Hongzhi - 12 Ekim 1995