Fa Doğru Olduğunda


İnsanlarda erdem kalmadığında doğal afetler ve insanların kendi yarattığı müsibetler fazlasıyla çok olacaktır. Dünyada erdem kalmadığında herşey çürüyecek ve dökülecektir. Cennet Tao'dan saptığında yeryüzü yarılacak, gökyüzü yıkılacak ve evrenin tamamı boş olacaktır. Fa doğru olduğunda, evren doğru olacaktır. Canlılık gelişecek, cennet ve dünya istikrarlı olacak ve Fa sonsuza dek varolacaktır.