Kimin İçin Xiulian Uyguluyorsunuz?


Bazı kişiler qigong'u tenkit etmek için medyayı kullandığında, bazı öğrencilerin kararlılığında sallantılar oluyor ve uygulamalarını bırakıyorlar; sanki medyayı kullanan kişiler Buda Fa'dan daha bilgelermiş gibi ve de bazı uygulayıcılar başkaları için uygulama yapıyorlarmış gibi. Baskının karşısında korkan ve uygulamalarını bırakan insanlar da var. Bu tip insanlar Doğru Meyve Konumunu elde edebilirler mi? Kritik bir anda bir Buda'ya ihanet dahi etmezler mi? Korku bir takıntı değil midir? Xiulian büyük dalgaların kumları alıp götürmesi gibidir: Geriye kalan, altındır.

Aslında antik dönemlerden günümüze kadar insan toplumu karşılıklı-üretim ve karşılıklı-engelleme olarak isimlendirilen ilkeye sahipti. Bu yüzden nerede iyi varsa orada kötü de vardır; nerede doğruluk varsa, orada şeytanilik de vardır, nerede iyilikseverlik varsa orada bencillik de vardır; nerede insan varsa orada hortlaklar da vardır; nerede Buda'lar varsa orada şeytanlar da vardır. Bu kendisini insan toplumunda daha da fazla gösterir. Nerede pozitif varsa orada negatif vardır; nerede yandaşlık varsa orada karşıtlık vardır; nerede inananlar varsa orada inanmayanlar vardır; nerede iyi insanlar varsa, orada kötü olanlar vardır; nerede bencil olmayan insanlar varsa, orada bencil olanlar vardır; ve nerede kendini başkaları için feda edebilecek insanlar varsa, orada kendi faydalarına olacak şeyleri elde etmek için hiçbir şeyden çekinmeyecek olan insanlar vardır. Bu geçmişteki bir ilkeydi. Bu yüzden, eğer bir kişi, bir grup ve hatta bir millet iyi olan bir şeyler başarmak istiyorsa, ona eşit miktarda bir negatif karşı koyuş olacaktır. Bu yüzden elde edilen başarıdan sonra kişi, onu kazanmanın zor olduğunu ve ona değer verilmesi gerektiğini hissedecektir. İnsan ırkı bu şekilde gelişir. Karşılıklı-üretim ve karşılıklı-engelleme ilkesi gelecekte değişecek.

Başka bir şekilde ortaya koyacak olursak, xiulian süpernormal bir şeydir. Kişi kim olursa olsun, onun qigong'u tenkit etmesi, sıradan insan bakış açısından kaynaklanmıyor mu? Buda Fa'yı ve xiulian'ı yadsımak için herhangi bir doğrusu var mı? İnsan ırkının herhangi bir organizasyonu Tanrı'ların ve Buda'ların üzerine yükselebilir mi? Qigong'u tenkit edenler, Buda'ları yönetme kapasitesine sahipler mi? Buda'lar sadece o söylediği için kötü olacaklar mı? Sadece o Buda'ların varolmadığını iddia ettiği için, Buda'lar varolmayı bırakacak mı? Dharma'nın "Büyük Kültür Devrimi" dönemindeki büyük sıkıntısı, kozmik olgunun yaşadığı evrimden kaynaklandı. Buda'ların, Tao'ların ve Tanrı'ların tamamı cennetin isteklerini takip eder. Dharma'nın şiddetli sıkıntısı, Buda'lar için şiddetli bir sıkıntı olmaktan ziyade, insanlar ve dinler için şiddetli bir sıkıntı idi.

Dinlerin baltalanmasının en büyük sebebi, insanların düşüncelerinin yozlaşmasıdır. İnsanlar Buda'lığı geliştirmeden Buda'ya inanıyorlar fakat Buda'nın kutsamasının peşindeler, böylece de servet yapabilir, sıkıntıları yok edebilir, bir evlada sahip olabilir veya rahat bir hayat sürebilirler. Herkes geçmiş yaşamlarda çok fazla karma biriktirdi. Kişi rahat bir şekilde nasıl yaşayabilir? Kişi kötü şeyler yaptıktan sonra karmasının bedelini nasıl ödemeyebilir? Şeytanlar, insan düşüncelerinin erdemli olmadığını görmeleri üzerine, insan dünyasına sorun ve kaos getirmek için, birbiri ardına gizlendikleri yerlerden çıktılar. İnsan zihninin erdemli olmadığını görmeleri üzerine Tanrı'lar ve Buda'lar görevlerini bıraktılar ve tapınakları birbiri ardına terk ettiler. Zenginlik ve çıkar için dua etmeye gelenler tarafından, tapınaklara birçok tilki, sansar, hortlak ve yılan getirildi. Bu gibi tapınakların başı nasıl belada olmayabilir? İnsanoğlu günahkardır. Tüm insanlar cahillikleri tarafından güdüldüğü için ve zaten kendilerine zarar verdikleri için, Buda'lar insanları cezalandırmazlar. Dahası onlar kendileri için muazzam miktarda karma biriktirmişlerdir ve ilerde büyük felaketler onları beklemektedir. Hala onları cezalandırmaya ihtiyaç var mıdır? Aslında, eğer bir kişi yanlış bir şey yaparsa, gelecekteki bir zamanda yaptığı şeyin cezasını çekeceği kesindir. Sadece, insanlar bunun farkında değiller veya buna inanmıyorlar; onlar talihsizliklerin kazara olduğunu düşünüyorlar.

Hangi sosyal baskı veya kişi tarafından artık xiulian uygulamamanız söylenirse söylensin, o durumda siz xiulian uygulamaktan vaz mı geçeceksiniz? Siz onlar için mi xiulian uyguluyorsunuz? Onlar size Doğru Meyve Konumunu verecekler mi? Sizin onlara karşı olan eğiliminiz körü körüne inanış değil mi? Bu, aslında, gerçek cahilliktir. Ayrıca, biz bir qigong uygulaması değil, Buda Fa xiulian uygulamasıyız. Baskının herhangi bir biçimi, sizin Buda Fa'ya olan inancınızın temel olarak güçlü olup olmadığını görmek için bir test değil midir? Eğer hala Fa'da esaslı bir biçimde azimli değilseniz, her şey boşuna olacaktır.

Li Hongzhi - 21 Aralık 1995