Buda Fa Terminolojisi


Bazı öğrenciler eskiden rahip sınıfından olmayan Budistler idi ve onlar Budist kutsal yazıtlarındaki terimlerin çok derin etkisi altındalar. Budizm'deki cümlelere benzer cümleler kullandığımı gördükleri zaman, onların anlamlarının Budizm'dekiler ile aynı anlama sahip olduğunu düşünüyorlar. Aslında onlar kesinlikle aynı anlamı ifade etmezler. Han bölgesi Budizm'indeki bazı terimler Çince sözcüklerdir ve onlar sadece Budizm'den kaynaklanan terimler değillerdir.

Kilit nokta şudur ki, bu öğrenciler hala Budizm'deki şeyleri terkedemiyorlar çünkü Budizm'den kaynaklanan kanılarının hala zihinlerini etkilediğinin farkına varamıyorlar - ne de ikinci bir uygulama yapılamaz konusunda yeterli bir anlayışa sahipler. Aslında, kişinin algıladığı bu yüzeysel benzerlik, bir engel yaratmıyor mu? Eğer benim sözlerimi yanlış yorumlarsanız, Budizm'de xiulian uygulamıyor musunuz?

Li Hongzhi - 21 Aralık 1995