Onaylama


Buda Fa insan ırkını kurtarabilir fakat Buda Fa'nın varolma sebebi insanoğlunun kurtuluşu için değildir. Buda Fa evrenin gizemlerini, yaşamı ve bilimi açıklığa kavuşturabilir. O, insanlığa, bilimde doğru yol sürdürmesini sağlayabilir fakat Buda Fa'nın getirilmesi, insanoğlunun sahip olduğu bilime önderlik etmesi için değildir.

Buda Fa evrenin doğasıdır. Maddenin orijinini yaratan faktördür ve evrenin doğuşunun sebebidir.

O zaman gelecekte birçok hocalar ve bilirkişiler olacak ve onların zekaları Buda Fa ile birlikte gelişecek. Onlar ilimin farklı alanlarında yeni insan ırkının öncüleri olacaklar. Fakat Buda Fa'nın size bu derinlemesine algılamayı vermesi, sizin bir öncü olmanız için değildir. Siz onu elde ettiniz çünkü siz bir uygulayıcısınız. Yani, siz önce bir uygulayıcı, ondan sonra bir ekspersiniz. O halde bir uygulayıcı olarak, Dafa'yı bir nutuk veya idealizm olmaktan ziyade, doğru ve gerçek bilim olarak yaymak ve kabul ettirmek için, kullanılabilir olan her yolu kullanmalısınız - bu her uygulayıcının görevidir. Bu muazzam Buda Fa olmadan hiçbir şey olmazdı - ve bu, insan ırkının sahip olduğu tüm bilgiler için olduğu kadar, en makroskopik olandan en mikroskopik olana kadar, evrendeki her şey için geçerlidir.

Li Hongzhi - 8 Ocak 1996