Mi Xin Nedir?


Günümüzde iki karakterden oluşan bu ''mi xin'' kelimesini gördükleri an Çinlilerin rengi atar, çünkü çok sayıda insan inanmadıkları her şeyi mi xin olarak isimlendirir. Aslında, bu iki ''mi xin'' karakterine Büyük Kültür Devrimi esnasında, çok aşırı ''solcu kalıp''giydirilmiş ve o zamanlar ulusal kültüre en fazla zarar veren terim ve en korkutucu nitelendirme olarak kullanılmıştır. Böylece, aptal ve inatçı kişilerin kullandığı en gözde sorumsuz tabir haline gelmiştir. Hatta o kendi kendilerini sözüm ona ''materyalistler'' olarak ilan edenler, kendi bilgilerinin veya bilimin kavrayışının ötesindeki her şeyi mi xin olarak etiketliyor. Eğer her şey bu teori doğrultusunda anlaşılsaydı, insan ırkı hiçbir ilerleme kaydedemezdi. Ne de bilim daha fazla gelişebilirdi, çünkü bilimin bütün yeni atılımları ve yaptığı keşifler, onun önceki mucitlerinin algılayışının ötesindedir. O zaman bu kişilerin kendisi idealist değil midir? Kişi bir şeye bir kez inandığında, bunun kendisi güçlü ve sağlıksız bir saplantı değil midir? Bazı insanların bilime veya çağdaş tıbba olan güveninin de mi xin olduğu doğru değil midir? İnsanların idollerine karşı gösterdikleri aşırı hayranlık ve sevgi de aynı zamanda mi xin değil midir? Aslında, mi ve xin karakterleri çok genel bir terim biçimlendiriyor. Kişi bir kez bir şeye hararetle inandığında - buna gerçek de dahil - mi xin haline geliyor; bu küçük düşürücü herhangi bir anlamı ifade etmiyor. Sadece, farklı amaçları olanlar diğerlerine saldırı başlatırken, bu mi xin terimine feodalizmin yan anlamı giydiriliyor ve bu yüzden de bu terim aptal insanları tekrar tekrar daha fazla kışkırtabilen yanıltıcı ve kavgacı bir terim haline dönüşüyor.

İşin aslı bu iki mi xin karakterinin kendisi bu şekilde kullanılmamalıdır; ne de ona empoze edilen bir yan anlam olmalıdır. Mi ve Xin karakterlerinin ima ettiği şeyler negatif şeyler değildir. Disiplin içerisinde mi xin olmadan, askerler savaşma yeteneklerine sahip olamazlardı, okullarında ve öğretmenlerinde mi xin olmadan, öğrenciler bilgi öğrenemezlerdi, anne babalarında mi xin olmadan, çocuklar iyi bir şekilde büyütülemezlerdi, kariyerleri içerisinde mi xin olmadan, insanlar işlerinde iyi çalışamazlardı. İnançlar olmadan, insanlar ahlak standartlarına sahip olmaz, insan zihni iyi düşünceler taşımaz ve adi düşüncelerden fena halde etkilenirlerdi. İnsan toplumunun o zamanki ahlak değerleri hızla düşerdi. Adi düşünceler tarafından ele geçirilmiş olarak, herkes birbirinin düşmanı haline gelir ve bencil arzularını tatmin etmek için hiçbir şeyden çekinmezlerdi. Bu iki mi xin karakterine negatif yan anlamlar yüklemiş olan kötü insanlar, her ne kadar amaçlarına ulaşmış olsalar da, çok büyük bir olasılıkla, insan ırkını en derin doğalarından başlayarak, mahvetmişlerdir.

Li Hongzhi - 22 Ocak 1996