Hastalık Karması


Neden xiulian'a henüz başlamış yeni bir öğrenci veya vücudu ayarlanmış eski bir öğrenci - sanki ciddi bir şekilde hastaymış gibi - uygulamasında fiziksel rahatsızlık yaşar? Ve bu neden belirli aralıklarla tekrar eder? Fa konferanslarımda da bahsettiğim gibi, bu, sizin önceki farklı hayatlarınızdan gelen karmayı yok ederken, karmanızı ortadan kaldırmak ve aydınlanma kalitenizi yükseltmek içindir. Bunun dışında, bu aynı zamanda Dafa konusunda kararlı olup olmadığınızı belirlemeyi test etmek içindir. Bu durum, uygulamanız Üçlü Diyar Ötesindeki Fa'ya ulaşana kadar devam edecektir. Bu, durumun genel olarak ortaya konmasıdır

Gerçekte, bir kişi kaç hayattan geçtiğini - ve her birinde çok fazla miktarda karma biriktirmiştir - bilmez. Bir insan ölümden sonra reankarne olduğunda, hastalık karmasının bir miktarı, mikroskobik bir seviyede vücuduna sıkıştırılır. Reankarne olduğunda, yeni olan fiziksel vücudun maddeleri yüzeyde hastalık karmasına sahip değildir (aşırı karma olduğu durumlar hariç). Eski yaşamda vücuda sıkıştırılmış olan şey, o durumda dışarı çıkar ve bu fiziksel bedenin yüzeyine geri döndüğünde kişi hastalanır. Fakat hastalık genellikle fiziksel dünyadaki dış bir etkenden dolayı meydana gelmiş gibi görünür. Bu yolla bizim fiziksel dünyamızın objektif yasalarına yüzeysel anlamda uyum sağlar. Yani, bu insan dünyasının prensiplerine uyum sağlar. Sonuç olarak sıradan insanların hastalığın nedeni konusundaki gerçeği bilmelerinin hiçbir yolu yoktur ve bu yüzden onlar buna aydınlanmaksızın bir aldanmanın içinde kaybolmuşlardır. Kişi hastalandığı zaman ilaç alır veya çeşitli tedavi yöntemleri araştırır -ki bu da hastalığın tekrar vücuda girmesi etkisini yaratır. Bu şekilde, geçmiş yaşamından kaynaklanan hastalık karmasından kurtulacağı yerde, bu hayatında birtakım ilaveten kötü şeyler yapar ve başkalarına zarar verir; bu durum beraberinde yeni hastalık karması ve başka türlerde birçok hastalık getirir. Bununla birlikte hastalığı vücuduna geri bastırmak için kişi tekrar ilaç alır ya da çeşitli tedavi yöntemleri kullanır. Ameliyat sadece yüzeydeki fiziksel boyuttaki kısmı alabilir - başka bir boyutta olan hastalık karmasına hiçbir şekilde dokunulmamış olduğu için - o tek kelimeyle modern medikal teknolojinin ulaştığı yerin ötesindedir. Hastalık nüksettiğinde kişi tekrar tedavi peşine düşer. Kişi ölümün ardından reankarne olduğu zaman, biriktirilmiş olan herhangi bir hastalık karması tekrar vücudun içine bastırılır. Bu döngü bir hayattan diğerine devam eder durur; kişinin vücudunda ne kadar miktarda hastalık karmasının biriktiği bilinmezdir. Bu yüzden daha önce: bugünkü insanlık karma üzerine karma ekleme noktasına gelmiştir demiştim; bir kişi hastalık karmasının yanı sıra başka türlerde karma'ya da sahiptir. Bu yüzden insanlar yaşamları içerisinde güçlükler, şiddetli sıkıntılar ve gerginlikler yaşarlar. Karmanın bedelini ödemeden nasıl sadece mutluluk peşinde koşabilirler? Günümüzde insanların o kadar çok karması var ki, karmanın içinde boğulur bir durumdalar ve herhangi bir zamanda ve herhangi bir durumda tatsız olaylarla karşılaşacaklardır. Kapıdan dışarı adımını attığı an, kişiyi kötü olaylar beklemektedir. Bununla birlikte, anlaşmazlıklar olduğunda insanlar buna tahammül etmezler ve geçmişten gelen karmalarının bedelini ödediklerini fark etme konusunda kaybederler. Bir kişiye başkaları tarafından iyi davranılmazsa, o başkalarına daha da kötü davranır, böylece eski karma geri ödenmeden yeni karma üretilir. Bu, toplumun ahlaki değerlerinin gün be gün düşmesine neden olur ve herkes birbirine düşman olmaya başlar. Birçok insan şunu anlayamıyor: Günümüzde insanlara neler oldu? Günümüz toplumuna neler oluyor? Eğer insanoğlu bu şekilde devam ederse, bu aşırı derecede tehlikeli olacaktır.

Biz uygulayıcılar, Shifu tarafından yok edilmiş olan karmamızın dışında, bir kısmını hala kendi başımıza ödemek zorundayız. Bu yüzden sanki hastalık yüzünden acı çekiyormuşsunuz gibi fiziksel olarak rahatsızlık hissedeceksiniz. Xiulian, sizi hayatınızın orijininden temizlemek içindir. İnsan vücudu bir ağacın yaşını gösteren yıl halkaları gibidir, ki bu şekilde her bir halka hastalık karması içermektedir. Bu nedenle vücudunuz en merkezden temizlenmek zorundadır. Bununla birlikte, karma bir anda tamamen dışarı itilseydi buna dayanamazdınız çünkü hayatınızı tehlikeye sokardı. Arada bir sadece bir veya iki parçası dışarı çıkarılarak onun üstesinden gelmenizi ve acı çekme yoluyla karmanızı ödemenizi sağlar. Fakat bu sadece, karmayı sizin için yok etmemden sonra, size sizin kendinizin dayanması için bırakılan küçücük parçadır. Bu, tüm karmanızın tamamının vücuttan dışarı atıldığı Üçlü Diyar İçindeki Fa uygulamasının en yüksek noktasına ulaşana dek sürecek (örneğin; saf beyaz vücut). Fakat aynı zamanda çok az hastalık karmasına sahip olan insanlar da vardır ve başka özel durumlar da vardır. Üçlü Diyarın Ötesindeki xiulian uygulaması, en saf olan Arhat bedeninin xiulian uygulamasıdır-hiçbir hastalık karmasına sahip olmayan bedenin. Fakat henüz tamamlanmaya ulaşmamış olan ve Üçlü Diyarın Ötesindeki Fa'nın yüksek seviyelerine doğru hala xiulian uygulayan bir kişiye gelince, seviyesini geliştirmek için hala acı çekecek, sıkıntıları ve testleri olacak. Bunlar sadece kişiler arası gerilimi veya xinxing alanındaki diğer meseleleri ve takıntılarından daha da fazla vazgeçmeyi içerecek: o artık daha fazla fiziksel hastalık karmasına sahip olmayacak.

Hastalık karması, sıradan bir insan için keyfi olarak yok edilebilecek bir şey değildir; Bu, uygulayıcı olmayan ve tıbbi tedaviye güvenen bir kişi için imkansızdır. Bunu sıradan bir insan için isteğe bağlı olarak yapmak, aslında cennetin ilkelerini yıkmaya çalışmak olur çünkü bu durum, kişinin karmanın bedelini ödemeden kötü şeyler yapabileceği anlamına gelir. Bir kişi için borçlarını geri ödememesi kesinlikle kabul edilemezdir - cennetin ilkeleri buna izin vermez. Ayrıca sıradan qigong tedavisi bile karmayı insan vücudunun içine bastırır. Bir kişi çok fazla miktarda karmaya sahip olduğunda ve kötü şeyler yapmaya devam ettiğinde, ölümünde yok oluşla yüzleşir - hem ruhun hem de vücudun tamamen yok oluşuyla - ki bu tamamen ortadan yok olmaktır. Bir insan için hastalık tedavi edildiği zaman, Yüce bir Aydınlanmış Varlık o hastalığın karmik sebebini tamamen ortadan kaldırabilir fakat bu esasen insanları kurtarmak amacıyla yapılır.

Li Hongzhi - 10 Mart 1996