Xiulian ve İş


Tapınaklardaki profesyonel uygulayıcıların dışında, Falun Dafa'mızın uygulayıcılarının asıl çoğunluğu, sıradan insan toplumu içinde xiulian uyguluyor. Dafa'yı çalışarak ve uygulayarak şu anda itibarınızı ve kişisel çıkarlarınızı hafife alabiliyorsunuz. Fakat Fa'nın derin anlaşılma yetersizliği, bir sorun filizlendirdi: Uygulayıcıların küçük bir kısmı, sıradan insanlar arasındaki işlerini terk ettiler veya liderlik pozisyonlarına terfi ettirilmelerini reddettiler. Bu durum doğrudan uygulamalarını etkileyerek işlerinde ve yaşantılarında gereksiz birçok engellemeler yarattı. Bazı iyi ahlaklı iş adamları, parayı hafife aldıklarını ve aynı zamanda iş yapmanın başkalarını incitebileceğini ve kendi xiulian uygulamalarını da etkileyebileceğini düşündü. İşlerini de bıraktılar.

Aslında, Dafa'nın içeriği derindir. Sıradan insanların takıntı, saplantı ve tutkularını bırakmak, sıradan insan işini bırakmak anlamına gelmez. İtibarı ve kişisel çıkarları terk etmek, kendinizi sıradan insan toplumundan uzaklaştırmanız için değildir. Daha önce defalarca sıradan insan toplumu içerisinde xiulian uygulayanların, insan toplumunun yöntemlerine uyum sağlamak zorunda olduklarına dikkat çekmiştim.

Bir başka açıdan bakarsak, eğer sıradan insan toplumundaki tüm liderlik pozisyonları bizim gibi kendi itibarlarına olan kaygılarını, kişisel çıkarlarını terk edebilen insanlar tarafından doldurulsaydı, bu insanlara ne muhteşemlikte faydalar sağlardı? Ve eğer gücü açgözlü insanlar ele geçirseydi, bu durum topluma ne getirirdi? Eğer bütün çalışan insanlar Dafa uygulayıcıları olsaydı, toplumun ahlakı nasıl olurdu?

Evrenin Dafa'sı (Buda Fa) en yüksek seviyeden en alt seviyeye kadar tutarlı ve tamdır. Şunu bilmelisiniz ki, sıradan insan toplumu da Fa'nın bir seviyesinden oluşur. Eğer herkes Dafa'ya çalışsaydı ve toplum içindeki işlerini bıraksaydı, sıradan insan toplumu son bulurdu ve bu seviyedeki Fa da son bulurdu.

Sıradan insan toplumu Fa'nın en düşük seviyedeki tezahürüdür ve aynı zamanda da bu seviyedeki Buda Fa için, yaşamın ve maddenin bir varoluş formudur.

Li Hongzhi - 26 Nisan 1996