Xiulian Nedir?


Xiulian uygulamasına gelince, birçok insan xiulian uygulamasının sadece birtakım egzersizler yapmaktan, meditasyonda oturmaktan ve öğrenmelerinin ardından kendilerini Tanrıya veya Buda'ya dönüştürecek veya Dao'yu elde etmelerini sağlayacak birtakım sihirli sözcükler öğrenmekten ibaret olduğuna inanıyor. İşin aslı, o xiulian uygulaması değil, sadece dünyevi yetenekler için uygulama yapıyor olmaktır.

Dinlerde, uygulamaya çok büyük bir dikkat harcanır, ki bu da ''davranış xiulian'ı'' olarak isimlendirilir. O durumda bu bir diğer uç noktaya gitmektir. Bir keşiş veya rahibe kutsal yazıtları okumak için çok uğraşır ve o keşiş veya rahibe, bir kişinin kutsal yazıt bilgisini, Tamamlanmaya ulaşmak anlamında değerlendirir. Aslında Buda Sakyamuni, İsa ve Lao Zi bu dünyadayken, hiç bir şekilde kutsal yazıt yoktu-sadece gerçek xiulian uygulaması vardı. Saygıdeğer ustaların öğrettiği şeyler, xiulian uygulamasına rehberlik etmesi içindi. Daha sonra, takipçileri onların cümlelerini hatırlayıp kitaplara koydular ve onlara kutsal yazıtlar dediler. Yavaş yavaş Budist felsefesini veya Dharma teorilerini çalışmaya başladılar. O saygıdeğer ustaların zamanında devam edenlerin aksine - insanlar gerçek anlamda xiulian uygularken ve o ustaların öğretilerini, uygulamaları için kendilerine rehber olarak alırlarken - bu insanlar onun yerine dini yazıtları ve ilim ve irfanı çalışmayı xiulian uygulaması olarak aldılar.

Bu tarihten bir derstir. Falun Dafa'da xiulian uygulayan bir uygulayıcı, Fa'yı, gerçek anlamda bir xiulian uygulaması gibi ele almak yerine, sadece sıradan insanların akademik bir ilmiymiş gibi veya keşişlerin çalışması için bir şeymiş gibi görmemesi gerektiğini kesinlikle unutmamalıdır. Size neden Zhuan Falun'u çalışmanızı, okumanızı ve ezberlemenizi söylüyorum? Xiulian uygulamanıza rehber olması için! Sadece egzersizleri yapıp, Fa'yı çalışmayanlara gelince, onlar hiç bir şekilde Dafa'nın öğrencileri değillerdir. Tamamlanmaya varmanın yollarını bilmenin yanı sıra, sadece Dafa'yı çalışıp kalbinizi geliştirdiğinizde, egzersizleri yaptığınızda, kendinizi gerçek anlamda köklü bir biçimde değiştirirken xinxing'inizi geliştirip seviyenizi yükselttiğinizde ona gerçek bir xiulian uygulaması denilebilir.

Li Hongzhi - 6 Eylül 1996