Aşırıya Kaçmayın


Dafa öğrencilerinin xiulian uygulamalarında sapmasını önlemek için, her ne zaman genel veya ciddi bir problem ortaya çıkarsa, ona dikkat çekmek için uygun zamanda bir makale yazıyorum, böylece öğrenciler bunun farkına varabilecek ve Dafa daha az kayba uğrayacaktır. Bunun sebebi, bizim doğru bir yol alıp alamadığımız, sadece uygulayıcıların erdemli bir biçimde xiulian uygulamasına bağlı değildir; aynı zamanda Dafa'nın baştan sona bütün biçiminin erdemli olup olmaması da kilit faktördür. Bu yüzden Shifu'nuz olarak, sıkça, meydana gelen sapmaları düzelteceğim.

Öğrencilerin algılayışlarının farklılığından dolayı bazı uygulayıcılar sürekli olarak bir aşırı uçtan bir diğer aşırı uca gidiyorlar. Yazmış olduğum Fa'yı her ne zaman okurlarsa, aşırı bir tutum sergiliyor, o suretle de yeni problemlere sebep oluyorlar. Sizlere insani algılayışınızı değiştirmenizi söylediğim zaman, sizden Dafa'yı insani düşünme yoluyla algılamanızı sürdürmenizi istemiyorum. Fakat ne de mantıksız veya tuhaf olmalısınız. Ben sizden Dafa'yı anlamanızda net olmanızı istiyorum.

Li Hongzhi - 3 Ağustos 1997