Kökünden Söküp Atın


Son günlerde qigong'a karşı gelme vasıtasıyla ün yapmayı umut eden edebiyat, bilim ve qigong camialarından birkaç alçak, sanki son istedikleri şey huzurlu bir dünyaymış gibi, sürekli olarak problem yaratıyor. Ülkenin değişik yerlerindeki bazı gazeteler, radyo ve televizyon kanalları bu propaganda araçlarını Dafa'mıza zarar vermek için kullanıp, toplum üzerinde çok kötü bir etki yaratıyorlar. Bu Dafa'ya bilinçli olarak zarar vermektir ve kesinlikle göz ardı edilemez. Bu son derece özel durum karşısında, Pekin'deki bazı Dafa öğrencileri özel bir metoda başvurarak insanları Dafa'ya zarar vermekten vazgeçirmeye çalıştılar - bunu yapmak aslında yanlış değildi. Bu başka yapacak hiçbir şey olmadığı zaman yapıldı (diğer bölgeler onların bu yaklaşımını kullanmamalıdır). Fakat öğrenciler gönüllü olarak o bilgisiz ve sorumsuz medya birimlerine gittiklerinde ve onlara bizim gerçek durumumuzu anlattığında bu, yanlış olarak değerlendirilmemelidir.

Size anlatmak istediğim şey, bu olayın kendisinin yanlış olup olmadığı değil. Aksine size bu olayın bazı kişileri teşhir ettiğini vurgulamak istiyorum. Onlar insani duygularından hala köklü bir şekilde terk edememişler ve hala problemlere insani bir bakış açısı ile yaklaşıyor ki bu da insan insanı korur mantığıdır. Dafa kesinlikle politikaya karışmamalıdır demiştim. Bu olayın amacı medyanın bizim hakkımızdaki gerçeği pozitif bir şekilde öğrenmesi ve böylece bizi politikaya sürüklemeye çalışmaması idi. Başka bir açıdan da bakınca, Dafa insan kalbine iyi olmayı öğretebilir ve toplumu stabilize edebilir. Fakat Dafa'nın bu nedenler için öğretilmediği konusunda tamamen net olmalısınız, sadece xiulian uygulamak içindir.

Dafa en düşük seviye olan insanlık için bir varoluş formu yaratmıştır. O halde bu seviyede insanın varoluş formundaki farklı davranış biçimleri arasında, ki bu toplu olarak gerçekleri bir kişiye anlatmayı ve buna benzer şeyleri de içerir - bütün bunlar Dafa'nın bu en düşük seviyede insanlığa verdiği sayısız varoluş formlarından bir tanesi değil midir? Sadece, insanlar bir şeyler yaparken, iyi ve kötü eş zamanlı olarak bir arada varolmaktadır. İşte bu yüzden mücadeleler ve politikalar vardır. Fakat, çok özel şartlar altında, Dafa öğrencileri Fa'nın en düşük seviyesine ait olan o yaklaşımı kullandılar ve tamamıyla iyi taraflarını ortaya koydular. Bu insanlığın seviyesindeki Fa ile uyum sağlayan bir davranış değil miydi? Aşırı derecede özel durumların dışında bu tür bir yaklaşım tarzı benimsenemez.

Uzun zamandır şunu fark ettim ki, bazı kişiler Dafa'yı koruyacak bir kalbe sahip olmak yerine, insan toplumundaki bazı şeyleri korumak niyetindeler. Sıradan bir insan olsaydınız buna hiç bir itirazım olmazdı - iyi bir insanın insan toplumunu koruması kesinlikle iyidir. Fakat artık siz bir uygulayıcısınız. Dafa'ya bakış açınız en önemli unsurdur - dikkatinizi çekmek istediğim bir başka konu da budur. Xiulian uygulama süreniz boyunca takıntılarınızın tamamının su yüzüne çıkması ve kökünden sökülüp atılması için gereken her yolu kullanacağım.

Siz kendiniz kılınızı kıpırdatmadan, sürekli olarak benim sizi yüksek seviyelere çıkarmamı bekleyemezsiniz. Sadece Fa açık ve net bir şekilde açıklandığı zaman mı kımıldayacaksınız? Çok net bir şekilde açıklanmadığında kımıldamayacak veya gerileyecek misiniz? Böyle bir davranışı xiulian uygulaması olarak kabul edemem. Çok ciddi bir dönüm noktasında sizden insanilikten uzaklaşmanızı istediğimde, söylediklerimi takip etmiyorsunuz. Bu fırsatların hiç biri geri gelmeyecek. Xiulian ciddi bir meseledir. Aradaki fark açıldıkça açılıyor. Xiulian uygulamasına herhangi bir şey katmak çok ama çok tehlikelidir. Aslında sadece iyi bir insan olmak da yeterlidir. Fakat kendi yolunuzu seçmeniz konusunda net olmak zorundasınız.

Bu olay sayesinde görüldüğü üzere, bazı insanlar, öğrenciler arasında koşuşturarak onlara zararlar verdi. Doğru düşünecekleri ve asistanlara nazik bir şekilde fikirlerini sunacakları yerde, öğrenciler arasında söylentiler yaydılar, fikir ayrılıklarının tohumlarını ektiler, sistemli bölücülük organize ettiler ve sıradan insanların en kötü metotlarını seçtiler. Dahası bazıları öğrencileri uzaklaştırmayı bile denedi. Uzaklaştırmayı denediğiniz o öğrencilerin bazıları, sizden çok çok daha iyi xiulian uyguladılar. Bunu hiç düşünmüş müydünüz? Neden böylesine bir kızgınlıkla, mantıksızca davrandınız? O anki zihinsel durumunuz, o güçlü takıntınızı fark etmenizi sağlayamadı mı? Size bir şey söyleyeyim: Bu Fa inanılmayacak kadar büyüktür ve siz Onun kanunlarını ve ilkelerini hiç bir zaman tam olarak bilmeyeceksiniz veya onu tam olarak anlamayacaksınız. Ben herhangi belirli bir metot üzerinde durmuyorum: Derinlerde gizlenmiş takıntılarınızı ortaya çıkarmak için ve onlardan kurtulmanız için, birçok farklı yol kullanıyorum.

Li Hongzhi - 06 Temmuz 1998