Kararlılık ve Dayanıklılık


Buda Fa xiulian uygulaması görkemlidir. Aynı zamanda da çok ciddidir. Öğrenciler, sizler sadece bu dünyevi ortamda doğrunun ve yanlışın var olduğunu biliyorsunuz fakat şunu biliyor musunuz, diğer boyutlardaki canlılar - buna tanrılar da dahil - sahip oldukları farklı seviyelerden dolayı, evrenin başından sonuna, muazzam derecede değişiklik gösterir. Bu durum, olayları ve gerçeği algılayışlarında farklılıklara götürür. Özellikle, Fa Düzeltmesine ilişkin gerçeklik hakkındaki net olmadıkları durumlar nedeniyle, bazıları şiddetli engellemelere ve karşı koymalara neden oldular, öğrenciler ile kontak kurmak için farklı metotlar kullanarak zarar veriyorlar. O suretle de, Göksel gözü düşük seviyelerde açık olan bazı öğrencilerin Dafa'dan kuşku duymasına ve kafalarının karışmasına neden oldular. Fa Düzenlemesinden kaçmak için yüksek boyutlardan firar etmiş olan Üçlü Diyar içindeki bu varlıklar (sözüm ona ''tanrılar'') ve farklı türlerdeki sözüm ona ''yüksek seviyeli varlıklar'' arasında çoğu Fa Düzeltmesi ile ilgili gerçeği bilmiyor ve Fa Düzeltmesine karşı koyuyorlar. Kendi düşünceleri temelinde olan anlayışlarını göstererek veya söyleyerek ya da öğrencilere bir şeyler aktararak, öğrencilerin doğru inançlarına ve kararlılıklarına zararlar veriyorlar. Gerçekte ise onların hepsi çok düşük seviyeli şeyler ve aldatıcı yalanlardır. Onlar tanrı oldukları için çok iyiliksever görünüyorlar ve Dafa hakkında yetersiz algılayışa sahip olan grup grup öğrencinin tereddüt barındıran düşünceler geliştirmesine neden oluyorlar. Netice itibarı ile bazı insanlar Dafa çalışmayı bıraktılar ve hatta bazıları da aksi istikamete gittiler. Şu anda bu problem çok ciddi. Bu yüzden bu insanların durumu aşırı derecede acınacak durumda. Aynı zamanda da kaybetmiş oldukları şeyleri bir daha asla elde edemeyecekler ve bu onların hayatlarında büyük bir yıkımdır..

Sizlere bütün bunlardan Daha İleri Yükselmeler ve Zhuan Falun'daki ''İkinci bir xiulian yoktur''ve ''Üçüncü gözünüz açık olarak nasıl xiulian uygulanır'' konu başlıklarında bahsettim. Bu iyi kalpliymiş gibi görünen sözüm ona ''yüksek seviyeli yaşamları'' bir kez sizinle konuşurken gördüğünüzde neden kendinizi gerektiği gibi kontrol edemiyorsunuz? Onlar sizi Tamamlanmaya ulaştırabilir mi? Niçin bunu düşünmüyorsunuz? Siz Dafa'yı öğrenmeden önce niçin size aldırmıyorlardı? Neden siz Dafa'yı öğrendikten sonra sizin için fazlasıyla kaygılanmaya başladılar? Xiulian ciddidir. Size Fa'nın tüm prensiplerini öğrettim. Bütün bunlar kişisel uygulamanız içerisinde yaşamak ve geçmek zorunda olduğunuz testlerdir. Bunlardan geçmeyi başaramamak, sizin kendi suçunuzdur. Bütün bu zaman içerisinde bunun farkına varmanız için ve her şeyin tekrar yoluna girmesi için, sizlere fırsatlar verdim. Dafa'nın hatırı uğruna daha fazla bekleyemedim ve bu makaleyi yazmak zorundaydım. Bu makaleyi okuduğunuzda bunun farkına varacağınızın kesin olduğunu biliyorum; fakat bu sizin kendi xiulian uygulamanızdan gelmiyor. Neden bazı başkaları engellenmiyor? Daha önce Fa Düzeltmesinin Üçlü Diyarın ötesinde başladığını ve bu yüzden de Üçlü Diyarın içindeki bazı sözüm ona tanrıların onu göremediğini söylemiştim. Böylece, Dafa'ya zarar veren şeyleri yapmaya cesaret ettiler. Fa Düzenlemesi Üçlü Diyara ve insan dünyasına girdiğinde, kaçacak bir yerleri olmayacak. Bununla birlikte, yapmış oldukları her şeyin kayıtları mevcut - ki o da onların kendileri için gelecekte belirledikleri konumlarıdır. Bazıları seviyelerinden düşecek ve bazıları da insan haline gelecek. Bazıları aşağı dünyada hayaletler haline gelecek ve bazıları da yaptıklarını geri ödemek için neredeyse sonu gelmeyen bir şekilde tekrar tekrar yok edilerek ortadan kaldırılacak, çünkü bunlar onların sahip olduğu xinxing'i en hakiki yol ile teşhir etmeleri yoluyla edindikleri konumlardır. Bu yolla, yukarıdan olan tüm yaşamlar da kendi pozisyonlarını Dafa'da yeniden düzenliyorlar, insan dünyasındaki bu olaylardan ve dünyadaki sıradan insanlardan bahsetmeye gerek bile yok. Fa Düzenlemesinde yükselenler de, düşenler de, yok edilenler de var. Onların tanrı olmalarına, insan olmalarına veya hayalet olmalarına bakılmaksızın, hepsi farklı alemlerdeki pozisyonlardan birinde yeniden konumlandırılacaklar - hayatta kalmaktan, tamamen yok edilmeye kadar. Siz insanoğulları çok değerli sayılıyorsunuz çünkü sizler xiulian uygulayabiliyorsunuz, o yüzden sizlere bu gibi yüksek seviyeli prensipler öğretiliyor. Size değer veriliyor çünkü sizler xiulian uygulama yolu, erdemli aydınlanma ve doğru Fa ile, gerçek anlamda yüce Aydınlanmış Varlıklar olabilme yetisine sahipsiniz.

Li Hongzhi - 16 Mart 1999