İstikrar

(Li Hongzhi, 13 Haziran 1999)


Son zamanlarda ortaya çıkan şeyler birçok Falun Dafa uygulayıcısına ciddi zararlar vermiştir. Aynı zamanda bunlar, ulusun imajını da şiddetli bir şekilde lekelemiştir. İlgili bölgelerin veya ilgili departmanların direkt veya dolaylı yoldan Falun Gong öğrencilerinin uygulamalarını engellemeleri ve bozmaları ile ilgili öğrencilerin edindikleri bilgilerle alakalı olarak ve bazı insanların devletle insanların birbiriyle zıtlıklarını daha geniş bir çerçeveye koyma ve böylece politik kazanç elde etmek için güçlerini bir Falun Gong "olayı" yaratmak amacıyla kullanmaları ile ilgili olarak, öğrenciler bu vakaları normal kanallardan devletin değişik kademelerine ve ülkenin liderlerine açıklayabilirler.

Ama biz xiulian uygulayıcılarıyız. Politika ile ilgilenmeyin ve bir süre önce meydana gelen olayların sizi rahatsız etmesine izin vermeyin. Zihinlerinizi sakinleştirin, normal uygulamanıza ve Fa çalışmanıza devam edin, azimli olun ve sağlam bir şekilde xiulian uygulayın ve hiç durmadan kendinizi geliştirin.