Hoşgörünün Sınırlarının Ötesinde

(Li Hongzhi, 1 Ocak 2001)


Hoşgörü-Tahammül (Ren) korkaklık değildir, kişinin kendisine uygulanan zorluklara boyun eğmesi hiç değildir. Dafa öğrencilerinin hoşgörüsü-tahammülü asildir; varlıkların muhteşem, yok edilemez, elmasa benzeyen sağlamlığının bir görünüşüdür; o gerçeğe bağlı olarak onu desteklemek amacıyla tolerans göstermektir ve hala doğru düşüncelere ve insan doğasına sahip olan varlıklara onların kurtuluşları için gösterilen bir merhamettir. Hoşgörü-Tahammül kesinlikle doğru düşünceleri veya insan doğası olmayan o şeytani varlıklara, sınırsızca şeytani şeyler yapmaları için boş dizginleri ölçüsüzce bırakmak değildir. Hoşgörü-Tahammül kişinin Gerçek için herşeyi bırakabilmesidir. Ama hoşgörü-tahammül, değişik seviyelerdeki Dafa'nın varlığını ve insanları bozarak, kutsal ve insani yasalara karşı gelen şeytani varlıklara -artık insani doğaları ve doğru düşünceleri olmayan -tolerans göstermek anlamına gelmez, bu daha çok korkunç suçları görmemezlikten gelmektir. Zhen-Shan-Ren, Fa'dır! Ve O değişik seviyelerde, kozmosun Fa'sının kendini açıkça göstermesidir. O kesinlikle bir insan teorisi ya da sıradan insanların onu anladığı şekilde sıradan insan yaşamı için rehberlik eden bir prensip değildir. Eğer şeytan artık kurtarılamayacak ve kalamayacağı bir duruma gelmişse, onu durdurmak ve yok etmek için değişik seviyelerdeki çeşitli önlemler kullanılabilir.

Hoşgörünün sınırlarının ötesine geçmek Fa'nın prensiplerine dahildir. Sadece xiulian uygulamasında Dafa öğrencilerinin hala geçecek testleri olduğu, xinxing'lerinin geliştirilmesi gerektiği ve sıradan insanların arasında takıntılarını bırakmaları gerektiğinden dolayı, Shifu hoşgörünün sınırlarının ötesine geçmekten bahsetmedi. Eğer bahsedilirse, xiulian uygulama sürecinde olan öğrenciler için bir engel oluşturabilirdi. Özellikle, Dafa'ya karşı uygulanan şeytani testin ortasında kendilerini doğru bir şekilde ele alamamalarına yol açabilirdi. Bununla birlikte, şeytani varlıkların izledikleri yol, şu anda insan doğasından ve doğru düşüncelerden tamamen yoksun olduklarını gösterdi. Bu yüzden Fa'ya bu şekilde şeytani bir tarzda zulüm edilmesi daha fazla tolere edilemez.

Tamamıyla şeytanın yok edilmesi Fa-düzeltmesi içindir ve hiçbir şekilde kişisel xiulian uygulaması ile alakalı değildir. Kişisel uygulamada, genellikle "hoşgörü'nün ötesine geçmek" yoktur.