Baskı İnsanların Kalbini Değiştiremez

(Li Hongzhi, 4 Mart 2001)


Bir xiulian uygulayıcısının dönmez, doğru düşünceleri bütün insan anlayışlarını, bütün insan düşünüşlerini aşar ve hiçbir zaman sıradan insanlar tarafından anlaşılamaz. Aynı zamanda, onlar sıradan insanlar tarafından da değiştirilemez, çünkü sıradan insanların Aydınlanmış Varlıkları değiştirmeye güçleri yetmez.

Yaklaşık iki senedir şeytan kötü insanların ellerindeki gücü kullanarak kargaşa yaratmış, insan tarihinde şimdiye kadar varolmuş en aşağılık eylemleri kullanmış, ister antik ister yeni, ister Çin'e ister yabancı bir yere ait olsun en kötü niyetli yöntemleri uygulayarak Dafa'ya ve uygulayıcılarına zulüm etmiştir. Onun amacı Dafa öğrencilerinin kalplerini baskıcı yöntemlerle değiştirmek ve xiulian uygulamalarını onlara bıraktırmaktır. Bu boşunadır. Tarihte hiçbir zaman doğru inançlı kişilere zulüm eden hiç kimse başarılı olamamıştır. Bunların tümü sadece şeytanın eylemlerini kullanarak Dafa'yı sağlamlaştırmak, uygulayıcıların temel takıntılarını ortadan kaldırmak ve böylece insanlığın ve karmanın prangalarından onları özgürleştirmek içindir. O ayıklanmış olanların hiçbiri gerçek uygulayıcılar değildir. Bu zaman diliminde şeytan geçici olarak dizginsizce koşturabilmesine rağmen kullanıldıktan sonra, neticede tamamen yüzkarası olarak sona erecektir, çünkü onlar Fa-düzeltmesi sürecinde ayıklanmaya mahkum edilen varlıklardır. Bir yılı aşkın bir süredir, şeytan Dafa öğrencilerine işkence etmek ve öğrencileri acımasızca dövmek için her türlü işkence aletini kullanan ve işkence yöntemlerini uygulayan ve onun aracı olarak kullanılan kötü kişilerden yaralanmıştır. Birçok kişinin ölesiye, sakat kalana veya akıl hastanelerine gönderilinceye kadar dövülmelerine rağmen, bu gerçek uygulayıcıların dönmez, doğru düşüncelerini değiştirmedi. (Kötü insanlar) sahte kutsal yazılar düzenlediler, öğrencilerin uyumalarına izin vermediler, harcamalar uydurdular, öğrencileri çepeçevre bağladılar, yalanlar yaydılar vb. Şiddetli bir şekilde tehdit edilmelerine, kandırılmalarına, ve o çirkin yöntemlerle baskıların altında, bazı öğrenciler akılları yerinde değilken ve zorlanmışken sözüm ona "uygulamayı bırakma garantisi" veya "pişmanlık demeci" gibi şeyler yazdılar. Bunların hiçbiri öğrencilerin kalplerinden gelen gerçek ifadeler değillerdi -bunlar onların kendi iradelerine karşı yapıldı. Takıntıları olmasına rağmen, şeytan tarafından bir anlık faydalanıldılar ve bir xiulian uygulayıcısının yapmaması gereken şeyleri yaptılar, fakat bir xiulian uygulayıcısına onun bütünlüğü içinde bakılması gerekir. Bunların hiçbirini kabul etmiyorum. Onlar kendilerine geldiklerinde, bu dönemde bir Dafa öğrencisinin yapması gereken şeyi yapacaklar ve bu arada şiddetli işkenceden dolayı akılları tam yerinde değilken yazdıklarının ve söylediklerinin geçersiz ve hükümsüz olduklarını bildirecekler ve xiulian uygulamasında kararlı olduklarını bildireceklerdir. Ülke çapındaki öğrencilerin her gün çok sayıdaki bildirgeleri ortaya çıkmaya başladı. Son umut olarak Dafa öğrencilerinin doğru düşüncelerini baskı ve kandırmayla değiştirme girişimi tamamıyla parçalandı. Şeytanın artık, gerçek xiulian uygulamasında Dafa öğrencilerinin bentilerinin1 yükselmesiyle Buda Doğalarından gelen ve xiulian uygulamaları yoluyla Fa'yı doğru anlayışlarının geliştirdiği kararlılıklarını değiştirmesinin hiçbir yolu kalmamıştır. Bu durumda, şeytanın rolü, ellerindeki gücü ve en aşağılık yöntemleri kullanan kötü niyetli kişiler aracılığıyla tamamen kişisel kızgınlığını çıkartmaya dönüşmüştür.

Şu andaki Fa-düzeltmesi içinde geriye kalan tek şeytan Dafa öğrencilerinin sarsılmaz, dönmez inançlarını gördüğü için, çılgına döndü ve sağ duyusunu tamamen kaybetti. Dafa öğrencilerinin politikaya ve sıradan insan gücüne önem vermemesine rağmen, şeytanın Çin'deki zulmü -bütün sonuçlarını göz ardı eden- insanları, iktidardaki partiye ve onun rejimine tamamen güvenlerini yitirmeye ve devlete itaat etmemeye götürecektir. Yalan yayan propaganda rejimi artık daha fazla demogoji üretemeyecektir. Bunun sebebi, Dafa'ya zulüm eden şeytan, ayarlamayı eş zamanlı olarak öyle yapmıştır ki, kampanya boyunca, partinin şu andaki başı, partiyi ve rejimi aynı zamanda partinin içinden yok etmek için kullanılmıştır -bu dünyanın ve ustaca kullanılan insanların net bir şekilde göremediği şeydir. Bu yüzden kişisel kızgınlıklarının sonuçları kaçınılmaz hale gelir ve bundan kaçınılamaz. Ve bu zulümde, dünyanın insanları şeytanın yaptığı her şeyi daha açık bir şekilde göreceklerdir; Dafa öğrencileri daha mantıklı ve daha açık fikirli hale gelecekler ve xiulian'de kararlılık ve olgunlukla, muhteşem Tamamlanmaya doğru ilerleyeceklerdir.