Doğru Düşüncelerin Etkisi

(Li Hongzhi, 16 Temmuz 2001)


Fa-düzeltmesinin ortasında, yeni kozmos kıyaslanamayacak kadar muhteşem ve sınırsız bir şekilde devasadır, çünkü devasa gök kubbenin tamamı on milyonlarca kıyaslanamayacak kadar muazzam kozmik sistemlerden meydana gelmiştir ve devasa kozmik sistemlerin büyük çoğunluğu şu anda Fa tarafından düzeltilmiş ve yeni tarihe giriş yapmışlardır bile. Şu anda, şeytanın kötü şeyler yapabildiği yerler, aslında, Fa-düzeltmesinin muazzam değiştirme gücünün henüz ulaşmadığı yerlerdir. Bu yerler, bu yerlerdeki durumların son derece karmaşık ve dejenere olmuş olmasına rağmen, tam anlamıyla Dafa öğrencilerinin doğru düşüncelerinin etkili olduğu yerlerdir.

Fa-düzeltmesinden önce -eski güçler, o on milyonlarca uzak kozmik sistemlerin her birinin en düşük seviyedeki bölümlerini bizim bulunduğumuz merkezi kozmik sistemin üçlü diyarına tıktılar. Görünürde bu onların Fa-düzeltmesinin dışında bırakılmasını önlemek ve Fa-düzeltmesinde bir rol aldıklarını göstermek içinken aslında onlar Fa-düzeltmesini kendi bencil amaçlarına ulaşmak için kullanıyorlardı. Devasa kozmik Gök Kubbenin daha yüksek seviyelerindeki yerler temizlendiği, yok edildiği veya Fa-düzeltmesinin muazzam gücüyle son derece çabuk asimile edildiği için, her dakika sayısız muazzam evrenler Fa-düzeltmesinin gücüyle temizlenmekte ve aynı zamanda Fa tarafından çabucak düzeltilmektedir. Yine de, bu sayısız evrenler kozmik vücutları oluşturmakta ve sayısız devasa kozmik vücutlarda kozmik sistemleri oluşturmaktadır, bu yüzden bu kozmik sistemlere bağlı olan en düşük seviyeler üçlü diyarın içine bastırıldığı için, içeri tıkıldıktan sonra boyutlarının daralmasına rağmen, içlerindeki zaman ve yapı değişmemiştir. Bu yüzden, sayısız evrenlerden ve sayısız kozmik vücutlardan oluşan devasa bir sistemin tamamı yukarıda Fa tarafından düzeltildiğinde, bizim üçlü diyarımız içine bastırılan bölümler tarafından oluşturulan dilimlerden sadece biri yok edilebilmektedir. Ama Fa-düzeltmesinin hızı son derece hızlıdır, ve süratli bir şekilde tabaka tabaka kırıp geçmektedir. Devasa kozmik Gök Kubbe çok devasa olduğu için, bu ne kadar hızlı yapılırsa yapılsın veya her ne kadar bütün zamanları ve boyutları aşarsa aşsın hala bir sürece ihtiyaç duyar. Bu zaten olabileceğinin en hızlısıdır ve kurtarmak için her şey patlatılıp yeniden inşa edilseydi bu durumda da Fa-düzeltmesi için hiçbir gereksinim olmazdı. Böylece bu sayısız yabancı sistemler üçlü diyarın içinde değişik güç alanları haline gelen on milyonlarca boyutsal dilim oluşturdular ve böylece birçok şeytani varlığı sakladılar. Bazı varlıklar ve nesneler birçok tabakanın içine neredeyse her tabakanın parçacıklarının farklı bir tabakanın içine bölünmesiyle parçalar halinde yerleştirildiler. Üçlü diyar başlamak için sayısız boyuta sahiptir. Şimdi bunun gibi on milyonlarca sayısız boyut eklenmiştir. Bu Fa-düzeltmesini daha zor bir hale ve durumu da daha karmaşık bir hale getirmiştir Bazen Dafa öğrencileri doğru düşünceler gönderdikleri zaman şeytani varlıklar net bir şekilde yok edilmişlerdi ama daha sonra bazı dilimlerde hala varoldukları bulunmuştur ve kötü şeyler yapmaya devam ediyorlardı. Bu yüzden, Dafa öğrencileri doğru düşünceler gönderirken, bazı şeytani varlıklar tek seferde yok edilirken bazılarının tek seferde o kadar kolay olarak yok edilememesinin sebebi budur ve hatta onları yok etmek için bir çok sefer gerekir. Bu Anavatan Çin'deki baş şeytanlarla ilgili durumdur. Ama ne kadar zor olursa olsun, siz kararlı bir şekilde şeytanı doğru düşüncelerle yok etmelisiniz çünkü şeytanı yok ederken, Dafa öğrencileri Fa-düzeltmesinde muhteşem, kudretli erdemlerini oluşturmaktadırlar. Doğru düşüncelerle şeytanı yok etmede elde etmiş olduğunuz etki gerçekten çok önemlidir. Çok büyük sayıda şeytani varlık yok edilmiştir ve bazıları da kısmi olarak yok edilmiştir. Bu yaşamı onlardan almış, Fa-düzeltmesi tarafından ulaşılmamış birçok boyuttaki şeytanı yok etmiş ve şeytani insanları korkutma ve yok etme etkisine sahip olmuştur. Boyutların ne kadar karmaşık olduğuna veya şeytanın ne kadar kudurmuş olduğuna bakmaksızın bunlar Fa-düzeltmesinin muazzam gücünün gelişinden önceki görünüşlerdir. Fa-düzeltmesinin gücü buraya vardığında her şey bir anda bitecektir.

Ben öğrencilere doğru düşünceler göndermelerini söyledim, çünkü aslında bu sözüm ona şeytani varlıklar hiçbir şeydir. Ama eski güçler Dafa öğrencilerinin merhametini bir avantaj olarak kullandıkları için, eski güçler tarafından korunan şeytani varlıklar kasti olarak zulüm etmektedirler, bu yüzden artık Dafa öğrencilerinin dayandıkları şey yalnızca kendi karmaları değil, şeytani varlıkların zulmü altında dayanmamaları gereken bir şeydir. Aslında bu şeytani varlıklar son derece aşağılık ve kirlilerdir ve Fa-düzeltmesinde hiçbir rol oynamaya layık değillerdir. Dafa'ya ve Dafa öğrencilerine yapılan zulmü azaltmak için, öğrencilerden bu varlıkların kasıtlı olarak Fa-düzeltmesine verdikleri zararı ortadan kaldırmak için doğru düşünceler göndermelerini ve böylece zulüm sırasında Dafa öğrencilerinin dayanmamaları gereken şeyleri hafifletmelerini ve aynı zamanda bütün canlı varlıkları kurtararak Dafa öğrencilerinin cennetlerini Tamamlanmaya vardırmalarını istedim.