Yemini Gerçekleştirmek

(Li Hongzhi, 27 Ağustos 1994)


Paylaşılmış bir amaç ile dünyaya geldiniz,
Ve Fa'yı elde etmekte önderlik ettiniz
Bir gün cennetlere yükseleceksiniz
özgür ve dizginsiz....
Fa'nın sınırı yoktur