Nedensel İlişki

(Li Hongzhi, 15 Eylül 1994)


Xiulian uygulamasındaki yol acı vericidir diye birşey yoktur
Yaşamlar ve de yaşamlar boyunca biriktirilen karma engelleme yaratmaktadır
Kalbini çelik gibi sertleştir, karmayı yok et, xinxing'ini geliştir,
Bir insan formunu, sosuza dek bir Buda olarak elinde tut