Hanging Tapınağını Ziyaret Etmek

(Li Hongzhi, 11 Haziran 1995)


Bin-adımlık sarp bir uçurumun ortasında, tapınak asılı duruyor
Dafa geniş çaplı yayılıyor, boş zaman bulmak zor
Bu yaşantıda, antik uçurum tapınağı yeniden ziyaret ediliyor
Bir gün, Fa'nın rektife etmiş olmasıyla, binlerce tapınak yayılıyor.