Kudretli Erdem

(Li Hongzhi, 6 Ocak 1996)


Dafa vücuttan çıkmıyor,
Kalp, Zhen-Shan-Ren'e demir atmış
Dünyada, Yüce bir Luohan
Ruhlar ve hortlaklar, korkudan titriyor.