Tamamlanmaya Ulaş Gong'u Tamamla

(Li Hongzhi, 21 Nisan 1996)


Ün, kazanç, arzu - her birini durmaksızın yok et
Tamamlanma'ya ulaş, gökkubbeye yükselerek.
İnsan dünyasını merhametli gözler ile gör,
Sadece o zaman, aldanmacanın büyüsünden muaf olacaksın.