Çetin Kurtarış

(Li Hongzhi, 23 Eylül 1996)


Tehlike ve felaket gelmeden önce, Fa gemisinin yelkenlerini açıyorum,
Milyonlarca, milyarlarca zorluk ve tehlike, dalga dalga,
bloklanıyor ve mani olunuyor.
Parçalanmış ve kırılmış, cenneti ve dünyayı taşıyor.
On bin yıllık bir rüya - en sonunda sahile yaklaşıyorum.