"Chang'an"ı Anımsama

(Li Hongzhi, 22 Kasım 1997)


Qinchuan'ın dağları ve nehirleri değişmiş,
Chang'an yeraltında duruyor.
Gelişen çağ, cennetsel hanedanlık, gitmiş.
Göz açıp kapama süresinde - yüz bin baharlar.
Taizong'u arayan,
Dafa, Tang insanlarını kurtarıyor.