Yanmen Geçidini Ziyaret

(Li Hongzhi, 10 Ağustos 1998/Yanmen Geçidinde)


Yanmen Geçidine ayak basılıyor,
Derin arzular köpürüyor göğüs kafesinde.
Bin yıllık antik yol sahneleniyor
Geçidin içerisinde bilindik bir duman yok
Yanzhao,¹ atı kamçılayarak, ayrılıyor
Rüzgarlar ve bulutlar geçip gidiyor, bir 1000 yıl.
Gözlerini kaldırıyor, geçmişten bakarak.
Dafa Çin'de.Not: Yanmen Geçidi, tarihi bir alandır ve Shanxi Eyaletinde bulunur. Önemli stratejik bir nokta ve Büyük Duvarın en önemli geçitlerinden biri idi. Çin ile kuzey ülkeleri arasındaki birçok önemli savaş burada gerçekleşmiştir.

"Merkez Ovalarından" tarihi olarak, Çin'in merkezi kısmı olarak bahsedilir. O yüzden aynı zamanda "Merkez Çin" olarak veya aynı zamanda genel anlamda "Çin" olarak çevrilebilir.

¹Yanzhao ile (958 A.D ile 1014 A.D) arasında yaşamış olan "Yang Yanzhao"dan bahsedilmektedir. Milli bir kahramandır ve Kuzey Song Hanedanlığındaki büyük bir generaldir. Kuzeyden gelen saldırılardan birinde ölmüştür.