Hiçbir Dizginlemeye Tabi Olmamak

(Li Hongzhi, 10 Şubat 2004)


Lüks ve ziyafet - modern dünya
İblisler tarafından çekici bir hale getiriliyor, histerik bir şekilde dans etmek
Ve bütün bunlar ahlaksızlığa doğru sürüklüyor.
Şeytani doğaya müsamaha gösteriliyor, tanrısallıktan uzaklaşılıyor
Cehenneme girdikten sonra, geriye çıkmanın hiçbir yolu bulunmuyor.