Kaçış Yok

(Li Hongzhi, 11 Ağustos 2005)


Çılgına dönmüş bir biçimde arka kapıya doğru
kaçmak için çöp deposunu tercih etti,
Sadece ama sadece "Falun Dafa İyi" ifadesini görmekten korktuğundan,
Dafa'yı devirmeyi başaramadığından,
Gerçekle yüzleşmeye korktuğundan,
Aceleyle kaçtı.
9 Yorum dünyayı salladı
aynen bir patlama gibi.
Kötü Parti, kendi sonuna yaklaştı.