Kutsal Bir Zihinsel Duruma Girmek

(Li Hongzhi, 6 Nisan 2006)


Bayırlar bereketli otlarla kaplı,
Salonlar ve köşkler ihtişamlı.
"Burada, Tanrısallığın topraklarındayım"
Zihin boş ve iyi düşünceler beliriyor.
Rüzgarın ahenkli sesi, usul usul çalıyor,
Tütsülerin dumanı esiyor,
Tek bir oyalanış, evi unutmak, gitmeye gönüllü olmamak.
"Eğer şimdi xiulian uygulamazsam, ne zaman?"