DÖRDÜNCÜ DERS


KAYIP VE KAZANÇ

Xiulian uygulayanlar toplumunda sıkça kayıp ve kazanç arasındaki ilişkiden bahsedilir. Bu konu, sıradan insanlar arasında da tartışılır. Bizim uygulayıcılarımız kayıp ve kazanç konusunu nasıl ele almalıdır? Bu konuyu ele alış şekli sıradan insanlarınkinden farklıdır. Sıradan insanların istedikleri, kişisel menfaatleri ve nasıl daha iyi ve daha konforlu yaşayabilecekleridir. Biz uygulayıcılar ise bunun tam tersini düşünürüz. Biz sıradan insanların istediklerini elde etmeye çalışmayız. Bizim elde ettiğimiz şey ise, xiulian uygulamadıkları sürece, sıradan insanların isteseler dahi elde edemeyeceği bir şeydir.

Bizim normalde bahsettiğimiz kayıp, yüzeysel anlamda bir kayıp değildir. Kişi kayıptan bahsederken bir miktar para bağışlamayı, muhtaç olanlara yardım eli uzatmayı veya sokaktaki bir dilenciyi beslemeyi düşünür. Bunlar da verme ve kayıp biçimleridir. Fakat bu sadece paraya veya maddeye olan ilginin o kadar da fazla olmadığını yansıtmaktan öteye gitmez. Parayı önemsememe ve para verme de tabii ki o kadar az önemsenecek bir şey değildir. Fakat bizim sözünü ettiğimiz kayıp, bu yüzeysel anlam ile sınırlı değildir. Uygulayıcılar olarak, xiulian uygulama sürecinde, kendimizi öne çıkarma isteği, çekememezlik duygusu, başkalarıyla yarış ve rekabet, kendinden aşırı hoşnut olma düşüncesi gibi vazgeçilmesi gereken birçok takıntımız vardır. Birçok değişik takıntı ve arzudan vazgeçilmelidir, işte bizim sözünü ettiğimiz kayıp bu şekilde çok daha geniş anlamlıdır. Bizler tüm uygulama süreci esnasında, sıradan insanlara özgü tüm takıntı, saplantı, tutku ve bağımlılıkları ve de değişik insan arzularını terk etmeliyiz.

Kişi şunu merak edebilir: "Biz sıradan insanların arasında xiulian uyguluyoruz. Eğer her şeyi kaybedersek keşişler ve rahibeler gibi olmaz mıyız? Her şeyi kaybetmek imkânsız gibi görünüyor." Bizim uygulamamızda, insanlar arasında xiulian uygulayanlar, uygulamalarını kesinlikle insan toplumu içinde yapmak ve onların yaşam tarzına mümkün olduğunca uyum sağlamak zorundadır. Maddi olarak gerçekten bir şey kaybetmeniz istenmiyor. Mevkiinizin ne kadar yüksek olduğu veya ne kadar zengin olduğunuz önemli değildir. Kilit nokta, mala veya paraya olan düşkünlükten vazgeçebilmenizdir.

Bizim uygulamamız doğrudan zihninizi hedefler. En önemli nokta, şahsi çıkarlar ve kişisel anlaşmazlıklar ile ilgili konuları hafife alıp alamayacağınız ve onları önemsememeyi başarıp başaramayacağınızdır. Tapınaklarda, uzak dağlarda veya ıssız ormanlarda yapılan xiulian uygulamaları, sıradan insanlarla olan bağınızı tamamen keser; sıradan insan bağımlılıklarınızı terk etmeniz için sizi zorlar ve sizi tüm maddi çıkarlardan yoksun bırakırlar -bu suretle de, kaybetmenizi sağlarlar. İnsanlar arasında xiulian uygulayan bir kişi ise bu yolu takip etmez. Bu kişiden toplum içinde yaşarken bunları hafife alması beklenir. Tabii ki bu çok zor bir şey! Bu, bizim uygulamamızın en önemli özelliğidir. Bu yüzden bizim sözünü ettiğimiz kayıp yüzeysel anlamda değil, daha derin anlamda bir kayıptır. Şimdi iyilik yapmak, bir miktar para veya eşya bağışlamak hakkında konuşalım. Günümüzde sokaklarda gördüğünüz dilencilerin bazıları profesyonel ve belki de sizden daha fazla paraları var. Olayların önemsiz yanları yerine, daha derin alanlarına odaklanmamız gerekmektedir. Xiulian uygulamak bu değil midir? Bizler uygulamamızı açık ve onurlu bir şekilde yapmalıyız. Bizim kaybetme sürecimiz içerisinde kaybettiklerimiz, aslında kötü şeylerdir.

İnsanoğlu genellikle peşinden koştuğu her şeyin iyi olduğuna inanır. Aslında yüksek bir seviyeden bakıldığında, bunlar sıradan insanlar arasında ufak tefek çıkarların giderilmesi içindir. Dinlerin söylediği gibi; ne kadar çok paranız veya ne kadar yüksek bir mevkiiniz olursa olsun bu sadece birkaç on yıl içindir. Kişi onu doğumla birlikte getiremez veya öldükten sonra kendisiyle birlikte götüremez. Peki gong'un bu kadar değerli olmasının sebebi nedir? Bunun tam olarak sebebi, gong'un doğrudan ana ruhunuzda gelişiyor olması, doğumla birlikte taşınabilmesi ve öldükten sonra da birlikte götürülebilmesidir. Bunun yanı sıra, uygulamanızda doğrudan Meyve Konumunuzu belirler ve bu sebepten dolayı da geliştirmesi zordur. Başka bir deyişle, kaybettiğiniz şeyler kötü şeylerdir. Orijinal ve gerçek benliğinize dönebilmeyi bu şekilde başarabilirsiniz. Peki kazandığınız şey nedir? Seviyeniz yükselir; en sonunda da Meyve Konumunu elde edip Tamamlanma'ya ulaşarak, en temel soruna çözüm getirirsiniz. Elbette sıradan insanların sahip olduğu bütün arzulardan derhal vazgeçip, gerçek bir uygulayıcı standardına ulaşmak sizin için kolay olmayacak çünkü bunu başarmak zaman alır. Bunun "zaman aldığını" söylediğimi duyunca, "Shifu bize bunun zaman alacağını ve bu yüzden de ağırdan alabileceğimizi söyledi." diye düşünebilirsiniz. Buna izin verilmez! Her ne kadar yavaş ilerlemenize izin veriyorsak da, kendinize karşı katı olmalısınız. Eğer her şeyi hemen bugün yapabilseydiniz, bugün bir Buda olurdunuz. Bu nedenle bu gerçekçi değil. Buna yavaş yavaş ulaşabileceksiniz.

Bizim kaybettiğimiz şey, aslında kötü bir şeydir. Peki nedir? Karma'dır -ve o, çeşitli takıntılar, saplantılar, tutku ve bağımlılıklar ile el ele gider. Örneğin, insanlar her türlü kötü düşünceye sahipler. Menfaatleri için her türlü kötülüğü yapıyor ve bu siyah maddeyi -karmayı ediniyorlar. O doğrudan bizim kendi takıntılarımız ile bağlantılıdır. Bu kötü şeyleri yok etmek için, öncelikle zihninizi değiştirmek zorundasınız.


KARMANIN DÖNÜŞÜMÜ

Beyaz madde ile siyah madde arasında bir dönüşüm süreci vardır. İki kişi arasında bir anlaşmazlık çıktığında, bu dönüşüm süreci ortaya çıkar. Bir kişi iyi bir şey yaptığında beyaz madde "de" elde eder. Kötü bir şey yaptığında ise siyah madde "karma" elde eder. Aynı zamanda bir miras alma süreci de vardır. Kişi: "Bu durum, kişinin daha önceden yapmış olduğu kötü şeylerden mi kaynaklanıyor?" diye sorabilir. Bu tam olarak böyle olmayabilir, çünkü bu karma sadece tek bir yaşam sürecinde birikmez. Xiulian uygulayanlar, ana ruhun yok olmadığına inanırlar. Eğer ana ruh yok olmuyorsa, bu durumda kişi bu hayatından önce sosyal ilişkilere sahip olmuş olabilir. Yani birilerine bir şeyler borçlu kalmış, birilerine zorbalık etmiş veya adam öldürmek gibi bu karmaya sebep olan daha başka kötü şeyler yapmış olabilir. Bunlar başka bir boyutta birikir ve kişi onları sürekli olarak taşır, aynı şey beyaz madde için de geçerlidir. Tek kaynak sadece bu da değildir, başka bir durum daha vardır. Nesiller boyunca, atalar sonraki kuşaklar için karma biriktirebilirler. Geçmişte yaşlılar: "Kişi De toplamalıdır", "Bu kişinin ataları De topladı", "Bu kişi De'yı harcıyor ve suiistimal ediyor" derlerdi. Söyledikleri ne kadar da doğruydu. Günümüzde sıradan insanlar bu sözleri artık daha fazla dinlemek istemiyorlar. Eğer genç insanlara De kaybettikleri veya De'dan yoksun oldukları ile ilgili konuşursanız, bunu hiçbir şekilde ciddiye almıyorlar. Aslında bu söylenenlerin anlamı gerçekten çok derindir. De, yalnızca modern insanın ideolojik ve manevi bir standardı değil, aynı zamanda gerçek bir maddi varlıktır. İnsan vücudu bu her iki türden maddeye de sahiptir.

Bazı kişiler, "Yani bir insan çok fazla miktarda siyah maddeye sahip ise, bu durum onun üst seviyelere doğru uygulama yapamayacağı anlamına mı geliyor?" diye sormuştu. Öyle söylenebilir çünkü çok miktardaki siyah madde, kişinin anlama ve aydınlanma kabiliyetini oldukça etkiler. Bu madde, vücudun etrafında bir alan oluşturduğu ve kişiyi bu alanın içerisinde sarıp sarmaladığı için, kişiyi evrenin karakteristik özellikleri olan Zhen-Shan-Ren'den ayırır. Bu yüzden kişinin anlama kalitesi zayıflar. İnsanlar xiulian uygulaması ve qigong hakkında konuştuğunda, bu kişi bütün bunları batıl inançlar olarak görür; onlara hiçbir şekilde inanmaz ve anlamsız bulur. Genellikle böyle olur fakat bu mutlak değildir. Yani bu durum, kişinin kendisini geliştirmesinin çok zor olduğu ve yüksek seviyeli gong'u elde etmesinin mümkün olmadığı anlamına mı geliyor? Hayır, tam olarak öyle değil. Biz, Dafa'nın sınırsız olduğunu ve kendinizi geliştirmenin tamamen kalbinize bağlı olduğunu söylüyoruz. Shifu sizi kapıdan içeri alır fakat xiulian uygulamak size, kendinize bağlıdır. Xiulian uygulayıp uygulayamayacağınız tamamen dayanıp dayanamayacağınıza, fedakârlıkta bulunup bulunamayacağınıza ve acı çekip çekemeyeceğinize bağlıdır. Eğer çelik gibi bir iradeye sahipseniz hiçbir engel sizi durduramaz ve size hiçbir sorunun olmayacağını da söyleyebilirim.

Genellikle çok miktarda siyah maddeye sahip olan birinin, beyaz maddesi fazla olan birine göre daha fazla özveride bulunması gerekir. Kişi karşısına çıkan anlaşmazlıklarla xinxing'ini yükselttiği sürece gong'u yükselir çünkü bu beyaz madde, evrenin karakteristik özellikleri olan Zhen Shan Ren'i doğrudan özümsemiştir. Bu kadar basittir. Fazla De'ya sahip olan bir kişi, çok iyi anlama kalitesine ve dayanıklılığa sahiptir. O, manevi anlamda olduğu kadar, fiziksel olarak da acı çekebilir ve dayanabilir. Hatta bu kişi daha fazla fiziksel, daha az manevi acı çekse bile gong'u yükselmeye devam eder. Bu durum, siyah maddesi fazla olan bir kişi için farklıdır çünkü bu kişi ilk önce siyah maddeyi beyaza dönüştürme sürecinden geçmek zorundadır. Bu süreç aynı zamanda çok acı vericidir. Bu yüzden, zayıf anlama kalitesine sahip olan birinin genellikle daha fazla acı çekmesi gerekir. Çok miktarda karma ve zayıf anlama kalitesi ile, bu kişinin xiulian uygulaması daha zordur.

Örnek olarak daha belirgin bir durumu ele alalım. Bu kişinin nasıl uygulama yaptığına bakalım. Meditasyonda oturmak, her iki bacağın uzun süre katlanmasını gerektirir. Pozisyon aldıktan sonra bacaklar acı içerisinde kalır ve uyuşur. Zaman geçtikçe kişi kendisini çok rahatsız hissetmeye başlar ve ardından da huzursuz bir hale gelir. Fiziksel ve ruhsal anlamda çekilen acı, hem vücudu hem de zihni çok rahatsız edebilir. Bazı kişiler meditasyon esnasında bacaklarda oluşan bu miktardaki acıya dayanamaz ve bacaklarını indirerek bırakmak ister. Bazı kişiler birazcık oturduktan sonra daha fazla dayanamaz. Bacaklar bir kez indirilirse kişinin meditasyonu boşa gider. Eğer kişi katlı durumdaki bacaklarını acımaya başladıklarında açıp birtakım ısınma hareketleri yaptıktan sonra meditasyona devam ediyorsa, bunun bir faydası olmayacaktır çünkü bacaklar acı içerisindeyken, siyah maddenin bacaklara doğru hareket ettiğini görüyoruz. Siyah madde, acı çekme yoluyla yok edilebilecek olan karmadır ve bunun ardından De'ya dönüştürülebilir. Acı hissedildiğinde karma yok ediliyor demektir. Karma ne kadar çok gelirse, bacaklar bir o kadar acı hisseder. O yüzden, bacaklardaki ağrı nedensiz yere meydana gelmemektedir. Genellikle meditasyonda otururken kişinin bacakları ağrıyı belirli aralıklarla hisseder. Çok rahatsızlık veren bir ağrıdan sonra biter ve biraz ferahlama olur. Kısa bir süre sonra ağrı yeniden başlar. Genellikle bu şekilde olur.

Karma parça parça yok edildikçe, bacaklar biraz daha rahatlar. Sonra başka bir parça daha gelir ve bacaklar tekrar acımaya başlar. Siyah madde temizlendikten sonra yok olmadığı gibi dağılmaz da. Temizlenmesi üzerine, doğrudan beyaz madde olan De'ya dönüşür. Peki karma neden bu şekilde dönüştürülebiliyor? Çünkü bu kişi acı çekmiş, fedakârlıkta bulunmuş ve zorluğa katlanmıştır. De'nın dayanıklılık yoluyla, zorluklar çekerek veya iyi şeyler yaparak elde edildiğini söylemiştik. O yüzden, meditasyon yaparken bu durum meydana gelecektir. Bazı kişiler ağrı başlar başlamaz bacaklarını açar ve oturma pozisyonuna geri dönmeden önce birtakım ısınma hareketleri yapar. Bununla bir şey elde edilemez. Ayakta yapılan egzersiz sırasında kişinin kolları tekeri tutma duruşunda yorulabilir. Kişi artık daha fazla dayanamaz ve kollarını indirirse hiçbir netice elde edemez. Bu kadar az bir acı ne ifade ediyor? Söyleyeyim ki, eğer bir kişi sadece kollarını bu şekilde havada tutarak uygulamasında başarıya ulaşabilseydi, bu tek kelimeyle çok kolay olurdu. Meditasyonda otururken olacak şey budur.

Her ne kadar bir kısmı bu rolü oynasa da, bizim uygulamamız aslında bu şekilde ilerlemez. Kişi karmayı genellikle başkası ile yaşadığı xinxing çatışmaları yoluyla dönüştürür ve onun kendini gösterdiği yer burasıdır. Kişi bir başkası ile anlaşmazlık içerisindeyken, aralarındaki münakaşalar fiziksel acılardan bile baskındır. Fiziksel acılar dişinizi birazcık sıkarak üstesinden gelebileceğiniz için dayanması en kolay şeydir diyebilirim. İki kişi arasında bir anlaşmazlık yaşandığında ise, zihnin kontrol edilmesi en zor şeydir.

Örneğin bir kişi işe gelip kendisini kötü şekilde karalayan iki kişiye kulak misafiri olunca çok öfkelenir. Bununla birlikte kişi bir uygulayıcı olarak kendisine yumruk atıldığında veya hakaret edildiğinde karşılık vermemeli, sadece yüksek standartlar doğrultusunda davranmalıdır. Bu yüzden Shifu'nun, uygulayıcılar olarak diğerlerine benzemememiz ve daha iyi davranmamız gerektiğini söylediğini hatırlar. O iki kişiyle kavga etmez. Fakat normalde bir problem ortaya çıktığında kişinin kalbine ve ruhuna batmazsa sayılmaz veya bir işe de yaramaz ve kişiyi geliştiremez. O yüzden bunu unutamaz ve canı sıkılır. Bunun nedeni, aklının ona takılmış olmasıdır. Sürekli olarak bu iki kişinin yüzüne bakmak için geriye dönmek ister. Dönüp baktığında, kötü bakışlı iki yüzü hararetli konuşmalar içerisinde görür. Daha fazla dayanamaz ve çok sinirlenir. Hatta belki bu kişilerle o anda kavga etmeye bile başlar. Kişiler arasında çatışmalar ortaya çıktığında, zihni kontrol etmek gerçekten çok zordur. Ben diyorum ki, eğer her şeyin çaresine meditasyonda oturarak bakılabilseydi, bu kolay olurdu fakat bu her zaman bu şekilde olmaz.

Dolayısıyla şu andan itibaren uygulamanızda her türlü sıkıntı ile karşı karşıya kalacaksınız. Bu zorluklar olmadan nasıl xiulian uygulayabilirsiniz? Eğer menfaatler yüzünden ortaya çıkan anlaşmazlıklar olmayıp herkes birbirine karşı iyi olsaydı veya insanın zihninden gelen engellemeler olmasaydı, sadece orada oturarak xinxing'iniz nasıl gelişebilirdi? Bu imkânsızdır. Kişi huylarını ancak içtenlikle düzelttiği zaman kendisini geliştirebilir. Kimileri sorabilir: "Uygulamamızda neden sürekli problemler ile karşılaşmamız gerekiyor? Bu problemler sıradan insanların problemlerinden çok da farklı değil." Bunun sebebi, sizlerin insanlar arasında xiulian uyguluyor olmanızdır. Aniden baş aşağı çevrilip havada sallandırılarak acı çekmeniz gerekmiyor -bu şekilde olmayacak. Her şey gündelik olaylar şeklinde meydana gelir, mesela bugün biri size sorun çıkarmaya başlar, biri sizi kızdırır, biri size kötü davranır veya biri durup dururken sizinle kabaca konuşur. Bunlar, bu olaylar karşısında nasıl davranacağınızı görmek içindir.

Peki neden bu problemlerle karşı karşıya gelirsiniz? Hepsi sizin kendi karmanız yüzündendir. Onun sayısız parçalarını daha şimdiden sizin için yok ettik, geriye sadece küçük bir parçasını bırakarak onu xinxing'inizi geliştirmek, zihninizi sakinleştirmek ve farklı takıntılarınızı uzaklaştırmanız için değişik seviyelerde problemler şeklinde parçalara ayırdık. Bunların hepsi sizin kendi problemlerinizdir ve biz onları sizin xinxing'inizi yükseltmek için kullanıyoruz. Bütün bunların üstesinden gelebilmelisiniz. Xinxing'inizi yükselttiğiniz sürece onların üstesinden gelebileceksiniz. Fakat bunu yapmak istemiyorsanız o başka. Onların üstesinden gelmeyi istemek koşuluyla bunu başarabilirsiniz. Dolayısıyla, şu andan itibaren bir anlaşmazlık ile karşılaştığınızda, onun bir tesadüf olduğunu düşünmemelisiniz. Çünkü bir problem meydana geldiğinde beklenmedik bir şekilde meydana gelir fakat bu bir tesadüf değildir -xinxing'inizi geliştirmeniz içindir. Kendinizi bir uygulayıcı olarak gördüğünüz sürece, onun üstesinden gerektiği şekilde gelebilmeniz mümkün olacaktır.

Karşılaşacağınız sıkıntı veya anlaşmazlıklar ile ilgili olarak elbette önceden haberdar edilmeyeceksiniz. Her şeyi önceden bilirseniz nasıl xiulian uygulayabilirsiniz? Bir işe de yaramaz. Genellikle beklenmedik bir şekilde ortaya çıkarlar; böylelikle kişinin xinxing'ini test edebilir ve kişinin xinxing'ini gerçek anlamda geliştirebilirler. Kişinin xinxing'ini kontrol altında tutup tutamadığı ancak bu şekilde görülebilir. O yüzden, bir anlaşmazlık aslında tesadüfen meydana gelmemektedir. Bu durum, tüm uygulama süreci boyunca ve karmanın dönüşüm süreci içerisinde kendisini gösterecektir. Sıradan insanların düşündüğünün aksine, bu, fiziksel acı çekmekten çok daha zordur. Kollarınızı ağrıyıncaya kadar havada tutup ya da bacaklarınız yoruluncaya kadar ayakta durarak, sadece birazcık daha fazla egzersiz ile gong'unuzu nasıl geliştirebilirsiniz? Sadece birkaç saat daha fazla egzersiz yaparak gong'u nasıl yükseltebilirsiniz? Bu sadece kişinin bedenini dönüştürmeye yarar fakat onun hala enerji ile güçlendirilmeye ihtiyacı vardır. Kişinin seviyesini yükseltmesine bir yardımı olmaz. Sıkıntıların üstesinden zihnen gelmek, kişinin seviyesini gerçekten yükseltmesinin anahtarıdır. Eğer kişi sadece fiziksel acı çekerek gelişim gösterebilseydi, sizlere söyleyeyim ki, en fazla acıyı Çinli çiftçiler çekmektedir. O halde hepsinin büyük qigong ustaları haline gelmeleri gerekmez miydi? Fiziksel olarak ne kadar acı çekerseniz çekin, yakıcı güneşin altında hiç durmadan kan ter içinde çalışan bu çiftçilerin çektiği kadar acı çekmeniz mümkün değildir. Bu o kadar basit bir olay değildir. Eğer gerçekten gelişmek istiyorsanız, zihninizi geliştirmelisiniz dememizin nedeni budur. Sadece bu, gerçek gelişimdir.

Karmanın dönüşüm süreci esnasında, her şeyi birbirine karıştıran sıradan insanların aksine, sizler kendinizi kontrol altında tutabilmek için merhametli bir kalbi ve sakin bir zihni korumalısınız. Aniden bir problemle karşılaştığınızda, onunla gerektiği şekilde ancak o zaman başa çıkabilirsiniz. Kalbinizdeki merhameti ve hoşgörüyü sürekli olarak koruyabildiğiniz zaman, aniden bir problem ortaya çıktığında ona göğüs gerebilmek ve düşünmek için zamanınız olacaktır. Eğer sürekli başkalarıyla çekişmeyi düşünüyor ve ileri geri konuşarak münakaşa ediyorsanız, ne zaman bir problem ortaya çıksa, diğerleri ile kavga etmeye başlayacağınızı söyleyeyim -bu kesin böyledir. Bu yüzden bir anlaşmazlık ile karşı karşıya kaldığınızda, bunun, sahip olduğunuz siyah maddenin beyaz madde olan De'ya dönüştürülmesi için olduğunu söyleyeyim.

Bugün biz insanlar gelişimimizi bu aşamaya kadar getirdik ve neredeyse herkes karma üzerine karma ekleyerek doğuyor ve herkesin vücudu oldukça fazla miktarda karma taşıyor. O yüzden karmanın dönüşüm sürecinde genellikle şu durum gerçekleşir: Gong'unuz artıp xinxing'iniz yükselirken, karmanız yok edilir ve dönüştürülür. Kişi bir anlaşmazlık ile karşı karşıya kaldığında, karma kendisini kişiler arasındaki xinxing çatışması olarak gösterebilir. Eğer buna dayanabilirseniz, karmanız yok edilir, xinxing'iniz yükselir ve gong'unuz artar. Bunlar birbirlerini tamamlarlar. Eskiden insanlar çok miktarda De maddesine ve iyi bir xinxing'e sahiplerdi. Azıcık bir zorlukla karşılaşmak koşuluyla gonglarını yükseltebiliyorlardı. Fakat günümüzde insanlar böyle değiller. Birazcık acı çeker çekmez, uygulama yapmak istemiyorlar. Üstelik onlar için uygulama yapmayı daha da zor bir hale getiren zayıf anlama kalitesine sahipler.

Xiulian uygulamasında belirli problemler ile karşılaşmanızın ya da başkalarının size çok kötü davranmasının ardında iki neden olabilir. Bunlardan birisi, önceki yaşamınızda sizin bu kişiye kötü davranmış olma ihtimalinizin olmasıdır. Kalbinizde bu durumun hiç te adil olmadığını hissedersiniz. "Bu kişi bana nasıl bu kadar kötü davranabilir?" Peki siz geçmişte neden ona öyle davrandınız? Siz de, "O dönem hakkında herhangi bir şey bilmiyorum. Bu yaşamın, diğer yaşamla hiçbir ilgisi yok" diye iddia edebilirsiniz. Fakat bunun bir faydası yoktur. Başka bir konu daha var. Anlaşmazlıklar sırasında karmanın dönüşümü konusu karışıktır. Bu yüzden bizler belirli anlaşmazlıkların üstesinden gelirken, sıradan insanlar gibi davranmak yerine bağışlayıcı olmalıyız. İşyerinde veya diğer ortamlarda etkileşim içerisinde olduğunuz insanlar konusunda da durum böyle olmalıdır ve aynı şey, sosyal ilişkilere sahip oldukları için, serbest çalışan insanlar için de geçerlidir. Toplum ile olan etkileşiminizi kesmeniz imkânsızdır -en azından komşularımız ile ilişkimiz vardır.

Sosyal ilişkiler içerisinde kişi her türlü anlaşmazlık ile karşı karşıya gelir. Sıradan insanlar arasında xiulian uygulayan kişilerin ne iş yaptığının bir önemi yoktur. Ne kadar paranızın olduğu, mevkiinizin ne kadar yüksek olduğu veya kendi işinizin olup olmadığı, bir başkası için çalışıp çalışmadığınız hiç fark etmez çünkü dürüst bir şekilde ticaret yapmalı ve doğru düşünceleri sürdürmelisiniz. İnsan toplumu içerisinde tüm meslekler olmalıdır. Kötü olan insanın işi değil, kalbidir. Eskiden: "On tüccarın dokuzu sahtekârdır" diye bir deyiş vardı. Bu, sıradan insanlar tarafından yaratılmış bir deyiştir. Bence bu, insanın kalbi ile ilgili bir konudur. Doğru olduğunuz ve dürüst bir biçimde ticaret yaptığınız müddetçe, eğer daha çok çaba sarf ederseniz daha fazla para kazanmayı hak edersiniz. Çünkü sıradan insanlar arasında ortaya koyduğunuz çaba karşılığında ödüllendirilirsiniz. Kayıp yoksa kazanç yoktur. Siz kazanmak için çalıştınız. Kişi her sosyal sınıfta iyi bir insan olabilir. Farklı sosyal sınıflardaki insanlar için farklı anlaşmazlıklar mevcuttur. Yüksek tabaka, gerektiği şekilde üstesinden gelinebilecek olan yüksek tabakaya has problemlere sahiptir. Kişi herhangi bir sosyal sınıfta iyi bir insan olabilir, farklı arzu ve takıntılarının tümünü bırakabilir. Kişi farklı sosyal sınıflarda iyi bir insan olabilir ve kendi sosyal sınıfında xiulian uygulayabilir.

Son yıllarda Çin'de kişisel çatışmalar, devlet dairelerinden tutun da özel sektöre kadar her yerde eşi benzeri olmayan bir duruma geldi. Diğer ülkelerde ve tarih boyunca bu olgu asla ortaya çıkmamıştı. Dolayısıyla, özellikle çıkar çatışmaları çok şiddetli bir şekilde ortaya konuyor. İnsanlar sinsi oyunlar oynuyor ve çok küçük kişisel menfaatler için yarışıyorlar; sahip oldukları düşünceler ve başvurdukları yöntemler iğrenç. İyi bir insan olmak bile zor. Örneğin işyerinize gidiyor ve doğru olmayan bir ortam ile karşılaşıyorsunuz. Ardından bir kişi size karalandığınızı ve kötü bir duruma düşürülerek patrona rapor edildiğinizi söylüyor. Diğerleri de alışılmadık bir şekilde gözünü dikmiş size bakıyor. Sıradan bir insan buna nasıl dayanabilir? Kişi buna nasıl katlanabilir? "Eğer biri bana sorun çıkarırsa ben de ona çıkarırım. Onu destekleyenler varsa beni de var. Hadi savaşalım." Sıradan insanlar arasında bunu yaparsanız, sizin güçlü bir insan olduğunuzu söylerler. Fakat bu, bir uygulayıcı için korkunç bir durumdur. Sıradan bir insan gibi mücadele edip savaşırsanız, siz de sıradan bir insansınız demektir ve eğer o kişiyi alt ederseniz, o sıradan insandan bile daha kötüsünüz demektir.

Peki bu konunun üstesinden nasıl gelmeliyiz? Bu gibi bir anlaşmazlık ile karşılaştığımızda öncelikle soğukkanlılığımızı korumalı ve o kişinin davrandığı gibi davranmamalıyız. Tabii ki meseleyi kibarca izah edebiliriz ve şayet konuyu açıklıyorsak bu bir sorun teşkil etmez fakat bunda ısrarcı olmamalısınız. Eğer bu sorunlarla karşı karşıya gelirsek, başkaları gibi mücadele ve kavga etmemeliyiz. O insanın yaptığının aynısını yaparsanız siz de sıradan bir insan olmaz mısınız? Sadece onun gibi mücadele ve kavga etmemek değil, aynı zamanda o kişiye içerlememelisiniz. Gerçekten o kişiden nefret etmemelisiniz. Eğer ondan nefret ederseniz kızmış olmuyor musunuz? Hoşgörü (Ren) uygulayamadınız. Biz Zhen-Shan-Ren uygulamaya çalışıyoruz. Peki sizin Merhametiniz (Shan) nerede? Bu yüzden sizi kafanızı yerden bile kaldıramayacak kadar kötü bir duruma sokmasına rağmen onun gibi olmamalı veya ona gerçekten hiddetlenmemelisiniz. Ona kızgın olmak yerine, kalbinizden gelerek ve içtenlikle teşekkür etmelisiniz. Sıradan bir kişi şu şekilde düşünebilir; "Bu, zavallı Ah-Q gibi yaşamak olmaz mı?" Size öyle olmadığını söyleyebilirim.

Hepiniz bir düşünün: sizler xiulian uygulayıcılarısınız. Sizlerden, yüksek bir standartı karşılamanız beklenmiyor mu? Sizler, sıradan insanların standartları doğrultusunda hareket etmemelisiniz. Bir uygulayıcı olarak elde ettiğiniz şeyler, yüksek seviyelere ait şeyler değil midir? O yüzden, yüksek seviyelerin ilkelerini takip etmek zorundasınız. Eğer o kişinin yaptığını yaparsanız, siz de onunla aynı olmaz mısınız? Peki ona neden teşekkür etmeniz gerekiyor? Bir düşünün, elinize ne geçecek? Bu evrende, "Kayıp yoksa kazanç yoktur" ilkesi vardır. Kazanmak için, kişi kaybetmelidir. O kişi sizi sıradan insanların arasında çok kötü bir duruma düşürdü ve sizi zor durumda bırakarak, kazanan taraf oldu. Sizi düşürdüğü durum ne kadar kötü ise, etkisi de bir o kadar fazla olacaktır; siz ne kadar dayanırsanız, karşı taraf bir o kadar fazla De kaybedecektir ve o De'nın tamamı size verilecektir. Bütün bunlara dayanırken çektiklerinize fazla önem vermemeli ve bunları kalbinizde tutmamalısınız.

Bu evrende bir başka ilke daha vardır: Eğer çok fazla acı çekiyorsanız vücudunuzdaki karma dönüştürülür. Acı çektiğiniz için, ne kadar çok dayanırsanız, eşit miktarda De dönüştürülür. Bu -De- maddesi bir uygulayıcının istediği şey değil midir? Ayrıca karmanızdan kurtulmuş olarak iki yönden kazanmış oldunuz. Eğer bu kişi sizin için bu durumu yaratmış olmasaydı, xinxing'inizi nasıl geliştirebilirdiniz? Eğer ben size, siz de bana iyi davranırsanız, hiç bir sorun olmadan sürekli olarak uyum içerisinde oturursak, gong'u yükseltmek nasıl mümkün olabilir? İşte tam anlamıyla bu kişi size bu anlaşmazlığı yarattığından dolayı xinxing'inizi yükseltme fırsatı doğdu ve bunu kullanarak xinxing'iniz yükseldi. Xinxing'iniz bu şekilde yükselmedi mi? Üç taraftan kazandınız. Siz bir uygulayıcısınız. Xinxing'in yükselmesiyle, gong'unuz yükselmeyecek mi? Bir vuruşta dört açıdan kazandınız. Bu kişiye neden teşekkür etmeyesiniz? Bu kişiye kalbinizin derinliklerinden gelerek içtenlikle teşekkür etmelisiniz -bu gerçekten böyledir.

Tabii ki bu kişinin niyeti iyi değildi yoksa size De vermezdi. Fakat xinxing'inizi yükseltmeniz için size gerçekten bir fırsat yarattı. Başka bir deyişle, xinxing geliştirmeye dikkat etmeliyiz. Xinxing geliştirilirken, aynı anda karma yok edilmekte ve De'ya dönüştürülmektedir, böylece daha yüksek bir seviyeye yükselebilirsiniz; bunlar elele gider. Yüksek seviyeden baktığınız zaman gerçekler tamamen değişir. Sıradan bir insan bunu anlayamaz. Bu prensiplere yüksek seviyelerden baktığınız zaman her şey farklıdır. Sıradan insanlar arasında bu prensipleri doğru bulabilirsiniz fakat aslında doğru değillerdir. Sadece yüksek seviyelerden görünenler doğrudur. Bu genellikle böyledir.

Herkese prensipleri tam olarak açıklamış bulunuyorum ve umuyorum ki herkes gelecekteki xiulian uygulamasında kendisini bir uygulayıcı olarak görür ve gerçek anlamda xiulian uygular çünkü prensipler burada ortaya kondu. Bazı kişiler, sıradan insanlar arasında yaşadıklarından dolayı, hala maddi çıkarlar karşısında sıradan bir insan olmanın daha kolay olduğunu düşünüyor olabilir. İnsanların akıntısı içerisinde hala yüksek standartlara uygun davranamazlar. Aslında sıradan insanların arasında iyi bir insan olmak için örnek alınabilecek kahramanlar vardır fakat onlar sıradan insanların örnek aldığı kahramanlardır. Eğer bir uygulayıcı olmak istiyorsanız, gelişiminiz tamamen kalbinizi geliştirmenize ve sizin kendi aydınlanmanıza bağlıdır çünkü örnek alınacak kişiler yoktur. Ne kadar şanslısınız ki, bugün herkese Dafa'yı açıklıyoruz. Eğer geçmişte xiulian uygulamak isteseydiniz, hiç kimse size öğretemezdi. Bu şekilde Dafa'yı takip edebilir ve yaptıklarınızı muhtemelen daha iyi yapabilirsiniz. Xiulian uygulayıp uygulayamayacağınız veya başarıp başaramayacağınız ve hangi seviyeye kadar ulaşabileceğiniz tamamen size, kendinize bağlıdır.

Elbette karmanın dönüşüm şekli daima az önce anlattığım gibi olmaz; kendisini başka alanlarda da gösterebilir. Toplumda ve aile içinde de gerçekleşebilir. Sokakta yürürken veya başka bir sosyal ortamda kişi birtakım sorunlarla karşılaşabilir. Sıradan insanlar arasında terk edilemeyen bütün bağımlılıklarınızdan vazgeçmeniz sağlanacaktır. Bütün bağımlılıklar, onlara sahip olduğunuz sürece, farklı çevrelerde ortadan kaldırılmalıdır. Bocalamanız sağlanacak ve bu sayede Tao'ya aydınlanacaksınız. Kişi bu şekilde xiulian uygular.

Tipik başka bir durum daha vardır. Birçoğunuz uygulama süreci içerisinde, egzersizleri yaptığınız esnada, eşinizin sıkça mutsuz olduğunu görürsünüz. Egzersizleri yapmaya başlar başlamaz eşiniz küplere biner. Başka bir şey yaparken umursamaz. Ne kadar Mah Jong oynayıp zamanınızı boşa harcadığınızın bir önemi yoktur; eşiniz mutsuz olabilir fakat egzersizleri yaptığınız zaman ki kadar değil. Egzersizleriniz eşinizi engellemiyor ve ne kadar da faydalı bir şey çünkü vücudunuzu zinde tutmak için egzersiz yapıyorsunuz ve eşinizi de rahatsız etmiyorsunuz. Fakat egzersizleri yapmaya başlar başlamaz, eşiniz sağa sola bir şeyler fırlatmaya ve sizinle kavga etmeye başlar. Bazı çiftler, qigong egzersizleri yüzünden yapılan tartışmalardan dolayı neredeyse boşanacak hale gelmiştir. Birçok kişinin, bu durumun neden meydana geldiği hakkında bir fikri yoktur. Sonradan eşinize: "Egzersizleri yaparken neden bu kadar kızıyorsun?" diye sorduğunuzda bunu açıklayamaz ve gerçekten de bir sebep bulamaz, "Hakikaten o anda neden o kadar sinirlendim ve öfkelendim?" diye düşünür. Buradaki asıl sebep nedir? Bir kişi qigong uygularken, karmasını dönüştürmek zorundadır. Kaybetmeden kazanamazsınız ve kaybettiğiniz şeyler kötü şeylerdir. Özverili olmak zorundasınız.

Belki de evin kapısından içeri adımınızı atar atmaz eşinizin yüzü asılır. Eğer buna tahammül edebilirseniz, o günkü egzersizleriniz boşa gitmemiş olur. Bazı kişiler, qigong uygulamasında kişinin De'ya önem vermesi gerektiğini bilir ve genellikle de eşiyle iyi geçinir. Bu yüzden, "Genelde benimle aynı fikirde olur fakat bugün üzerime geliyor" diye düşünür. Sinirlerini kontrol edemez ve onunla kavga etmeye başlar. Böylece o günkü uygulaması tamamen boşa gitmiş olur. Çünkü karma oradaydı ve eşiniz onu yok etmeniz için size yardım ediyordu fakat siz izin vermediniz ve onunla kavga etmeye başladınız. O yüzden karma yok edilemedi. Bu gibi örnekler oldukça fazladır. Birçoğumuz bu durumu yaşamış fakat bunun nedeni hakkında düşünmemiştir. Başka şeyler yaparken eşiniz o kadar rahatsız olmaz, fakat sizin için iyi bir şey olduğunu bilmesine rağmen, sizinle daima kavga eder. Aslında eşiniz karmadan kurtulmanız için size yardım etmekte fakat bunu kendisi dahi bilmemektedir. Sizinle içinden gelmeyerek, sadece yüzeysel anlamda kavga etmez -öyle değildir. Gerçekten kızgındır çünkü her kim karma edinmiş ise rahatsızlık hissedecektir. Kesinlikle bu şekilde olacaktır.


XİNXİNG'İN YÜKSELTİLMESİ

Geçmişte birçok insan xinxing'ini koruyamadığı için çok sayıda problemle karşılaştı. Uygulamaları belirli bir düzeye ulaştıktan sonra daha fazla gelişim gösteremediler. Bazı kişiler başlangıç itibarı ile yüksek bir xinxing seviyesine sahiptir. Uygulama ile Göksel Göz'leri hemen açılır ve belirli bir seviyeye ulaşabilirler. Bu kişi nispeten iyi bir doğuş kalitesine ve yüksek bir xinxing seviyesine sahip olduğu için, gong'u hızlı bir şekilde yükselir. Gong'u, xinxing seviyesinin yüksekliğine ulaştığında, gong zaten o seviyeye ulaşmış durumdadır. Eğer gong'unu geliştirmeye devam etmek isterse, anlaşmazlıklar da çok ciddi bir hale gelir çünkü ondan xinxing gelişimine devam etmesi istenmektedir. Bu özellikle iyi doğuş kalitesine sahip olan bir kişi için böyledir. Gong'unun iyi bir şekilde yükseldiğini ve aynı zamanda uygulamasının da iyi gittiğini düşünüyor olabilir. Niçin bir anda çok sayıda problem oluştu? Her şey ters gider. İnsanlar ona kötü davranır ve patronu da onu beğenmez. Evdeki durum bile bayağı gergin bir hale gelir. Neden birden bire çok sayıda problem oluştu? Bu kişinin kendisi de bunu anlayamayabilir. İyi bir doğuş kalitesine sahip olduğu için, beraberinde bu durumu getiren belirli bir seviyeye ulaşmıştır. Fakat bir uygulayıcının xiulian'i tamamlamak için son kriteri nasıl bu olabilir? Daha kat edecek çok yol var! Kendinizi geliştirmeye devam etmek zorundasınız. Küçük bir miktar doğuş kaliteniz yüzünden bu duruma ulaştınız. Daha fazla yükselmek için, standart da yükseltilmelidir.

Bazı insanlar: "Birazcık daha para kazanıp ailemi rahata kavuşturayım, böylece hiçbir şey için endişelenmeme gerek kalmaz. Ondan sonra xiulian uygularım" diyebilir. Rüya gördüğünüzü söyleyebilirim. Ne başkalarının hayatına karışabilmeniz mümkündür, ne de başkalarının kaderini kontrol edebilirsiniz; buna eşinizin, çocuklarınızın, anne-babanızın veya kardeşinizin kaderi de dâhildir. Böyle şeylere siz karar verebilir misiniz? Dahası, merak edecek hiçbir sıkıntı ve sorununuz kalmazsa, nasıl xiulian uygulayacaksınız? Tamamen rahatlık içerisinde bir uygulama -böyle bir şey nasıl olabilir? Bu sizin sıradan insan bakış açısıyla düşündüğünüz şeydir.

Farklı türlerdeki insan duygusallığını ve arzularını bırakıp bırakamayacağınızı ve hafife alıp alamayacağınızı test etmek için, xiulian, sıkıntılardan geçerek gerçekleşmek zorundadır. Eğer bütün bunlara bağımlıysanız xiulian'de başarılı olamazsınız. Her şey kendi karmik ilişkisine sahiptir. İnsanlar neden insandır? Çünkü insanlar duygusallığa sahiplerdir. Onlar sadece bu duygusallık için yaşarlar. Aile üyeleri arasındaki düşkünlük, bir erkek ile bir kadın arasındaki aşk, anne-babaya sevgi, duygular, arkadaşlıklar, arkadaşlık adına bir şeyler yapmak- hepsi, bu duygusallıkla ilgilidir. Birinin bir şeyleri yapmaktan hoşlanması veya hoşlanmaması, mutlu ya da mutsuz olması, bir şeylerden nefret etmesi veya çok sevmesi -ve insan toplumundaki her şey, bu duygusallıktan kaynaklanır. Eğer bu duygusallık terk edilmezse, xiulian uygulayamazsınız. Eğer bu duygusallıktan muaf iseniz, hiç kimse sizi etkileyemez. Sıradan bir insanın düşüncesinin sizi etkilemesi mümkün olmaz. Tüm bunların yerini ise, çok daha asil olan merhamet alır. Elbette bu duygusallığı bir anda terk etmek kolay değildir. Xiulian uygulaması uzun bir süreçtir ve kişinin bağımlılıklarından aşamalı olarak vazgeçme sürecidir. Yine de kendinize karşı katı olmalısınız.

Uygulayıcılar olarak anlaşmazlıklar ile aniden karşılaşacaksınız. Peki ne yapmanız gerekiyor? Merhametli ve iyilik dolu bir kalbi daima korumalısınız. O zaman bir problem ile karşılaştığınızda doğru bir şekilde davranabileceksiniz, çünkü böyle bir kalp size olaya göğüs gerecek zamanı verir. Herhangi bir şey yaparken, başkalarına karşı daima iyi kalpli ve kibar olmalısınız. Bir sorun ile karşı karşıya kaldığınızda, öncelikle başkalarının bunu kaldırıp kaldıramayacağını veya incinip incinmeyeceğini göz önünde tutun. Böyle yaptığınız sürece hiç bir problem olmaz. Bu yüzden xiulian uygulamasında, kendiniz için hep daha da yüksek standartları takip etmelisiniz.

Bazı kişiler bu konuları çoğunlukla anlamıyor. Bir kişinin Göksel Göz'ü açıldığında ve bir Buda gördüğünde eve gidip dua etmeye başlıyor. Akıllarından: "Bana neden yardım etmiyorsun? Lütfen benim için şu problemi çöz" diye geçiriyorlar. O Buda elbette bu kişi için herhangi bir şey yapmaz, çünkü bu problem onun xinxing'ini yükseltmek ve problemler yoluyla o kişiyi geliştirmek için, Buda tarafından düzenlenmiştir. Buda sizin için problemi nasıl çözebilir? Problemi kesinlikle çözmez. Probleminizi çözerse gong'unuzu nasıl geliştirebilir, xinxing'inizi ve seviyenizi nasıl yükseltebilirsiniz? Anahtar gong'unuzu yükseltmekte yatar. Yüce aydınlanmış varlıklara göre insan olarak yaşamak amaç değildir ve kişinin hayatı insan olarak kalmak için değildir; orjininize geri dönmeniz içindir. İnsanoğlu çok acı çekmektedir. Fakat aydınlanmış yaşamlar, daha fazla acı çekmenin daha iyi olduğunu düşünürler -böylece borçlar daha hızlı ödenecektir. Onlar böyle düşünürler. Bazı kişiler bunu anlamıyor ve duaları işe yaramadığında Buda'ya sitem etmeye başlıyorlar. "Bana neden yardım etmiyorsun? Senin için her gün tütsüler yakıyor ve sana sorgusuz sualsiz boyun eğiyorum" derler. Bu sebeple kişi Buda heykelini fırlatıp yere atar ve ardından da Buda'yı kınamaya başlar. Bu kınamanın sonucu olarak, kişinin xinxing'i düşer ve gong'u yok olur. Bu kişi her şeyin gittiğini bilir, bu yüzden Buda'ya daha çok içerleyerek Buda'nın onu mahvetmeye çalıştığına inanır. Buda'nın xinxing'ini sıradan bir insan kriteriyle ölçmektedir. Nasıl böyle bir mukayese yapılabilir? Eğer kişi yüksek seviyelere ait konulara sıradan insan standartları ile bakarsa, bu nasıl işe yarayabilir? Dolayısıyla, insanlar yaşam içinde çektikleri acıların adaletsizlik olduğunu düşündüğünde, bu sorunlar sıklıkla meydana gelir. Birçok insan bu şekilde düşmektedir.

Geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde çok sayıda görkemli qigong ustası - buna çok ünlü olanlar da dâhil, düşerek bir hiç haline geldiler. Tabii ki gerçek qigong ustaları, tarih içindeki görevlerini tamamlayarak daha önceden ayrıldılar. Sadece bazıları geriye kaldı ve düşük xinxing seviyeleri ile sıradan insanlar arasında kayboldular. Bu kişiler, sahip oldukları gong'u çoktan kaybettiler. Geçmişte ünlü olan birkaç qigong ustası toplum içinde hala aktif. Onların sıradan insanlar arasında kaybolduğunu, şöhretten ve kişisel çıkarlardan vazgeçemediğini gören ustaları, ümitsiz bir hale gelmelerinin ardından, onların yardımcı ruhlarını alıp götürdüler. Geliştirdikleri gong'un tamamı, yardımcı ruhun bedenindeydi. Bu gibi örnekler oldukça fazladır.

Bizim uygulamamızda, bu gibi olaylar çok az görülür. Olsa bile sayıları önemsenmeyecek kadar azdır. Xinxing gelişimi açısından ise göze çarpan çok sayıda örnek mevcuttur. Bir uygulayıcı, Shandong eyaletinin bir şehrindeki tekstil fabrikasında çalışmaktadır. Falun Dafa uygulamaya başladıktan sonra uygulamayı fabrikadaki diğer işçilere de öğretmiş. Bunun neticesinde, fabrika yeni bir anlayış kazanmış. Bu kişi fabrikadan evine birkaç parça havlu götürürmüş ve diğer bütün çalışanlar da aynı şeyi yaparmış. Dafa uygulamaya başladıktan sonra birşeyler almak yerine, daha önceden fabrikadan almış olduğu şeyleri de geri getirmiş. Diğerleri onun bu hareketini görünce, artık kimse eve bir şey götürmemiş. Aynı zamanda bazı işçiler de, daha önceden eve götürdükleri şeyleri geri getirmişler. Bu durum fabrikanın her alanında meydana gelmiş.

Gönüllü bir Dafa asistanı, Falun Dafa uygulayıcılarının egzersizlerini nasıl yaptıklarını görmek için fabrikaya gitmiş. Fabrika müdürü kendisiyle şahsen görüşmek için gelmiş ve: "İşçiler Falun Dafa'ya başladığından bu yana işe erken geliyor ve geç saatte evlerine dönüyorlar. Azimle çalışıyor ve şefleri ne iş verirse versin, yapıyorlar. Ayrıca artık şahsi menfaatleri için de çekişmiyorlar. Böyle davranarak bütün fabrikaya yeni bir anlayış kazandırdılar ve aynı zamanda fabrikanın kazancı da yükseldi. Uygulamanız çok güçlü. Shifu'nuz ne zaman geliyor? Ben de onun derslerine katılmak isterim." demiş. Falun Dafa uygulamasının ana amacı, insanları yüksek seviyelere yönlendirmektir. Asıl amacı bu olmamakla birlikte, toplumun daha iyi yönde gelişmesini sağlayan birçok şey de yapabilir. Şunu söyleyeceğim: Eğer herkes kendisini içsel olarak irdeler ve davranışlarına dikkat ederse, toplum istikrar kazanır ve insanların ahlâk standardı da yeniden yükselir.

Taiyuan Şehrinde Fa'yı ve egzersizleri öğretirken, 50 yaşlarında bir uygulayıcı vardı. O ve eşi birlikte dersime katılmaya geliyorlarmış. Karşıdan karşıya geçerken, yolun ortasına geldiklerinde, süratle bir araba gelmiş ve yaşlı bayanın elbisesi bu arabanın aynasına takılmış. Bayan 10 metreden fazla sürüklenmiş ve ardından da yere savrulmuş. Araba 20 metre daha gittikten sonra durmuş. Şoför çok kızgın bir şekilde arabadan inmiş ve "Nereye yürüdüğünü gözün görmüyor mu?" demiş. Günümüzde insanlar bu şekilde davranıyorlar ve bir problem ile karşılaştıklarında hatalı olup olmadıklarına bakmaksızın, hemen sorumluluk almaktan kaçıyorlar. Arabadaki yolcu: "Bayanın durumunun nasıl olduğuna bir bak. Onu hastaneye götürelim" demiş. Şoför o anda kendine gelerek: "İyi misiniz bayan? Yaralı mısınız? Sizi hastaneye götüreyim, bir baksınlar." demiş. Bu uygulayıcı yavaşça ayağa kalkmış ve "Ben iyiyim, gidebilirsiniz." demiş. Elbisesindeki tozu silkelemiş ve eşiyle birlikte oradan uzaklaşmış.

Sınıfa geldi ve bana bu olayı anlattı ve ben de çok memnun oldum. Öğrencilerimiz gerçekten de xinxing'lerini yükseltmişler. Bana: "Shifu, ben bugün Falun Dafa'yı öğreniyorum. Eğer Falun Dafa'yı öğrenmemiş olsaydım, bugün karşılaştığım olay karşısında bu şekilde davranamazdım" dedi. Hepimiz bu olay üzerinde bir düşünelim: Emekli bir insan için günümüzde her şey çok pahalı ve hiçbir sosyal güvence yok. Bir araba, 50 yaşının üzerindeki bir bayanı metrelerce sürüklemiş ve sert bir şekilde savurmuş. Bu durum sıradan bir insanın başına gelmiş olsaydı kötü şekilde yaralandığını söyleyebilir ve yattığı yerden kalkmayabilirdi. Hastaneye götürülürse bu fırsatı değerlendirir ve orada dilediği kadar kalabilirdi. Sıradan bir insan bu şekilde davranabilirdi fakat o bir uygulayıcıydı ve o şekilde davranmadı. Biz, iyi veya kötünün, kişinin o anki düşüncesinden geldiğini ve o anki düşüncenin, farklı sonuçlar doğurabileceğini söylüyoruz. Onun yaşındaki bir insanın, bu gibi bir olaydan hiç yara almadan kurtulması mümkün müdür? Fakat o bayan, kazayı tek bir çizik bile almadan atlattı. İyi veya kötü, o anki düşünceden gelir. Eğer yerde yatmaya devam ederek: "Offf çok kötüyüm. Vücudumun her yerinde sorunlar var" deseydi, belki de kemikleri gerçekten kırılabilirdi; hatta felç bile olabilirdi. Kendisine ne kadar çok para verilirse verilsin, hayatı boyunca hastanede yatarak rahat bir yaşam sürebilir miydi? Olayı görenler bile kadının şoförü istismar etmemesini ve ondan para istememesini tuhaf bulmuşlar. Günümüzde insan ahlâkı bozulmuş durumda. Tamam, şoför arabayı gerçekten çok hızlı kullanıyordu fakat birine nasıl olur da kasten çarpabilir? Bunu istemeden yapmadı mı? Fakat günümüzde insanlar bu durumdalar. Eğer şoför sömürülmezse, olaya tanıklık edenler bile bunu adaletsiz buluyor. Günümüzde insanların iyiyi kötüden ayırt edemediğini söylemiştim. Bir kişi, bir başkasına kötü bir şey yapıyor olduğunu söylediğinde, o kişi inanmıyor çünkü insanların ahlâki değer yargıları değişti; bazı insanlar kendi çıkarlarından başka hiç bir şey ile ilgilenmiyor ve para için yapmayacakları şey yok. "Kendi çıkarını korumayanı Tanrı bile affetmez!" - bu adeta bir slogan haline gelmiş.

Pekin'deki bir uygulayıcı, oğlunu yemekten sonra yürüyüşe çıkarıp Qianmen alışveriş bölgesine götürmüş ve orada bir kamyonetten, hoparlör ile piyango çekilişi tanıtımı yapıldığını görmüşler. Çocuğun ilgisini çekmiş ve oynamak için babasından izin istemiş. Babası, oynaması için çocuğa bir yuan vermiş ve çocuk, ikincilik ödülü olan lüks bir çocuk bisikleti kazanmış. Çocuk bu duruma çok sevinmiş. Bir anda babanın aklında bir şimşek çakmış ve "Ben bir uygulayıcıyım. Nasıl böyle bir şeyi elde etmeye çalışırım? Eğer parasını ödemeden bir şey alırsam, karşılığında ne kadar De vermem gerekecek?" şeklinde düşünmüş. Çocuğa: "Gel biz bu bisikleti almayalım. Eğer istersen kendimiz bir tane satın alabiliriz." demiş. Çocuk darılarak: "Alman için sana yalvarmıştım ve sen almamıştın. Şimdi kendim kazandığımda da almama izin vermiyorsun." demiş. Çocuk çok kötü bir şekilde ağlıyor ve bağırıyormuş. Uygulayıcının bisikleti eve götürmekten başka bir çaresi kalmamış. Evde bu konuyu düşündükçe, kendisini bir o kadar rahatsız hissetmiş. O kişilere parayı iade etmeyi düşünmüş. Fakat daha sonra "Çekiliş biletleri bitti. Eğer onlara parayı iade edersem, bu parayı kendi aralarında bölüşmezler mi? Ben en iyisi parayı işyerime bağışlayayım." diye akıl etmiş.

İyi ki çalıştığı yerde birçok Falun Dafa uygulayıcısı varmış ve patronu da onu anlayabilmiş. Eğer bir uygulayıcı olduğunuzu, piyangodan çıkan bisikleti istemediğinizi ve parasını işyerinize bağışlamak istediğinizi dile getirdiğiniz yer tipik bir çevre veya tipik bir işyeri olsaydı, patronunuz bile sizin akli sorununuz olduğunu düşünürdü. Diğerleri de, "Acaba uygulamasında yanlış bir şeyler mi var, yoksa delirdi mi?" gibi birtakım yorumlarda bulunurdu. Ahlâki değerlerin bozulmakta olduğunu söylemiştim. 1950'li veya 60'lı yıllarda, bu tür davranışlar çok normal karşılanırdı ve kimse bunu tuhaf veya garip bulmazdı.

Biz, insanların ahlâk değerleri ne kadar değişmiş olursa olsun, evrenin karakteristik özellikleri olan Zhen-Shan-Ren'in sonsuza dek değişmeden kalacağını söylüyoruz. Bir kişi size iyi bir insan olduğunuzu söylüyorsa, siz gerçek anlamda iyi bir insan olmayabilirsiniz. Eğer sizin kötü bir insan olduğunuzu söylüyorsa, gerçekten kötü bir insan da olmayabilirsiniz. Bunun sebebi, iyiyi ve kötüyü belirleyen kriterlerin çarpıtılmış olmasıdır. Sadece bu karakteristik özelliklere uyan kişi iyi insandır. İyi ve kötü insanı saptayan tek kriter budur ve bu, evren tarafından bu şekilde kabul edilmektedir. İnsan toplumunda çok büyük değişiklikler gerçekleşmiş olsa da, insanların ahlâki değerleri korkunç bir şekilde çöktü. İnsan ahlâkı her geçen gün kötüye gidiyor ve çıkarlar ana motivasyon haline gelmiş durumda. Fakat evrendeki değişimler, insanoğlunun geçirdiği değişimler doğrultusunda gerçekleşmez. Kişi bir uygulayıcı olarak, sıradan insanların standartları temelinde davranamaz. Eğer bir şeyleri sırf insanlar doğru olarak kabul ediyor diye gidip yapıyorsanız, buna izin verilmez. İnsanların iyi dediği şey iyi olmayabilir. İnsanların kötü dediği şey kötü de olmayabilir. Ahlâk değerlerinin çökmüş olduğu bu dönemde, birine kötü birşey yapıyor olduğunu söylediğinizde buna inanmaz bile! Kişi bir uygulayıcı olarak, olayları evrenin karakteristik özellikleri ile değerlendirmelidir. Gerçekten neyin iyi ve gerçekten neyin kötü olduğunu ancak o zaman ayırt edebilir.


GUANDİNG

Xiulian uygulayanlar toplumunda ''guanding'' denen bir olay vardır. Guanding, Buda Okulundaki Tantrizm uygulamasından gelen dinsel bir törendir. Amacı, guanding ile, kişinin artık başka okulların uygulama yöntemlerini takip edememesi ve bu okulda gerçek bir uygulayıcı olarak kabul edilecek olmasıdır. Peki tuhaflık bunun neresinde? Bu dini formalite, qigong uygulamaları tarafından dahi uygulanmıştır. Hatta sadece Tantrizm'de değil, aynı zamanda Taoist qigong uygulamalarında bile uygulanmıştır. Toplumda Tantrizm adı altında uygulama öğretenlerin tamamının sahte olduğunu daha önce de söylemiştim. Bunu neden bu şekilde ortaya koyuyoruz? Çünkü Tang Tantrizm'i ülkemizden 1,000 yıldan fazla bir zaman önce yok olmuştur ve artık var olmamaktadır. Tibet Tantrizm'inin Han bölgesinde tam anlamıyla tanıtılması, dil engeli sebebiyle hiç bir zaman için mümkün olmamıştı. Bunun gizli bir öğreti olduğunu unutmayın; o yüzden bir manastır ortamında gizlice uygulanmalıdır ve kişi öğretileri, ustadan gizli olarak almak ve onunla gizli bir şekilde uygulama yapmak zorundadır. Bu koşullar bir araya gelmezse, kesinlikle öğretilemez.

Çok sayıda insan, kendilerine Tibet Tantrizm'ini öğretecek bir usta bulmak için Tibet'e gider. Amaçları, bir gün qigong ustası olup, ünlü ve zengin olmaktır. Herkes bir düşünsün: Gerçek öğretiyi elde etmiş yaşayan Budist bir Lama, çok güçlü olağanüstü yeteneklere sahiptir ve böyle bir kişinin zihnini okuyabilir. Bu kişi neden buraya geldi? Bunu hemen o anda kişinin zihnini okuyarak anlar: "Buraya Budalığı geliştiren bu sisteme zarar vererek, para ve ün için uygulamayı öğrenmek ve bir qigong ustası olmak niyetiyle geldin." Nasıl olur da Budalığı geliştiren bu kadar ciddi bir uygulama sistemi, senin ün ve kazanç elde etmek için bir qigong ustası olma isteğinle keyfi şekilde tahrip edilebilir? Motivasyonun nedir? O yüzden bu kişiye ne bir şey öğretir, ne de bu kişi gerçek bir öğreti alır. Elbette etrafta bu kadar çok tapınak varken, kişinin birtakım yüzeysel şeyler öğrenebilmesi mümkündür. Eğer kişinin zihni doğru değilse, qigong ustası olmak isterken futiye yakalanır ve hatalar yapar. Futi de enerjiye sahiptir fakat bu enerji Tibet Tantrizm'inden gelmemektedir. Tibet'e içtenlikle Dharma'yı araştırmak için gidenler, oraya vardıklarında muhtemelen oraya yerleşeceklerdir. Bu kişiler, gerçek uygulayıcılardır.

Gariptir ki günümüzde birçok Taoist uygulama yöntemi de guanding uyguluyor. Tao Okulu enerji kanallarını kullanır. Neden bu sözüm ona guanding'i kullanmak zorunda ki? Dersler vermek için güneyde bulunmuştum. Bildiğim kadarıyla, özellikle Guangdong bölgesinde, guanding uygulayan 10'un üzerinde heterodoks uygulama mevcut. Ne yapmaya çalışıyorlar? Eğer usta size guanding uygularsa onun öğrencisi olursunuz ve başka herhangi bir uygulama öğrenmeniz mümkün olmaz. Eğer öğrenirseniz sizi cezalandırır çünkü yaptığı şey budur. Bu şeytani bir uygulama yapıyor olmak değil midir? Öğrettiği şey hastalık tedavisi ve formda kalmak ile ilgili şeylerdir. İnsanlar onu içtenlikle öğrenirler çünkü sağlıklı bir vücuda sahip olmak isterler. Bu usta neden bu şeyleri yapmak zorunda? Bazıları, eğer insanlar onun qigong'unu uygularsa, başka hiç bir qigong uygulayamaz diye iddia ediyor. O, insanları kurtarabilir mi? Onların, uygulamalarını tamamlamalarını mümkün kılabilir mi? Bu, uygulayıcıları yanıltmaktır. Fakat çok sayıda insan bu gibi şeyler yapıyor.

Tao okulu hiçbir zaman için guanding öğretmez fakat günümüzde o da sözüm ona guanding öğretiyor. Guanding konusunda en fazla yaygarayı koparan bir qigong ustasının gong sütununun, iki-üç katlı bir ev yüksekliğinde olduğunu görmüştüm. Bana göre çok ünlü bir qigong ustası için gong'u acınacak derecede azalmış. Yüzlerce, binlerce insan guanding yapması için kuyrukta onu bekliyor. Gong'u o yükseklik ile sınırlı -bir müddet sonra düşüp bitecek. Peki ondan sonra guanding yapmak için ne kullanacak? Bu, insanları aldatmak değil midir? Gerçek guanding, başka bir boyuttan bakıldığında, kişinin kemiklerini beyaz yeşim gibi baştan aşağı bembeyaz bir hale getirir. Guanding, gong veya yüksek enerji maddesi ile, kişinin vücudunun baştan aşağı temizlenmesidir. Bu qigong ustası bunu yapabilir mi? Yapamaz. Peki ne yapar? Tabii ki muhtemelen yeni bir din başlatmaya çalışmıyor. Amacı, uygulamasını öğrendiğinizde ona bağlı kalmanızdır. Öğrettiklerini öğrenmek için, derslerine katılmak zorundasınız. Amaç sizin paranızı kazanmaktır. Eğer hiç kimse onun uygulamasını yapmazsa para kazanamaz

Buda Okulundaki diğer uygulama yöntemlerinin uygulayıcıları gibi Falun Dafa uygulayıcıları da diğer boyutlardaki yüksek seviyeli ustalar tarafından defalarca guanding'den geçirilecekler; fakat bu size söylenmeyecek. Olağanüstü yetenekleri olan veya hassas kişiler, uyku esnasında veya başka bir sırada, kafalarının üstünden bütün vücutlarına doğru aniden inen sıcak bir akım şeklinde bunu hissedebilirler. Guanding'in amacı gong'unuza daha fazla miktarda gong eklemek değildir çünkü gong sizin kendi uygulamanız yoluyla geliştirilmek zorundadır. Guanding, vücudunuzu arındırmak ve daha fazla temizlemek için, destekleyici bir yöntemdir. Kişi defalarca guanding'den geçecektir -vücudunuz her bir seviyede temizlenmek zorundadır. Xiulian sizin, gong ise Shifu'nun elindedir. O yüzden biz, guanding töreni uygulamıyoruz.

Bazı insanlar, Shifu'nun öğrencisi olmak için resmi törenlerden geçilmesi gerektiğini düşünüyor. Şimdi bundan söz etmek istiyorum. Söyleyebilirim ki, çok sayıda insan benim öğrencim olmak için resmi törenlerden geçmek istiyor. Şu an içinde bulunduğumuz dönem, Çin feodal toplumu döneminden farklıdır. Diz çöküp secde ettiğinizde, resmen bir öğrenci mi olmuş sayılıyorsunuz? Biz bu türden adetler uygulamıyoruz. Burada bulunan çok sayıda kişi, "Buda'ya tütsü yakar, secde eder ve içtenlikle dua edersem gong'um yükselir" şeklinde düşünüyor. Bunu çok komik buluyorum. Gerçek bir uygulama tamamen kişinin kendisine bağlıdır, bu yüzden bir şeyler için dua etmek faydasızdır. Bir Buda'ya dua etmek veya tütsü yakmak zorunda değilsiniz. Bir uygulayıcının standartlarına göre gerçek anlamda xiulian uyguladığınız müddetçe, Buda sizi görmekten çok memnun olacaktır. Eğer başka yerlerde durmadan kötü şeyler yaparsanız, yaktığınız tütsülere ve ona sorgusuz sualsiz itaat etmenize rağmen sizi görünce üzülecektir. Gerçek olan bu değil midir? Gerçek bir uygulama, kişinin kendisine bağlıdır. Bugün bu kapıdan dışarı adımınızı attığınız zaman, her istediğinizi yaparsanız, Shifu'ya itaat etmenizin ve dualarınızın faydası nedir? Biz bu tür ritüellerin hiçbirini uygulamıyoruz. Hatta benim adımı bile mahvedebilirsiniz.

Sizlere çok fazla şey verdik. Gerçek anlamda xiulian uyguladığınız ve sıkı bir şekilde Dafa'ya göre hareket ettiğiniz sürece, sizleri öğrencilerim olarak kabul edecek ve size rehberlik edeceğim. Falun Dafa uyguladığınız sürece, sizi öğrenci olarak kabul edecek ve size rehberlik edeceğiz. Fakat xiulian uygulamak istemezseniz, sizin için bir şey yapamayız. Eğer xiulian uygulamayı bırakırsanız, bu unvanı taşımanın faydası nedir? Bu derslerin ilk serisine veya ikincisine katılmış öğrenciler olmanızın bir önemi yoktur. Sırf egzersizleri yaptığınız için benim öğrencilerim olarak kabul edilebilir misiniz? Sağlıklı bir vücut elde etmek ve gerçekten yüksek seviyelere doğru gelişmek istiyorsanız, bizim xinxing standartlarımızı gerçekten takip ederek xiulian uygulamalısınız. Bu yüzden, biz formalitelere önem vermiyoruz. Uygulama yaptığınız sürece bizim öğrencimizsiniz. Benim Fa Bedenlerim her şeyi bilmektedir. Onlar, düşündüğünüz her şeyin farkındadırlar ve her şeyi yapabilirler. Eğer xiulian uygulamazsanız sizinle ilgilenmezler fakat xiulian uyguluyorsanız, tüm yol boyunca, sonuna kadar size yardım ederler.

Bazı qigong uygulamalarında, ustalarını hiç görmemiş olan öğrenciler, eğer birkaç yüz yuan verir ve belirli bir yöne doğru tapınırlarsa, bunun yeterli olacağını iddia ediyorlar. Bu, kendini ve başkalarını aldatmak değil midir? Dahası bu insanlar çok sadıklar, uygulama yöntemlerini ve ustalarını hemen savunmaya ya da korumaya başlıyorlar. Ayrıca başkalarına diğer uygulamaları yapmamalarını da söylüyorlar. Bunu çok gülünç buluyorum. Bir de bazı qigong ustaları "mo ding": -enerji vermek için kişinin kafasının üstüne dokunma diye bir şey yapıyor. Dokunuşunun ne gibi bir etki yarattığını bilen ise yok.

Sadece Tantrizm adı altında uygulamalarını öğretenler değil, Budizm adı altında qigong öğretenler de sahtekardır. Bir düşünün: Budizm'deki uygulama metodları binlerce yıldır bu formlardalar. Eğer birisi onu değiştirirse, o nasıl hala Budizm olabilir? Xiulian uygulama yöntemleri, şakaya gelmeyecek olan Buda gelişimi içindir ve onlar son derece karmaşıktır. Çok küçük bir değişiklik, bir karmaşaya sebep olur. Gong'un dönüşümü çok karmaşık olduğu için, kişinin hissettikleri hiçbir şey ifade etmez. Kişi hissettiklerine dayanarak xiulian uygulayamaz. Keşişler için olan dini uygulama formu, bir xiulian uygulamasıdır; bir kez değiştirildiğinde, artık o sisteme ait bir şey olmaktan çıkar. Her sistemin başında, o sistemin sorumluluğunu üstlenmiş olan aydınlanmış bir varlık vardır ve her sistem, çok sayıda aydınlanmış varlık ortaya çıkarmıştır. Hiç kimse, keyfi olarak bir sistemin uygulama metodunu değiştirmeye cüret edemez. Shifu'ya karşı gelmeye cesaret eden ve Buda'lığı geliştiren bir uygulama sistemini değiştiren önemsiz küçük bir qigong ustası, bunu hangi kudretli erdeme dayanarak yapıyor? Gerçekten değiştirildiyse, o hala aynı sistem midir? Sahte qigong ayırt edilebilir.


GİZEMLİ GEÇİDİN YERLEŞTİRİLMESİ

"Gizemli Geçidin Yerleştirilmesi" aynı zamanda "Tek Aralık" olarak da adlandırılır. Bu terimlere Yaşam İksiri Kitabı, Taoist İlkeler ve Doğal ve Uzun Yaşam Kılavuzu kitaplarında rastlanabilir. Peki bu tam olarak nedir? Çoğu qigong ustası bunu net bir şekilde açıklayamaz. Çünkü sıradan bir qigong ustasının seviyesinde kişi bunu göremez, ayrıca görmesine de izin verilmez. Eğer bir uygulayıcı onu görmek istiyorsa, Bilgelik Görüş Gücünün üst seviyesine veya daha yüksek bir seviyeye ulaşmalıdır. Sıradan bir qigong ustası bu seviyeye ulaşamaz, bu yüzden de onu göremez. Antik dönemlerden bu yana, xiulian uygulayanlar toplumunda Gizemli Geçidin ne olduğu konusu tartışılmıştır. Tek Aralık nerededir? Gizemli Geçit nasıl konuma getirilebilir? Yaşam İksiri Kitabı, Taoist İlkeler, Doğal ve Uzun Yaşam Kılavuzu kitaplarında, olayın özünden bahsedilmeden, bütün teorilerin tartışıldığını görebilirsiniz. Bir görüşten diğerine atlayarak kafanızı karıştırırlar. Olayları net bir şekilde açıklayamazlar çünkü işin özünün, sıradan insanlar tarafından bilinmesine izin verilmez.

Buna ek olarak, benim bunu sizlere söylememin nedeni, sizlerin Falun Dafa öğrencileri olmanızdır. Sizlere şunu söyleyeceğim: sahte qigong kitaplarını asla okumayın. Yukarıda sözü edilen klasik kitaplardan bahsetmiyorum fakat o sahte qigong kitapları, günümüz insanları tarafından yazılmıştır. Onların kapaklarını dahi açmayın. Eğer zihninizden "Evet bu cümle mantıklı görünüyor…" gibi bir düşünce geçerse, kitabın içindeki futi vücudunuza yapışır. Birçok kitap, ün ve servete olan insan takıntılarını kullanan futinin kontrolü altında yazılmıştır. Oldukça fazla sayıda sahte qigong kitabı bulunmaktadır. Birçok insan sorumluluk duygusundan yoksun. İçlerinde futi ve kaotik şeyler barındıran kitaplar yazıyorlar. Sadece tek bir uygulamaya odaklanmak gerektiği için, yukarıda belirttiğim eski kitapları veya bunlarla ilgili diğer klasik kitapları bile okumamanız çoğunlukla daha iyidir.

Çin Qigong Derneğinden bir yetkili beni gerçekten güldüren bir olay anlatmıştı. Pekin'de yaşayan ve sık sık qigong derslerine katılan biri varmış. Bu kişi, birçok derse katıldıktan sonra qigong'un, oralarda anlatılanların ötesinde bir şey olmadığını hissetmiş. Onların hepsi aynı seviyede olduğu için aynı şeylerden bahsediyorlarmış. Aynen diğer sahte qigong ustaları gibi, o da qigong'un içeriğinin bundan daha fazla olmadığını düşünmüş. Ardından bir de qigong ile ilgili bir kitap yazmaya karar vermiş. Bir düşünün: Uygulayıcı olmayan bir kişi qigong kitabı yazacak. Günümüzde qigong kitapları birbirinden kopyalanıyor. Yazmayı sürdürürken, Gizemli Geçit konusunda tıkanmış. Gizemli Geçidin ne olduğundan kim anlar? Gerçek qigong ustaları arasında bile çok azı anlamaktadır. Sahte bir qigong ustasına sormaya gitmiş. Zaten qigong'dan anlamamış biri olarak, onun sahte bir usta olduğunu dahi bilmiyormuş. Fakat bu sahte qigong ustası soruya cevap veremezse, diğerleri onun sahte olduğunun farkına varmayacak mı? Bu yüzden, kendi kafasından bir şeyler uydurmaya cüret ederek, Tek Aralığın, bir erkeğin özel yerinde olduğunu söylemiş. Kulağa oldukça saçma geliyor. Fakat gülmeyin çünkü bu kitap yayınlandı bile. Demek istediğim şu ki, günümüzdeki qigong kitapları bu kadar saçma bir boyuta ulaşmıştır. Bu kitapları okumak size ne tür bir yarar sağlar söyleyin? Bu kitaplar hiç bir amaca hizmet etmezler, sadece zararlı olabilirler.

Peki "Gizemli Geçidin Yerleştirilmesi" nedir? Bir kişi, ''Üç Diyar İçindeki Fa'' uygulaması sırasında, orta seviyenin üzerinde uygulama yaparken, yani Üç Diyar İçindeki Fa uygulamasında yüksek bir seviyeye girmek üzereyken, Ölümsüz Bebek geliştirmeye başlar. Sözünü ettiğimiz Ölümsüz Bebek (yuanying) ve Geliştirilmiş Bebek (yinghai), iki farklı şeydir. Geliştirilmiş Bebekler, küçücük ve yaramazdırlar ve etrafta neşeyle koşarlar. Ölümsüz Bebek ise hareket etmez. Eğer kişinin ana ruhu kontrolü ele almazsa, Ölümsüz Bebek, birbirinin üzerine katlanmış bacakları (lotus pozisyonu) ve Jieyin pozisyonundaki elleri ile lotus çiçeğinin üzerinde kıpırdamadan oturmaya devam eder. Ölümsüz Bebek, iksir alanından doğar ve bir iğnenin ucundan bile küçükken, mikroskobik bir seviyede görülebilir.

Açıklamak istediğim başka bir şey daha var. Gerçek iksir alanı (dantian) sadece bir tanedir ve alt karın bölgesindedir. Huiyin noktasının üzerinde, karın boşluğunun alt kısmında ve kişinin vücudunun içindedir. Gong'un birçok formu, birçok olağanüstü yetenek, yaşam iksiri, Fa Bedenleri, Ölümsüz Bebek, Geliştirilmiş Bebekler ve daha başka birçok varlığın tamamı, bu alanda doğar.

Geçmişte bazı uygulayıcılar, ''üst iksir alanı'', ''orta iksir alanı'' ve ''alt iksir alanı'' hakkında konuştular. Onların yanıldıklarını söyleyeceğim. Bazı insanlar da ustalarının nesillerden beri kendilerine bu şekilde öğrettiğini ve kitapların da bu şekilde yazdığını söyleyebilir. O zaman sizlere antik zamanlarda bile çok değersiz şeyler olduğunu söyleyeyim. Birtakım şeyler uzun bir zamandan bu yana aktarılıyor olsalar da, doğru olmayabilirler. O kadar da önemli olmayan birtakım uygulama metotları, sıradan insanlar arasında her zaman aktarılmıştır fakat onlar xiulian uygulaması için değillerdir ve hiçbir işe de yaramazlar. İksir alanını ''üst iksir alanı'', ''orta iksir alanı'' ve ''alt iksir alanı'' olarak isimlendirdiklerinde, ''yaşam iksirinin'' oluşabildiği her yerin, ''iksir alanı'' olduğunu söylemeye çalışıyorlar. Bu bir şaka olmalı. Bir kişinin zihni vücudun herhangi bir yerine uzun süre odaklanırsa, orada bir enerji kütlesi gelişir ve ''yaşam iksiri'' oluşur. Eğer inanmıyorsanız düşüncenizi kolunuza odaklayın ve bu durumu uzunca bir süre koruyun; orada ''yaşam iksiri'' oluşacaktır. O yüzden bazı kişiler bu durumu gördüler ve her yer iksir alanıdır diye ilan ettiler. Bu, kulağa daha da komik geliyor. Yaşam iksirinin biçimlendiği herhangi bir yerin, iksir alanı olduğunu düşünüyorlar. Aslında o, yaşam iksiridir -iksir alanı değil. Yaşam iksirinin her yerde olduğunu söyleyebilirsiniz veya üst yaşam iksiri, orta yaşam iksiri ve aşağı yaşam iksiri mevcuttur diyebilirsiniz. Fakat sayısız Fa geliştirebilen yalnızca tek bir gerçek iksir alanı vardır ve o da, alt karın bölgesinde olandır. Bu yüzden ''üst iksir alanı'', ''orta iksir alanı'' ve ''alt iksir alanı'' hakkındaki konuşmalar yanlıştır. Kişinin zihni uzun süre nereye odaklanırsa, orada yaşam iksiri şekillenir.

Ölümsüz Bebek, karnın alt kısmında bulunan ''iksir alanından'' yavaşça doğar ve giderek büyür. Bir pinpon topu büyüklüğüne geldiğinde, burnunun ve gözlerinin şekillenmesi ile birlikte, tüm vücut formu oldukça görünür bir hale gelir. Bununla birlikte, Ölümsüz Bebek bir pinpon topu kadar büyüdüğünde, yanında yuvarlak küçük bir balon daha doğar. Bu balon doğduktan sonra, ''Ölümsüz Bebek'' ile birlikte büyümeye başlar. Ölümsüz Bebek, 12 cm uzunluğuna ulaştığında, bir lotus çiçeği taç yaprağı belirir. Ölümsüz Bebek, 15-18 cm arası büyüklüğe ulaştığında ise, lotus çiçeğinin taç yaprakları temelinden şekillenmiştir ve bir lotus çiçeği tabakası belirir. Altın bir lotus çiçeği tabanında oturarak parıldayan ve altın renkli olan Ölümsüz Bebek muhteşem görünür. Bu, Buda Okulunda ''Buda bedeni'', Tao Okulunda ise ''Ölümsüz Bebek'' olarak adlandırılan ''Yok Edilemez Elmas Beden''dir.

Bizim uygulama sistemimiz, her iki beden biçimini de geliştirir ve gerektirir -bedeninizin de dönüştürülmesi gerekmektedir. Buda bedeninin, sıradan insanlar arasında gösterilmesine izin verilmediği herkes tarafından bilinmektedir. Biraz çaba ile biçimini gösterebilir ve sıradan bir insanın gözleriyle ışığı görülebilir. Fakat bu fiziksel beden dönüşüme uğradıktan sonra, toplum içerisinde, sıradan bir insanın bedeniyle aynıymış gibi görünür. Bu beden boyutlar arasında yolculuk edebilse de, sıradan bir insan aradaki farkı söyleyemez. Ölümsüz Bebek 12-15cm boyuna ulaştığında, baloncuk da aynı büyüklüğe ulaşır ve bir hava balonu gibi şeffaftır. Ölümsüz Bebek, katlı bacakları ile kıpırdamadan oturmaya hala devam etmektedir. Hava baloncuğu bu büyüklüğe ulaştığında, iksir alanından ayrılır çünkü artık olgunlaşmıştır. Dolayısıyla yükselir. Bu yükselme süreci oldukça yavaştır fakat hareketi günlük olarak gözlemlenebilir. Her gün birazcık daha yükselir. Yoğun bir dikkatle, varlığını hissetmeyi başarabiliriz.

Baloncuk kişinin göğüs kafesinin tam ortasında bulunan Tanzhong akupunktur noktasına ulaştığında, bir müddet için orada kalır. Orada çok miktarda insan bedeni özü bulunduğu için (kalp te buradadır) baloncuğun içinde, bu bölgedeki bir takım şeylerden oluşan bir sistem geliştirilir. Bu öz, baloncuğun içine stoklanır. Bir müddet sonra, yeniden yükselir. Gırtlaktan geçerken kişi sanki bütün kan damarları tıkanarak boğuluyormuş gibi ve boynu şişmiş gibi kendisini çok rahatsız hisseder. Bu durum sadece 1-2 gün sürer. Ardından baloncuk kişinin kafasının tepesine doğru yükselir ve biz buna "Niwan'a ulaşmak" deriz. Baloncuk Niwan'a ulaştı denmesine rağmen, aslında kişinin kafasının tamamı kadar büyüktür. Kafanızı şişmiş hissedersiniz. Niwan, insanoğlu için çok önemli bir yer olduğundan dolayı, onun özü de baloncuğun içinde biçimlenmek zorundadır. Ardından baloncuk, Göksel Göz kanalından dışarı doğru çıkmaya çalışır ve bu çok rahatsızlık verir. Kişinin Göksel Gözü zorlandığı için acır. Gözler içeri doğru bastırılıyormuş gibi hissederken, şakaklar zonklar. Bu his, baloncuğun Göksel Göz kanalından dışarı çıkmasına ve kişinin alnının önünde asılı bir durumda kalmasına kadar devam eder. Bu, ''Gizemli Geçidin Yerleştirilmesi'' olarak adlandırılır ve o, orada asılı bir şekilde durur.

Bu zaman zarfında, Göksel Gözü açılmış olan kişilerin bir şey görmesi mümkün değildir çünkü Buda Okulundaki veya Tao Okulundaki xiulian uygulamalarında, Gizemli Geçitteki oluşumların hızlandırılması için, kapıları kapatılır. İki ön ve iki arka kapı vardır ve hepsi kapalıdır. Pekin'deki Tiananmen kapısının tüneli gibi, her iki tarafında da iki büyük kapı vardır. Gizemli Geçidi çabucak biçimlendirmek ve işlevselleştirmek için, kapılar çok önemli durumların dışında açılmaz. Göksel Gözü ile görebilen bir kişi, izin verilmediği için bu noktada göremez. Peki onun orada asılı durmasındaki amaç nedir? Vücudumuzdaki yüzlerce enerji kanalı orada birleştiği için, bu noktada, onların hepsi Gizemli Geçidin içinden dairesel hareketlerle geçmek ve ardından da dışarı çıkmak zorundadırlar. Gizemli Geçidin içinden geçmek zorundadırlar. Amaç birtakım ilave temeller oluşturmak ve Gizemli Geçidin içindeki şeylerden bir sistem biçimlendirmektir. İnsan bedeni küçük bir evren olduğundan dolayı, Gizemli Geçidin içerisinde, insan bedeninin ana maddeleri ile küçük bir dünya biçimlendirilir. Fakat o hala tamamen faaliyete geçmemiş bir tesistir.

Qimen okulunun uygulamasında Gizemli Geçit açıktır. Gizemli Geçit dışarı çıktığında bir silindir gibidir fakat yavaş yavaş yuvarlaklaşır. Bu yüzden her iki tarafındaki kapılar açıktır. Qimen okulu, Buda'lığı veya Tao'yu geliştirmediğinden, kişi kendi kendini korumak zorundadır. Buda ve Tao sistemlerinde sizi koruyabilecek olan çok sayıda usta vardır. Hiçbir şey görmeniz gerekmez, ayrıca herhangi bir problemle de karşılaşmazsınız. Fakat Qimen okulunda öyle değildir çünkü kişi kendi kendini korumak zorundadır. Bu yüzden kişi görme yeteneğini sürdürmelidir. O anda kişinin Göksel Göz'ü, nesneleri teleskopla görüyormuş gibi görür. Bu sistem, 1 ay veya ona yakın bir süre içerisinde şekillendikten sonra içeri geri dönmeye başlar. Baloncuğun başın içine geri dönmesine "Gizemli Geçit'in Yer Değiştirmesi" denir.

Gizemli Geçit içeriye geri dönerken, kişi kafasını şişmiş ve oldukça rahatsız hisseder. Daha sonra baloncuk kişinin yuzhen akupunktur noktası'ndan (başın arka tarafı ensenin üst kısmı) geçer. Bu geçiş de kişiyi çok rahatsız eder; insanın başı sanki çatlayacakmış gibi olur. Gizemli Geçit aniden dışarı çıkar ve kişi o anda rahat bir nefes alır. Gizemli Geçit dışarı çıktıktan sonra, çok derin bir boyutta asılı kalır ve o çok derin olan boyutun vücut formunda varlığını sürdürür. Bu yüzden kişi uyurken ona değmez. Fakat şöyle birşey vardır: Gizemli Geçit'in yerleştirilmesi ilk olarak meydana geldiğinde, kişi gözlerinin önünde bir şeyler varmış gibi hisseder. O, her ne kadar başka bir boyutta olsa da, kişi sürekli olarak gözlerini sanki bir şey kapatıyormuş gibi bulanık hisseder ve bu onu çok rahatsız eder. Yuzhen akupunktur noktası çok önemli bir geçiş noktası olduğundan dolayı, Gizemli Geçit orada bulunan şeylerden de bir sistem biçimlendirmek zorundadır. Ardından tekrar kişinin vücuduna geri döner. Aslında "Tek Aralık" ile bahsedilen şey, sadece tek bir aralık değildir çünkü o birçok kereler yer değiştirmek zorundadır. Niwan'a geri döndüğünde, vücut içerisinde aşağı doğru, mingmen noktası'na varana dek, inmeye başlar. Mingmen noktasında, tekrar dışarı çıkar.

İnsan bedenindeki Mingmen noktası, aşırı derecede önemli bir noktadır ve ana noktadır. Tao Okulunda "aralık", bizde ise "kapı" olarak adlandırılır. O gerçekten de, demir bir kapıyı andıran ana bir geçittir ve bu demir kapının sayılamayacak kadar çok katmanı vardır. Bilindiği gibi, insan vücudu birçok katmana sahiptir. Fiziksel hücrelerimiz bir katmandır ve içlerindeki moleküller de bir diğer katmandır. Atomlardan, protonlardan, elektronlardan, çok mikroskobik parçacıklardan, ölçülemeyecek kadar küçük mikroskobik parçacıklardan oluşan her bir katmanda yerleştirilmiş bir kapı vardır. O nedenle, sayısız olağanüstü yetenek ve daha başka birçok özel teknik, değişik katmanlardaki kapıların ardında kilitlidir. Diğer uygulamalar yaşam iksiri (dan) geliştirirler. Yaşam iksiri patlama noktasına geldiğinde, öncelikle Mingmen noktası patlayarak açılmak zorundadır. Eğer bu nokta patlama ile açılmazsa, olağanüstü yetenekler açığa çıkamaz. Gizemli Geçit, Mingmen noktasında bir sistem biçimlendirdikten sonra, vücudun içine tekrar geri döner. İçeri girdikten sonra, alt karın bölgesine geri dönüş başlar. Buna "Gizemli Geçidin Konumuna Dönmesi" denir.

Geri döndüğünde, Gizemli Geçit asıl yerine dönmez. Bu sırada ''Ölümsüz Bebek'' oldukça büyümüştür. Baloncuk, Ölümsüz Bebeği tamamen kaplar ve etrafını sarar. Ölümsüz Bebek büyüdükçe, Gizemli Geçit te büyür. Tao Okulunda genellikle Ölümsüz Bebek 6-7 yaşında bir çocuk kadar büyüdüğü zaman kişinin vücudunu terk etmesine izin verirler, buna "Ölümsüz Bebeğin Doğuşu" denir. Ana ruhun kontrolü altında, kişinin vücudunun dışına çıkabilir. Ana ruh, kişinin fiziksel bedeni hareketsiz iken dışarı çıkabilir. Buda Okulunda, genellikle, Ölümsüz Bebek kişinin büyüklüğüne ulaşana kadar geliştirildiğinde artık tehlikede değildir. O durumda vücudu terk etmesine ve dışarı çıkmasına izin verilir. Bu arada Ölümsüz Bebek kişinin kendisi kadar büyümüştür ve aynı zamanda örtüsü de büyümüştür. Bu örtü, yani Gizemli Geçit, şimdiden kişinin vücudunun etrafını kaplayacak kadar genişlemiştir. Ölümsüz Bebek bu büyüklüğe kadar geliştiği için, tabii ki, Gizemli Geçit te vücudun dışına taşmıştır.

Belki tapınaklardaki Buda heykellerini ve resimlerini görmüş olabilirsiniz ve Budaların daima bir hale içinde olduklarını fark etmişsinizdir. Çok sayıda Buda portresi, özellikle de eski tapınaklardaki resimlerin tamamı bu şekildedir. Bir Buda neden bir halenin içinde oturur? Hiç kimse bu soruya net bir cevap verememiştir. Size bu halenin Gizemli Geçit olduğunu söyleyeyim. Fakat o artık Gizemli Geçit olarak adlandırılmaz. O, bir dünyadır. Aslında henüz bir dünya da değildir. Sadece tesisi olan fakat üretim kapasitesi olmayan bir fabrika gibidir. Üretim yapabilmesi için önce enerji ve hammadde gereklidir. Birkaç yıl önce birçok uygulayıcı: "Benim gong seviyem bir Pusa'nınkinden daha yüksek" veya "Benim gong seviyem bir Buda'nınkinden daha yüksek" demişti. Duyanlar ise, bunun kulağa inanılmaz geldiğini düşündüler. Aslında söyledikleri şey kesinlikle inanılmaz bir şey değildi çünkü bir kişinin gong'u, gerçekten de, insan dünyasında çok yüksek bir seviyeye kadar geliştirilmek zorundadır.

Nasıl bu şekilde olabilir: Bir Buda'nın seviyesinden daha yüksek bir seviyeyi mi elde etmişler? Bu konuya çok yüzeysel yaklaşmamak gerekir. Böyle bir kişinin gong'u, hakikaten çok yüksek bir seviyededir. Çünkü bu kişinin uygulaması çok yüksek bir seviyeye ulaştığında ve tamamlanmayı başardığı dakikada, sahip olacağı gong seviyesi gerçekten çok yüksek olacaktır. Aydınlanma ya da Gong Kilidinin Açılması konumunu elde etmesinden hemen önce, gong'unun yüzde sekseni, xinxing seviyesi ile birlikte alınır ve bu enerji, onun dünyasını -kendine ait olan dünyayı- zenginleştirmek için kullanılır. Herkesin bildiği gibi, bu xinxing seviyesine ek olarak, bir uygulayıcının gong'u, hayatı boyunca çektiği sayısız sıkıntılar ve zor şartlar yoluyla geliştirilmiştir. Bu yüzden ona paha biçilemez. Bu değerli maddenin yüzde sekseni, dünyasına yaşam vermek için kullanılır. O nedenle, gelecekte uygulamasını başarıyla tamamladığında, ne isterse istesin sadece elinin tek bir hareketi ile elde edecek ve istediği her şeye sahip olacaktır. Canının istediği her şeyi yapabilir ve dünyasında olmayan hiçbir şey yoktur. Bu onun çektiği acılar ile geliştirmiş olduğu kuvvetli erdemidir.

Bu kişinin enerjisi, istediği an herhangi bir şeye dönüşebilir. Bu yüzden bir Buda bir şey istediğinde, bir şeyler yemek istediğinde veya bir şeyler ile oynamak istediğinde bunu yapabilir. Tüm bunları, xiulian uygulamasını başarıyla bitirmesi sonucu elde etmiştir. Bu onun "Buda Statüsü"dür ve bu statü olmadan kişi uygulamasında başarıya ulaşamaz. O, sadece bu andan itibaren bu kişinin kendi dünyası olarak adlandırılabilir. Bu kişi Tamamlanmayı ve Tao'yu elde etmek için, sadece kalan yüzde yirmi gong'a sahip olacaktır. Gong'unun sadece yüzde yirmisi kalmış olmasına rağmen vücudu kilitli değildir. İsterse bedeninden vazgeçebilir, isterse de tutabilir fakat bedeni artık yüksek enerji maddesine dönüştürülmüştür. Artık kıyaslanamayacak bir gücü olan muazzam tanrısal güçlerini kullanabilir. Fakat bir kişi sıradan insanlar arasında xiulian uygularken büyük yeteneklere sahip olmasına izin verilmeden, genellikle kilit altındadır. Gong seviyesi ne kadar yüksek olursa olsun hala sınırlama altındadır. Fakat şimdi her şey farklı olacaktır.