ALTINCI DERS


QİGONG DELİLİĞİ

Xiulian dünyasında "Qigong Deliliği" denen bir kanı vardır. Bu kanı, toplum üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olmuştur. Özellikle bazı kişiler bunu etrafta o kadar çok duyurmuştur ki, çok sayıda insan, qigong uygulamaktan korkmuştur. İnsanlar qigong'un, deliliğe yol açabildiğini duyduğunda, uygulamaktan dahi korkarlar. Aslında sizlere qigong deliliği diye bir şeyin hiçbir şekilde var olmadığını söyleyeyim.

Oldukça fazla sayıda kişi doğru düşüncelere sahip olmadığı için, futi tarafından ele geçirilmeye maruz kalmıştır. Onların ana ruhu kendisini kontrol edemez ve onlar bunun gong olduğunu düşünürler. Vücutları, akıllarını karıştıran veya bağırıp çağırmalarına neden olan bu futi'ler tarafından kontrol edilmektedir. Bu tür bir qigong'u gören insanlar, onu uygulamaktan fazlasıyla korkarlar. Birçoğumuz bunun gong olduğunu düşünürüz. Bu nasıl qigong uygulamak olabilir? Bu sadece, en düşük seviyedeki hastalık tedavisi ve zinde kalma durumudur. Fakat çok tehlikelidir. Eğer bunu bir alışkanlık haline getirmişseniz, ana ruhunuz kendisini sürekli olarak kontrol edemez; o durumda vücudunuza muhtemelen yardımcı ruh, dış mesajlar, futi gibi şeyler tarafından hükmedilir. O durumda bazı tehlikeli davranışlar sergileyebilirsiniz ve bu da, xiulian dünyası için yıkıcı bir etkiye sahip olur. Buna, kişinin düşüncelerinin düzgün olmaması ve gösteriş düşkünlüğü sebep olur. Bu, qigong deliliği değildir. Bazı insanların nasıl sözüm ona qigong ustası haline gelmiş olduğunu kimse bilmiyor. Onlar da qigong deliliğine inanıyorlar. Aslında qigong uygulaması kişiyi xiulian deliliğine sürüklemez. Çoğu insan bu kavramı edebiyat eserlerinden, kung-fu romanlarından ve benzeri şeylerden öğreniyor. Eğer inanmıyorsanız antik klasik kitapları ve xiulian dokümanlarını karıştırabilirsiniz, böyle bir şey yoktur. Qigong deliliği nasıl olabilir? Böyle birşeyin vuku bulması mümkün değildir.

Genellikle qigong deliliğinin birkaç biçiminin olduğuna inanılır. Az önce bahsettiğim şey de, bu biçimlerden biridir. Bazı insanlar ahlak dışı düşünceleri yüzünden kendisine futi çekmiştir. O kişiler, qigong durumu arayışında olmak ve gösteriş yapmak gibi çok çeşitli anlayışlara sahiplerdir. Bazı kişiler doğrudan sadece olağanüstü yetenekler peşinde koşuyor veya sahte qigong uyguluyor. Qigong uygularken ana ruhlarını terk etmeyi bir alışkanlık haline getirmişler. Her şeye olan farkındalıklarını kaybediyor ve bedenlerini başkalarının ellerine bırakıyorlar. Zihinleri devre dışı kalıyor. Vücutlarının yardımcı ruh veya dışsal mesajlar tarafından kullanılmasına izin veriyor ve tuhaf davranışlar sergiliyorlar. Böyle bir kişi, söylenmesi halinde, bir binanın tepesinden aşağıya veya suya atlayacaktır. Bu kişinin kendisi yaşamak dahi istemiyor ve vücudunu başkalarına terk ediyor. Bu qigong deliliği değil, qigong uygulamasından sapmaktır. Daha başlangıçta kasıtlı olarak böyle bir durumun peşinde olmak buna sebep olur. Birçok insan bilinçsiz bir halde vücutlarını sallamanın qigong uygulamak olduğunu düşünüyor. Aslında kişi eğer gerçekten bu şekilde qigong uygularsa, bu durum, ciddi sonuçlar doğurabilir. O, qigong uygulaması değildir, sadece sıradan insan takıntılarının ve birşeylerin peşinde koşmanın bir sonucudur.

Qigong uygulamasındaki bir başka durum da, qi'nin vücudun herhangi bir yerinde tıkanması veya kafanın tepesinden aşağı inememesi durumunda, kişinin korkmasıdır. İnsan vücudu küçük bir kozmostur. Özellikle Taoist xiulian sistemlerinde, qi bir geçişten geçerken bu tip problemler ile karşılaşılır. Eğer qi bir geçişten akıp gidemezse, orada kalır. Bu sadece kafanın üst kısmında değil aynı zamanda vücudun diğer kısımlarında da meydana gelebilir. Fakat insanın en duyarlı yeri kafadır. Qi, kafanın en üst kısmına doğru yükselir ve ardından da aşağı iner. Eğer qi bir geçişten akıp gidemezse, kişi sanki kalın bir qi şapkası takmış gibi kafasının ağır ve şişkin olduğu hissini yaşar. Fakat qi'nin hiçbir kısıtlayıcı işlevi yoktur. Ne problemlere sebep olabilir ne de hastalıklara. Bazı insanlar qigong hakkındaki gerçekleri bilmiyorlar ve birtakım garip yorumlar yapıyorlar ve bu da kaotik bir durum yaratmıştır. Bu yüzden insanlar, eğer qi kafanın tepesine çıkar ve aşağı inemezse, kişi qigong deliliğine yakalanır, kötü duruma düşer ve bunun gibi şeyler düşünür. Sonuç olarak birçok insan korkmuştur.

Eğer qi kafanın üzerine çıkar ve aşağı inemezse, bu sadece geçici bir durumdur. Bu olgular bazı insanlarda uzun bir süre veya yarım yıl sürebilir. Eğer bu meydana gelirse, gerçek bir qigong ustası, qi'yi doğrudan geçişten aşağı indirebilir. Qigong uygulamasında qi'si geçişten akıp gidemeyenler veya aşağı inemeyenler, xinxing'ini dikkatlice gözden geçirmeli, eğer o seviyede uzun zamandır sıkışıp kalmışlar ise bunu saptamalı ve xinxing'ini yükseltmelidir. Xinxing'inizi gerçek anlamda yükseltir yükseltmez, qi'nin aşağı indiğini göreceksiniz. Xinxing gelişimi üzerinde durmadan, sadece gong'un fiziksel bedendeki dönüşümü peşinde olamazsınız. Xinxing'iniz gelişim göstermediği sürece, bütünsel bir gelişim sağlayamazsınız. Qi gerçekten tıkansa bile, kişi herhangi bir problem ile karşılaşmaz. Kişi genelde kendi psikolojik faktörlerinden dolayı veya sahte qigong ustalarının, qi başın tepesine gittiğinde sorunlar oluşur görüşünden dolayı korkar. Böyle bir korku, ona gerçekten de birtakım sorunlar yaratabilir. Bir kez korkmuş olduğunuz için, o bir korku olacaktır. Bu bir takıntı değil midir? Takıntınız ortaya çıktığında ortadan kaldırılması gerekmiyor mu? Ondan ne kadar korkarsanız, bir o kadar hasta görünürsünüz. Bu takıntınız gitmek zorundadır. Bu, bir ders almanız, korku takıntısından kurtulmanız ve kendinizi geliştirmeniz içindir.

Öğrenciler gelecekteki uygulamalarında, kendilerini fiziksel olarak rahat hissetmeyecekler çünkü vücutları çeşitli türlerde gong geliştirecek. Bunların hepsi, vücut içinde oraya buraya hareket eden çok güçlü şeylerdir. Onlar, vücudunuzun çeşitli yerlerinde rahatsızlık hissetmenize neden olurlar. Kendinizi rahatsız hissetmenizin sebebi, esasen, sürekli olarak belirli bir hastalığa yakalanmaktan korkmanızdır. Aslında vücudunuzda geliştirilmiş olan şeyler oldukça güçlü şeylerdir ve onlar gong, olağanüstü yetenekler ve çok sayıda canlı varlıklardır. Eğer hareket ederlerse, vücudunuzun kaşındığını, acıdığını, rahatsız olduğunu v.s hissedersiniz. Özellikle de sinir sisteminin uçları hassastır ve farklı belirtiler ortaya çıkacaktır. Vücudunuz yüksek enerji maddesi ile tamamen dönüştürülmediği müddetçe, bu şekilde hissedeceksiniz ve aslında bu iyi bir şeydir. Bir uygulayıcı olarak, kendinizi sürekli sıradan bir insan gibi görür ve sürekli hasta olduğunuzu düşünürseniz, kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz? Qigong uygularken sorunlar ile yüz yüze geldiğinizde, eğer kendinizi sıradan bir insan olarak görürseniz, xinxing seviyenizin o anda sıradan bir insanın seviyesine düşmüş olduğunu söyleyeyim. En azından bu konuda sıradan bir insanın seviyesine düşmüş olursunuz.

Bizler gerçek uygulayıcılar olarak, olaylara sıradan bir insanın bakış açısı yerine, çok yüksek bir seviyeden bakmalıyız. Eğer hasta olduğunuzu düşünürseniz, bu inancınız muhtemelen hastalığa neden olur. Bir kez hasta olduğunuzu düşündüğünüz için, xinxing'iniz sıradan bir insanınki ile aynı seviyede olacaktır. Qigong uygulaması ve gerçek xiulian uygulaması hastalığa yol açmaz, özellikle de bu koşullar altında. Hepimiz, gerçekten hasta olan insanların hastalığının %70'inin psikolojik, %30'unun ise fiziksel olduğunu biliyoruz. Genellikle kişi önce psikolojik bir çöküş yaşar; bir yük altına girer ve çöker ve bu da hastalığın hızla kötüleşmesine yol açar. Genellikle böyledir. Size bir örnek vereyim: Bir keresinde, bir adamı yatağa bağlamışlar. Kolunun birini havaya kaldırmış ve keserek kanatacaklarını söylemişler. Ardından da gözlerini bağlayıp koluna bir çizik atmışlar (Aslında adamın kolu hiçbir şekilde kesilmemiş ve kanamamış). Suyun damlama seslerini duyması için musluğu açmışlar. Bunun ardından adam kendi kanının damladığını düşünmüş ve kısa bir süre içerisinde ölmüş. Aslında kanı hiç akmamıştı. Akan musluk suyu idi. Bu kişinin ölümüne, psikolojik faktörü neden olmuştur. Eğer sürekli olarak hasta olduğunuza inanırsanız, muhtemelen kendinizi hastalığa sürüklersiniz. Çünkü xinxinginiz sıradan insan seviyesinin temeline düşmüştür ve sıradan bir insan da, elbette ki, hasta olacaktır.

Bir uygulayıcı olarak, eğer sürekli onun bir hastalık olduğunu düşünüyorsanız, aslında onu çağırıyorsunuz demektir. Eğer onu çağırırsanız, gelip vücudunuza girer. Bir uygulayıcı olarak xinxing'iniz yüksek olmalıdır. Onun bir hastalık olduğu konusunda sürekli endişeli olmamalısınız çünkü bu hastalık korkusu, bir takıntıdır ve size aynı şekilde sorun yaratabilir. Xiulian uygulamasında kişi karmayı yok etmelidir ve bu da acı vericidir. Gong'unuzu konfor içerisinde arttırmanız nasıl mümkün olabilir? Aksi takdirde takıntı, saplantı ve bağımlılıklarınızdan nasıl kurtulabilirsiniz? Sizlere Budizm'den bir hikâye anlatayım. Bir zamanlar Arhat olmak için çok çaba sarfetmiş biri varmış. Bu kişi neredeyse Doğru Meyve Konumuna gelip Arhat olmak üzereymiş - nasıl sevinmesin? Üç Diyarı aşmak üzere! Fakat bu gibi bir sevinç, halinden fazlaca memnun olma takıntısıdır. Bir Arhat, sarsılmaz bir zihinle, daima her şeyden muaf durumda olmalıdır. Fakat o düştü ve uygulaması boşa gitti. Tekrar en baştan başlaması gerekiyordu. Zahmetli bir çabanın ardından tekrar bu konuma kadar kendisini geliştirdi. Bu sefer de korktu ve: "Bu kez heyecanlanmamalıyım. Aksi takdirde yeniden düşerim" diye düşündü. Endişelendiği için tekrar düştü. Korku da bir tür takıntıdır.

Başka bir durum daha vardır. Bu da, kişinin akıl hastalığına yakalanmasının ardından, ona qigong deliliğine yakalanmış olduğu etiketinin vurulmasıdır. Benden akıl hastalıklarını iyileştirmemi bekleyen insanlar bile var. Akıl hastalığının bir hastalık olmadığını söyleyeceğim ve ayrıca benim böyle şeylerle uğraşacak vaktim de yoktur. Peki neden? Çünkü bir akıl hastası herhangi bir virüs taşımaz ve vücudunda herhangi bir patolojik değişiklik veya iltihap yoktur. Bence o bir hastalık değildir. Akıl hastalığı, kişinin ana ruhu çok zayıfladığında oluşur. Ne kadar zayıfladığında? O, kendisini kontrol edemeyen bir kişi gibidir. Akıl hastalarının ana ruhu aynen böyledir. Artık vücut üzerinde herhangi bir şekilde kontrol kurmak istemez. Kafası daima pusludur ve bilinçli bir hale gelemez. Bu noktada kişinin yardımcı ruhu (bilinçaltı) veya dışsal mesajlar ona müdahelede bulunur. Her boyut çok sayıda seviye içerdiğinden dolayı, her türlü mesaj onu rahatsız etmek için gelebilir. Buna ilaveten, kişinin ana ruhu, önceki yaşamlarında birtakım kötülükler yapmış olabilir ve alacaklıları ona zarar vermek istiyor olabilirler. Her türlü ihtimal olabilir. Biz akıl hastalığının bu şekilde ortaya çıktığını söylüyoruz. Sizi nasıl tedavi edebilirim? Sizlere, insanların bu şekilde akıl hastalığına yakalandığını söyleyeceğim. Peki bu konuda ne yapılmalıdır? Onu eğitebilir ve moralini yükseltebilirsiniz fakat bu bir hayli zor olacaktır. Bildiğiniz gibi, akıl hastanesindeki bir doktor, sadece elindeki elektirik şoku sopasını sallayarak hastayı korkutup sessizleştirebilir. Peki neden? Çünkü o durumda kişinin ana ruhu alarma geçer ve elektirik şokuna uğramaktan korkar.

İnsanlar xiulian kapısından bir kez içeri girdiğinde, genelde uygulamaya devam etmek isterler. Herkes hem Buda Doğasına hem de xiulian için gereken kalbe sahiptir. O yüzden birçok kişi qigong öğrendiğinde, hayatı boyunca uygulamaya devam eder. Uygulamasında yükselip yükselemediği veya Fa'yı elde edip edemediği önemli değildir; her durumda Tao'yu arayan bir düşünce taşır ve daima uygulama yapmak ister. Ofisteki iş arkadaşları, oturduğu çevrede yaşayan insanlar ve komşuları -hepsi onun qigong uyguladığını bilmektedir. Fakat lütfen bir düşünün: Geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde, kim gerçek bir xiulian sistemi uyguladı? Hiç kimse. Sadece gerçek bir xiulian uygulaması onun hayat akışını değiştirebilir. Fakat o sıradan bir insan olarak, sadece hastalık iyileştirmek ve sağlıklı kalmak için qigong uyguluyordu. Kim onun hayat yolunu değiştirebilir ki? Sıradan bir insan olarak bir gün hastalanması veya birtakım sorunlar ile karşı karşıya kalması veya akıl hastası olması ya da ölmesi doğaldır. Onun bütün hayatı bu şekilde ilerler. Onu parkta qigong uygularken görebilirsiniz fakat aslında o, gerçek xiulian uygulamamaktadır. Yüksek bir seviyeye doğru uygulama yapmak istiyor olsa da, doğru Fa'yı edinmeden bunu başaramaz. Yanlızca yüksek seviyeye doğru xiulian uygulama arzusuna sahiptir. Bu kişi hala hastalık iyileştirme ve zinde kalma seviyesindeki bir qigong uygulayıcısıdır. Hiç kimse onun hayat yolunu değiştirmez. Bu durumda hastalanacaktır. Erdemine dikkat etmezse hastalığı iyileşemez. Qigong uygulamak, kişinin hiç hastalanmayacağı anlamına gelmez.

Kişi gerçek anlamda uygulama yapmak ve xinxing'ine daha fazla dikkat göstermek zorundadır. Sadece gerçek xiulian, hastalıkları iyileştirebilir. Qigong uygulamaları jimnastik egzersizleri değil sıradan insanların ötesinde bir şey olduğundan dolayı, uygulayıcılardan istenen daha yüksek bir prensip ve standart olmak zorundadır. Onların doğrultusunda hareket etmek zorundadır ve böylece amacına ulaşabilir. Fakat birçok insan gerektiği gibi davranamamış ve hala sıradan insanlar olarak kalmaya devam etmişlerdir. O yüzden zamanı geldiğinde hastalanacaklardır. Böyle bir kişi, birgün aniden beyin kanaması geçirebilir, beklenmedik bir anda herhangi hastalığa yakalanabilir veya bir gün akıl hastası olur. Herkes onun qigong uyguladığını bilmektedir. Bu kişi akıl hastalığına yakalanır yakalanmaz, onun qigong deliliğine yakalandığı düşünülür ve bu şekilde damga vurulur. Sadece bir düşünün, bu makul bir davranış mıdır? Bu işin yabancısı gerçeği bilmez. Bizim profesyonel uygulayıcılarımız da dahil olmak üzere, birçok uygulayıcı işin gerçeğini neredeyse hiç bilemez. Eğer bu kişi akıl hastalığına evde yakalanırsa, daha az problem çıkar fakat yine de onun qigong uyguladığı için delirdiğini söylerler. Eğer akıl hastalığına egzersiz alanında yakalanırsa, bu korkunç bir durum olur. Büyük bir damga vurulur ve ne yapılırsa yapılsın temizlenemez. Gazeteler bile, qigong uygulamanın ''qigong deliliğine'' yol açtığını yazar. Bazı insanlar gözleri kapalı bir şekilde qigong'a karşı çıkarlar: "Bakın gördünüz mü? Bir süre önce egzersizleri yaparken ne kadar iyiydi; bakın şimdi ne hale geldi." Sıradan bir insan olarak başına gelmesi gereken ne varsa gelecektir. Birtakım başka hastalıklara yakalanabilir veya başka sorunlar ile karşılaşabilir. Bütün bunların qigong uygulamak yüzünden olduğuna hüküm vermek mantıklı mıdır? Hastanedeki bir doktor gibi -o bir doktor olduğu için hayatı boyunca hiç hastalanmamalıdır. Nasıl bu şekilde algılanabilir?

O yüzden, birçok insanın, qigong hakkındaki gerçeği ve onun prensiplerini anlamadan, mantıksız beyanatlarda bulunduğu söylenebilir. Bir problem olur olmaz qigong'a her türlü etiket yapıştırılır. Qigong toplum içerisinde yeni yeni popüler olduğu için, birçok insan bunun gibi inatçı görüşler taşıyor. Onu kabullenmiyorlar ve onu daima itham edip, reddediyorlar. Bu gibi insanların ne tür bir zihniyete sahip olduğunu bilmiyoruz. Qigong'dan çok rahatsız oluyorlar; sanki onlara bir zararı varmış gibi. Qigong sözcüğü telaffuz edildiği an, onun bir idealizm olduğunu söylüyorlar. Fakat qigong bir bilimdir, çok gelişmiş bir bilimdir. Bunun böyle olması, bu gibi insanların çok sabit fikirli olmasından ve bildiklerinin çok sınırlı olmasındandır.

Xiulian dünyasında "Qigong Durumu" diye adlandırılan bir başka durum daha vardır. Böyle bir kişi zihinsel kargaşa yaşar fakat qigong deliliğine yakalanmamıştır. Oldukça mantıklıdır. Önce qigong durumunun ne olduğunu açıklayayım. Qigong uygulamasında, kişinin doğuş kalitesinin büyük rol oynadığını biliyorsunuz. Dünyanın bütün ülkelerinde dinlere inanan insanlar vardır. Çin'de binlerce yıldır Budizm'e ve Taoizm'e inanmış olan insanlar vardır. Onlar "İyiliğin iyilik, kötülüğün ise kötülük ile karşılık göreceği" prensibine inanırlar fakat bazı insanlar buna inanmaz. Özellikle de Kültür Devrimi sırasında bu gibi şeyler kınanmış ve batıl inanç olarak adlandırılmıştır. Bazı kişiler anlayamadıkları, kitaplardan öğrenmedikleri, modern bilimin açıklamak için yetersiz kaldığı veya henüz keşfetmemiş olduğu her şeye batıl inanç gözüyle bakar. Önceki yıllarda bu tip insanların sayısı oldukça fazlaydı fakat bugünlerde sayıları azaldı. Birtakım olguları kabul etmiyor olsanız da, onlar bizim dünyasal alanımıza zaten yansımıştır. Onlarla yüzleşmeye cesaret edemiyorsunuz fakat artık insanlar onlar hakkında konuşmaya cesaret ediyorlar. İnsanlar aynı zamanda duyarak veya görerek te qigong hakkında bir takım gerçekleri öğreniyorlar.

Bazı insanlar o kadar dar görüşlüdür ki, siz daha qigong lafını telaffuz ettiğiniz an içlerinden size gülerler. Sizin batıl inançlar ile uğraştığınızı ve fazlasıyla saçmaladığınızı düşünürler. Qigong uygulaması ile ilgili olguları konuşup tartıştığınızda, sizin çok cahil olduğunuzu düşünürler. Böyle bir kişi dik kafalı olmasına karşın, onun doğuş kalitesinin mutlaka kötü olması gerekmez. Eğer iyi bir doğuş kalitesine sahip ise ve qigong uygulamak istediyse, Göksel Göz'ü çok yüksek bir seviyede açılabilir ve aynı zamanda bazı olağanüstü yetenekler de geliştirebilir. Qigong'a inanmaz fakat hiç hastalanmayacağını da garanti edemez. Eğer hastalanırsa, hastaneye gider. Batı tıbbına göre eğitilmiş bir doktor kendisini iyileştiremezse Çin tıbbı doktoruna gider. Eğer Çinli doktor da onu iyileştiremez veya hiçbir halk reçetesi de işe yaramazsa, aklına qigong gelir. Düşünür taşınır: "Oraya gidip bir şansımı deneyecek ve bakacağım; bakalım qigong hastalığımı iyileştirebilecek mi, iyileştiremeyecek mi?" Böylece isteksizce gider. Egzersizlere başlar başlamaz, çok iyi bir doğuş kalitesine sahip olduğu için, uygulamasını çok iyi bir şekilde yapar. Belki bir usta onunla ilgilenir ve başka bir alanda bulunan yüksek bir yaşam ona bir yardım eli uzatır. Göksel Göz'ü hemen açılır veya yarı-aydınlanma konumuna girer. Göksel Göz'ü çok yüksek bir düzeyde açılır ve evrenin bir takım gerçeklerini görebilir. Dahası, bir takım olağanüstü yetenekler geliştirir. Bu olaylara bizzat tanık olduğunda, zihninin bu olayların ağırlığını kaldırması sizce nasıl mümkün olabilir? Ne türden bir zihinsel durum içerisinde olacaktır? Asırlardır diğer insanlar tarafından bahsedildiğinde batıl inanç, kesinlikle imkânsız ve gülünç olarak kabul edilen şeyler, şu an gözlerinin önünde gerçekten cereyan etmekte ve onunla temas kurabilmektedir. O durumda zihni bunun ağırlığını kaldıramaz çünkü yaşadığı psikolojik baskı muazzamdır. Söyledikleri mantıklı olmasına rağmen, diğer insanlar tarafından anlaşılamaz. O sadece her iki taraf arasındaki dengeyi tutturamamaktadır. İnsanoğlunun burada yaptığı yanlışın, orada genellikle doğru olduğunu keşfeder. Eğer orada yapıldığı gibi bir şeyler yaparsa, burada insanlar onun yanlış yaptığını söylerler. İnsanlar onu anlayamazlar ve o yüzden de onun "Qigong Deliliği"ne yakalandığını söylerler.

Aslında o, qigong deliliğine yakalanmamıştır. Qigong uygulayan birçoğumuza kesinlikle böyle bir şey olmaz. Sadece çok dar görüşlü kişiler böyle bir qigong durumuna girebilirler. Buradaki birçok kişinin Göksel Göz'ü açılmıştır. Oldukça fazla kişinin! Onlar diğer alanlardaki objelerin varlığına gerçekten tanıklık ediyorlar. Şaşırmıyor, tam aksine herhangi bir zihinsel şok yaşamadan veya qigong durumuna girmeden, kendilerini çok iyi hissediyorlar. Kişi qigong durumuna girdikten sonra çok aklı başındadır ve söyledikleri çok felsefi ve mantıklıdır. Sadece sıradan insanlar onun söylediklerine inanmazlar. Örneğin size bir an ölmüş birini gördüğünü ve o kişinin kendisinden bir şeyler yapmasını istediğini söyleyebilir. Sıradan bir insan buna nasıl inanabilir? Daha sonra bu düşünceleri kendine saklaması gerektiğini ve başkalarına söyleyemeyeceğini anlar. İki taraf arasındaki ilişkinin üstesinden gerektiği şekilde geldikten sonra, her şey yoluna girer. Bu tür kişilerin genelde olağanüstü yetenekleri de vardır. Bu da qigong deliliği değildir.

Nadiren görülüp "Gerçek Delilik" olarak adlandırılan başka bir olgu daha vardır. Bizim "Gerçek Delilik" dediğimiz şey, gerçekten delirmek anlamına gelmez. O bu anlama gelmez. Onun yerine bu Zhen (doğruluk ve gerçeklik) xiulian uygulaması anlamına gelir. "Gerçek delilik" ne demektir? Benim görüşüme göre böyle bir kişi çok nadiren, belki yüz bin uygulayıcı arasında bir görülür. Dolayısıyla çok yaygın değildir, ayrıca toplum üzerinde herhangi bir etkisi de olmamıştır.

"Gerçek Delilik" için önceden gerekli olan bir şey vardır. Bu kişi mükemmel bir doğuş kalitesine sahip olmak zorundadır ve ayrıca da yaşlı olmalıdır. İlerlemiş yaşından dolayı xiulian için geç kalmıştır. Mükemmel bir doğuş kalitesine sahip olan kişiler, genellikle bir görev için buradadırlar ve yüksek boyutlardan gelirler. Bu sıradan insan toplumuna gelmekten herkes korkar çünkü kişi, hafızası silindikten sonra hiç kimseyi tanıyamaz. Sıradan insanların ortamına geldiğinde, insan engellemeleri onu ün ve çıkar peşinde koşturur ve en sonunda da, sıradan insanların seviyesine düşer. Artık buradan çıkması için hiçbir umut kalmaz. Bu yüzden, hiç kimse buraya gelmeye cesaret edemez ve herkes korkar. Fakat gelmiş olan bu gibi kişiler vardır. Gelmelerinin ardından, insanlar arasında gerçekten doğru şekilde davranamamış ve hakikaten aşağı doğru düşmeye başlamışlardır. Hayatları boyunca çok sayıda kötü şeyler yapmışlardır. Eğer kişi şahsi çıkarları için yaşıyorsa, çok sayıda kötü şey yapar ve başkalarına aşırı miktarda borçlanır. Ustası böyle bir kişinin aşağı doğru düşmek üzere olduğunu görür fakat bu kişi daha önceden Doğru Meyve Konumunu elde etmiş bir kişidir ve onun boş yere düşmesine müsaade etmez! Peki, bu konuda ne yapılmalı? Usta endişelenir ve onun xiulian uygulamasını sağlayacak başka bir yolu yoktur. Böyle bir kişi o zaman nerede bir usta bulabilir? O, orjinine yeniden geri dönmek için, xiulian uygulamak zorunda. Söylemesi kolay değil mi? Bu kişi yaşlıdır ve artık xiulian için çok geçtir. Zihni ve bedeni bir arada geliştiren bir qigong'u nerede bulabilir?

Sadece, kişinin muhteşem bir doğuş kalitesine sahip olduğu ve çok nadiren görülen böyle bir koşul altında o kişi üzerinde delilik metodu uygulanabilir. Bu kişinin kendi başına orjnine geri dönme umudunun hiç bir şekilde kalmaması durumunda, onu gerçekten delirten böyle bir metod uygulanabilir. Kişinin beyninin bir bölümü işlevsiz hale getirilir. Örneğin insanoğlu soğuktan ve pislikten korkar. Bu kişinin beyninin soğuktan ve pislikten korkan kısımları işlevsiz hale getirilir. Bazı beyinsel fonksiyonlar iptal edildikten sonra, bu kişi zihinsel bozukluk yaşar ve delirmiş gibi görünür. Fakat böyle bir kişi genelde herhangi bir kötülük yapmaz; ne insanlara küfreder ne de saldırır. Genellikle iyi şeyler yapar fakat kendisine karşı çok acımasızdır. Üşümenin ne demek olduğunu bilmediği için, etrafta çıplak ayaklar ile karlar altında dolaşır, kış vakti incecik elbiseler giyer. Ayakları donabilir ve kanayabilir. Pisliğin ne olduğu hakkında bilinçsiz olduğu için, insan dışkısı yemeye ve idrar içmeye kalkışabilir. Bir kez donmuş at dışkısını iştahla kemiren böyle bir kişi görmüştüm. Bu kişi, sıradan insanların bilinci yerindeyken katlanamayacağı zorluklara katlanabilir. Bu deliliğin ona ne kadar ızdırap çektirdiğini bir düşünün. Elbette böyle bir kişi genellikle olağanüstü yeteneklere sahiptir. Onların çoğu yaşlı kadınlardır. Eskiden kadınların ayakları, küçük kalmaları için bağlanırdı. Fakat ayakları bağlı böyle bir yaşlı kadın, iki metre yüksekliğinde veya daha da yüksek bir duvarın üzerinden rahatlıkla atlayabiliyordu. Ailesi onun delirmiş olduğunu ve sürekli olarak evden kaçtığını anladığı zaman onu eve kilitledi. Aile üyeleri evi terk ettikten sonra, parmağının tek bir hareketiyle kilidi açıyor ve evden dışarı çıkıyordu. Bunun ardından onu demir zincir ile bağladılar. Diğerleri evi terk ettiğinde, tek bir silkinme ile onlardan rahatlıkla kurtuluyordu. Onu zaptetmek imkânsızdı. Bu yolla çok fazla ızdırap çekti. Çok fazla ve şiddetli bir biçimde acı çektiği için, yaptığı hatalar yüzünden edinmiş olduğu borçlarını kısa sürede geri ödedi. Bu en fazla üç yıl - genelde bir veya iki yıl alırdı çünkü çektiği perişanlık çok fazlaydı. Bunun ardından neler olup bittiğini derhal anladı çünkü xiulian'ı bu yolla tamamlamıştı. Sonuç olarak gong'u derhal oluştu ve çeşitli olağanüstü güçleri ortaya çıktı. Bu gibi durumlar çok nadirdir fakat tarihte varolmuştur. Sıradan doğuş kalitesine sahip olan kişilerin bunu yaşamasına izin verilmez. Bilindiği gibi, Qin Hui'yi uzun saplı süpürge ile tapınaktan kovan deli Budist keşişler ve çılgın Taoist rahipler hakkında olan hikâyeler gibi, tarihte kayda geçirilmiş deli Budist ve Taoist keşişler vardır. Bunun gibi birçok klasik hikâye vardır.

''Qigong deliliği'' veya ''ateş çıkarma'' gibi eski deyimlere gelince, böyle bir şeyin kesinlikle var olmadığını söyleyebilirim. Ben gerçekten ateş çıkarabilen bir kişinin fevkalade olduğunu söylerim. Eğer bir kişi ağzıyla ateş çıkarabiliyor veya ellerini uzatarak ateş çıkarabiliyorsa ya da parmağı ile ateş çıkarıp sigara yakabiliyorsa, ben ona bir olağanüstü yetenek derim.


XİULİAN UYGULAMASI ESNASINDA ŞEYTANİ ENGELLEMELER

"Xiulian uygulamasında şeytani engelleme" ne demektir? Bununla, qigong uygularken sıklıkla karşılaşabileceğimiz birtakım engellemeler kastedilmektedir. Qigong uygulamasının şeytani engellemeye davetiye çıkarması nasıl mümkün olabilir? Bir kişi için xiulian uygulamak gerçekten çok zor olduğundan, Fa Bedenimin koruması olmadan gerçek xiulian'de başarıya ulaşması mümkün değildir. Kapıdan dışarı adımınızı attığınız an, kendinizi bir ölüm kalım meselesi içerisinde bulabilirsiniz. İnsanın ana ruhu ölümsüzdür. O halde geçmiş yaşamlarınızdaki sosyal faaliyetleriniz esnasında birilerine borçlanmış olabilirsiniz, birilerine zarar vermiş veya birtakım kötülükler yapmış olabilirsiniz. Alacaklılar haklarını almak için gelecektir. Budizm'de: "İnsan sadece ödüllendirmelerin ve cezalandırmaların karmik prensiplerine göre yaşar" denir. Eğer birine bir şeyler borçlu kalırsanız alacağı için gelir, gereğinden fazla alırsa, bir dahaki sefere size geri iade eder. Eğer bir çocuk anne babasına saygısızlık gösterirse, bir sonraki yaşamda tam tersi olacaktır. İşte her şey bu şekilde karmik hesaplaşmadan ibarettir. Bununla birlikte biz, sizleri gerçekten qigong uygulamaktan alıkoyan şeytani engellemeler keşfettik. Bütün bunlar karmik ilişkilere sahiptir ve nedensiz yere meydana gelmezler. Nedensiz yere meydana gelmelerine izin verilmez.

Şeytani engellemenin en yaygın görülen formu şudur; çevreniz qigong uygulamadığınız esnada nispeten daha sakindir. Qigong öğrendiğiniz için, onu uygulamaktan daima zevk alırsınız. Fakat uygulamanızı yapmak için oturur oturmaz, aniden dışarıdan seslerin geldiğini fark edersiniz. Araba kornalarının sesleri, koridorda ayak sesleri, konuşma sesleri, kapı çarpmaları veya aniden dışarıda çalan bir radyo sesi duyulur. Artık sessizlikten eser kalmaz. Qigong uygulamadığınız esnada, etraf sessizleşir. Uygulamaya başlar başlamaz gürültülü bir hale gelir. Birçoğumuz, qigong uygulanamadığı için moral bozukluğu yaşamanın ve bunu tuhaf bulmanın dışında, hiçbir zaman bunun neden olduğu hakkında derinlemesine düşünmemiştir. Bu ''tuhaflık'' uygulamanızı durdurur. Bu şeytani engellemedir. Sizi rahatsız etmek için insanları kullanır. Bu, engellemenin en basit formudur ve qigong uygulamanızı durdurma amacına ulaşabilir. Qigong uygulayıp Tao'yu elde ettiğinizde başkalarına olan ödenmemiş borçlarınıza ne olacak? Bunu kabul etmez ve uygulama yapmanıza izin vermezler. Bu aynı zamanda, uygulamanın belirli bir seviyesine kadar akseden bir olgudur, belirli bir sürenin ardından var olmasına daha fazla izin verilmez. Şöyle ki, borç ortadan kaldırıldıktan sonra, tekrar gelip size engellemeler yaratmalarına artık izin verilmez. Çünkü bizim Falun Dafa'mızda xiulian uygulayanlar hızlı gelişim gösterirler ve seviyelerinde de çabuk ilerlemeler kaydederler.

Şeytani engellemenin bir başka formu daha vardır. Biliyorsunuz, qigong uygulaması yoluyla Göksel Göz'ümüz açılabilir. Bazı kişiler Göksel Göz'ün açılması ile birlikte, evlerinde egzersizleri yaparlarken korkunç manzaralar veya korkutucu yüzler görürler. Bu kişilerin bazılarının dağınık uzun saçları vardır, bazıları sizinle kavga etmek ister veya oldukça korkutucu olan çeşitli hareketler bile yaparlar. Bazen uygulama yaparken kişi onları dışarıdan pencereye tırmanırken görür, bu da çok korkunçtur. Peki, neden böyle bir durum var? Bütün bunlar şeytani engelleme biçimleridir. Bununla birlikte, bu bizim Falun Dafa okulumuzda çok nadiren görülür; yaklaşık %1'dir. Çoğunluk böyle bir durumla karşılaşmaz. Uygulamanıza bir faydası dokunmadığı için, size bu şekilde engelleme yaratmasına izin verilmez. Bu tür bir engelleme biçimi, diğer geleneksel xiulian okullarında en çok görülen olgudur ve ayrıca oldukça da uzun bir zaman sürer. Bazı insanlar sırf bu yüzden qigong uygulayamazlar çünkü çok ciddi korkutulmuşlardır. Kişi genelde gece vakti, sessiz bir ortamda qigong uygulamayı tercih eder. Önünde dikilmiş yarı şeytan yarı insan gibi görünen bir kişi görmesi üzerine, kişi uygulamaya devam edemeyecek kadar çok korkabilir. Genellikle bizim Falun Dafa'mızda böyle bir olay yoktur. Fakat hala birkaç istisna vardır. Bazı insanlar son derece özel durumlara sahiplerdir.

Bir başka tür uygulama yöntemi de, hem içsel hemde dışsal gelişim sağlayan bir uygulama yöntemidir. Bu yöntem, dövüş sanatları ile birlikte içsel uygulama yapmayı da gerektirir. Bu tip bir uygulama yöntemi genellikle Tao okulunda görülür. Hem içsel hemde dışsal gelişim sağlayan uygulamalar haricinde veya dövüş sanatları içeren uygulamalar haricinde diğer uygulama yollarında normalde karşılaşılmazken, kişi böyle bir uygulamayı öğrendiği zaman sıklıkla bu tip bir şeytani engelleme ile karşılaşır. Yani bir dövüş için, onu arayan insanlar olacaktır. Dünyada çok sayıda Taoist uygulayıcı vardır; bunların birçoğu dövüş sanatları veya içsel ve dışsal xiulian uygulayan öğrencilerdir. Dövüş sanatları uygulayan bir öğrenci de gong geliştirebilir. Peki neden? Ün ve kazanca olan takıntılarını ve diğer takıntılarını terk etmesinin ardından, o da gong'unu yükseltecektir. Fakat dövüşmeye ve mücadele etmeye olan takıntısını terk etmesi zaman alır ve nispeten daha geç terk edilir. O yüzden belirli bir seviyeye ulaşmış olsa bile, bu gibi şeyler yapmaya devam edebilir. Transta otururken, kimin dövüş sanatları uyguluyor olduğunu bilir. Ana ruhu, bir başka kişiye, dövüşmesi için meydan okumak ve kimin kung-fu'sunun daha iyi olduğunu belirlemek için fiziksel bedeninden ayrılır ve ardından da bir dövüş başlar. Bu olaylar aynı zamanda, bir başka kişinin onu bir mücadele, bir dövüş için arayabileceği başka bir boyutta gerçekleşmektedir. Eğer kabul etmezse, diğer kişi onu gerçekten öldürür. Bu yüzden, ikisi arasında bir dövüş başlar. Bu uygulayıcı uykuya dalar dalmaz, biri dövüşmek için meydan okumaya gelir ve dolayısıyla da kişi bütün gece uyuyamaz. Aslında o an, rekabet takıntısını yenme zamanıdır. Eğer sahip olduğu bu takıntısından vazgeçemezse, bunu daima bu şekilde yaşar. Eğer bu uzun sürerse, yıllarca xiulian'in aynı seviyesinde kalmaya devam eder. Bu kişi uygulamaya devam edemeyecek bir hale gelir. Fiziksel vücudu da buna dayanamaz ve çok fazla miktarda kaybettiği enerji sonucu, tamamen elden ayaktan düşer. Bu yüzden, böyle bir durum, içsel ve dışsal gelişim sağlayan uygulama yöntemlerinde sıkça görülür ve oldukça yaygındır. Bizim içsel gelişim uygulamamızda böyle bir durum yoktur -ayrıca bunun gerçekleşmesine de izin verilmez. Bahsetmiş olduğum bu formlar, oldukça yaygın şekilde var olmaktadır.

Bizim her bir uygulayıcımız da dahil olmak üzere, bütün uygulayıcıların karşılaşacağı bir başka şeytani engelleme formu daha vardır. Bu, çok ciddi olan şehvet şeytanıdır. İnsan toplumu, sıradan insan toplumundaki karı koca ilişkisi sayesinde çoğalabilir. İnsan ırkı bu şekilde çoğalır. İnsan toplumunda duygu vardır. Dolayısıyla böyle bir şey, sıradan insanlar tarafından kusursuz bir şekilde haklı çıkarılmaktadır. İnsanoğlu duygulara sahip olduğundan dolayı, sıradan insanlar onlar için yaşarlar. Kızmak bir duygudur, mutlu olmak, aşk veya kin, bir şeyi yapmaktan keyif alıyor olmak veya bir başka şeyi yapmaktan hoşlanmamak, kimin iyi veya kötü olduğunu yargılamak, hobilere sahip olmak veya hoşlanmadığın şeylerin olması da öyle. Bunların tamamı duygulardır. O halde siz bir uygulayıcı ve olağanüstü bir kişi olarak kendinizi değerlendirmek için bu gibi bir prensibi kullanmamalı, bunu aşmalısınız. Dolayısıyla, insan duygularından kaynaklanan çok sayıda saplantı ve bağımlılık vardır. Onları daha az ciddiye almalı ve en sonunda da terk etmelisiniz. Arzular ve şehvet insan takıntılarına aittir ve hepsinden vazgeçilmelidir.

Bizim uygulamamız, insanlar arasında xiulian uygulayan öğrencilerinden keşiş veya rahibeler gibi yaşamalarını beklememektedir. Genç uygulayıcılar aile kurmaya devam etmelidir. O halde biz bu konuyu nasıl ele almalıyız? Bizim uygulama yöntemimizin, kişinin doğrudan kalbini hedeflediğini ve sizi gerçek anlamda maddi bir kayba zorlamadığını söylemiştim. Bilakis, sıradan insanların maddi çıkarları karşısında xinxing'inizi çelik gibi güçlendirir ve gerçek anlamda geliştirilen şey sizin xinxing'inizdir. Eğer takıntı ve bağımlılıklarınızı terk edebilirseniz her şeyden vazgeçebilirsiniz; sizden maddi çıkarların terk edilmesi istendiğinde bunu kesinlikle yapabilirsiniz. Eğer takıntı ve bağımlılıklarınızı terk edemezseniz hiçbir şeyden vazgeçemezsiniz. Bu yüzden xiulian'in gerçek amacı, kalbinizi geliştirmektir. Tapınakta uygulanan xiulian uygulaması, sizi bu çıkarları kaybetmeye zorlar. Sizin bu takıntıları bırakmanızı sağlamak için, onlara son vermeniz ve onları düşünmemeniz konusunda sizi zorlarlar. Bu metodu kullanırlar. Fakat biz sizden böyle yapmanızı istemiyoruz, ondan ziyade, gözünüzün önündeki maddi çıkarları daha az önemsemenizi istiyoruz. O yüzden, bizim okulumuzun uygulamasını yapanlar en sağlam olanlardır. Biz sizlerden keşiş veya rahibe olmanızı istemiyoruz. Bizim uygulamamız gelecekte daha geniş çapta yayıldıkça sıradan insanlar arasında uygulama yapan öğrencilerimiz keşişlere dönmemelidir. Her bir Falun Dafa öğrencisinin bu şekilde davranmasına izin verilmez. Xiulian uygulama sürecinde herkesten şöyle yapmasını istiyoruz: Siz xiulian uyguluyor olabilirsiniz fakat eşiniz uygulamıyor olabilir. Sırf xiulian konusundan dolayı eşinizden boşanmanıza izin verilmez. Bu bizim bu konuyu fazla önemsemememiz gerektiği ve onu sıradan insanların ele aldığı kadar önemli birşey olarak ele almamamız gerektiği anlamına gelir. Özellikle günümüz çağdaş toplumundaki sözüm ona cinsel özgürlük ve pornografi, insanlara müdahelede bulunuyor. Bazı insanlar bunlara çok önemliymiş gözüyle bakıyor. Bizler uygulayıcılar olarak bunlara fazla önem vermemeliyiz.

Yüksek bir seviyenin bakış açısından değerlendirildiğinde, toplumdaki sıradan insanlar, ne kadar kirli olduğunun farkında olmadan, yeryüzünde tek kelimeyle çamurla oynuyor. Bu konu yüzünden herhangi bir ailevi probleme sebep olmamanız gerektiğini söylüyoruz. Bu yüzden şu anki safhada bu konuyu fazla önemsememeniz ve normal bir evlilik yaşamı sürdürmeniz yeterli olacaktır. Gelecekte belirli bir seviyeye ulaştığınızda, o seviyede bir başka durum olacaktır. Şu anda böyle olmalıdır ve eğer sizden beklenen bu şeye uyarsanız iyi olur. Elbette çağdaş toplumda gerçekleşen olayların peşinden gidemezsiniz. Buna nasıl izin verilebilir!

Bu olaya ilişkin bir başka konu daha var. Bildiğiniz gibi, bizim uygulayıcılarımızın vücutları enerji taşımaktadır. Bu konferansın ardından öğrencilerimizin %80 ila %90'ının sadece hastalıkları iyileşmekle kalmayacak, aynı zamanda bir miktar gong da geliştirecekler. O yüzden vücudunuz çok güçlü bir enerji taşımaktadır. Sahip olduğunuz gong ile şu anki xinxing seviyeniz birbirleriyle orantılı değil. Gong'unuz geçici olarak yüksek çünkü aniden geliştirildi ve şu anda da xinxinginiz gelişiyor. Xinxing'iniz yavaş yavaş gong'unuz ile aynı seviyeye gelecek. Bu zaman sürecinde, xinxing'iniz gong'unuza kesinlikle yetişecek. O yüzden biz gong'unuzu normal süresinden önce yükselttik. Bir başka deyişle, şu anda belirli miktarda bir enerjiye sahipsiniz. Geleneksel bir xiulian uygulamasında geliştirilen enerji doğru ve merhametli olduğundan dolayı, burada oturan herkes sükunetli ve merhametli atmosferi hissediyordur. Ben kendimi bu yolla geliştirdim ve kendimde bu gibi şeyler taşıyorum. Burada oturan herkes bu ahengi hissedebilir. Zihinlerinde kötü düşünceler yoktur, hatta sigara içmeyi bile unuturlar. Gelecekte siz de bizim Yüce Fa'mızın gerekliliklerini takip etmelisiniz ve geliştirdiğiniz gong işte bu yolla olacaktır. Gong gücünüzün artmasıyla birlikte, vücudunuzun yaydığı gong'un enerjisi de çok güçlenecektir. O kadar da güçlü olmadığı halde, enerji alanınızın sınırları içinde bulunan veya aynı zamanda evinizde oturan bir kişiyi de etkileyebilirsiniz. Evdeki aile üyeleriniz de tamamen sizin tarafınızdan sınırlanabilir. Neden? Bunu yapmayı düşünmek zorunda bile değilsiniz çünkü bu alan doğru, dingin ve merhametli- doğru düşüncelerle dolu bir alandır. Böylece çevredeki insanlar kötü düşünceler taşımak veya kötü şeyler yapmak istemezler. Bu alan böyle bir rol oynar.

Geçen gün, ''Buda'nın ışığı her yeri aydınlatır, doğruluk ve dürüstlük her şeyi uyumlandırır'' demiştim. Yani bir başka deyişle, vücutlarımızdan yayılan enerji, etraftaki tüm anormal durumları düzeltebilir. Eğer siz bu gibi şeyler düşünmezseniz, eşiniz bu alanın etkisi ile, farkında olmadan dizginlenir. Eğer bunu düşünmezseniz, böyle birşey hakkında düşünme ihtiyacı hissetmezseniz, muhtemelen eşiniz de bunu düşünemez. Fakat bu mutlak değildir. Bugünkü çevrede bir televizyon açıldığında, gösterilen her şey kişinin arzularını kolayca kamçılayabiliyor. Fakat normal şartlar altında böyle sınırlayıcı bir rol oynayabilirsiniz. Gelecekte xiulian'de yüksek bir seviyeye ulaştığınızda, ben söylemeden siz ne yapacağınızı bileceksiniz. O zaman geldiğinde uyumlu bir yaşamı sürdürmenizi sağlayacak başka bir durum olacaktır. O yüzden bu konuya çok fazla odaklanmamalısınız ve çok fazla endişelenmek te bir takıntıdır. Eşler arasında eoritzm sorunu yoktur, şehvet vardır. Eğer bu konuyu daha az önemseyebilir ve zihnen dengeli hissedebilirseniz, her şey yolunda olacaktır.

O halde kişi ne tür bir şehvet şeytanı ile karşı karşıya kalacak? Eğer meditasyonda derin dinginliğe girme kabiliyetiniz yeterli değilse, uyurken rüyanızda ortaya çıkacaktır. Uyurken veya meditasyon yaparken aniden şöyle bir görüntü ortaya çıkar: Eğer erkekseniz güzel bir kadın belirir; eğer kadınsanız hayalinizdeki adam çıkagelir. Fakat çıplaklardır. Eğer aklınızdan onunla ilgili bir düşünce geçerse boşalabilirsiniz ve bu bir gerçek haline dönüşmüş olur. Lütfen şunu bir düşünün. Bizim uygulamamızda, kandaki qi, yaşamımızı geliştirmek için kullanılır. Sürekli olarak boşalmamalısınız. Bu arada da şehvet testini geçemediniz. Buna nasıl izin verilebilir? Bu nedenle herkese söylüyorum ki, herkes bu mesele ile karşı karşıya kalacak, bu garanti. Fa'yı anlatırken zihinlerinize çok güçlü bir enerji yolluyorum. Bu kapıdan dışarı adım attıktan sonra, neler söylemiş olduğumu kesin ve net olarak hatırlamayabilirsiniz, fakat gerçekten bir problem ile karşı karşıya kaldığınızda neler söylemiş olduğumu hatırlayacaksınız. Kendinizi gerçek bir uygulayıcı olarak gördüğünüz sürece aniden neler söylediğimi hatırlayacak ve kendinizi kontrol edeceksiniz; böylece de bu testten geçebileceksiniz. Eğer ilk seferinde kaybederseniz, bir sonraki sefer kendinizi tutmanız çok zor olur. Fakat şöyle bir durum da vardır; birinci testten kaldıktan sonra kişi uyandığında çok pişman olur. Muhtemelen böyle bir psikoloji ve zihinsel durum, sizin bu konudaki düşüncelerinizi sağlamlaştıracaktır. Tekrar bu problem ile karşılaştığınızda kendinizi kontrol etmeniz mümkün olur ve böylece testi geçersiniz. Eğer testi geçememiş bir kişi bunu önemsemiyorsa, bir sonraki testi geçmek kesinlikle daha zor olacaktır. Bundan eminim.

Bu tür şeyler ya sizi engellemeye çalışan şeytanlardan, ya da sizi test etmek için bir objeyi diğerine dönüştüren Shifu'dan gelir. Her iki form da varolmaktadır çünkü herkes bu testten geçmek zorundadır. Biz sıradan bir insan olarak xiulian uygulamaya başlarız ve ilk adım da bu sınavı geçmektir. Her uygulayıcı bunu yaşayacaktır. Size bir örnek vereyim. Wuhan'da konferans verirken 30 yaşında genç bir erkek öğrenci vardı. Konferansımda bu konuda yaptığım konuşmaları dinledikten hemen sonra eve gitmiş, meditasyona oturmuş ve çabucak ding durumunda sakinliğe girmiş. Bir müddet sonra bir tarafından aniden Buda Amitofo'nun, diğer tarafından da Laozi'nın belirdiğini görmüş. Bu onun deneyim paylaşma yazısında söylediği şey. Ortaya çıktıktan sonra ikisi de tek bir kelime dahi etmeden ona bakmışlar ve sonra da ortadan kaybolmuşlar. Ardından Pusa Guanyin elinde beyaz duman çıkaran bir vazo ile çıkagelmiş. Uygulayıcı orada oturduğu ve herşeyi canlı canlı gördüğü için çok hoşnut olmuş. Görüntü aniden çok güzel birkaç kadına dönüşmüş, bunlar uçan Tanrıçalarmış ve çok güzellermiş. Ona zarif hareketlerle dans etmişler. "Ben burada uygulama yapıyor olduğum için, Pusa birkaç güzel kadını dans ettirerek beni ödüllendiriyor" diye düşünmüş. Bu düşünce ile sevinirken, bu güzel kadınlar aniden çıplak bir hale gelmişler, çeşitli jestler yapıyorlarmış; ona sarılmak ve onu okşamak için yaklaşmışlar. Xinxing'i çok hızlı gelişmiş olduğundan, o anda bu genç adam alarma geçmiş. Aklına gelen ilk düşünce şu olmuş: "Ben sıradan bir insan değilim. Ben bir xiulian uygulayıcısıyım. Bana bu şekilde davranmamalısınız çünkü ben bir Falun Dafa öğrencisiyim" Bu düşünce aklına gelir gelmez, hepsi zaten dönüştürülmüş illüzyonlar oldukları için bir anda ortadan kaybolmuşlar. Ardından Buda Amitofo ve Laozi tekrar görünmüş. Laozi eliyle genci göstererek Buda Amitofo'ya gülümsemiş ve demiş ki: "Bu çocuk öğretilebilir biri." Bu şu anlama geliyor, bu çocuk iyi ve ona öğretilebilir.

Tarihte veya yüksek boyutların bakış açısından bakıldığında, bir kişinin xiulian uygulayıp uygulamayacağını anlamayı değerlendirmek için, arzular ve şehvet aşırı derecede önemli kabul edilmiştir. Dolayısıyla bizler bu şeyleri gerçekten hafife almak zorundayız. Fakat bizler insanların arasında xiulian uyguluyoruz ve o yüzden sizden bunu tamamen bırakmanızı istemiyoruz -en azından şu anki aşamada. Fakat sizlerden onları daha az önemsemenizi ve eskisi gibi ele almamanızı istiyoruz. Bir uygulayıcı olarak böyle olmalısınız. Ne zaman herhangi türden bir engelleme olursa, nedeni için kendinize bakmak ve hangi takıntı ve bağımlılığın terk edilmemiş olduğunu bulmak zorundasınız.


KİŞİNİN KENDİ ZİHNİNDEN GELEN ŞEYTANİ ENGELLEME

''Kişinin kendi zihninden gelen şeytani engelleme'' ne demektir? Her bir boyutta, insan vücudunun etrafını saran maddi bir alan vardır. Özel bir alanın içerisinde, evrende bulunan her şey, boyutsal alanınızın içine bir gölge gibi yansıtılabilir. Onlar gölge olmalarına karşın, maddesel varlıklardır. Boyutsal alanınızın içindeki her şey, beyinsel şuurunuz tarafından kontrol edilir. Yani, eğer Göksel Göz'ünüz ile hiçbir zihinsel aktivite olmadan sakin bir şekilde bakarsanız, gördükleriniz gerçek olacaktır. Eğer birazcık düşünmeye başlarsanız, gördüklerinizin hiç biri gerçek olmayacaktır. Buna "kişinin kendi zihninden kaynaklanan şeytani engelleme" veya "zihin dönüştürümü" denir. Bunun olmasının sebebi, bazı uygulayıcıların kendilerini birer xiulian uygulayıcısı olarak görmemeleri ve kendilerini layıkıyla kontrol edememeleridir. Böyle bir kişi olağanüstü yetenekler arayışındadır ve aklını önemsiz hünerlere ve yeteneklere, hatta diğer boyutlardan birşeyler duymaya bile takmıştır. Aklı bu gibi yeteneklere takılmıştır. Bu türde bir insan kolaylıkla kendisinden gelen şeytani engelleme geliştirir ve aşağı seviyelere düşer. Böyle bir kişi kendisini ne kadar yükseğe kadar geliştirmiş olursa olsun, en aşağıya kadar düşer ve sonuçta da kendi yıkımına neden olur. Bu, aşırı derecede ciddi bir konudur. Bu diğer konulara benzemez, bir kişi bir xinxing testinden o an geçemediğinde, düştükten sonra hala kendisini geliştirmeye devam edebilir. Fakat kişinin kendi zihninden gelen şeytani engelleme, onun artık daha fazla xiulian'e devam etmesine izin vermez ve bu onun tüm hayatını mahveder. Özellikle xiulian'de Göksel Göz'leri belirli bir seviyede açılmış olan kişilerde bu problem kolaylıkla ortaya çıkar. Bununla birlikte, zihinleri dışsal mesajlar tarafından sürekli olarak rahatsız edilen bazı kişiler de vardır. Dışsal mesajlar onlara ne söylerse inanırlar. Böyle bir problem de ortaya çıkabilir. O yüzden, Göksel Göz'ü açık olan bazı uygulayıcılarımız çeşitli mesajların engellemeleriyle karşılaşabilir.

Bir örnek vereyim. Xiulian'ın düşük bir seviyesinde, kişinin zihninin etkilenmeden kalmayı sürdürmesi oldukça zordur. Shifu'nuzun nasıl göründüğünü net olarak göremeyebilirsiniz. Bir gün aniden dev bir ölümsüz görebilirsiniz. Size birkaç iltifatta bulunur ve bir şeyler öğretir, siz de kabul edersiniz. Gong'unuz altüst olur. Sevinir sevinmez ve onu Shifu'nuz olarak kabul eder etmez, onu takip edersiniz. Fakat o da Doğru Meyve Konumunu tamamlayamamıştır. Vücudu bir başka boyutta büyüyebilmekte veya küçülebilmektedir. Gözünüzün önünde böyle devasa bir ölümsüzü görmeniz üzerine gerçekten çok heyecanlanırsınız! Bu heyecan takıntısı ile onu takip etmeyecek misiniz? Eğer bir uygulayıcı kendisini esaslı bir şekilde kontrol edemezse, kurtarılması çok zor olur. Kendisini kolaylıkla mahvedebilir. Cennetsel kişilerin hepsi göksel varlıklardır fakat onlar da doğru meyve konumunu tamamlamamışlardır ve bu nedenle reenkarnasyon döngüsüne tabi olmak zorundadırlar. Böyle bir varlığı kendi keyfinize göre Shifu'nuz olarak benimser ve onu takip ederseniz, sizi nereye götürebilir? O henüz Doğru Meyve Konumunu edinememiştir. Uygulamanız boşa gitmiş olmayacak mı? En sonunda da gong'unuz karmakarışık olacaktır. Zihinsel olarak etkilenmeden kalmak, insanlar için aşırı derecede zordur. Herkese bunun çok ciddi bir konu olduğunu söylüyorum. Birçoğumuz gelecekte böyle bir problem ile karşılaşacak. Size Fa'yı öğrettim; kendinizi doğru bir şekilde kontrol edip edemeyeceğiniz size kalmıştır. Hakkında konuşmuş olduğum şey, durumlardan bir tanesidir. Başka sistemden aydınlanmış bir varlığı gördüğünüz zaman etkilenmeyin ve sadece tek bir uygulamaya sadık kalın. İster bir Buda olsun, ister bir Tao; ister bir Tanrı olsun ister bir şeytan -zihninizi etkileyememelidir. Bu şekilde uygulamanızda başarıya ulaşacağınız kesindir.

Kişinin kendi zihninden gelen şeytani engelleme, kendisini başka formlarda da gösterir: Ölmüş bir akrabanızdan gelen bir engelleme yaşayabilirsiniz. Bu kişi size birşeyler yapmanız için ağlar veya yakarır. Her türlü şey olabilir. Zihniniz etkilenmeden kalacak mı? Çocuğunuzu çok seviyorsunuzdur ve anne babanıza çok düşkünsünüzdür. Ölmüş olan anne babanız, size yapmanız için birtakım şeyler söyler. Bütün bunlar yapmamanız gereken şeyler, aksi takdirde uygulamanızı mahvedecekler. Bir uygulayıcı olmak işte bu kadar zordur! Budizm'in bir kargaşa içerisinde olduğu söyleniyor. Bünyesine, anne ve babaya bir evlada yakışır şekilde itaat etmek, çocuklara düşkünlük v.s gibi Budist içerikli olmayan Konfüçyüs doktrinleri dahi katmıştır. Budizm böyle bir içeriğe sahip değildi. Peki bu ne anlama geliyor? Bir insanın gerçek yaşamı ana ruh olduğundan dolayı, sizin gerçek anneniz, ana ruhunuzu doğuran annenizdir. Reenkarnasyon döngüsü esnasında, insan olan veya olmayan anneleriniz sayılamayacak kadar çoktur. Ayrıca, farklı yaşamlarınız boyunca sahip olduğunuz oğullarınız ve kızlarınız da sayılamayacak kadar çoktur. Sizin anneniz kimdir? Kimler sizin çocuklarınız? Sizler öldükten sonra birbirinizi tanımazsınız. Borçlu olduğunuz karmik borcu hala ödemek zorundasınız. İnsanlar bir yanılgının içerisinde yaşamaktadır ve bu şeylerden vazgeçemez. Bazı insanlar çocuklarının ölümünü unutamazlar ve onun ne kadar iyi olduğunu sayıklamayı sürdürürler veya ölmüş annesinin ne kadar iyi olduğunu sayıklamaya devam ederler. O kadar kederlidirler ki, sanki onların ardından gitmek istiyor gibilerdir. Niçin anlamıyorsunuz: Sizi yıpratmak için burada değiller mi? Bunu, rahat bir yaşam sürmenizi engellemek için yaparlar.

Sıradan insanlar bunu muhtemelen anlayamazlar, eğer böyle birşeye bağımlıysanız hiçbir şekilde xiulian uygulayamazsınız. O yüzden, Budizm böyle anlamlar içermez. Eğer uygulama yapmak istiyorsanız insani duygular bırakılmalıdır. Elbette sıradan insan toplumundaki xiulian uygulaması süresince, anne ve babamıza karşı saygılı olmalıyız, çocuklarımıza rehber olmalı, akrabalarımız şöyle dursun, her şart altında başkalarına karşı iyi ve kibar olmalıyız. Herkese aynı şekilde davranmalı, hem anne babamıza hem de çocuklarımıza karşı nazik olmalı ve her durumda başkalarına karşı düşünceli olmalıyız. Böyle bir kalp bencillikten arınmış, sevecen ve merhametlidir. Duygu, sıradan insanlara aittir ve insanlar sadece onun için yaşarlar.

Birçok kişi kendisini iyi bir şekilde kontrol edemez ve bu da, xiulian'de zorluklara yol açar. Bir kişi, Buda'nın kendisine birşeyler söylediğini iddia edebilir. Bir tehlike hayatınızı riske sokmadıkça ve size ondan nasıl kaçınmanız söylenmedikçe, bugün bir sıkıntınız olacağını ve bazı şeylerden nasıl kaçınacağınızı, size büyük ikramiyeyi kazanacak bilet numarasını vererek gidip denemenizi ve sıradan insanlar arasında çıkarlar sağlamanızı söyleyenlerin hepsi, şeytandır. Sıradan insan toplumunda menfaatler sağlar ve testlerden kaçınırsanız, xiulian'de yükselemezsiniz. Eğer insanların arasında çok rahat bir hayat sürerseniz, kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz? Karmanız nasıl dönüştürülebilir? Xinxing'inizi geliştirebilecek ve karmanızı dönüştürebilecek bir ortamı nerede bulabilirsiniz? Lütfen bu konuyu aklınızda tutun. Aynı zamanda, bir şeytan sizi methedebilir ve sizin ne kadar yüksek seviyeli olduğunuzu veya sizin ne kadar yüksek seviyeli bir Buda veya yüksek seviyeli bir Tao olduğunuzu söyleyebilir ve sizi yüce sayabilir - bunların tamamı sahtedir. Yüksek boyutlara doğru xiulian uygulayan gerçek bir uygulayıcı olarak, tüm takıntı ve bağımlılıkları terk etmek zorundasınız. Bu meselelerle karşı karşıya kaldığınızda, tam anlamıyla tetikte olmalısınız.

Bizim Göksel Göz'ümüz, xiulian uygulaması esnasında açılacaktır. Göksel Göz'ü açık bir kişi için xiulian'de zorluk vardır. Göksel Göz'ü açılmamış olan bir kişi için de xiulian'de zorluk vardır. Ne bu durumda ne de öteki durumda xiulian kolay değildir. Göksel Göz'ün açılmasıyla birlikte türlü türlü mesajlar size engellemeler yaratırken kendinizi kontrol etmeniz sizin için zor olur. Diğer boyutlardaki her şey, muhteşemliğin sergilendiği sıradışı bir görkem içerisindedir, onlar çok çarpıcı ve çok güzellerdir. Herhangi bir şey kalbinizi oynatabilir. Zihniniz etkilendiğinde engellenebilirsiniz ve gong'unuz karışır -genelde bu şekilde olur. O yüzden kişi, zihninden gelen şeytani engelleme ile kendisini kontrol edemediğinde, bu gibi bir durumla karşılaşabilir. Örneğin bir kişinin zihninde doğru olmayan bir düşüncenin ortaya çıkması çok tehlikelidir. Bir gün Göksel Göz'ü açılır ve oldukça net görebilmektedir. Düşünür: "Bu egzersiz alanında en iyi benim Göksel Göz'üm açıldı. Ben sıradan bir kişi değilim herhalde? Ben Shifu Li'nin Falun Dafa'sını öğrenebiliyorum ve bu derece iyi öğrenebiliyorum, gerçekten diğerlerinden daha iyiyim, belki de ben sıradan bir kişi değilim." Böyle bir düşünce zaten yanlıştır. Düşünür: "Muhtemelen ben de bir Buda'yım. Vaay, kendime şöyle bir bakayım" Kendisine baktığında gerçekten de kendisinin bir Buda olduğunu görür. Neden? Çünkü vücudunun etrafındaki boyutsal alan içindeki tüm maddeler, taşıdığı niyetler ile dönüşüme uğrar, buna aynı zamanda "Düşünce ile Dönüştürme" denir.

Evrenden ne yansıtılıyorsa, taşıdığı düşünceler ile değişime uğrar. Çünkü onun boyutsal alanında bulunan her şey, aynı zamanda bir madde olan gölgeler de dahil, onun kontrolü altındadır. "Belki de ben bir Buda'yım ve muhtemelen bir Buda kıyafeti giyiyorum" diye düşünür. Ardından, giydiği şeyin gerçekten de bir Buda kıyafeti olduğunu görür. "Aaa ben gerçekten bir Buda'yım." Çok heyecanlanır. Muhtemelen ben küçük bir Buda da değilim. Tekrar kendine bakar ve kendisinin gerçekten çok büyük bir Buda olduğunu görür. "Belki de ben Li Hongzhi'den daha üstünüm!" Kendine bir bakar ve: "Vay canına, ben gerçekten Li Hongzhi'den daha yüksek bir konuma sahibim." Kulaklarında bu tip şeyler duyar. Şeytan ona engelleme yaratarak der ki: "Sen Li Hongzhi'den daha yüksek bir konumdasın, ya da Li Hongzhi'den şu kadar ya da bu kadar daha yüksek konumdasın." Buna dahi inanır. Gelecekte nasıl xiulian uygulayacağınızı niçin düşünmüyorsunuz? Daha önce hiç xiulian uyguladınız mı? Size xiulian'i kim öğretti? Gerçek bir Buda, bir görev ile aşağı geldiği zaman bile, en baştan xiulian uygulamak zorundadır. Kendi orjinal gong'u dahi kendisine verilmez. Sadece bu kez kendisini daha hızlı geliştirecektir. O yüzden, kişinin böyle bir problemi olduğunda, bu zihinsel durumdan kurtulması zor olur ve derhal böyle bir saplantı geliştirir. Bu saplantı ortaya çıktıktan sonra her şeyi söylemeye cüret eder: "Ben gerçekten bir Buda'yım ve başkalarından öğrenmeye ihtiyacınız yok; ben bir Buda'yım ve size ne yapmanız gerektiğini ben söyleyeceğim." Bu şekilde davranmaya başlar.

Changchun şehrinde de böyle biri yok muydu? Başlangıçta oldukça iyiydi. Sonra bu şekilde davranmaya başladı. Bir Buda olduğunu düşündü ve en sonunda da, kendisinin herkesten daha yüksek seviyeli biri olduğu kanısına vardı. Çünkü kendisini kontrol edemedi ve bir takıntısı vardı. Neden böyle bir olgu vardır? Budizm'de ''her ne görürseniz görün, hepsi şeytani yanılsamalar olduğu için aldırmamalı ve sadece gerektiği şekilde konsantrasyona girip xiulian'de yükselmelisiniz'' denir. Niçin ne görmenize ne de takıntı geliştirmenize izin vermiyor? Bu tip problemlerin ortaya çıkmasına karşı tedbir koyarlar. Budist uygulama, yoğun metodlara dayanmaz ve sutralar, bu problemden nasıl kaçınacağınıza dair bir yol göstermez. Sakyamuni o zamanlar öyle bir Dharma anlatmadı. Kişinin zihninden gelen şeytani engellemelerden ve düşünceler doğrultusunda dönüşümden kaçınmak için, uygulama esnasında görülebilir olan tüm görüntüleri şeytani yanılsamalar olarak adlandırdı. O yüzden, kişi için yok etmesi çok zor olan böyle bir takıntının ortaya çıkmasına şeytani yanılsama sebep olmaktadır. Eğer esaslıca üstesinden gelinmezse, bu kişi mahvolabilir ve bu yüzden de şeytanlar ile birlikte gidebilir. Kendisini bir Buda olarak isimlendirdiği için zaten kendisini şeytanlaştırmıştı. Sonunda bir de futi tarafından ele geçirilmeye veya diğer başka şeylere maruz kalabilir ve tamamen mahvolur. Ayrıca kalbi daha da kötüleşir ve en aşağı seviyeye kadar tamamen düşer. Böyle çok insan vardır. Hatta şu anda bu sınıfta bile kendisini daha üstün görenler var, konuşurken takındıkları tavır bile çok farklı. Budizm bile, kişinin gerçek konumunun ne olduğunu bilmesinden sakındırır. Şu anda bahsettiğim şey, kişinin kendi zihninden gelen şeytani engelleme veya zihin dönüştürümü olarak isimlendirilen şeytani engellemenin bir başka formudur. Pekin'de bunun gibi bazı öğrenciler var ve aynı zamanda diğer bölgelerde de bir miktar var.

Bazıları bana soruyor: "Shifu, nasıl oluyor da bu problemi ortadan kaldırmıyorsun?" Lütfen bir kez düşünün. Uygulama yolunuz doğrultusundaki tüm engelleri ortadan kaldırırsak, kendinizi geliştirmeniz nasıl mümkün olabilir? Uygulamanıza devam edip edemeyeceğinizi, gerçek anlamda Tao'ya aydınlanıp aydınlanamadığınızı, engellenip engellenemediğinizi, bu xiulian uygulama yolunda kararlı olup olmadığınızı görmek için, sadece şeytani engellemelerin olduğu koşullar altında test edilebilirsiniz. Xiulian, büyük dalgaların kumları alıp götürmesi gibidir. Xiulian aynen böyledir. En sonunda geriye kalan, gerçek altın olacaktır. Engellemelerin bu gibi formları olmadan uygulama yapmanın sizin için çok kolay olacağını söylemek zorundayım. Hatta bence sizin uygulamanız zaten çok kolay. Çok yüksek boyutlardaki yüce aydınlanmış varlıklar bunun fazlasıyla haksızlık olduğunu düşünebilirler: "Ne yapıyorsun? İnsanları böyle mi kurtarıyorsun. Yollarında hiçbir zorluk yok ve uygulamanın sonuna kadar tüm yolları pürüzsüz bir şekilde ilerliyor - bu xiulian midir?" şeklinde düşünüp, bunun fazlasıyla haksızlık olduğunu düşünebilirler. Uygulamanızda herhangi bir engelleme olmadan ve her geçen gün daha da rahatlayarak uygulama yapmanıza izin vermek nasıl mümkün olabilir? Mesele budur. Ben de bu konu hakkında düşünüyorum. Başlangıçta bu tür çok sayıda şeytanı temizledim. Fakat ben de bunu sürekli bu şekilde yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Ayrıca bana: "Onların uygulamasını gereğinden fazla kolaylaştırdınız. İnsanlar sadece kendi başlarına birazcık sıkıntı çekiyorlar ve aralarında az miktarda anlaşmazlık bulunuyor. Hala terk edemedikleri birçok takıntı ve bağımlılıkları var. Kargaşanın ve kaybolmuşluğun ortasında Dafa'nın kendisini anlayıp anlayamadıkları sorusu hala olduğu gibi duruyor" dediler. Böyle bir konuyu içeriyor. O yüzden engellemeler ve sınavlar olacak. Az önce bahsedilenler, bir şeytani engelleme biçimidir. Bir kişiyi gerçek anlamda kurtarmak çok zor mahvetmek ise çok kolaydır. Zihniniz doğru olmadığında, uygulamanız derhal sona erecektir.


ANA BİLİNCİNİZ GÜÇLÜ OLMALIDIR

Kişi, önceki hayatları boyunca çok sayıda kötülük yaptığından dolayı, bunlar insanlara felaketler getirmekte ve bir uygulayıcı için karmik engellemeler yaratmaktadır. Doğum, yaşlılık, hastalık ve ölüm bu yüzden vardır. Bunlar sıradan karmalardır. Bununla birlikte, düşünce karması denen bir başka karma daha vardır ve uygulayıcılar üzerinde çok güçlü bir etkiye sahiptir. İnsanlar yaşarken düşünmek zorundadır. Kişi sıradan insanların ortasında kaybolmuşken, nam, kazanç, şöhret, öfke v.s için sık sık bir tür niyet geliştirir. Bu niyet uzun bir süreçte, yavaş yavaş düşünce karması haline gelir. Diğer boyutlarda bulunan her şey, kendi yaşantısına sahip olduğundan dolayı, aynı şey karma için de geçerlidir. Kişi geleneksel bir Fa'yı izlediğinde, sahip olduğu karmayı yok etmelidir. Karmayı yok etmek demek, karmanın kökünden sökülüp atılması ve dönüştürülmesi demektir. Elbette karma buna direnir ve kişi şiddetli sıkıntılara ve engellemelere maruz kalır. Bununla birlikte, düşünce karması direkt olarak kişinin düşüncelerini karıştırır. Bu nedenle Shifu'yu ve Fa'yı kınayan düşünceler veya bazı yakışıksız düşünceler ve küfür dolu sözler oluşur. Bu gerçekleştiğinde bazı uygulayıcılar ne olduğunu anlayamazlar, hatta kendilerinin bu şekilde düşündüğüne inanırlar. Bazıları da buna futi'nin neden olduğunu düşünür. Fakat buna futi değil, düşünce karmasının beyne yansıması neden olur. Bazı kişilerin ana ruhu kendilerini kontrol edemez ve kötülük yapmaya doğru düşünce karmasını takip eder. Böyle bir kişi başarısız olur ve düşer. Fakat uygulayıcıların çoğu, çok güçlü düşünceleri (güçlü ana bilinçleri) yoluyla buna direnebilir ve bunu yok edebilir. Böylece bu, o kişinin kurtarılabileceğini ve iyiyi kötüden ayırt edebildiğini gösterir. Bu, onun iyi bir aydınlanma kalitesine sahip olduğu anlamına gelir. Fa bedenim, bu gibi düşünce karmasının büyük bir kısmını yok etmesi için ona yardım eder. Bu sıkça görülen bir şeydir. Bir kez ortaya çıktığında, böylesine şeytani düşünceler ile kendisinin baş edip edemeyeceğini görmek için kişi test edilir. Eğer uygulayıcı kararlı ise, böyle bir karma yok edilebilir.


DÜŞÜNCELERİNİZ DOĞRU OLMALIDIR

''Düşüncelerin doğru olmaması'' ne demektir? Bununla, kişinin zor zamanlarla karşılaştığı her defasında, kendisini bir uygulayıcı olarak görememesi kastedilmektedir. Bir uygulayıcı, xiulian boyunca problemlerle karşılaşır. Problem gelip çattığında, kendisini iki kişi arasındaki sorun olarak gösterebilir. Kişiler arasında entrikalar v.s olacak ve bu da xinxing'inizi doğrudan etkileyecektir. Bu gibi şeyler çok sık görülür. Daha başka neler yaşayacaksınız? Fiziksel vücutlarımız aniden rahatsızlık hissedebilir. Karmik borçların ödenmesine bağlı olarak, kendisini her açıdan gösterecektir. Belirli bir zaman gelince, neyin gerçek neyin sahte olduğu, bu gong'un var olup olmadığı, xiulian uygulayıp uygulayamayacağınız, yükselip yükselemeyeceğiniz, Buda'ların var olup olmadıkları ve gerçek olup olmadıkları konusunda şüpheye düşürülebilirsiniz. Gelecekte bu gibi durumlar sizde yanlış kanı uyandırmak, yokmuşlar ve tamamı sahteymiş izlenimi yaratmak için ortaya çıkacak ve kararlı olup olmadığınızı görmek için bu yolla test edileceksiniz. Kararlı olmanız gerektiğini söylüyorsunuz. Böyle bir kararlılık ile gerektiği şekilde başedebilir ve xinxing'iniz yükselmiş olduğu için bunu doğallıkla yapabilirsiniz. Fakat şu an henüz o sarsılmazlıkta değilsiniz. Eğer size hemen şu anda bu gibi problemler yaratılsaydı, neler olduğu konusunda hiçbir fikriniz olmazdı ve bu da uygulamanızın sonu olurdu. Sıkıntılar, değişik formlarda ortaya çıkabilir.

Kişi uygulama sürecinde kendisini yüksek seviyelere doğru bu şekilde geliştirmek zorundadır. O yüzden, bazı uygulayıcılarımız kendilerini fiziksel olarak kötü hisseder hissetmez, hasta olduğunu düşünür. Böyle bir kişi kendisini daima bir uygulayıcı olarak görememektedir ve eğer böyle bir şeyle karşılaşırsa hasta olduğunu düşünür - "Neden bu kadar çok sıkıntı çekmek zorundayım?" şeklinde düşünür. Sizlere onların birçoğunun şimdiden ortadan kaldırıldığını ve problemlerinizin oldukça önemsizleştirildiğini söyleyeyim. Eğer sizin için ortadan kaldırılmamış olsalardı, böyle bir problem ile karşı karşıya kaldığınızda çoktan ölmüş olabilirdiniz. O yüzden, böyle küçük problemler ile karşılaştığınızda, kendinizi rahatsız hissedeceksiniz. O kadar da rahat olması nasıl mümkün olabilir? Örneğin, Changchun'daki dersimde, mükemmel doğuş kalitesine sahip olan bir kişi vardı ve çok da umut vericiydi. Birden ilgimi çekti ve zorluklarını arttırdım, böylece karmasını ödemesi hızlanacak ve Gong Kilidi Açılacaktı -planım buydu. Fakat bir gün aniden beyin kanamasına benzer bir şey geçirmiş ve yere yığılmış. Kollarını ve bacaklarını kımıldatamadığını hissetmiş. Acil olarak hastaneye kaldırılmış. Sonradan tekrar yürümeye başlamış. Bir düşünün, felç geçiren bir kişi nasıl olur da bu kadar kısa sürede yeniden ayağa kalkıp, kollarını ve bacaklarını hareket ettirebilir? Onun yerine, bu sorunu yaşamasına Falun Dafa'yı öğrenmesinin neden olduğunu söyledi. Felç geçirmesinin ardından nasıl bu kadar hızlı bir şekilde toparlandığını hiç düşünmedi bile. Falun Dafa'yı öğrenmemiş olsaydı, o an düştüğünde belki de ölecekti veya gerçekten felç geçirecek ve de muhtemelen hayatı boyunca sakat kalacaktı.

Bir insanı kurtarmak işte bu kadar zor! Onun için çok fazla şey yapılmıştı. Hala bunu fark edemedi ve bunun gibi şeyler söyledi. Bazı eski öğrenciler: "Shifu vücudumu baştan aşağı neden rahatsız hissediyorum? Hastaneye gittiğimde yaptırdığım iğneler ve aldığım ilaçlar da bir fayda sağlamıyor" diyor. Bir de bunu utanmadan bana söylüyorlar! Tabii ki faydası olmayacak. Bu bir hastalık olmadığına göre, bunların işe yaraması nasıl mümkün olabilir? Durmayın gidin, muayene olun. Herhangi bir problem yok, sadece kendinizi rahatsız hissediyorsunuz. Öğrencilerimizden biri iğne olmak için hastaneye gitmiş, birkaç şırınga iğnesi yamulmasına rağmen inat etmiş. En sonunda sıvı ilaç dışarı fışkırmış ve şırınga yine de ilacı enjekte edememiş. O zaman anlamış: ''Ben bir uygulayıcıyım, iğne olmamalıyım." İğne olmaması gerektiğini güç bela anlamış. O yüzden, her ne zaman sıkıntılar ile karşılaşırsak, dikkatli olmamız gerektiğinden emin olmalıyız. Bazı insanlar hastaneye gitmelerine izin vermediğimi düşünüyor ve: "Eğer hastaneye gitmeme izin vermezsen, ben de bir qigong ustası görmeye giderim." diyorlar. Durumun hala hastalık olduğunu düşünür ve bir qigong ustası aramaya gider. Peki gerçek bir qigong ustasını nerede bulabilir? Eğer sahte birini bulursa, derhal mahvolacaktır.

Sizlere bir qigong ustasının gerçek olup olmadığını nasıl anlayabileceğinizi sormuştuk. Birçok kişi kendisini qigong ustası olarak ilan etmiştir. Ben bu konuda onay aldım ve elimde bu konu ile bağlantılı bilimsel araştırma kuruluşları tarafından yapılan incelemelerin belgeleri var. Birçok qigong ustası hem sahte, hem de kendi kendini qigong ustası ilan etmiş ve içlerinden birçoğu dolandırıcı. Böyle sahte bir qigong ustası da hastalıkları iyileştirebilir. Peki bunu nasıl yapabiliyor? O kişi futi tarafından ele geçirilmiştir, onsuz zaten insanları kandıramaz. Futi, aynı zamanda sıradan insanları kolaylıkla kontrol altında tutabilen bir enerji formu olarak var olduğundan dolayı, bir hastalığı iyileştirmek için enerji verebilir. Fakat bu futi, hastalığınızı iyileştirirken vücudunuza ne verebilir? Çok mikroskobik bir seviyede, tamamı o futi'nin görünümündedir. Eğer vücudunuza verilirlerse ne yapacaksınız? "Bir ölümsüzü davet etmek kolay, yolcu etmek ise zordur." Tabii ki, sıradan insanlardan bahsetmemize bile gerek yok -onlar sadece oldukları gibi kalmak ve rahat yaşamak istiyorlar. Fakat siz bir uygulayıcısınız. Sürekli olarak vücudunuzu temizlemek istemiyor musunuz? Eğer vücudunuza girerse ondan kurtulmanız ne zaman mümkün olacak? Üstelik o, belirli bir miktarda enerjiye de sahiptir. Bazı kişiler: "Falun bunun olmasına nasıl izin veriyor? Bizleri koruyan Shifu'nun Fa Bedenlerine sahip değil miyiz?" diye düşünebilir. Evrenimizde bir ilke vardır: Eğer kendi başınıza bir şeylerin arayışına düşerseniz, hiç kimse buna müdahale etmez. O sizin istediğiniz şey olduğu sürece, hiç kimse karışmaz. Fa Bedenlerim sizi durdurur ve size birtakım ipuçları verir. Fakat sizin sürekli öyle olduğunuzu fark ederse, artık daha fazla karışmaz. Bir kişinin xiulian uygulamasına zorlanması nasıl mümkün olabilir? Size zorla ve baskı ile xiulian uygulatılamaz. Gerçek anlamda yukarı doğru gelişim size bağlıdır. Eğer kendiniz yukarı seviyelere doğru gelişim göstermek istemiyorsanız, bu konuda kimse bir şey yapamaz. Sizlere ilkeleri açıkladım ve Fa'yı öğrettim -hala gelişim göstermek istemiyorsanız kimi suçlayabilirsiniz? Falun'un ve Fa Bedenimin, yapmak istediğiniz şeylere karışmayacakları kesindir. Bazı kişiler başka qigong ustalarının derslerine bile gittiler ve eve döndükten sonra kendilerini çok rahatsız hissettiler -buna hiç şüphe yok. Peki Fa Bedenlerim neden sizi korumadı? Oraya ne için gittiniz? Oraya gidip dinleyerek bir şeyler bulmak istemiyor muydunuz? Kendi kulaklarınızla dinlemeseydiniz, vücudunuza girip yerleşebilmeleri mümkün olur muydu? Bazı insanlar Falunlarını bile deforme ettiler. Sizlere bu Falun'un, sizin hayatınızdan bile daha değerli olduğunu söyleyeyim. O, keyfi olarak mahvedilmemesi gereken çok yüksek bir yaşamdır. Günümüzde çok sayıda sahte qigong ustası var ve içlerinden bazıları da oldukça ünlü. Çin Qigong Bilimi Araştırma Topluluğunun yetkililerine, eski Çin'de, saraya ait olan kanuni makamların ''Cariye Da'' tarafından allak bullak edildiğini söylemiştim. Bu tilki, çok kötü şeyler yapmıştı fakat tüm ülkeye tek kelimeyle felaket getirmiş olan bugünkü sahte qigong ustaları kadar değil. Ne kadar insan mağdur edildi? Dış görünüşten onu oldukça iyiymiş gibi görürsünüz fakat kaç kişi vücudunda bu şeyleri taşıyor? Etrafa o kadar kök salmış durumdalar ki, size verirlerse vücudunuza girer. O yüzden, sıradan bir insanın dış görünüşünden ne olduğunu söylemek zordur.

Belki bazılarınız: "Ben bugün bir qigong dersine katıldım. Bay Li Hongzhi'nın anlattıklarını duyduktan sonra, qigong'un ne kadar muazzam ve derin bir konu olduğunun farkına vardım. Başka qigong dersleri olursa onlara da katılmalıyım" diye düşünebilir. Sizlere kesinlikle oralara gitmemenizi tavsiye ederim çünkü dinlediğiniz zaman, kötü unsurlar kulaklarınızdan içeri girecektir. Bir kişiyi kurtarmak, düşüncesini değiştirmek ve vücudunu arındırmak çok zor! Çok fazla sayıda sahte qigong ustası var. Gerçek anlamda geleneksel bir qigong ustasına gelince, o gerçekten temiz mi? Bazı hayvanlar son derece saldırgandır ve vücuduna giremeseler bile, o usta onları defedemez. Bu kişi ve özellikle de onun öğrencileri, bu şeylerle geniş çapta baş edecek yeteneğe sahip değillerdir. Gong gönderdiğinde, içine her türlü kötü şey nüfuz etmiştir. Qigong ustasının kendisi doğru olsa bile, her türlü futi vs. tarafından ele geçirilmiş olan öğrencileri doğru değildir.

Eğer gerçekten Falun Dafa içerisinde xiulian uygulamak istiyorsanız, onlara gitmemeli ve onları dinlememelisiniz. Tabii ki Falun Dafa'da xiulian uygulamak istemiyor ve her şeyi uygulamak istiyorsanız öyle yapın, sizi durdurmayacağım ve siz bir Falun Dafa uygulayıcısı olmayacaksınız. Eğer başınıza bir şeyler gelirse, suçu Falun Dafa'ya atmayın. Sadece xinxing standartlarına göre hareket eder ve Dafa doğrultusunda xiulian uygularsanız Falun Dafa'nın gerçek bir uygulayıcısı olabilirsiniz. Bazı kişiler: "Başka qigong uygulayıcıları ile görüşebilir miyiz?" diye sormuştu. Sizlere şunu söyleyeyim: Sizler Dafa'yı uyguluyorken, onlar yalnızca qigong uyguluyorlar. Bu derse katıldıktan sonra, seviyeler anlamında, sizler ile o kişiler arasında büyük mesafeler olacak. Bu Falun, sayısız kuşaklar alan xiulian uygulamaları ile oluşturulmuştur ve yüce güçler taşımaktadır. Tabii ki, diğer qigong öğrencileri ile görüştüğünüzde, onların uyguladıklarından herhangi bir şey kabul etmeden, sadece normal bir arkadaşlık ilişkisi içerisinde kalabilirseniz, büyük bir sorun teşkil etmez. Fakat o kişi gerçekten de çok kötü birtakım şeyler taşıyorsa, onunla herhangi bir temas kurmamanız daha iyi olur. Evli çiftlere gelince, eğer karı ve koca farklı türlerde qigong uyguluyorsa fazla bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Fakat altının çizilmesi gereken bir konu var: Siz geleneksel bir xiulian uyguladığınız için, onu sadece siz uyguluyor olduğunuz halde, diğerleri de ondan fayda sağlayacaktır. Eğer eşiniz şeytani bir uygulama yapıyorsa, vücudunda çok kötü şeyler barındırıyor olabilir. Sizin güvenliğinizi sağlamak açısından, onun da vücudu arındırılacaktır. Evinizin etrafı da dâhil olmak üzere, diğer boyutlardaki her şey sizin için temizlenecektir. Engellemenin her türü sizlere müdahalede bulunurken etrafınız arındırılmaz ise, gong uygulamanız nasıl mümkün olabilir?

Fakat Fa Bedenlerimin sizin için temizleyemeyeceği bir durum vardır. Bir öğrencimiz, bir gün, kendisini ziyarete gelmiş olan Fa Bedenimi görmüş. Çok mutlu olmuş ve heyecanlanmış: "Shifu'nun Fa Bedeni burada! Shifu lütfen içeri buyrun" demiş. Fa Bedenim: "Odan çok dağınık ve içinde çok fazla şey var" demiş ve oradan ayrılmış. Genel anlamda konuşacak olursak, diğer boyutlarda çok fazla sayıda ruh mevcut ise, Fa Bedenlerim onları temizler. Fakat bu öğrencinin odası çeşit çeşit qigong kitapları ile korkunç bir karmaşa içerisindeymiş. Öğrenci bunu fark etmiş ve o kitapları yakarak veya satarak odasını temizlemiş. Ardından, Fa Bedenim geri dönmüş. Öğrencim bunu bana anlattı.

Bazı kişiler falcıya gitmeye meraklıdır. Biri bana: "Shifu ben bir Falun Dafa uygulayıcısıyım. Aynı zamanda Değişimler Kitabı veya bu gibi falcılık materyallerine karşı da ilgim var. Onları kullanmaya devam edebilir miyim?" diye sormuştu. Peki, size şöyle anlatayım. Eğer hatırı sayılır miktarda bir enerji taşıyorsanız, her ne söylerseniz, bir etkiye sahip olacaktır. Eğer bir şeyler o şekilde değilse ve siz birine onun o şekilde olduğunu söylerseniz, bir kötülük yapmış olabilirsiniz. Sıradan bir insan çok güçsüzdür. Sahip olduğu mesajlar sabit değildir ve değişebilir. Eğer ağzınızı açar ve bir şeyler söylerseniz, o sıkıntı gerçekleşebilir. Eğer ödemesi gereken çok sayıda karmik borcu var ise ve siz ona iyi şeyler olacağını söylemeye devam ederseniz ve o kişinin borçlarını ödemesi mümkün olmazsa, iyi olacak mı? Bu insana kötülük yapmış olmuyor musunuz? Bazı kişiler sanki yetenekleri varmış gibi bu takıntıyı bir türlü terk edemiyor. Bu bir takıntı değil midir? Gerçeği bilseniz bile, bir uygulayıcı olarak xinxing'inize dikkat edip, cennetsel bir sırrı sıradan bir insana açıklamamalısınız. Bu bir ilkedir. Kehanette bulunmak için Değişimler Kitabı'nı ne şekilde kullanırsanız kullanın, bir kısmı artık doğru değildir. Bir kısmı doğru bir kısmı ise yanlış olarak, çeşitli şekillerde kehanetlerde bulunarak, bu falcılığın insan toplumunda var olmasına izin verilmektedir. Siz gerçek gong'a sahip bir kişi olduğunuz için, şunu söyleyeceğim: gerçek bir uygulayıcı, daha yüksek bir standart doğrultusunda hareket etmelidir. Fakat bazı uygulayıcılar kendileri için falcılık yapacak birilerini bulmaya çalışarak: "Olayların benim için nasıl gelişeceğini görmek açısından, bana geleceğimi söyler misin, uygulamam nasıl gidiyor? Önümde herhangi bir sıkıntı var mı?" diye soruyor. Böyle bir kişi, kendisine bu gibi kehanetlerde bulunacak insanlar bulur. Sıkıntılarınız size gösterilseydi, gelişim göstermeniz nasıl mümkün olabilirdi? Bir uygulayıcının bütün hayatı yeniden düzenlenmiştir. Hem avuç içinden okunanlar, hem yüzden okunanlar, hem doğum bilgileri, hem de vücudunuzdaki mesajlar farklı olup, tamamı değişmiş durumdadır. Eğer bir falcıya giderseniz, ona inanırsınız. Yoksa neden gittiniz ki? Size söyleyebilecekleri, geçmişinize ait birtakım yüzeysel şeylerden ibarettir. Fakat onların özü çoktan değişti. Bir düşünün, falcıya giderseniz onu dinlemeyecek misiniz? Ona inanmayacak mısınız? O durumda zihinsel bir yüke davetiye çıkarmış olmuyor musunuz? Zihninizde böyle bir yük taşımanız bir takıntı değil midir? Böyle bir takıntı nasıl terk edilebilir? Kendi başınıza durup dururken bir başka zorluk daha yaratmış olmuyor musunuz? Bu takıntıdan kurtulmak için daha fazla sıkıntı çekmek zorunda kalmayacak mısınız? Her testten geçiş veya her şiddetli sıkıntı, xiulian'de yükselme ve düşme konularının her ikisiyle de bağlantılıdır. Xiulian zaten zordur. Kendi başınıza bu sıkıntıyı yarattığınızda, üstesinden nasıl geleceksiniz? Bunun sonucu olarak, sıkıntı ve zorluklar ile karşılaşabilirsiniz. Değiştirilmiş olan hayat yolunuzun, başkaları tarafından görülmesine izin verilmez. Hangi safhada hangi sıkıntılar ile karşılaşacağınız başka insanlar tarafından görülürse veya bu size söylenirse, xiulian uygulamaya nasıl devam edebilirsiniz? O yüzden, görülmesine hiçbir şekilde izin verilmez. Ayrıca başka uygulamalardan olan herhangi birinin görmesine de izin verilmez. Aynı uygulamayı yapan öğrencilerin dahi görmesine izin verilmez. Hiç kimse ne olacağını doğru bir biçimde söyleyemez çünkü bu gibi bir hayat değiştirilmiş ve xiulian uygulaması için olan bir hayat haline getirilmiştir.

Bazı insanlar bana diğer dini kitapları ya da diğer qigong kitaplarını okumalarının uygun olup olmayacağını soruyor. Din kitapları, özellikle de Budizm üzerine olanların tümü, insanların xinxing'lerini nasıl geliştireceğini öğretmeyi amaçlar. Biz de Buda Okuluna aitiz ve prensipte bir sorun olmaz. Fakat dikkat çekilmesi gereken bir nokta var. Kutsal yazıtlardaki bazı bölümler, çeviri esnasında yanlış tercüme edilmiştir. Buna ek olarak, birçok kutsal yazıt, farklı seviyelerin bakış açısına göre çevrilmiş ve tanımlamalar da keyfi şekilde yapılmıştır. Bu, Dharma'yı yağmalamak demektir. Kutsal yazıtları keyfi olarak yorumlayanlar, Buda'ların seviyelerinden çok uzaklardı ve kutsal yazıtların gerçek anlamını kavrayamadılar. Bu yüzden, aynı zamanda konular hakkında farklı anlayışlar taşıyorlardı. Kutsal yazıtları tam olarak anlamak, sizler için kolay değildir ve taşıdıkları anlama kendi başınıza aydınlanamazsınız. Fakat eğer "Ben sadece kutsal yazıtlar ile ilgileniyorum" diyor ve sürekli olarak kutsal yazıtlar üzerinde çalışıyorsanız, o zaman o okulda uygulama yapıyor olursunuz çünkü kutsal yazıtlar, aynı zamanda, o okulun uygulamasından gelen gong ve Fa ile bütünleşmiştir. Onları çalıştığınız zaman, o sisteme ait konuları öğreniyor olursunuz. Böyle bir sorun vardır. Eğer onu derinlemesine çalışır ve o okulun uygulama yöntemini takip ederseniz, bizim uygulamamız yerine o uygulama sistemini takip etmiş olursunuz. Yüzyıllardan beri sadece tek bir yöntemi uygulamak öğretildi. Eğer gerçekten bu sistemde xiulian uygulamak istiyorsanız, sadece bu sistemin kitabını okumalısınız.

Qigong kitaplarını okumaya gelince, eğer xiulian uygulamak istiyorsanız, bu kitapların hiç birini okumamalısınız. Özellikle de son zamanlarda yayınlanmış olan qigong kitaplarını okumayın. "Sarı İmparatorun Genel Tıp Kuralları", "Doğal ve Uzun Yaşam Kılavuzu" ve "Taoist İlkeler" gibi kitaplara gelince, kötü şeyler içermiyor olabilirler fakat hala farklı seviyelerin mesajlarını taşımaktadırlar. Bunlar zaten başlı başına xiulian uygulama metotlarıdır. Onları okumak, uygulamanıza bir şeyler ekler ve engelleme yaratır. Tek bir cümleyi iyi bulduğunuzda "Pekâlâ," o zaman gelip gong'unuza eklenir. Kötü bir şey olmasa bile, gong'unuza aniden başka bir şeyler eklendiğinde, kendinizi geliştirebilmeniz nasıl mümkün olacak? Bu ayrıca problemlere sebebiyet vermeyecek mi? Bir televizyonun içindeki elektronik parçalar açısından konuşacak olursak, ona ek bir parça yüklenirse televizyona ne olur? Derhal bozulur. İşte böyle bir mantık! Buna ek olarak, günümüzde çok sayıda qigong kitabı sahte ve çeşitli mesajlar taşıyor. Öğrencilerimizden biri bir qigong kitabının sayfalarını karıştırırken içinden dev gibi bir yılan fırlamış. Şimdi tabii ki, detaylara girmeyeceğim. Söylemiş olduğum şey, uygulayıcıların kendilerini yeterince iyi kontrol edememesinden kaynaklanan bazı problemlerdir ve bu problemlere, doğru olmayan düşünceleri neden olur. Herkese faydası olması, herkesin ne yaptığını bilmesi ve ileride ortaya problem çıkmaması için bunlara dikkat çekiyoruz. Size şu anda söylediğim şeyler üzerinde çok fazla durmuyor olmama rağmen, sorunlar sıklıkla tam bu noktada ve bu konular etrafında ortaya çıktığından, herkes buna aşırı derecede dikkat etmek zorundadır. Xiulian son derecede zor ve olağanüstü derecede ciddidir. Eğer birazcık bile dikkatsiz davranırsanız düşebilir ve çok kolay bir şekilde mahvolabilirsiniz. O yüzden, düşünceleriniz gerçekten doğru olmak zorundadır.


DÖVÜŞ SANATLARI QİGONG'U

İç gelişime yönelik uygulamalara ilaveten, dövüş sanatları qigong'u da vardır. Dövüş sanatları qigong'u hakkında konuşurken, bir konuya daha dikkat çekmeliyim. Günümüzde qigong dünyasında, değişik qigong türlerinin olduğu iddiaları var.

"Resim qigong'u", "müzik qigong'u", "kaligrafi qigong'u", "dans qigong'u" gibi ortaya çıkmış birçok şey var. Tüm bunlar qigong mudur? Bunları çok tuhaf buluyorum. Bunun qigong'a zarar vermek olduğunu söyleyeceğim. Bu sadece qigong'a zarar vermek değil, aynı zamanda qigong'u tek kelimeyle mahvetmektir. Bunların teorisel dayanakları nedir? Resim yaparken, şarkı söylerken, dans ederken veya yazı yazarken, kişi trans durumunda ya da güya "qigong durumunda" olmalıdır deniyor. Bu, onu qigong mu yapıyor? Bu şekilde anlaşılmamalıdır. Bu, qigong'u tahrip etmek değil midir? Qigong, insan bedeninin geliştirilmesinin çok kapsamlı ve çok derin bilgilerini taşır. Demek öyle! Trans durumunda olmak, nasıl olur da qigong olarak isimlendirilebilir? O halde trans durumunda tuvalete gidersek bu ne olarak isimlendirilecek? Bu, qigong'u rezil etmek değil midir? Bunun qigong'a karşı yapılan bir rezillik olduğunu söyleyeceğim. Evvelki sene Asya Sağlık Fuarında "kaligrafi qigong'u" diye bir şey vardı. Peki, kaligrafi qigong'u nedir? Bir göz atmak için oraya gittim ve orada fırça ile yazı yazan bir kişi gördüm. Yazdıktan sonra her bir kelimeye elleriyle kendi qi'sini gönderdi ve gönderilen qi tamamen simsiyahtı. Aklı tamamen para ve ün ile meşguldü. Onun gong'a sahip olması nasıl mümkün olabilir? Sahip olduğu qi'nin de iyi olabilmesinin imkânı yoktur. Yazıları orada asılı bir şekilde duruyor ve yüksek fiyatlara satılıyordu. Fakat hepsi yabancılara satılıyordu. Onları her kim aldıysa, şanssızlık yaşayacağını söyleyeyim. Siyah qi nasıl olur da iyi olabilir? Bu kişinin yüzü bile simsiyah görünüyordu. Aklı paraya takılmıştı. Sadece parayı düşünüyordu. Nasıl herhangi bir enerjiye sahip olabilir? Bununla birlikte, bu kişinin kartviziti "Uluslararası Kaligrafi Qigong'u" vs. gibi birçok başlık taşıyordu. Soruyorum, bu nasıl qigong olabilir?

Bir düşünün. Bu sınıftakilerin %80'i ya da %90'ı yalnızca hastalıklarından arınmakla kalmayacak, aynı zamanda gong da geliştirecek - gerçek gong. Vücutlarınız ne taşıyorsa son derece olağanüstü olacak. Ömür boyu xiulian uygulasanız bile, sizin bunu kendi başınıza geliştirmeniz imkânsızdır. Eğer genç insanlar kendi uygulamalarına hemen şu anda başlasalar dahi, onlara vermiş olduğum bütün bu şeyleri hayatları boyunca geliştiremezlerdi ve bir de hala iyi bir ustanın rehberliğine ihtiyaçları olurdu. Vücutlarınıza bir anda ekmiş olduğumuz bu Falun'un ve mekanizmaların geliştirilmesi, bizler için sayısız kuşaklar aldı. O yüzden sizlere, onları kolayca edindiniz diye kolayca kaybetmemelisiniz diyorum. Onlar aşırı derecede değerli ve paha biçilmezdir. Bu dersin ardından kendiniz ile birlikte taşıyacağınız şey, gerçek gong, yüksek enerji maddesi olacaktır. Eve gidip birkaç cümle karaladığınızda -yazınız ister iyi olsun, ister kötü - gong taşıyacaktır! Ve böylece, bizim dersimizin ardından herkes "usta" adı altında kaligrafi qigong ustası mı olmalıdır? Buna bu şekilde bakmamanız gerektiğini söylüyorum çünkü gong'a, gerçek anlamdaki yüksek enerjiye sahip olan birinin, özel olarak gong yollamasına gerek yoktur. Elinizi neye dokundurursanız dokundurun, ışıl ışıl parlayan bir enerji bırakacaktır.

Bir de, kaligrafi qigong kurslarının açıldığına dair ilanın olduğu bir dergi gördüm. Nasıl öğretildiğini görmek için kısaca bir göz attım. Şöyle yazıyordu, kişi öncelikle nefesini ayarlamalı ya da nefes alıp vermelidir. Ardından iksir alanındaki qi'ye odaklanıp, bu qi'nin yükselip kollarına geldiğini düşünerek 15 ila 30 dakika meditasyonda oturmalıdır. Sonra eline fırça kalemi almalı ve siyah mürekkebe batırmalıdır. Ardından da qi'yi fırçanın ucuna yönlendirmelidir. Taşıdığı düşünce fırçanın ucuna ulaştığında, kişi yazmaya başlayabilir. Bu, insanları dolandırmak değil midir? Vay canına! Qigong, qi'yi belirli bir yere taşımak mıdır? O takdirde bizler yemek yemeden önce, bir süre meditasyonda oturmalıyız. Ardından elimize yemek çubuklarını alalım ve yemeği yemek için qi'yi yemek çubuklarının ucuna yönlendirelim. Buna da yemek qigong'u denebilir, öyle değil mi? Aynı zamanda ne yiyorsak, tamamen enerji olacaktır. Aslında sizlere bir örnek vermeye çalışıyorum. Qigong'u bu kadar yüzeysel bir şey olarak ele aldıkları için, ben buna qigong'u baltalamak diyorum. Bu yüzden, qigong böyle algılanmamalıdır.

Fakat dövüş sanatları qigong'una bağımsız bir qigong uygulaması gözüyle bakılabilir. Peki neden? Binlerce yıldır nesilden nesile miras kalmıştır ve xiulian'e yönelik teorisel bölümü ve kapsamlı uygulama metotları olduğu için, başlı başına bir sistem olarak kabul edilebilir. Bununla birlikte dövüş sanatları qigong'u, aynı zamanda, içsel gelişime yönelik uygulama yollarının en düşük seviyesine ait bir şey olarak kalmayı sürdürür. Sert Qigong metodu, sadece dövüşmeye yarayan yoğun bir enerji kütlesini üretmekten ibarettir. Bir örnek vereyim. Pekin'de bir öğrenci, Falun Dafa derslerimize katıldıktan sonra elleriyle hiçbir şeye dokunamaz hale gelmiş. Bir çocuk arabası satın almak için alışveriş yaparken, elleriyle sağlamlığını kontrol ettiği sırada, arabanın çat diye bir sesle kırıldığını görünce çok şaşırmış. Eve gidip bir sandalyeye oturduğunda, sandalyeyi de eliyle tutamamış. Dokunduğunda sandalye parçalanıyormuş. Bana neler olduğunu sordu. Bir takıntı geliştirmesini istemediğim için, nedenini söylemedim. Sadece bunun doğal bir olay olduğunu, doğal akışına bırakmasını, tamamen iyi bir şey olduğu için bununla fazla canını sıkmamasını söyledim. Bu yetenek iyi kullanılırsa, kişi bir kaya parçasını elleriyle toz haline getirebilir. Bu, Sert Qigong değil midir? Fakat o daha önce hiç Sert Qigong uygulamamıştı. İç gelişime yönelik xiulian uygulamaları, genelde bu tür olağanüstü yeteneklere yol açabilir. Xinxing'in kontrol altında tutulması zor olduğundan, bu tür yetenekler geliştirildiğinde, kullanmanıza genelde müsaade edilmez. Özellikle xiulian'in alt seviyesinde, kişinin xinxing'i henüz yükselmemişken, bu seviyede gelişmiş olan olağanüstü yeteneklerin görülmesine hiçbir şekilde izin verilmez. Zamanın geçmesi ve seviyenizin yükselmesi ile birlikte, bunlar artık bir işe yaramazlar ve verilmezler de.

Peki dövüş sanatları qigong'u tam olarak nasıl yapılır? Dövüş sanatları qigong'u uygulayan insanlar qi'yi hareket ettirebilir ve kontrol edebilirler. Fakat başlangıçta bunu yapmak o kadar da kolay değildir. Qi'yi kontrol etmek istemenize rağmen, bunu yapamazsınız. O halde ne yapacaksınız? Ellerinizi, kaburga kemiklerinizi, ayakları, bacakları, kolları ve başı çalıştırmak zorundasınız. Qi'yi hangi yolla çalıştırmalısınız? Bazı kişiler elleriyle veya avuç içleriyle bir ağaca vururlar. Bazı kişiler de elleriyle bir kayaya vurur -pat pat diye. En ufak bir çabada kanadıklarından, kemikler için ne kadar da acı vericidir. Qi hala kontrol edilemez. O halde ne yapılmalı? Kişi kollarını çevirmeye başlar ve kan dolaşımının kollarına doğru gitmesini sağlar; dolayısıyla kişinin kolları ve elleri şişer, onlar gerçekten şişerler. Bunun ardından bir kayaya vurduğunda, kemiklerin üzerinde bir siper oluşur. Kemikleri kaya ile doğrudan temas kurmadığı için, acı hissetmez. Uygulamasına devam ettikçe, ustası ona öğretir. Zamanın geçmesiyle birlikte, qi'yi nasıl kontrol edeceğini öğrenir. Fakat gerçek bir dövüşte rakibiniz sizi beklemeyeceği için, qi'yi kontrol etme yeteneği tek başına yeterli değildir. Elbette kişi qi'yi kontrol edebildiği zaman darbelere karşı koyabilir ve kendisine kalın bir sopa ile vurulduğunda acı hissetmeyebilir. Qi'yi vücudun belirli bir bölümüne yönlendirdikten sonra, orası şişer. Fakat qi başlangıçtaki en ilkel şeydir ve kişi uygulamasına devam ettikçe, yüksek enerji maddesine dönüştürülebilir. Bu dönüşüm tamamlandığında, qi yavaş yavaş, yüksek yoğunluğa sahip olan çok büyük bir enerji kütlesi biçimi kazanır ve bu gibi enerji kütleleri zekâya sahiptir. Aynı zamanda, o bir olağanüstü yetenek kütlesidir ve bu, onun olağanüstü bir yetenek olduğu anlamına gelir. Bununla birlikte, böyle bir olağanüstü yetenek, sadece darbe vurmak ve darbeden korunmak içindir. Hastalık tedavisi için kullanılırsa hiçbir işe yaramaz. Bu yüksek enerji maddesi başka bir boyutta var olduğu ve bizim alanımızda hareket etmediği için, orada bizim buradaki alanımızdan daha hızlı hareket eder. Diğer kişiye vurduğunuzda, gong'unuz zaten oraya varmış olduğundan, ne qi'yi yönlendirmeye ihtiyaç duyarsınız, ne de bunu düşünürsünüz. Bir kişiden gelen darbeyi savuşturmaya çalıştığınızda, gong zaten oraya varmış durumdadır. Ne kadar hızlı vurursanız vurun, her iki taraftaki zaman kavramı farklı olduğundan, o sizden daha hızlı hareket eder. Dövüş sanatları qigong'u uygulamak sayesinde kişi, Demir Avuç, Zincifre Avuç, Jingang Bacakları, Luohan Ayakları gibi sıradan insanların ustalıkları olan yetenekler geliştirebilir. Sıradan bir insanın, egzersizler yoluyla böyle beceriler elde edebilmesi mümkündür.

Dövüş sanatları qigong'u ile içsel xiulian arasındaki başlıca fark şudur: Dövüş sanatları qigong'u hareket halinde uygulama gerektirir. O yüzden qi deri altında hareket eder. Hareket halinde uygulama gerektirdiği için, kişi dinginlik durumuna giremez; ne de qi'si iksir alanına girebilir. Qi'si deri altında ve kasların arasında hareket eder. Bu yüzden, bedenini geliştiremez ya da kung-fu'nun yüksek seviyelerine doğru xiulian uygulayamaz. Bizim içsel uygulama yöntemimiz, dingin durumda uygulama yapmayı gerektirir. Normal xiulian yolları ise qi'nin, alt karın bölgesindeki iksir alanına girmesini gerektirir. Onlar, kişinin hayatını geliştirmesini ve yüksek seviyeli xiulian'i mümkün kılan hem dingin durumda uygulama yapmayı hem de kişinin bedeninin dönüşümünü gerektirirler.

Belki de dövüş sanatlarından bahseden romanlarda Altın Çanlı Kalpak, Demir Gömlek, yüz adım öteden kavak ağacına vurmak gibi tekniklerden söz edildiğini duymuşsunuzdur. Hafif kung-fu, kişinin uçarak bir yerden başka bir yere hızla gitmesini mümkün kılar. Hatta bazıları başka bir boyuta bile girebilirler. Böyle dövüş sanatları var mıdır? Elbette vardır, orası kesin. Fakat sıradan insanların arasında var olmazlar. Gerçekten bu derece yüksek seviyeli kung-fu konumu geliştirmiş olanlar, bunu halk arasında göstermezler. Böyle bir kişi yalnızca dövüş sanatları uygulamadığı ve tamamen sıradan insanların seviyesinin ötesine geçtiği için, kendisini içsel xiulian yoluna göre geliştirmek zorundadır. Ondan xinxing'ini koruması ve yükseltmesi ve maddi çıkarlar gibi şeyleri fazla önemsememesi istenir. Böyle bir kung-fu geliştirebilmiş olmasına karşın, o andan itibaren onu sıradan insanlar arasında artık keyfi şekilde kullanamaz. Etrafta onu görecek kimse olmadığında onu kullanması doğaldır. O romanları okurken, karakterlerin muhteşem bir kung-fu ile Tanrılar gibi bir görünüp bir kaybolarak savaştığını ve öldürdüğünü görürsünüz. Kitaplar böyle bir kişinin, bunu bir kılıç düellosu veya bir hazine ya da bir kadın için yaptığını anlatır. Bir düşünün: Bunun gibi gerçek kung-fu'ya sahip olan insanlar, onu içsel xiulian yoluyla elde etmemişler midir? Onu sadece xinxing gelişimi yoluyla geliştirmişlerdir ve çeşitli arzulardan olduğu kadar, ün ve çıkardan çoktan vazgeçmişlerdir. Nasıl olur da gidip başkalarını öldürebilirler? Para ve zenginliği nasıl olur da bu kadar önemseyebilirler? Bu kesinlikle mümkün değildir. Bunlar sadece sanatsal abartmalardır. İnsanlar sadece psikolojik olarak uyarılma peşindeler ve bu açlık uğruna yapmayacakları şey yok. Yazarlar da böyle bir zaaftan faydalanıyorlar; sizin arzularınızı ne tatmin ediyor ve sizi ne hoşnut ediyorsa onu yazıyorlar. Kitap ne kadar abartılı olursa, okumaktan bir o kadar hoşlanıyorsunuz. Fakat onlar sadece sanatsal abartmalardır. Gerçekten bu gibi bir kung-fu'ya sahip olanlar, onu bu şekilde kullanmazlar. Özellikle de, onları herkesin arasında sergilemezler.


GÖSTERİŞ DÜŞKÜNLÜĞÜ

Biz sıradan insanların arasında xiulian uyguluyoruz ve çok sayıda öğrencimiz, sahip oldukları birçok takıntıyı yok edemiyor ve bu takıntıların birçoğu onlara normalmiş gibi geldiğinden, onları fark edemiyorlar. Gösteriş yapmak gibi bir psikoloji her durumda görülebiliyor, hatta iyilik yaparken bile. Bazı insanlar şöhret, kişisel kazanç ve birazcık çıkar sağlamak için kendileriyle sıkça övünüyor olabilirler yâ da "Ben çok yetenekliyim, ben hiç kaybetmem." şeklinde gösteriş yapıyor olabilirler. Bizde de bu gibi durumlar var. Uygulamasını diğerlerine nazaran biraz daha iyi yapan, Göksel Gözü daha net gören veya egzersiz hareketlerini daha iyi yapan bazı uygulayıcılar da bunlarla gösteriş yapıyor.

Bazı insanlar: "Shifu Li'nin şöyle şöyle söylediğini duydum" der ve insanlar dinlemek için etrafına toplanır. Böyle bir kişi kendi yorumlarını da katarak ve süsleyip püsleyerek kulaktan dolma şeyler aktarır. Peki bundaki amaç nedir? Gösteriş yapmaktır. Dahası bazı kişiler büyük bir memnuniyetle, sanki diğerlerinden çok daha iyi biliyormuş gibi ve sanki çok sayıda uygulayıcımız onlar kadar anlamıyor ya da bilmiyormuş gibi ondan ona kulaktan dolma şeyler yayıyor. Bu şekilde davranmak ona doğal gelmektedir ve belki de o, ne yaptığının farkında değildir. Bilinçaltında gösteriş düşkünlüğü vardır. Yoksa etrafta kulaktan dolma şeyler yaymanın amacı ne olabilir ki? Bazı kişiler etrafta benim "dağlara geri döneceğimin" dedikodusunu yapıyor. Ben dağlardan gelmedim ki -neden dağlara dönmem gerekiyor? Başkaları da, birine bir şeyler söylediğimin ve ona ayrıcalıklı davrandığımın dedikodusunu yapıyor. Etrafta böyle haberler dolaştırmak ne gibi bir fayda sağlar? Hiç bir fayda sağlamaz. Fakat biz bunun, o kişinin gösteriş düşkünlüğünden kaynaklanan takıntısı olduğunu gördük.

Bir de benim imzamı isteyen bazı insanlar var. Bundaki amaç nedir? Hatıra olsun diye birinin imzasını saklamak, sıradan insanlara özgü bir alışkanlıktır. Eğer kendinizi geliştirmiyorsanız, imzamın size hiç bir yardımı olmayacaktır. Kitabımın her bir sözcüğü benim görüntüm ve Falun'dur ve her bir cümle benim tarafımdan söylenmiştir. İmzayı ne için istiyorsunuz? Bazı insanlar şöyle zannediyor: "İmza ile Shifu'nun mesajı beni koruyabilir." Hala mesajdan bahsediyorlar. Fakat biz mesajlar ile de ilgilenmiyoruz. Bu kitabın değeri hiçbir şey ile ölçülemez. Hala daha neyin peşindesiniz? Tüm bunlar bu takıntı ve saplantıların yansımalarıdır. Bir de benimle seyahat eden öğrencilerin davranışlarını gördükten sonra, onların iyi mi yoksa kötü mü olduklarını bilmeden, onları taklit etmeye çalışıyorlar. Aslında bir kişinin nasıl olduğu hiç önemli değildir; sadece tek bir Fa vardır. Sadece bu Dafa doğrultusunda hareket ederek meselenin gerçek özünü takip edebilirsiniz. Tıpkı başkaları gibi benimle çalışan insanlar da hiçbir özel muameleye tâbi tutulmamışlardır. Onlar sadece Araştırma Derneğinin üyeleridir. Bu takıntıları geliştirmeyin. Bu takıntıları geliştirdiğinizde, sıkça, Fa'ya bilmeden zarar veren bir rol oynayabilirsiniz. Uydurduğunuz sansasyonel bir söylenti, ihtilaflara dahi yol açabilir veya Shifu'ya daha yakın olarak fazladan bir takım şeyler duyma vs. beklentisi taşıyan bir öğrencinin takıntısını tetikleyebilirsiniz. Bunların hepsi aynı konu değil midir?

Böyle bir gösteriş psikolojisi daha başka nelere yol açabilir? Ben uygulamayı iki yıldır öğretmekteyim. Falun Dafa'yı uygulayan bazı eski öğrencilerimiz kısa bir süre içerisinde 'Gong Kilidinin Açılması' durumuna girebilir. Bazı öğrenciler ise aşamalı-Aydınlanma konumuna girecektir ve birden bire bu konuma gelecekler. Peki o halde neden olağanüstü yetenekleri daha önce ortaya çıkmadı? Bunun sebebi, sizleri derhal böylesi yüksek bir seviyeye yükseltmiş olmama rağmen, böyle bir şeyin yapılmasına izin verilmiyor olmasıdır, çünkü sıradan insanlara özgü takıntılarınız, saplantı ve tutkularınız tamamen yok olmamıştır. Elbette xinxing'iniz kayda değer şekilde yükselmiş bulunuyor, fakat birçok takıntı ve saplantı hala terk edilmemiştir. O yüzden, bu olağanüstü yetenekler sizlere verilmez. Bu aşama bittikten ve siz istikrarlı ve tutarlı bir hale geldikten sonra, derhal aşamalı-Aydınlanma konumuna getirileceksiniz. Bu aşamalı-Aydınlanma durumunda Göksel Gözünüz çok yüksek bir seviyede açılacak ve birçok olağanüstü yetenek geliştireceksiniz. Aslında sizlere şunu söyleyeceğim, gerçek anlamda xiulian uygulamaya başladığınızda, zaten birçok olağanüstü yetenek geliştirmeye başlamıştınız. O yükseklikteki bir seviyeye zaten ulaşmıştınız, dolayısıyla çok sayıda olağanüstü yeteneğe sahipsiniz. Son zamanlarda birçok uygulayıcımız böyle bir durumun içerisine girmiş olabilir. Ayrıca, xiulian uygulamasında yüksek bir seviyeye ulaşamayacak olan insanlar da vardır. Onların fiziksel olarak sahip oldukları şeyler -buna dayanıklılıkları da dâhil -önceden belirlenmiştir. Bu nedenle, bazı kişilerin Gong Kilitleri açılacak ve Aydınlanacaklar; çok düşük bir seviyede tamamen Aydınlanacaklar. Böyle kişiler olacaktır.

Böyle bir kişi ortaya çıktığında ona aydınlanmış yüce bir varlık gözüyle bakmamanızı anlatmak için bu konuya dikkat çekiyorum. Bu, xiulian için çok ciddi bir meseledir. Sadece bu Dafa'ya göre hareket ederek doğru olanı yapmayı başarabilirsiniz. Olağanüstü yetenekleri olduğu veya doğaüstü güçlere sahip olduğu için ya da bir şeyler görmüş olduğu için onu takip etmeyin ve dinlemeyin. Böyle yapmakla ona zarar verebilirsiniz. Ona zarar verirsiniz çünkü kendisinden hoşnut olma takıntısını geliştirir; en sonunda da her şeyini kaybeder ve geliştirdiği her şey kapatılır. Sonunda, en aşağıya kadar tamamen düşer. Bir kişi, Gong Kilidi açılmış olsa bile düşebilir. Eğer kişi kendisini gerektiği şekilde kontrol edemezse, Aydınlanmasının ardından bile düşebilir. Bir Buda bile kendisini gerektiği şekilde kontrol edemezse düşebilir -değil ki sizin gibi sıradan insanlar arasında bulunan bir uygulayıcı! O yüzden, ne kadar olağanüstü yeteneğe sahip olursanız olun veya olağanüstü yetenekleriniz ya da doğaüstü güçleriniz ne kadar kudretli olursa olsun, kendinizi iyi bir şekilde kontrol etmek zorundasınız. Geçenlerde burada oturan, bir an için ortadan kaybolup ardından yeniden ortaya çıkan biri vardı. Aynen öyle! Hatta ortaya daha büyük doğaüstü güçler de çıkabilir. Gelecekte kendinizi nasıl kontrol altında tutacaksınız? Bizim öğrencilerimiz ve uygulayıcılarımız olarak, bu şeyler gelecekte ister sizin ister başkalarının başına gelsin, bunlara tapmamalı veya bunların ardından gitmemelisiniz. Düşünceleriniz bir kez değişirse derhal mahvolur ve düşersiniz. Muhtemelen siz ondan daha yüksek seviyelisiniz fakat henüz olağanüstü yetenekler ortaya çıkarmadınız. En azından bu konuda düşmüş olursunuz. Dolayısıyla, bu konuya özellikle dikkat edeceğinizden emin olmalısınız. Böyle bir durum ileride meydana geleceği için, bu konuyu çok büyük öncelik vererek ortaya koyduk. Ortaya bir kez çıkarsa, kendinizi iyi bir şekilde kontrol edemezseniz olmaz.

Gong'unu geliştiren ve Gong Kilidi açılan ya da tam anlamıyla Aydınlanan bir uygulayıcı da kendisini özel bir kişi olarak görmemelidir. Gördükleri, kendi seviyesi ile sınırlıdır. Kişinin uygulaması bu aşamaya ulaşmıştır, bu onun anlama kapasitesinin, xinxing ölçütünün ve bilgeliğinin, sadece o aşamaya kadar ulaşabilmiş olduğu anlamına gelir. Bu yüzden, büyük bir ihtimalle yüksek boyutlarda neler olduğuna inanmaz. Tam olarak bu nedenden dolayı inanamaz, gördüklerinin mutlak olduğuna ve bundan ibaret olduğuna inanması ona bunu düşündürür. Gerçekte ise hala kat edecek çok yol vardır çünkü onun seviyesi sadece orası ile sınırlıdır.

Bazı kişiler, xiulian'de daha öteye gidemeyecekleri için Gong Kilitleri bu seviyede açılacaktır. Netice itibarı ile Gong Kilitleri açılacak ve sadece bu seviyede Aydınlanacaklar. Gelecekte uygulamasını tamamlayacak olanlar arasında, bazıları küçük dünyasal yollarda aydınlanacak, bazıları farklı seviyelerde aydınlanacak, bazıları ise Doğru Meyve Konumunu tamamladığında aydınlanacak. Fakat sadece Doğru Meyve Konumunu elde edebilen kişiler en yüksek seviyelerini başarmış olacak, farklı boyutlardaki şeyleri görebilecek ve kendilerini o boyutlarda gösterebileceklerdir. Hatta Gong Kilitleri açılan ve küçük dünyasal yolların en aşağı seviyesinde aydınlananlar bile bazı boyutları ve aydınlanmış varlıkları görebilecekler; ve ayrıca onlarla iletişim de kurabilecekler. O zaman geldiğinde kendinizden çok fazla hoşnut olmamalısınız. Küçük dünyasal yollarda Gong Kilidinin açılması ile Doğru Meyve Konumunu tamamlayamazsınız. Bu kesindir. O halde bununla ilgili ne yapılabilir? Onlar sadece bu seviyede kalabilirler. Eğer uygulamalarına daha yüksek boyutlara doğru devam etme isteği taşırlarsa, bu daha sonraki bir zaman ile ilgili bir konu olacaktır. Yalnızca bu yüksekliğe kadar gelişim gösterebilecekleri için, gonglarını hala kilitli tutmanın ne anlamı var? Kendilerini bu şekilde geliştirmeyi sürdürseler bile daha fazla ilerleme kaydetmeyi başaramayacaklar. Dolayısıyla Gong Kilitleri açılacak çünkü kendilerini artık son noktaya kadar geliştirmişlerdir. Böyle birçok kişi olacaktır. Ne olursa olsun, xinxing'inizi korumak zorundasınız. Sadece Dafa'ya göre hareket etmek gerçek anlamda doğru olan yoldur. Elde ettiğiniz olağanüstü yetenekler ve açılmış olan gong'unuz, Dafa içerisinde uygulanan xiulian sayesindedir. Eğer Dafa'yı ikinci plana atıp, olağanüstü güçlerinizi birinci plana koyarsanız veya Aydınlanmış bir kişi olarak şu veya bu şekilde kendi anladıklarınızın doğru olduğuna inanır, kendinize yüce gözüyle bakar ve kendinizi Dafa'dan bile üstün görürseniz, o andan itibaren aşağı doğru düşmeye başladığınızı, tehlikede olduğunuzu ve sürekli olarak daha da kötüye gideceğinizi söyleyebilirim. O zaman kendinizi gerçekten sorunların içinde bulursunuz ve xiulian uygulamanız başarısızlıkla son bulur. Yapılması gerekenler doğru yapılmazsa düşersiniz ve xiulian uygulamanız boş yere olur.

Ayrıca size şunu söyleyeyim: Bu kitabın içeriği, birkaç dersimde açıklamış olduğum Fa'nın birleştirilmesinden gelmektedir. Her şey benim tarafımdan öğretildi, her cümle benim tarafımdan söylendi. Her söylenen, kelime kelime ses kayıtlarından yazıya geçirildi. Öğrencilerim söylediklerimi kasetlerden kelimesi kelimesine alıp yazıya dökmek için bana yardım ettiler. Daha sonra onları defalarca okuyarak yeniden gözden geçirdim. Bu kitapta yazılanların hepsi bana ait olan Fa'dır ve öğrettiğim Fa sadece budur.