LUNYÜ

Dafa, Yaratıcının bilgeliğidir. O, cennetlerin, dünyanın ve evrenin üzerine kurulu olduğu, yaradılışın kökenidir. O, kozmik vücudun her bir var oluş düzleminde kendisini farklı şekilde gösterir iken, var olan en küçükten, en ama en büyüğe kadar her şeyi kapsar. Kozmik vücudun derinliklerinden başlayarak, en küçük parçacıklar ilk belirir, onları küçükten büyüğe doğru sıralanmış, katman katman sayısız miktarda parçacık takip eder ve onlar insanoğlunun biliyor olduğu daha dış düzlemlere -atomlara, moleküllere, gezegenlere ve galaksilere- ve ötesine, daha da büyük olanlara dek uzanır. Farklı büyüklükteki parçacıklar, kozmik vücudun her yerine yayılmış farklı büyüklükteki yaşamları ve aynı zamanda farklı büyüklükteki dünyaları oluşturur. Farklı düzlemlerdeki herhangi bir parçacık üzerindeki canlılar, bir sonraki daha büyük düzlemin parçacıklarını, kendi gökyüzlerindeki gezegenler olarak algılarlar ve bu durum her bir ve de tüm düzlemler için geçerlidir. Bu durum, evrendeki tüm düzlemlerde bulunan canlılar için sonsuza kadar devam ediyor gibi gözükür. Dafa, zamanı, boyutu, çok sayıda canlı türünü ve her şeyi yaratmıştır; var olan her şeyi kapsar ve hiçbir şeyi dışında bırakmaz. Bütün bunlar ise, Dafa'nın "Doğruluk, Merhamet, Hoşgörü" karakterlerinin farklı düzeylerdeki somut tezahürleridir.

İnsanoğlunun evreni ve yaşamı keşfetme metodu ne kadar gelişmiş olursa olsun, elde edilen bilgi, insanoğlunun içinde yaşamakta olduğu, evrenin düşük bir seviyesindeki bu tek bir boyutun belirli kısımları ile sınırlıdır. Tarih öncesi insanoğlu, var olan birkaç medeniyet süresince sürekli diğer gezegenleri keşfetmeye çalıştı, fakat ne kadar yükseğe ve uzağa ulaşırlarsa ulaşsınlar, insanoğlunun bulunduğu boyuttan ayrılmayı asla başaramadılar. İnsanoğlunun evrenin gerçek tezahürünü gerçek anlamda bilmesi imkânsızdır. İnsanoğlu evrenin, zaman alanlarının ve insan bedeninin gizemlerini anlayabilmek isterse, sadece doğru Fa içinde xiulian uygulamalı, doğru aydınlanmaya ulaşmalı ve var oluş seviyesini yükseltmelidir. Xiulian uygulamak, ahlâkın ve karakterin yükselmesini sağlayacaktır, gerçek anlamda doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırt edip, insanoğlunun seviyesinden çıkmayı ve aynı zamanda da gerçek evren, farklı düzlemler ve de farklı boyutlardaki yaşamlar ile temasa geçmeyi sağlayacaktır.

Genellikle insanlar bilimde ilerlemenin amacının hayatımızı kolaylaştırmak olduğunu iddia ederlerken, aslında onu kontrol eden teknolojik rekabettir. Ve bilimdeki ilerleme çabaları birçok durumda insanlar Tanrı'yı dışladığında ve kendilerine hâkim olmalarını sağlayan ahlaki normları terk ettiklerinde kendilerini gösterirler. Dolayısıyla geçmişteki insan medeniyetleri bu sebepten dolayı defalarca yok edilmiştir. Ancak insanların keşifler süreci sadece fiziksel dünya ile sınırlı olmakta ve şekil olarak bir konu farkına varılana kadar incelenmemektedir. Bu arada, insanoğlunun yaşadığı bu boyutta elle dokunulamayıp gözle görülemeyen, fakat nesnel olarak var olan ve kendisini de insanoğluna açık ve net bir şekilde yansıtan maneviyat, inanç, Tanrısal sözler ve mucizeler dâhil tüm olgulara gelince, insanlar Tanrıyı dışladıkları için bunları tabu olarak kabul ettiler.

Eğer insanoğlu ahlâki bir temele dayanarak insani karakterini ve düşünce şeklini yükseltebilirse, o durumda insan toplumundaki medeniyet daha uzun süre kalabilir, hatta insan dünyasında, mucizeler tekrar gerçekleşebilir. Geçmişte defalarca, Tanrısal var oluşun güçlü bir şekilde özümsendiği kültürler bu dünyada belirdi ve bu da, insanoğlunun yaşam ve evren hakkındaki gerçeği daha doğru olarak anlamasını sağladı. İnsanlar, Dafa'nın bu dünyada kendini gösterdiği şekle gereken hürmeti ve saygıyı gösterdikleri zaman, onlar, ırkları veya milletleri mutluluk, şan ve şereften yararlanacaklardır. Göksel vücut, evren, yaşam, tüm canlılar ve maddelerin tamamı, Dafa -evrenin Yüce Yol'u- tarafından yaratılmıştır; eğer yaşamlar ondan saparlarsa, gerçek anlamda yozlaşacaklardır. Hangi insan Dafa'ya uyarsa, o kişi, gerçekten iyi bir insan olacak ve sağlık ve mutluluğa sahip olup, mükâfatlandırılacaktır. Eğer bir xiulian uygulayıcısı olarak Dafa'yı özümserseniz, o zaman siz Tao'yu elde etmiş bir kişisiniz --Aydınlanmış bir varlıksınız demektir.

Li Hongzhi,

24 Mayıs 2015