Ne evrenin enginliği ne de kozmik vücudun devasalığı insanoğlu tarafından hiçbir zaman araştırma yoluyla bilinemeyecektir. Aynı şekilde, maddenin aşırı derecedeki küçüklüğü de insanoğlu tarafından hiçbir zaman gözlemlenemeyecek veya ölçülemeyecektir. İnsan vücudunun derinliği öyledir ki, sadece yüzeyi eşeleyebilen insan bilgisini aşar. Hayat o kadar karmaşık ve çeşitlidir ki, insanoğlu için sonsuza dek bir gizem olarak kalacaktır.

24 Eylül 1995

Kötü bir insan, kıskançlıktan oluşur. Bencilliği ve öfkesi ile sözde "adaletsizlik"ten yakınır.

İyi bir insanın kalbinde her zaman şefkat vardır. Hoşnutsuzluk ve nefretten yoksun olarak, zorluğu sevinç olarak görür.

Aydınlanmış bir kişinin hiçbir takıntısı yoktur. O sessizce yanılsamanın içinde kaybolmuş olan dünya insanlarını izler.

25 Eylül 1995

O, sıradan insanların kederlerini ve sevinçlerini göz önüne almaz

O, bir uygulayıcıdır.

O, dünyasal kayıp ve kazanca takıntısı olmayandır

O, bir Luohan'dır.

Mayıs 1995