Xiulian Sürecinde Seviyeler

Bir kişinin uygulama seviyesi, xiulian uygulayan herkesin bilmesi gereken bir şey olmaktan ziyade, bazı uygulayıcıların xiulian sürecinde anlamaya başladıkları bir şeydir. Birçok uygulayıcı bunu, aydınlanma durumuna ulaştığı zaman veya Üç Diyar İçindeki Fa xiulian uygulamasını geçtikten sonra [yüksek bir seviyede] bilecektir. Bilen kişiler, vücutlarından çıkan gong'un renginden seviyelerini ayırt edebilirler. Bu, kişinin gong sütunundan veya vücudun kendisinden ayırt edilebilir. Üç Diyar İçindeki Fa xiulian uygulamasında, ilk olarak ortaya çıkan gong kırmızıdır; kişinin seviyesi yükseldiğinde turuncuya, sonra sarıya ve daha sonra da yeşile vs. dönüşür -içerisinde dokuz rengin tümü bulunmaktadır: kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit mavisi, eflatun, renkli ve şeffaf. Hangi seviyede olduğunuzu görmek için tek bir bakış yeterlidir. Eğer şeffaf bir vücuda ulaşmışsanız ve yukarı doğru kendinizi geliştirmeye devam ediyorsanız, Üç Diyar Ötesindeki Fa xiulian uygulaması yapıyor olursunuz. Göksel bir mertebe elde etmiş ve Luohan Fa uygulamasının ilk aşamasına başlamış olursunuz. Üç Diyar Ötesindeki Fa xiulian uygulaması yapıyor olmak, Üç Diyarı aşmış olduğunuz ve artık reenkarnasyona tâbi olmadığınız anlamına gelmektedir. Eğer uygulamanızı bu seviyede bitirirseniz, siz bir Luohan'sınızdır. Eğer uygulama yapmaya devam ederseniz, o zaman yüksek Luohan mertebesinde uygulama yapıyor olursunuz ve bu seviyenin de bir renklendirmesi vardır. Fakat buradaki kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit mavisi ve eflatun, Üç Diyar İçindeki Fa xiulian uygulamasındaki renklerden farklıdır. Üç Diyar İçindeki Fa xiulian uygulamasındaki renkler yoğundur ve insanlarınkine benzer. Fakat Luohan seviyesinde onlar kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit mavisi, eflatun, renkli ve şeffafın yarı-saydam tonlarıdır. Daha fazla uygulama yapıldığında ise dokuz renk setinden daha fazlası vardır; aradaki fark ise onların daha enfes, daha güzel olmalarıdır. Bu şekilde durmaksızın devam eder. Bir kişinin uygulamasında nerede olduğu böylece ayırt edilebilir.

Fakat insanların bunları görmelerine izin verilmez ve olaylar sıradan insanlara pek de görünür değildir, çünkü bu bir kavrama (wu) meselesidir. Eğer vücudun geliştirdiği şeyler açık bir şekilde gösterilseydi, kavramak için geriye ne kalırdı? Herkes xiulian uygulamak ister ve herkes bunu yapardı. Kim yapmazdı ki? Her şey çok gerçek olurdu. Affedilemeyecek günahları olanlar bile -ne kadar düzeltilemez olurlarsa olsunlar- öğrenmeye gelirdi. "Kavramak" diye bir konu artık var olmazdı. Ve eğer durum bu olsaydı, xiulian uygulaması imkânsız olurdu. Bazı insanlar: "Gözlerimi açık tutacağım ve eğer her şeyi net bir şekilde görürsem öğreneceğim." derler. Fakat bu bir işe yaramaz. Eğer böyle bir kişi her şeyi kristal berraklığında görebilseydi, bu onun xiulian uygulama ihtimalinin sonu olurdu. O kişinin uygulama yapmasına izin verilmezdi. Bunun sebebi şudur: kişi bu yanılsama ortamından, kavrama yoluyla kurtulmak zorundadır ve sadece bu, xiulian olarak kabul edilir. Eğer kişi, tüm kavrayışa ulaşabilse ve her şeyi görebilseydi, onun uygulama yapmasına izin verilmezdi. Peki, neden? Çünkü o kişi uygulama yapsaydı bu sayılmazdı, çünkü bu kişi, [xiulian uygulaması hakkında anlatılan] her şeyin gerçek olduğunu görmüş olurdu. İnsanların sahip olduğu anlaşmazlıkların asıl sebebini görür ve insanları suiistimal eden kişilerin, onlara erdem verdiğini görürdü. Eğer gerçek gözlerinin önünde tam olarak ortaya konsaydı, elbette ki xiulian uygulamaya başlardı. Fakat bu, xiulian uygulamak olarak kabul edilebilir mi? Bu durum, bir şeylerin alınmak üzere ortaya konması anlamına gelecektir. İnsan takıntıları bu şekilde ortadan kaldırılamaz.

Bir kişi, anlaşmazlıkların ortasında insani takıntılarını yok ederken kendi anlayışlarına kavuşmak zorundadır. Bu kişi her şeyi kristal berraklığında görmeyi başarabilseydi, bu xiulian olmazdı. Bir Buda'nın seviyesini yükseltmesi neden zordur? Çünkü o hiçbir anlaşmazlığa sahip değildir ve her şeyi net bir şekilde görmektedir. O nasıl xiulian uygulayabilir? Onun açısından xiulian uygulamak zordur. Sıradan insanların arasına gidip xiulian uygulamak istemelerinin sebebi, işte budur. Kişi sadece yanılsama içinde xiulian uyguladığında hızlı bir şekilde yükselme mümkün olur. Bununla birlikte, bazı insanlar xiulian uygularken ufak tefek şeyler görebilirler, bu mümkündür. Fakat detaylar elbette ki hiçbir insana gösterilmez.

Bir kişi xiulian uyguladığı zaman, kavrama konusu en başından sonuna kadar daima geçerli olacaktır ve kişi bir yanılgının ortasında xiulian uygulamak zorundadır. Batı, inanca değer verir ve başından sonuna kadar bu konu üzerinde durur. İnanç olmadan, her şey boşunadır. İnancınız olduğu sürece [Tanrıdan] gelen bir cevap olacaktır. Bazı insanlar İsa'nın görüntüsü önünde tövbe ederken, zihinlerinde gerçekten de İsa'nın kendilerini dinlediğini hissediyor ve sorularına cevap veren biri olduğunu seziyorlardı. Batı'daki xiulian uygulama yöntemi budur. Dini inanç, bir tür xiulian uygulamasıdır. İsa, takipçilerini kendi göksel krallığına almaya hazır olduğunda, eğer kişinin vücudu enerjiden ve gong'dan mahrumsa bu kişi Cennete giremezdi. Bununla birlikte kişinin insanlar arasındayken biçimlendirdiği kötü düşünceler ve vücudunda taşıdığı karma, evrenin yüksek seviyelerdeki özel niteliğinin o kişiyi sınırlamasına yol açardı ve kişi gerçekten çok kötü bir insan ise oraya gittiğinde, [geriye hiçbir şey kalmaksızın] hem vücudu hem de ruhu dağılırdı. Böyle bir şey imkânsızdır. Dolayısıyla, gong olmadan hiçbir işe yaramaz. O nedenle, bu kişinin inancı arttıkça, günah çıkarttıkça, durmadan ilerlemeye ve iyi bir insan olmaya çalıştıkça, gong diğer tarafta bu kişi için oluşturulmaktaydı. Bu kişi gong geliştirdiği halde bu ona söylenmezdi, çünkü [Batı'da] sadece iyi bir insan olmayı öğretmişler ve gong hakkında herhangi bir şey öğretmemişlerdi. Aynı şey Budist keşişler için de geçerlidir. Onlar [qigong tipinde] herhangi bir egzersiz yapmazlar, peki o halde nasıl gong geliştiriyorlar? Onların gong'u, gong'a sahip oldukları kendilerine söylenmeden gelişir.