Budist ve Taoist

Taoist okul uygulamaları, kişinin tek başına gerçekleştirdiği xiulian yöntemini uygular; Taoist dini diye bir şey var olmamalıdır. Aslında Taoist dini, yakın tarihte gerçekleşmiş reformların bir ürünüdür. Tarih öncesi hiçbir dönemde, Taoizm dini diye bir şey yoktu. Bunun sebebi şudur: Taoist okul bütün canlılara kurtuluş sunmayı amaçlamaz; ondan ziyade, tek başına xiulian uygulamayı ve sükûnet uygulamasını öğretir. Bu yüzden de, Zhen anlayışını uygular. Uygulamasında, Zhen, Shan ve Ren'in, Gerçeklik kavrayışına odaklanır; kişinin asıl doğasını Zhen uygulayarak geliştirir ve orijinal ve de gerçek olana dönmeyi arzular. Tao, xiulian uygulamasının sükûnet içinde yapılmasını dikte eder. Dolayısıyla, [Taoist okul] canlıları geniş çapta kurtarmak konusunda gerçekten de hiçbir istek taşımaz. Bir Taoist, uygulamasını bitirdiğinde, gezgin bir Tanrı yâda etrafta dolaşan bir ölümsüz olacaktır. Cennetlerde de tıpkı buradaki gibi dağlar ve sular bulunmaktadır ve o, bu gibi bir dağda kalacaktır. Taoist dini, aslında sıradan insanların takıntılarından doğmuştur. İnsanlar şöhret ve kişisel çıkarlar için can attıklarından dolayı, bir araya gelip gruplar oluşturmaya ve bir tür güç odağı şekillendirmeye yatkındır. O yüzden, bu gibi şeyler ortaya çıkma eğilimindedir.

Gerçekte ise, Taoist dini diye bir şey var olmamaktadır. Bir Taoist, öğrencisine tek başına uygulama yapmayı öğretir. Taoist dini, yaratılmış olmasına ve birçok öğrencisi bulunmasına rağmen, hepsi gerçek öğretiyi almaz. Eğer bir usta iyi bir öğrenci bulursa, ona gerçek şeyleri öğretecektir. Ve eğer iyi öğrenciler yoksa pervasız ve kolay bir hayatı tercih edecek ve ne yapmak isterse onu yapacaktır. [O bunu yapabilir] çünkü Tao'ya ve onunla gelen gerçek özgürlüğe ulaşmıştır.

Budist, Budist'tir; Taoist ise Taoist. Bu iki okulun öğretilerini karıştırmak gibi bir durum söz konusu olamaz. Fakat bizim uygulamakta olduğumuz şey gerçekten muazzamdır. Bizim uygulamamız evren üzerine kuruludur ve her şeyi kuşatmaktadır. Bizim temelimiz Budist okula dayanır ve sahip olduklarımız [ister ana ilkelerimiz olsun ister karakteristiğimiz] Budist'tir. Fakat bu Fa, hem Budist olanı hem de Taoist olanı aşar. Farklı seviyelerde farklı anlayışlar bulunur ve farklı seviyelerde farklı tezahürler ortaya çıkar. Falun Cennetinde olanlar, kendi bilgilerine sahiplerdir. Falun Cennetinin ötesinde ise daha yüksek seviyeli bilgi bulunmaktadır ve daha da yukarıda, bilginin daha da yüksek seviyeli biçimleri var olmaktadır.

Başka bir konu daha var; şöyle ki, tarih öncesi çağlara ait olan Tanrılar konusu. Bu konuyu günümüz uygulayıcıları ile konuşmanın herhangi bir faydası yoktur, çünkü bu onlar için akıl almaz, ulaşabileceklerinin ötesinde bir konudur. İşte bu sebepten dolayı sadece Budist ve Taoist okullarından bahsediyorum. Çok yüksek bir seviye hakkında konuşmak işe yaramaz; insanlar o gibi şeyleri kabul edemez. Bilmelerine de izin verilmez.