Bir Buda'nın Yaptığı Şey İnsanları Kurtarmaktır,

Kutsamak veya Korumak Değil


Buda Okulu insanların zengin olmalarına yardım etmek gibi bir şey ile asla ilgili değildir. Hastalık, karma yüzünden oluşur. Bu nedenle, Buda Okulu insanlara sağlıklarını nasıl geri kazanacaklarını da göstermemiştir. Sakyamuni'nin öğretisi "yazgılı yaşamları geniş çapta kurtarmak"tan bahsederken, sıradan var oluşun zorluklarından insanları kurtarmayı ve onları karşı kıyıya, nirvana'ya ulaştırmayı kastediyordu. Buda Sakyamuni'nin öğrettiği şey buydu. Sizin cennetsel bir krallığa yükselmeniz ile ilgiliydi. Aynı şey İsa'nın öğrettiği şey için de geçerliydi ve her ikisi de birbirlerinden daha yüksek seviyeli değildi. Bunu sadece modern insanlar anlamıyorlar. Buda'nın insanları nasıl kutsayıp koruyabildiğinden, hastalıklarınızı nasıl iyileştirebileceğinden, sizi nasıl zengin edebileceğinden, yüce aydınlanmış varlıkların ne denli sınırsız bir güce sahip olduğundan ve insanları kurtarabildiklerinden bahsediyorlar. Sıradan insanlar bir Buda'nın kurtuluş sunmasını "korunmak ile karıştırıyor ve ardından da Buda'dan kutsama, korunma ve zenginlik istiyorlar; Buda'dan kendilerini iyileştirmesini istiyorlar vs. Fakat Budalar aslında bu gibi şeyler ile asla ilgilenmezler. Bu, modern insanların yozlaşmış düşüncelerinden kaynaklanan çarpık bir düşüncedir ve dejenere edilmektedir. Budist sutralar da aslında bu tipte hiçbir şeyi ima etmemiştir. Bu nedenle sık sık bu konudan bahsederim ve size tütsüler yakıp Buda'ya zenginlik umuduyla dua ettiğinizde, Buda'nın zengin olup olmamanızla azıcık bile ilgilenmediğini söylerim.

Siz Buda'ya bu şekilde dua etmek istiyorsunuz, fakat bir Buda sizin zenginlik elde etmenizle kesinlikle ilgilenmez. Tam tersine, o sizden hırsınızı yok etmenizi ister. Eğer günlük hayatınızda geçim sıkıntısı çekiyorsanız, o zaman size maddi imkânlar sağlayabilir, fakat bunu sadece sizin kişisel güvenliğinizi sağlamak için yapar. Eğer zengin olmanız gerekmiyor ise sizi zengin yapmaz. Ve Budalara göre hastalık, kişinin geçmiş yaşamından yâda yaşamlarından borçlu olduğu karmanın bir sonucudur. Bazı insanlar Buda heykelinin önünde para arayışı içerisinde yerlere kadar secde ettikleri zaman, bunun neticesi olarak gerçekten de para elde edebilirler. Fakat elde ettikleri zenginlik aslında ne türden bir zenginliktir? O heykelin üzerinde herhangi bir Buda yoktu. O, tapınma yoluyla ortaya çıkmış sahte bir Buda'dır. Veya kendini oraya yerleştirmiş bir tilki, bir yılan, bir sansar vs. olabilir. Aslında, siz ona taptığınız ve ondan para istediğiniz için para kazanmanıza yardım etmiştir. Fakat eğer sizin para kazanmanıza izin vermiş ise bunun bağlayıcı unsurları da bulunmaktadır. Evrende bir prensip vardır, şöyle ki: kayıp yoksa kazanç yoktur. O, bu prensipten faydalanır, çünkü bir insan vücuduna sahip olmayı istemektedir. Kişi para için ona tapmaktadır, böylece [o da şöyle der]: "Aynen devam et!" Eğer kişinin kendisinde taşıdığı şeyler iyi değilse, onu geri çevirir ve o kişi hiç para kazanamaz; bu kişinin tapınması yanıtsız kalacaktır. Eğer vücudunuzun iyi şeyler taşıdığını anlarsa, para elde etmenizi sağlar, çünkü o durumda iyi olan şeyleri sizden alabilecektir. Eğer para istiyorsanız tabii ki, onu size verecektir. Fakat söz konusu kişi bütün bunların farkında değildir ve kaybettiği şeyler muhtemelen dönüşü olmayan bir şekilde elinden gitmiştir. Bir insan, birden fazla hayat yaşar ve [bu tip bir tapınmanın ardından] kişinin bir daha sefere daha perişan bir hayat yaşayacak olması muhtemeldir.