Son Kalpa'da İnsanlık

Dünyadaki birçok gerçek din artık insanları kurtaramaz. Bunun sebebi, bazı orijinal, gerçek dinlere ait olan kutsal yazıların sonraki nesiller tarafından değiştirilmiş olmasıdır; onların doktrinleri daha sonra gelenler tarafından yanlış yapılandırılmıştır ve şu anda onlara çalışma alanları olarak bakılıyor. Örneğin, Budizm'e bir felsefeymiş gibi çalışılıyor. Modern bilim ile açıklanamayan kısımları, eski dönem insanlarının kurguları veya yobazlıklarının yansımasıymış gibi açıklanıyor. Keşişler ve rahipler sadece metinleri okuyorlar ve xiulian uygulama görevini yerine getiremiyorlar. Manastırlar ve tapınaklar, pozisyon için kavga edilen ve aldatmacaların olduğu, toplumun küçük bir evreni haline gelmiş durumda. Hatta bazı keşişler Budizm'in bu acınacak durumundan faydalanarak kar elde ediyorlar; takıntıları o kadar fazla ki sıradan insanlarla bile mukayese edilemezler. Böyle olunca, kendilerini dahi zorla kurtarabileceklerdir -ki bırakın başkalarını. Ayrıca, sutralar hakkındaki azıcık bilgilerini ve kendi kişisel düşüncelerini işleyip, Budist sutraları ve kutsal metinleri yorumlayarak ve ahlâksızca kitaplar yazarak insanları yanlış yola sevk eden bazı ünlü Budist keşişler ve Taoist rahipler de var. Yüce aydınlanmış varlıkların sözcüklerinin içinde çok derin anlamlar var olmaktadır ve onlar, uygulayıcılar durmadan yükseldikçe, ulaştıkları her bir seviyede ve âlemdeki Buda Fa'nın rehberliğini aktarabilirler. Yüce aydınlamış varlıkların orijinal sözcüklerini değiştiren her eylem, Fa'yı baltalamak anlamına gelir.

İnsanların sutralar ve kutsal metinleri anlamasına yardımcı olma niyeti taşıyan o açıklamalar, Buda'nın sözlerinin altında yatan gerçek anlamdan radikal bir şekilde saptı. Onlar tamamen farklı şeylerdir. O yazarların kavramış olduğu o küçücük şeyler, sadece kendilerine ait ve sıradan anlayıştan birazcık daha yüksek seviyeli olan bir kavrayıştan ibarettir; onlar o yükseklikteki seviyelere dek kendilerini geliştirememiş oldukları için daha yüksek seviyelerdeki anlamlar hakkında hiçbir şey bilmezler. Eğer Rulay seviyesine ulaşamamışlar ise Rulay'ın sözlerinin gerçek ve yüksek seviyeli anlamlarını nasıl olur da bilebilirler? Onların yazdıkları şeyler, yalnızca Fa'yı baltalama işlevi görür ve insanları kurtaramaz. Ün ve kazanç için yazılan bu gibi kitaplar, Budist disiplinlerde kendini geliştiren kişileri, yazarın düşünce çerçevesine doğru sürükler. Bazıları ise dinin, günümüz toplumunun isteklerini karşılaması gerektiğini savunacak kadar ileri gidiyor ki, bu da dinin özünü değiştirmektedir. Buda Fa, değişmez ve sarsılmaz bir Cennetsel Prensiptir. Kişi, insanoğlunun Buda Fa'yı takip ederek yükselmesini mümkün kılacağına, Buda Fa'yı insanların ahlâki olmayan yollarına uydurmaya çalıştığında, edindiği karmanın ve günahın ne denli büyük olduğunu gayet iyi tahmin edebilir. Budist sutralarını ahlâksızca yorumlayarak kitaplar yazan kişiler, gerçek Fa'ya şiddetli engellemeler yaratmıştır ve aslında onlar çoktan Cehenneme mahkûm edilmişlerdir.

İnsanlar, birçok yaşamları boyunca çok sayıda yanlış şeyler yaparak, büyük miktarda karma biriktirmişlerdir. Bu durum, onların doğru inanç eksikliğine bağlanabilecek bir faktördür. Geçmiş yaşamında xuilian uygulayan kişiler vardır; uygulamalarını iyi yapamamış ve başarısız olmuşlardır. Bu kişiler çeşitli takıntılarını üstlerinden atamamış, fakat birtakım kutsamalar elde etmişlerdir. Sonradan insan olarak tekrar reenkarne olduklarında, genellikle "süper normal" yeteneklere sahip olurlar ve Göksel Gözleri ile diğer boyutlar içerisinde bulunan düşük bir seviyede, birtakım önemsiz şeyleri görebilirler. Ardından, insana has olan şöhret ve çıkar elde etme tutkusu ile sürüklenerek, dini bir grup başlatırlar. Görünüşte tamamen insanlara iyi olmayı öğretirler, fakat kalplerinde barındırdıkları şey şöhret ve çıkara olan özlem ve de sözü edilemeyecek olan niyetlerdir. Yüce aydınlanmış varlıkların insanları götürebilecekleri kendilerine ait cennetleri (cennetsel krallıkları) bulunmaktadır. Fakat bu kişiler insanları nereye götürebilirler? Aynı şey sahte qigong ustaları için de geçerlidir. Bazıları bir Buda olmak istemiştir, bazıları ise geçmiş yaşamlarında Buda olduğunu düşünmüştür. Ayrıca bu qigong ustalarına, "şu veya bu nesilden büyük usta" diyerek övgüler yağdıran ve hayvanlar tarafından ele geçirilmiş insanlar da var. Bunun ardından, bu sahte qigong ustaları kendilerinden çok hoşnut hale gelmişlerdir; fakat bu durum tamamen kendini kandırmaktır. Bu gibi kişilerin tamamı, buraya dünyayı alt üst etmek için gelen şeytanların reenkarnasyonlarıdır.

Şeytan, insan dünyasını tamamen bir karmaşaya dönüştürmüştür. Sahte dinler, tarikatlar ve reforma uğramış birçok din, yüzyıllardır yayılıyor ve gerçeği sahteden ayırmak zordur. Tarikat ve şamanik olan bu uygulamaların öğretileri çok kötü olsa bile, onlara inanan ve liderlerini kutsal sayan kişiler hala var. Bu, bize insanların değerlerinin kaybolduğunu göstermiyor mu? Peki, insanlar niçin bu şeytani dinler ile ilgileniyorlar? Bu gibi insanların çoğu, başkalarına zarar vermek peşinde; zarar vermek için hareket ediyor ve sonunda ne hale gelecekleri konusunu düşünmüyorlar. Gerçek, orijinal dinler, Fa'nın Son Dönemine girilmesi ile birlikte, artık insanları kurtaramazlar. Çeşitli şeytanlar, Fa'yı baltalamak ve kargaşa yaratmak için dünyaya indiler. İnsanlar artık ne onları bağlayacak içsel bir yasaya ne de ahlâki normlara sahipler. Bir şeytan sürüsü tarafından teşvik ediliyor ve kötülükte sınır tanımıyorlar. Ahlâki değerler ve standartlar olabildiğince hızlı bir şekilde aşağılara doğru yuvarlanıyor. İnsanların en temel düşünüş biçimi ve kavramları değişti. Güzel olan, çirkinden daha az çekici; erdemli olan kötüden daha az popüler; iyi olan şeytaniden daha az arzu ediliyor; temiz ve düzgün olan dağınık olandan daha değersiz, yeni olan kullanılmış olandan daha az tercih ediliyor; hoş kokulu olan nahoştan daha az yeğleniyor. Erkekler uzun saç ile gösteriş yaparken, kadınlar saçlarını kısa kestiriyorlar -yükselen bir yin'in ve gerileyen bir yang'ın yansıması- yin ve yang'ın yer değiştirmesi. Sanat yapıtları sanatsallıktan yoksun ve şeytani olanın devasa gösterişini yaparken, insan doğasını özgürleştirmenin peşinde. Ayrıca günümüz modern insanı ve onların çarpık fikirleri tarafından sanat olarak kabul edilen "empresyonistlerin" ve "soyut" ressamların vahşi karmaşaları olan çalışmalar da var. Sadece gidip herhangi bir yere bir bidon çöp dökün ve o, modern bir heykeltıraşın tanınmış bir yapıtı haline geliveriyor. Müziğe gelince, şu tekno ve rock'n roll denen şeyleri görüyorsunuz, insanlar gösterişli salonlarda sahneye fırlıyor ve bangır bangır o sesi çıkarıyorlar. Radyo ve televizyonun birazcık pompalaması ile bozuk sesli kör veya yetersiz şarkıcılar ve o itici görünüşlü kişiler yıldızlar haline geliyorlar. Çocukların oyuncaklarına gelince, ne kadar çirkin ve fesat görünürlerse, o kadar hızlı satılıyorlar.

İnsanlık, erdemli düşüncelerden yoksun bu zihinsel durum içerisinde, korkunç bir şekilde eskisinden daha farklı şeylerin arayışında. Şöhret ve kazanç için insanlar öldürmeye, kundaklamaya ve adam kaçırmaya başvuruyorlar. Onlar için önemli olan tek şey para, arkadaşlık veya aile değil. İnsan ilişkileri şu anda tamamen para üzerine kuruluyor. Bu yüzden, para için yapılan akıl almaz ve zorbaca her çeşit eylemi görebilirsiniz. Her yerde çarpık cinsel ilişkileri teşvik eden ürünler, promosyon malzemeleri, ses ve video kayıtları görebilirsiniz. İnsanlar para için başkalarına zarar veriyorlar; uyuşturucu üretip, kaçırıp satıyorlar. O acınacak uyuşturucu bağımlıları bu pahalı uyuşturucuları satın almak için sınır tanımıyorlar -çalıyor, soyuyor ve para için insanları dolandırıyorlar. Televizyon programları, gazeteler, magazinler ve edebiyat eserleri, keyfi cinsel ilişkiler ile dolu. İnsanlar nesiller arasında ensest ilişki kuracak kadar ileri gidiyorlar. Bu arada, tiksindirici eşcinsel ilişkiler, mantıktan yoksun çarpık ve kirli bir zihinsel durumu gösteriyor. Organize suç o kadar şahlanmış ki uzanamadığı hiçbir yer yok ve şeytani yönleri tarafından sürüklenen ve şiddet için kıvranan genç insanları hoşnut ediyor. Suç patronları, saygı figürleri haline gelmiş ve insanlar onların etrafında toplanıyor.

Çok sayıda yüce aydınlanmış varlık ve kâhin, bu zaman diliminde insanların endişelenmesi gereken büyük bir felaket ile yüzleşeceği tahmininde bulunmuşlardır. Günümüz insanları kâhinlerin düşündüğünden bile daha kötüler ve iyi insanlar her geçen gün azalıyor. İnsanlar birçok yaşamları boyunca yanlışlar yaptıkları için ve bu sebepten dolayı da büyük miktarda karma biriktirmiş olduklarından dolayı, kapıdan dışarı adımlarını attıkları andan itibaren bela ile karşılaşıyorlar. Fakat geçmiş yaşamlarında yaptıkları kötülüklerin bedelini ödediklerinin ve karmalarını ortadan kaldırdıklarının farkında değiller. Başkaları onlara kötü davrandığında, sabır veya hoşgörü göstermiyorlar. Daha çok: "Sen bana yanlış yaptın ve ben sana daha da kötüsünü yapacağım. Ben tahrik edilmediğim sürece insanlarla kavga etmem, fakat böyle bir şey gerçekleşirse tabii ki, öcümü alırım ve daha da fazlasını" diye düşünüyorlar. Bu yüzden, eski karmalarını ödemeden yeni karma ediniyorlar ve vücutlarında bulunan karma korkutucu derecede fazla! İnsan ahlâkı hızla aşağı doğru yuvarlanıyor ve korkunç bir tehlikenin kıyısında bulunuyor. Herkes, yaşamlar boyu, insan ahlâkının büyük yok oluşunun yangınını körüklüyordu aslında. Dünyanın büyük bir felaket ile karşılaştığı her dönem, insanlığın ahlâki değerlerinin yok olduğu zaman olmuştur. Son kalpa döneminde meydana gelen budur.Not: Son Kalpa - Kıyametten önceki dönemdir.