Tao'yu Geliştirmeden Tao'nun İçinde Olmak

Xiulian uygulamasının bu şekilde adlandırılmasının sebebi, kişiye kendini geliştirmesi için bir yöntem vermesi, ona yürünecek bir yol sağlamasıdır. Geçmişte şöyle bir anlam uyandıran bir deyiş vardı: "Bu kişi Tao'yu geliştirmiyor, fakat yine de Tao'nun içinde." Daha düşük seviyeli bir yol izlerken, bu kişi "hiçliğe" ve "boşluğa" değer vermektedir. Bu dünyadaki yaşamını, kaderi takip ederek sürdürür. Dünya ile barış içindedir. "Eğer bir şeyin benim olması gerekiyorsa onu bana ver; benim değilse istemiyorum" şeklinde düşünür. Bu kişi xiulian uygulamalarının tipik biçimlerini takip etmez. Hatta "xiulian"in ne olduğunu dahi bilmez. Fakat bu gibi insanlarla ilgilenen ustalar bulunmaktadır. Ve bu kişi, başkaları ile çok nadiren anlaşmazlıklar yaşar. İnsanların, "Tao'yu geliştirmeden Tao'nun içinde olmak" şeklinde isimlendirdikleri şey, işte budur. Sıradan insanlar da aynı onlar gibi bir şeylerin peşinde koşmamaya çabalar, fakat en sonunda göksel bir mertebe elde edemeyeceklerdir. Böyle bir kişi gong elde edemeyecek sadece sınırsız miktarda erdem (de) biriktirecektir -çok büyük bir miktarda. Ve birçok insan ona zarar verecektir, çünkü iyi bir insan onu kolaylıkla elde edemez. Fakat bu sadece çok fazla miktarda erdem biriktirmek ile sonuçlanır. Eğer bir uygulama yapmaya başlarsa, bu erdem doğal olarak önemli miktarda gong'a dönüşecektir. Eğer bir uygulamaya başlamazsa, bu kişi büyük olasılıkla bir sonraki yaşamında yüksek rütbeli bir memur veya büyük bir servete sahip olarak kutsanacaktır. Tam aksine, Tao'yu geliştirmeden onun içinde olan insanların büyük çoğunluğu özel altyapılara sahiplerdir ve tabii ki, onlar ile ilgilenen kişiler bulunmaktadır. O kişi, Tao'yu uygulayan bir durumun içerisinde değildir, fakat buna rağmen, düşünceleri ve âlemi Tao'nun içindedir; dolayısıyla bu kişi gelecekte kendi orijinal konumuna dönecektir. Bu insan Tao'yu uygulamadan onu geliştirmektedir -bunu bilmemesine rağmen gong'u onun için dönüştüren birileri bulunmaktadır. Bu kişinin yaşamı talihsizliklerle doludur; acı çeker ve karmasını öder. Hayatı esnasında, xinxing'i oldukça gelişir ve o her zaman böyle bir durumun içerisindedir. Bunlar özel altyapılara sahip olan kişilerdir. Herhangi bir sıradan insan için, bunu yapmak zordur.

Konfüçyüs insanlara, insanoğluna yakışır bir davranış yolu bıraktı -Orta Yolu Takip Etme Öğretisi. Lao Zi, xiulian uygulamak için bir metot öğretti. Fakat sonrasında, Çinli insanlar Konfüçyüs'ün fikirleri ile Tao Okulunun fikirlerini birleştirdiler. Ve Song Hanedanlığı döneminden itibaren, Budist fikirlere dâhil edilmeye başlandı. Dolayısıyla, bunun ardından Budist düşünce biçimi tanınmayacak şekilde değişti. Ve Song Hanedanlığından sonra ise, Budizm, büyüklere bir evlada yakışır şekilde saygı göstermek ve buna benzer birçok içeriği Çin Konfüçyanizmden alarak, kendi bünyesine kattı. Fakat Budist Okul, aslında buna benzer hiçbir şey içermez. Budist Okulu, insani meseleleri hafife alır ve Budist görüşe göre, bir kişinin birçok yaşamı boyunca kaç tane ebeveyne sahip olduğunu kimse bilmez. Sadece bu tip takıntıların tamamını bırakıp, sessiz ve sakin bir zihinle kendinizi geliştirdiğiniz sürece başarılı olabilirsiniz. Bunlar, takıntıdır. Böylece, Konfüçyüs'e ait olan düşünce [Budizm'in içerisine] sokulduğunda, aileye olan düşkünlük takıntısı ortaya çıkmıştır.