"Bütün Uygulamalar Sadece Tek Bir Uygulamaya Döner"

"Bütün Uygulamalar Sadece Tek Bir Uygulamaya Döner" deyişi, genellikle belirli bir xiulian yönteminin içeriğinde öğretilen bir konudur. Tao Okulu, tamamı Tao'ya götürebilecek olan 3,600 uygulama yöntemi olduğunu savunur. Buda Okulu ise, Budalığı geliştirebilecek seksen dört bin uygulama yöntemi olduğunu söyler. Fakat kişi, birçok farklı dini birleştirir ve hepsini aynı anda uygularsa, bu durum, bu deyişin anlatmaya çalıştığından tamamen farklı olacaktır. İnsanlar kutsal şeyleri nasıl bilebilirler? Yapmaya çalıştıkları şey tamamen saçmalıktır.

Eski Çin'de "Birliğin Yolu" (Yiguandao) olarak bilinen bir grup vardı. Qing Hanedanlığının son dönemlerinde ortaya çıkan bu grup, beş dinin birleşmesini yayıyordu. Bu mezhep, kabul olunmuş doktrinlere karşı olan bir mezhepti; Qing Hanedanlığında ortaya çıktığı andan itibaren, insanlar onu yok etmeye çalıştılar; Büyük Qing Hanedanlığının imparatorları onu yok etmeye çalıştı. Cumhuriyetçi dönemin ilk zamanlarında, Ulusal Parti (KMT) de aynı şekilde bu mezhebin üyelerini toplu halde infaz ederek, onu yok etmeye çalıştı. Komünist Parti, devrimden sonra başa geldiğinde, aynı şekilde bu grubun üyelerini düzineler halinde öldürdü. Peki, bu neden meydana geldi? Sıradan insan toplumunda aslında hiçbir şey tesadüfî değildir. Tarihin belirmesi, sadece göksel değişiklikleri takip eder. Dolayısıyla, insan toplumunda gerçekleşen hiçbir şey, sadece bir kişinin belirli bir anın etkisiyle bir şeyler yapmasının ürünü değildir. Başka bir deyişle, onu ezmek isteyenler aslında sıradan insanlar değillerdi; daha çok bu Cennetin iradesi idi. Yüksek seviyeli yaşamlar onun yok olmasını istediler ve onun var olmasına izin vermediler. "Beş dini birleştirmek" hakkındaki saçmalık, Fa'yı baltalamak ile ilgili ciddi bir durumdu. Bu olay, şeytanların insanlar arasında bir şeyler yapıyor olması durumu idi.

"Başlangıcın Saygıdeğer Göksel Varlığı" veya Buda Sakyamuni bile, Budistlerin ve Taoistlerin birleşmesini veya kaynaşmasını önerecek kadar cesur değildi. Bu nasıl olabilirdi!! Hatta Budizm'in kendisi, iki farklı uygulamanın birbirine karıştırılamayacağını öğretmiştir. Örneğin, Saf Toprak uygulamasını yapanlar, Zen uygulayamazlar. Bu ikisi karıştırılamaz. Ve Zen yöntemini uygulayanlar da Tiantai veya Huayan uygulayamazlar. Uygulama yaptığınız esnada, değişik uygulama yöntemlerini kesinlikle birbirine karıştıramazsınız. Peki, bunun sebebi nedir? Çünkü gong'un evrimi son derece karmaşıktır. Sizin sadece tek bir bedeniniz var ve bu tıpkı bir hammaddenin bir makineye konmasına benzer. Gong'unuz, o makinede üretilir. İster sizi kurtaracak yöntem olsun, ister atılacak olan her bir adım veya her bir tipteki gong'un alacağı biçim vs. -her şey sizin için titizlikle ayarlanmak zorundadır. Fakat yolculuğunuzun yarısındayken farklı bir makineye konsaydınız, sonuç ne olurdu? Hala uygulama yapabilir miydiniz? Bunu bana siz söyleyin. Tamamen karmaşaya dönerdiniz. Bir döküntü haline gelirdiniz.

Birçok kişi uygulamasında ilerleme konusunda başarısız oldu ve bunun tam olarak sebebi, onların bu şekilde sorumsuzca uygulama yapmalarıdır. Buda Sakyamuni'nin "ikinci bir uygulama yoktur" (bu er fa-men), şeklindeki ifadesi ile gerçek anlamda söylemek istediği şey, uygulamaların karıştırılamayacak olması idi. Sonraları ise, "ikinci bir uygulama yoktur" ifadesi yanlış anlaşıldı ve başka bir anlama geldiği düşünüldü. Fakat uygulamaları karıştırmak ciddi bir şekilde yasaklanmıştır. "Birliğin Yolu" isimli grup, "Beş dinin birleşmesi" konusunu öğretiyordu -ve bu, Cennetin yasalarının yasakladığı bir şeydir. Ve bu grup, şimdi Tayvan'da tekrar ortaya çıktı. Fa'nın Son Döneminde hiç kimse buna müdahale etmiyor; bunun sebebi ise, bu dönemde hiç kimsenin insan olaylarını yönetmiyor olmasıdır. İnsanlık hiç olmadığı kadar kötüleşti; bu yüzden de, bütün [kutsal varlıklar] yönetimlerini bıraktılar ve artık hiçbir şey ile ilgilenmiyorlar. Ayrıca insanları da kurtarmıyorlar. Bir Buda'ya sadakatini sunan veya ona tapan kişiler, sıkı bir şekilde uygulama yapmak ile ilgilenmiyorlar. Ondan ziyade, sadece zenginlik veya terslikleri ortadan kaldırmak istiyorlar. Durum işte bu kadar kötü.

Fakat insanlar hala, "Birliğin Yolu" grubunun öğrettiği şeyin mantıklı olduğunu düşünmeye devam ediyor. Bir uygulayıcının zihnindeki düşünceler veya dini inanca sahip olan birinin zihninde barındırdığı düşünceler, oldukça hayatidir. Bazı uygulamalar tamamen inanca dayanır ve herhangi bir teknik içermezler; dolayısıyla, zihninize başka şeyler karışırsa, uygulamanızın geliştirdiği şeyleri berbat eder. Ayrıca onun kesinlikle bu gibi fiziksel egzersizler içermesi gerekmiyordu. Bunun yanı sıra şeytanlar şu anda insan dünyasını kaplıyor ve insanlığın mahvoluşuna sebep oluyorlar. Herkes kendisinde iyi düşünceler (shan nian) barındırmıyor mu? Şeytanların [xiulian uygulamasında düşmenizi sağlayarak] yok ettiği şey, kesinlikle budur.