Aynı Zamanda Birkaç Cümlede

(Li Hongzhi, 8 Eylül 2001)


"İyi İnsan" makalesinde çok fazla laf kalabalığı yapılmamış, fakat temel bir prensibi resmediyor. Kozmosun Gerçekliği içerisindeki yok edilemez inanç, merhametli Dafa uygulayıcılarının kaya-sertliğinde, elmas-sağlamlığındaki vücutlarını biçimlendiriyor, tüm şeytanları korkudan titretiyor ve ondan yayılan Gerçekliğin ışığı, tüm canlıların düşüncelerindeki erdemli olmayan elementlerin dağılıp yok olmasına neden oluyor. Doğru düşünceler ne kadar güçlü ise, güç bir o kadar muazzam. Dafa uygulayıcıları, hakikaten sıradan insan olma durumundan çıkarak dışarı doğru adım atıyor.