Fa'yı İyi Çalışın ve Takıntılardan Kurtulmak Zor Değildir

(Li Hongzhi, 20 Temmuz 2005)


Bu makale çok iyi yazılmış. Dafa uygulayıcılarının Fa'yı onaylama ve tüm canlıları kurtarmak için kullanmakta oldukları metotlar ile ilgili olarak hala sağlıklı bir şekilde düşünemeyenler bu makaleyi okumalıdır. Her ne kadar bu makale olabileceği kadar geniş kapsamlı olmasa ve derinliği sınırlı olsa da, Dafa uygulayıcılarının Fa'yı onaylama ve canlıları kurtarmak için yapması gereken her şey konusunda açık ve net.

Gerçek şu ki, ileri doğru adım atamayanlar -mazerete bakılmaksızın- korkularını gizlemektedir. Fakat uygulayıcılar için, korku veya eksiklik, bir kişinin insaniliğini ya da Tanrısallığını bu yüzden kanıtlar ve uygulayıcıları sıradan insanlardan ayırt eden şey de budur. Bu, bir uygulayıcının yüzleşmek zorunda olduğu şeydir ve bir uygulayıcının yok etmesi gereken en büyük insan takıntısıdır.

(Bir uygulayıcının makalesi üzerine yapılan yorum)