Anakara Çin'deki ve Dünya Çapındaki Tüm Dafa Uygulayıcılarına Mutlu Bir Güz Festivali


Düşmeyen Bir İrade
(Song Hanedanlığındaki şiir formunda yazılmıştır)
(Li Hongzhi, 18 Eylül 2005)

Fa-düzeltmesi hızla ilerliyor,
zamanı ve alanı aşarak.
Meydan okunan şey çok büyük,
fakat iraden dayanıklıdır.
Aşağılık olan, dizginlenemez bir durumda,
fakat sen dayanmayı sürdürüyorsun...
sanki tozları süpürüyormuş gibi şeytanı süpürüyorsun.


Uygulayıcılarım,
Dafa'nın yolunda düzgün yürüyün.
Sahip olduğunuz aydınlık, insan dünyasını şereflendirebilir,
sizler Üç Diyarı aşınca.
Dafa uygulayıcıları,
Düşmeyen bir irade ile azimli kalın.
Sayısız zor yılların tamamı, işte bu zaman içindi.