Yolunuzda Dosdoğru Yürüyün

(Li Hongzhi, 25 Eylül 2005)


Fa-düzeltmesi kozmosun eski Fa'sının -artık doğru olmayan Fa'nın- yeniden düzenlenmesi anlamına gelmektedir ve o, kozmosun içerisinde bulunan tüm canlıları, düşük seviyeyi olduğu kadar aynı zamanda yüksek seviyeyi de kapsamaktadır. Tabii ki, bu aynı zamanda onların farklı seviyelerde bırakmış oldukları Fa'yı da içermektedir -ki bunların arasında, insanoğlunun uygulamasına rehberlik etmesi amacıyla, insanlara bırakmış oldukları Fa'da bulunmaktadır. Fa-düzeltmesi dönemi Dafa uygulayıcıları, Fa'yı onaylamak için Zhen-Shan-Ren'i alıyorlar ve yeni kozmosun Dafa'sını temel olarak elde ediyorlar, o yüzden, Zhen-Shan-Ren'in veya yeni kozmosun parçası olmayan şeyleri nasıl yayabilir ve onaylayabilirler? Belirli bir amacın peşinde koşma durumunun, bir Dafa uygulayıcısının var olmasının anlamını önemsememenize neden olmasına izin vermeyin. Aslında, bir kişinin kendi uygulamasında gelişim kaydetmesi canlıları kurtarma sürecinin bir parçasıdır. Canlıları kurtarmak, kendinizi geliştirmek ve zulmü reddetmek -bunların tamamı Fa'yı onaylayan eylemlerdir; sadece yolunuzda dosdoğru bir biçimde yürümek Fa'yı onaylama anlamına gelir. Ayrıca, zulüm esnasında meydana gelen adi şeyleri, Fa'yı onaylamamanın veya onu iyi bir biçimde onaylamamanın bir bahanesi olarak kullanmayın; çünkü gerçek şu ki, eski güçler tarafından ayarlanmış bu adi zulüm, sizi test etmek için düzenlendi. Bizler her ne kadar eski güçlerin varlığını veya ayarlamalarını kabul etmesek de, yaptıklarını yaptılar. Sizler tarihin bu döneminde, en önemli rolü üstleniyorsunuz ve şu anda mevcut olan her şeyin var oluşu -ister şeytan olsun, ister erdemli Tanrılar- sizinle ilgileri bulunmaktadır. Yolunuzu dosdoğru yürümeniz, en büyük öneme sahip olan şeydir. Final zamanı içerisinde, şeytanın faktörleri azalacak, durumlar rahatlayacak ve dünya meseleleri değişecektir, fakat sizlerin doğrudan yürüdüğünüz yol, asla değişmeyecektir.