Prag Fa Konferansına

(Li Hongzhi, 2 Ekim 2005)


Prag Fa konferansında bulunan Dafa uygulayıcıları: Selamlar!

Fa konferansımızın başarılı geçmesini ümit ediyorum.

Hep birlikte gelişim gösterin, Dafa uygulayıcılarının tutum ve davranışını sergileyin, Dafa uygulayıcılarının iyi yapması gereken üç işi iyi yapın ve Fa konferansımızın başarılı olmasını, sonuçlar doğurmasını sağlayın.