Sona Doğru Yaklaştıkça Bir O Kadar Daha Azimli Olmalısınız

(Li Hongzhi, 8 Ekim 2005)


Bir kişinin, uygulaması boyunca üstesinden gelmesi gereken çok sayıda test vardır; bundaki sebeplerden biri şudur; kişi doğum anından itibaren, insan toplumu hakkında bir anlayış geliştirdikçe, durmaksızın her türden fikri şekillendirir ve bu durum takıntılar ile sonuçlanır. Çünkü insan toplumu acı çekmenin zevkler ile el ele gittiği bir yerdir, ne kadar zengin olursanız olun veya statünüz ne kadar yüksek olursa olsun, yaşam acılar ile doludur. Acı, insanlar için zor olduğundan, insanlar bilinçli yâda bilinçsiz bir şekilde daha güzel bir yaşama ulaşmak ümidiyle acıyı savuşturmayı dener. Ve böylece insanlar, mutluluk peşinde koşma durumu içerisinde, zarar görmekten nasıl kaçınacakları, nasıl daha iyi bir şekilde yaşayacakları, toplum içerisinde iyi bir yere gelerek ün ve başarıya nasıl sahip olacakları, kendileri için daha fazla şeyi nasıl kazanacakları, nasıl en yukarıda olabilecekleri ve buna benzer düşünceler biçimlendirir. Bunun sonunda insanlar deneyim kazandıkça hayat hakkında fikirler edinir ve insanların hayatlarını sürdürmesiyle birlikte, bu deneyimler, sırasıyla, edinilen bu fikirleri güçlendirir.

Fakat gerçekte ise, kozmosun perspektifinden bakıldığında, insan toplumunun gerçek olarak ele aldığı şeyler, gerçeğin tersine çevrilmiş halidir. İnsanlar zorluklardan geçtiğinde ve ona katlandığında karmalarını ödeyebilirler ve bu suretle de gelecekte mutluluğa sahip olurlar. O yüzden bir uygulayıcı, doğru ve erdemli gerçeklikler doğrultusunda xiulian uygulamalıdır. Zorluklardan geçme ve acıya katlanma, karmayı yok etmek, günahlardan temizlenmek, vücudu arındırmak, düşünsel alanınızı ve seviyeleri yükseltmek için bulunmaz bir fırsattır -bu çok ama çok iyi bir şeydir. Bu doğru ve erdemli bir "Fa" gerçeğidir. Fakat uygulama sonuna kadar uygulandıkça, acı üstünüze geldiğinde ve en derin parçanızı vuran çatışmalar ortaya çıktığında -ve özellikle de katı fikirlerinize dokunduğunda- testi geçmek gerçekten çok zordur. Hatta bu karşınıza çıkanın bir test olduğunu tam anlamıyla bildiğiniz, fakat yine de takıntınızı bir kenara bırakamadığınız noktasında dahi olabilir. Dahası, Dafa uygulayıcıları ayartmalarla dolu bu "gerçek" dünyada xiulian uyguluyorlar, o yüzden bu fikir ve kanıları değiştirmek çok daha zor -çok daha önemli- bir hale geliyor. Kendinizi geliştirdiğiniz müddetçe Fa'yı çok çalışmanızı sıklıkla söylememin sebebi budur ve genel problemlere dikkat çekmek amacı ile periyodik olarak makaleler yayınlıyor olmamın, sürekli bir biçimde olayların gidişatını düzeltiyor olmamın sebebi de budur. Bütün bunlara rağmen, xiulian yolunuzda, zaman zaman yeni problemler baş gösteriyor. Olayların şu anda nasıl olduğuna gelince, kozmosun Fa-düzeltmesi ve Dafa uygulayıcılarının Fa'yı onaylama sürecinde, Dafa uygulayıcılarının uygulama yolunda ortaya çıkan zulüm olaylarında çok büyük değişiklikler gerçekleşiyor. Hem xiulian ortamı, hem de sezen kişiler, temel bir seviyede, değişikliklerden geçiyorlar. Bu olay, Fa-düzeltmesinin ve Dafa uygulayıcılarının uygulamasının artık final aşamalarında olduğuna işaret ediyor. Fakat küçük bir kısım uygulayıcı da -hatta eski uygulayıcılar bile- farklılık gösteren derecelerde umutsuzluğa kapılmış bir durum sergiledi ve azimli olma kararlılıkları gevşedi. Bunun, Fa-düzeltmesi sürecindeki bir takıntı olduğunun farkına varamıyorlar veya doğru olmayan düşüncelerden ve zamanla kazanılan fikir ve kanılardan kaynaklanan engellemelerin sebep olduğunun farkına varamıyorlar -ki bu durum, o kişilerin boşluklarının eski güçlerin, aşağılık hortlakların veya çürümüş şeytanların çok önceden insan boyutunun yüzeyinde bırakmış olduğu engelleme yaratan faktörler tarafından sömürülmesi ile sonuçlanmasıdır, bu faktörler bütün o takıntıları büyüten ve güçlendiren şeylerdir -ki bütün bunlar, bu umutsuz vaziyete sebep olmuştur.

Aslında, bununla ilgili olarak düşünecek olursanız, geçmişteki xiulian uygulayıcıları, tek bir an için bile gevşemeye cesaret edemezlerdi ve bu durum, uygulama yolculuklarını tamamlamak için tüm hayat sürelerini harcadıkları zamandı. Dolayısıyla, Dafa tarafından kurtarılıp, bir canlının Meyve Konumuna ulaşan ve en elverişli uygulama yöntemine sahip olan Dafa uygulayıcıları -göz açıp kapayana kadar geçecek kısalıktaki bir uygulama süreci içerisinde- onlara bu en görkemli onur olan Fa'yı onaylama uygulaması şerefi verilmişken, nasıl çok daha azimli olamazlar? Zaten biliyorsunuz ki, Dafa uygulayıcılarının xiulian uygulama formu, burada, dünyada, sıradan insanlar arasında uygulanan bir uygulama formudur ve uygulama doğrudan kişinin zihnini hedeflemektedir. Fa'yı onaylama ve canlıları kurtarma konusuna engelleme yaratan tüm insani takıntılar ve düşünceler terk edilmek zorundadır. Uygulayıcılar Tanrısal bir yolda yürüdükleri için, insani düşünme biçiminden kaynaklanan o takıntıları terk etmek ve o düşünceleri değiştirmek hakikaten o kadar zor mu? Eğer bir uygulayıcı daha bu şeyleri bile terk etmek istemiyorsa, pekâlâ, o halde kendisinin bir uygulayıcı olduğunu nasıl gösterecek? Elbette ki, bu durumda bulunan uygulayıcıların büyük bir bölümü bu haldedir, çünkü daha başlangıçta, çözümü zor olan takıntılara sahip olduklarının farkına varmadılar veya kendi düşünce ve kanıları tarafından engellendiklerinin farkına varamadılar. Ve bu sebepten dolayı da şeytan bu boşluğu sömürdü ve bu faktörleri büyüttü. Bu konu hakkında net bir hale geldikten sonra, biliyorum ki çabucak yetişeceksiniz, fakat bu en görkemli olan yolda, Tanrısal yolda, az sayıda sapma yaşamalısınız. Geleceğinizde pişmanlık yaşamanıza neden olacak sebepler bırakmayın; ve seviyeler anlamında çok aşağılara düşmeyin. Bu benim, sizin ve size güvenmekte olan canlıların ümit ettiği şeydir.