Fa-Düzeltmesini Engellemede Eli Olan Üç Diyar İçindeki Bütün Müdahaleci Tanrıları Tamamen Yok Edin

(Li Hongzhi, 28 Şubat 2007)


Şu anda uzun bir zamandır, Üç Diyar içinde negatif bir rol oynayan bütün eski güçler ve müdahalede bulunan Tanrılar çok berbat bir etkide bulunmaktadırlar. Daha erken zamanlarda, Dafa uygulayıcıları Fa'yı elde ederken, Fa-düzeltmesine ve Dafa uygulayıcılarının ve canlı varlıkların Fa'yı elde etmelerine ve xiulian uygulamalarına çok ciddi bir şekilde engelleme yarattılar. 1999 yılı süresince, zaten tekin olmayan koşulların dehşetini daha da kötüleştiren, Dafa uygulayıcılarına yapılan zulümde değişik derecelerde rol oynadılar.

Ve özellikle Dafa uygulayıcılarının zulüm altında gerçekleri açığa çıkardığı ve dünya insanlarını ve canlı varlıkları kurtardıkları bu kritik zamanda, onlar yine dünya insanlarının ve canlı varlıkların kurtarılmasının engellenmesinde rol oynadılar. Bu direkt olarak dünya insanlarına ve canlı varlıklara zulüm etmek demektir. Bunların arasında, Fa'yı ilk yaymaya başladığım zaman dünyanın insanlarına Dafa uygulayıcıları olmak konusunda eşit fırsatlar tanımak için Üç Diyarı terk etmelerini istediğim, insanlığın ana dinlerini kontrol eden sözde "Tanrılar" var. Bazıları terk ettiler. Ama bir kısmı, dini inançları olan kimselerin Fa-düzeltmesi döneminde, Dafa uygulayıcılarının olaylarında rol oynamaması gerektiğini ileri sürerek terk etmediler. Bu yüzden dini inançları olan kimselerin Dafa'yı bilmelerine izin vermediler -bu da Fa'yı yayarken [bizim sahip olduğumuz] "Herkese açık, sadece bir kimsenin gerçekten ne istediği önemlidir" prensibine karşı oldu- ve Fa-düzeltmesindeki durumda meydana gelen değişime uymakta başarısız oldular. Dahası, şu anda dini inançları olan kimselerin gerçekleri öğrenmelerini engellemek için yapabilecekleri her şeyi yapıyorlar. Böylece dini inançları olan milyarlarca insanın binlerce yıldır bekledikleri şansı kaçırmalarına sebep oluyorlar ve canlı varlıkları ayıklanma tehlikesine atıyorlar ve Fa-düzeltmesini direkt olarak engelliyorlar. Böylece, eğer dünyanın insanları kurtarılacaksa, Dafa uygulayıcıları için, canlı varlıkların kurtarılmasına ve onların gerçekleri öğrenmesine engel olan Üç Diyar içerisinde müdahalede bulunan, rezil Tanrıların hepsini ve eski güçleri yok etmek mutlak bir gereklilik haline gelmiştir. Onların varlıkları hangi görünüşe sahip olurlarsa olsunlar ya da bir biçimleri olsun ya da olmasın, seviyeleri ne olursa olsun ya da kimin görünüşüne bürünmüş olursa olsun onları tamamen yok edin ve parçalayarak yok edin. Yok edilme sürecinde, Fa-düzeltmesine, Dafa uygulayıcılarına ve canlı varlıklara karşı yaptıkları suçların bedelini tabii ki ödemek zorundalar. Ve özellikle o dinleri kontrol eden ve Fa-düzeltmesine ve Dafa uygulayıcılarının canlı varlıkları kurtarmasına karşı saldırgan ve müdahaleci olan Tanrılara gelince, onları tamamen yok edin. Dini inançları olan insanlara gerçeği açıklarken farklı bir şey yapmayın, belli bir gruba karşı herhangi bir şey yöneltmeyin ve sadece bir insanın gerçekten ne istediğine ve onun seçiminin ne olduğuna bakın. Dafa uygulayıcıları üç işi iyi ve sağlam yapmak zorundadırlar ve hiçbir insani şeyden dolayı yoldan sapmamalılar. Umuyorum ki, Dafa uygulayıcıları, Tanrısal doğru düşünceler yoluyla, yolculuklarının son ayağını iyice yürürler.