Shifu'ya, Fa'yı Rektife Etmesi Konusunda Yardım Etmek Ne Demektir?

(Li Hongzhi, 10 Haziran 2011)


Dafa uygulayıcıları yapmaları gereken üç işi yapmayı sürdürüyorlarken, bir süredir, bazı Dafa uygulayıcılarında kritik bir sorun bulunuyor: Şöyle ki -"Shifu'ya yardım etmenin" ne anlama geldiğini anlamamak. Örneğin, Shifu bir şeyler söylediğinde ya da Dafa uygulayıcılarının bir şeyi nasıl yapmalarına karar verdiğinde, Shifu'nun planlarını insan düşünceleri ile anlamaya çalışan uygulayıcılar, Shifu'nun birtakım olayları nasıl ele alması gerektiği konusunda fikirler biçimlendiren veya "eğer Shifu bunu farklı yapsaydı acaba nasıl olurdu?" diye düşünen uygulayıcılar daima var. Halbuki zihinlerini, Shifu'nun söylediği şeyleri en iyi şekilde nasıl yerine getireceklerine ya da belirli şeyleri nasıl yapacaklarına odaklamaları gerekiyor; hatta bazı uygulayıcılar Shifu'nun düşüncelerini değiştirmek dahi istiyor; bazıları gidip uygulayıcı arkadaşlarının arasında kendi düşüncelerinin erdemini yere göğe sığdıramıyor; [insani takıntılarından dolayı] bazı kişilerin, Shifu'nun söyledikleri şeyler karşısında kafaları karışıyor ve negatif bir tepki veriyorlar; ve bazıları da işi öyle bir noktaya getiriyor ki, aile fertlerimin peşine düşüyor ve kendi yaklaşımları için onların desteğini kazanmaya çalışıyorlar. Fakat Shifu'nun yapmak istediği şeyler, aslında, sınırsız sayıda kozmik vücudun Fa-düzeltmesinin gereksinimi olan şeylerdir. İnsanların yaşadığı bu düzlem her ne kadar düşük seviyeli olsa da, düşük bir seviyedeki yüksek seviyeli canlıların tezahürüdür; bu düşük seviyedeki formlar içerisinde sergileniyor olmasıdır; ve aynı zamanda da Fa-düzeltmesinin kalbidir -her şeyin odak noktasıdır. Fikriniz ne kadar muhteşem görünüyor olursa olsun, sadece bu tek bir varoluş düzlemi ile, bu ilginç nokta ile ve sadece tek bir belirli mesele ile sınırlıdır. Ve Shifu'nun yapmak istediği şeyin, devasa kozmik vücutların sayısız, sınırsız derecede düzlemleri üzerinde nasıl bir etkisi olacağını sizin bilebilmeniz mümkün müdür? Eğer benim bir öğrencim olarak, "Shifu'ya Fa'yı rektife etmesi" konusunda gerçekten yardım etmek istiyorsanız, o zaman sadece Shifu'nun söylediklerini nasıl en iyi şekilde yerine getireceğiniz konusunda endişelenmelisiniz. Sadece bu bile sizin yapmanız gereken şeydir, fakat siz bunu yapacağınıza, Shifu'dan size yardım etmesini mi istiyorsunuz? Nasıl oluyor da, bunun yerine, Fa-düzeltmesi esnasında Dafa'yı insani fikirlerinize yardımcı olması için kullanabiliyorsunuz?

Zulüm ile yüzleştiklerinde başarısız olan veya devam etme konusunda başarısız olan çok sayıda Dafa uygulayıcısı oldu ve bu durum çoğunlukla, o kişilerin Shifu'nun yaptığı şeyleri anlamamış olmalarından ve Shifu'nun [isteklerini] insan düşünceleri ile değerlendirmelerinden kaynaklandı. Bu gibi insan düşüncelerinden birine örnek verecek olursak, birçok uygulayıcı, bu zulme niçin diğer dinlerin yaptığı gibi karşılık veremediğimizi merak ediyor. Fakat tarihte, dinlerin temel amacı, sadece insan ırkı için kültürel bir temel oluşturmak idi, oysa aslında insan ırkının gerçek anlamda beklediği şey, Dafa idi; ve bir kişi her şeyi sadece Dafa doğrultusunda yaptığı zaman bir uygulayıcı gibi davranmaktadır. Elbette, insanlar devam etme konusunda başarısız olduklarında, iş başında olan başka faktörler de vardır. Fakat her durumda, o kişi Dafa'yı gerçek anlamda anlamamıştır. Ve tabii ki, bir kişinin düşünceleri yeterince doğru olmadığında, zulmün altında bocalaması kaçınılmazdır.

O zaman, sıradan insan toplumu içerisinde biçimlenmiş olan kötü davranışlarını henüz terk etmemiş olan insanlar bulunuyor -örneğin, bir şeylerin yapılmasını sağlamak için bağlantılarını ve hatırlarını kullanmaları gibi. Örneğin, kişi kendi insani düşüncelerini Shifu'ya ifade etmek için Shifu'yu bulmayı başaramadığında, çeşitli bahanelere veya başka şeylere sığınarak, Shifu'nun aile üyelerinin peşine düşüyor ve ardından da diğer uygulayıcıların yanına giderek bakın Shifu'nun ailesi "şunları şunları söyledi" diye konuşuyor. Fakat bir düşünün: Fa rektife edilirken ve yaşamlar kurtarılırken bu dünyaya gelmiş olan Shifu'yu, aile üyelerinin temsil edebilmesin mümkün müdür? Aynen sizler gibi, Shifu'nun aile üyeleri de aslında uygulayıcıdır ve aynen diğer herkes gibi eğer onlar da kendilerini iyi bir şekilde geliştirmezler ise geride kalacaklardır. Shifu'nun bu dünyadaki sayısız yaşamları boyunca sahip olduğu ebeveynlerinin, eşlerinin, çocuklarının ve kardeşlerinin hangisinin Shifu'yu temsil edebilmesi mümkün olabilir? Aynen sizinle olan duruma benzemektedir; Shifu bu dünyaya geldiğinde, Shifu'nun uygulayıcıları olacak kişiler vardır, bu dünyadaki ebeveynleri olacak kişiler vardır, kardeşleri olacak kişiler vardır; eşi ve çocukları olacak kişiler vardır ve bunların her biri, Shifu'ya, Fa'yı rektife etmesi gibi görkemli bir görevde belirli şeyler yaparak ya da yapmaları gereken şeyleri yaparak yardım etme görevi üstlenmektedir. Onlar da kendilerini geliştirmektedir ve onlar da bazen Fa'nın prensiplerini yeteri kadar anlama konusunda noksan kalacaklardır. O durumda onları bulmaya çalıştığınızda ve onların söylediklerini Fa olarak kullandığınızda, bu durum Fa'ya zarar veriyor olmanız değil midir? Ve aynı zamanda da, Shifu'nun aile üyelerinin söylediği şeyleri, Fa'ya karşı işlenmiş bir günah haline dönüştürmektedir. Bir Dafa uygulayıcısı olarak, Fa-düzeltmesinin sadece Shifu tarafından yapıldığı konusunda net olmalısınız. Ve hatta Shifu etrafta olmasa bile, her şeyi hala Fa temelinde yapmak zorundasınız -bir şeyleri Shifu'nun aile üyelerinin veya diğerlerinin doğrultusunda yapamazsınız. Sadece o zaman bir Dafa uygulayıcısı olursunuz; sadece o zaman Shifu'nun öğrencisi olursunuz; sadece o zaman Shifu'ya "Fa'yı rektife etmesi" konusunda yardımcı olursunuz.

Ayrıca, birtakım kötü web siteleri ile birlikte hareket eden kişiler de var. Bu gibi kişiler Dafa'dan oldukça sapmışlar; yanlış bilgiler yayıp, hatta Shifu'nun aile fertlerinin itibarlarını zedeleyerek, bu kötü sitelere suç ortaklığı yapıyorlar. Ve uygulayıcılar tarafından düzenlenen Fa konferanslarında, Shifu söylemiş olmasına rağmen dinlemeyen, inanmayan veya o kötü web sitelerine bakan bazı kişiler, cümlelerimi dikkate almıyorlar ve sanki tamamen o kötü web sayfalarının tesiri altındaymış gibi davranıyorlar. Hatta bu konuda, bugün bile mantıksız hallerini sürdürüyorlar. Bir kişi yanlış bir dönemece saptığında, her zaman için baştan başlayabilir. Fakat birinin yaptığı hata, yaydığı yanlış bilgiler yüzünden, bazı insanların yok olması ile sonuçlanırsa, ne yapılabilir? Eğer sizin yüzünüzden bir kişinin ardında yatan ve kurtuluşu bekleyen sınırsız sayıdaki canlı asla kurtarılamaz ise, ne olacak? Bunun ne denli ciddi bir sonuç olacağının farkında mısınız? Shifu'nun söylediklerine aldırış etmediğinizde, Fa'yı rektife etmesi konusunda Shifu'ya yardım eden bir Dafa uygulayıcısı olarak kabul edilebilir misiniz?

"Shifu'ya Fa'yı rektife etmesinde yardım etmek" sadece öylesine sarf edilen boş bir laf değildir. Her ne kadar sadece birkaç problemden bahsetmiş olsam da, aslında Fa'ya inanma konusunda başarısızlık örneği olan çok sayıda başka durumlar da bulunuyor. Bu tehlikeli noktada dengede durmak kesinlikle önemsiz bir şey değildir, çünkü Dafa uygulayıcılarının on milyonlarca yıllık bekleyişi; çünkü uygulayıcılarımızın bu dünyaya gelmelerindeki yegâne ve gerçek arzu; ve Shifu'nun, canlıları geniş çapta kurtarıp kurtaramayacağı, [buna hepiniz dahilsiniz] bu Fa-düzeltmesinin içerisindedir.