Gerçeği Açıklamanın En Temel Amacı

(Li Hongzhi, 6 Şubat 2012)


Falun Dafa, Buda Fa'dır. ÇKP'nin adi propagandası, dünya insanlarına Falun Gong'u karalayan ve ismine leke süren yalanlar ile aşılanıyor ve bu, "Buda Fa"ya karşı ve Tanrısallık yolunda ilerlemekte olan Dafa uygulayıcılarına karşı nefreti kışkırtmak içindir. Bu durum özellikle, konuşmalarında sergiledikleri tavır göz önüne alındığında veya Dafa uygulayıcıları ile olan etkileşimde bulundukları zamanlar göz önüne alındığında, Çinli insanlar için geçerli. Şeytanın tarafında duruyorlar. Eğer durum bu ise, dünya insanları tehlike içerisinde değiller midir? Bir başka deyişle, bu zulüm ne kadar şeytani olursa olsun, Dafa uygulayıcıları şeytanın testlerinin ortasında hala Tamamlanmaya doğru yürüyorken, tehlike içerisinde olanlar kötü ruhlu partinin yalanları tarafından doldurulan dünya insanlarıdır. Komünist Partinin ve ÇKP'nin ortaya çıkmasının asıl amacı, insanların Tanrılardan ve Budalardan nefret etmelerini sağlamak, ateizm propagandası yapmak, "mücadele" felsefesini aşılamak ve bu suretle de insan ırkını yok etmektir. Dafa uygulayıcılarının gerçekleri açıklamalarının sebebi işte budur. Amaç, şeytanın yalanlarını ortadan kaldırmak, insanların ÇKP'nin gerçek yüzünü görmelerini sağlamak, insanların Tanrılara ve Budalara karşı işledikleri günahları temizlemek ve böylelikle dünya insanlarını kurtarmaktır.